SEPS vlani dosiahla zisk cez 50 miliónov eur. Viac peňazí išlo na investície

15.5.2019

Ako hospodárila Slovenská elektrizačná prenosová sústava v roku 2018? Do ktorých projektov firma investovala najviac peňazí a koľko financií vyčlenila tento rok na transformáciu stanice Bystričany? Viac prezradil šéf spoločnosti SEPS Miroslav Obert.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá je prirodzeným monopolom v prevádzkovaní prenosovej sústavy, nesie zodpovednosť za zaistenie dodávok elektriny všetkým odberateľom. „Každá vážnejšia porucha v prenosovej sústave by mohla mať fatálne následky pre celú elektrizačnú sústavu SR,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Obert a vyzdvihol bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy a riadenie sústavy.

Na zariadeniach a prvkoch prenosovej sústavy sa vlani zaznamenalo celkovo 15 porúch, z toho 9 na vedeniach a 5 na elektrických staniciach.

„Čo sa týka hospodárskych výsledkov, za rok 2017 sme dosiahli výnimočne vysoký hospodársky výsledok, čo bolo spôsobené mimoriadne vysokými výnosmi z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy. V roku 2018 boli tieto výnosy významne nižšie, čo sa premietlo aj do nižšieho zisku po zdanení,“ vysvetlil Obert medziročný pokles zisku a tržieb.

Hlavné finančné ukazovatele

„SEPS dosiahla v roku 2018 celkové výnosy 365,358 mil. eur pri celkových nákladoch (vrátane dane z príjmov) 315,050 mil. eur. Zisk spoločnosti po zdanení v roku 2018 bol vytvorený vo výške 50,308 mil. eur,“ uviedol šéf spoločnosti. Rok predtým sa zisk SEPS po zdanení vyšplhal až na úroveň 74,3 mil. eur.

„Na zisku spoločnosti za rok 2018 sa najvýznamnejšie podieľali regulované výnosy z taríf za prenos elektriny pre domácich odberateľov a čisté výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy (aukcie prenosových kapacít na cezhraničných profiloch, dohoda ITC – kompenzácia prevádzkovateľom prenosových sústav za tranzit elektriny), čo sú aktivity na medzinárodnom trhu s elektrinou. Práve vďaka nim sme mali aj v roku 2017 výrazné výnosy, ktorých výšku SEPS nedokáže ovplyvniť,“ uviedol pre portál energoklub.sk Miroslav Obert.

Podľa účtovnej závierky dosiahli vlani tržby SEPS z poplatkov za systémové služby výšku takmer 158 mil. eur a poplatky za prístup do prenosovej sústavy prekročili sumu 140 mil. eur. Pokiaľ ide o skladbu nákladov, najväčší balík peňazí vo výške 151 mil. eur predstavovali náklady za podporné služby, opravy a údržba si vyžiadali 8,1 mil. eur a náklady na odchýlky takmer 5,6 mil. eur.

Vlaňajšie investície

SEPS v minulom roku preinvestovala sumu 65,5 mil. eur, čo bolo asi o 10 miliónov viac než v roku 2017. Predstavovalo to však len asi polovicu schváleného ročného rozpočtu investičných výdavkov, ktorý bol v celkovej výške až 127 mil. eur.

Najviac peňazí (18,5 mil. eur) smerovalo na pokračovanie projektu prechodu rozvodne v Podunajských Biskupiciach na rozvodňu nového typu. Druhý objemovo najvýznamnejší projekt za 9,5 mil. eur sa týkal elektrickej stanice v Spišskej Novej Vsi.

Taktiež prebiehali práce na inovácii riadiaceho a informačného systému (RIS) Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. „Táto investícia sa týka dispečerského riadenia energetiky, záložného dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora. Počas výmeny týchto riadiacich systémov je potrebné, aby dispečing plynulo prešiel na nový RIS, ktorý musí spĺňať aj európske legislatívne požiadavky,“ vysvetlil generálny riaditeľ SEPS.

Zákazka za takmer 21 miliónov mala byť podľa zmluvy uzavretej v auguste 2015 dokončená a odovzdaná vo februári tohto roka. Nie všetko sa však stihlo podľa plánov.

Bystričany ako tohtoročná top investícia

„Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v roku 2019 bude realizácia prác na súbore stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany,“ potvrdil šéf SEPS. Na projekte plánuje firma v tomto roku preinvestovať vyše 20 mil. eur. Aktuálne finišuje proces verejného obstarávania dodávateľa pre časť projektu.

Celý súbor stavieb, ktorý zahŕňa vybudovanie novej rozvodne 400 kV v elektrickej stanici Bystričany, vybudovanie nových vedení 2x400 kV pre pripojenie novej rozvodne v Bystričanoch do rozvodní v Hornej Ždani a Križovanoch a nevyhnutné rozšírenie týchto rozvodní bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia atómovej elektrárne V1 Bohunice (BIDSF).

Zmluvu o poskytnutí grantu na tento súbor stavieb uzavrela SEPS s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) ešte v decembri 2010. Účinnou sa však stala až o štyri roky neskôr. Dohodnutý grant vo výške až 76 mil. eur by sa mal pritom podľa pôvodnej zmluvy vyčerpať do roku 2020.

Od dokončenia projektu v Bystričanoch závisí aj ukončenie štátnej pomoci pre spaľovanie domáceho uhlia v elektrárni Nováky, ktorú pred pár dňami odobrila Európska komisia. Podľa jej rozhodnutia sa kompenzácia dodávky povinného objemu elektriny musí ukončiť do roku 2023.

Okrem rozsiahleho projektu v Bystričanoch bude tiež SEPS pokračovať v investíciách do elektrickej stanice Spišská Nová Ves na východe Slovenska a v ESt Podunajské Biskupice, kde podľa Oberta prispeje k spoľahlivému zásobovaniu Bratislavy ako hlavného mesta a jej okolia elektrinou pri predpokladanom rastúcom zaťažení.

Spoločnosť schválila celkový rozpočet investičných výdavkov na rok 2019 vo výške viac než 83 mil. eur.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK