Registrácia

Vyplnenie a odoslanie údajov elektronického formulára je považované za záväznú objednávku. Zvolený typ členstva zahŕňa služby podľa platného cenníka.

Po odoslaní objednávky príde na váš e-mail automatické potvrdenie. Do troch pracovných dní od prijatia objednávky vystavíme zálohovú faktúru. Faktúra bude odoslaná na e-mail kontaktnej osoby zadaný v objednávke. Výhody členstva môžete začať naplno využívať nasledujúci deň po pripísaní úhrady na bankový účet. Podrobné informácie nájdete v našich Obchodných podmienkach.

Ak nám chcete niečo odkázať alebo doplniť dôležité informácie, využite priestor poznámky nižšie.

Typ balíka

Kontaktná osoba

Povinné údaje

Fakturačné údaje

Povinné údaje
Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736 (ďalej len „SFÉRA“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa § 13 odsek 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukázateľne poskytnutých spoločnosti SFÉRA, najmä mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, za účelom vybavenia objednávky.

Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na [email protected] alebo písomne na adrese spoločnosti SFÉRA.

Potvrdzujem, že SFÉRA ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby na svojom webovom sídle.