V krátkosti

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil pokuty vo výške takmer 33.000 eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti stavebných prác v sektore energetiky. Rozhodnutie PMÚ už nadobudlo právoplatnosť. Protisúťažného konania sa v roku 2020 dopustili spoločnosti BECO a WR system, ktoré koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk do tendra vyhláseného obcou Čavoj v okrese Prievidza. PMÚ vyrúbil firme BECO pokutu vo výške 12.121 eur a firme WR system vo výške 19.835 eur, ktorej zároveň zakázal účasť vo verejných obstarávaniach po dobu 3 rokov. Prešetrovaná bola aj firma STAVOR, voči ktorej úrad zastavil konanie. 

Spustenie nového prenosového vedenia medzi Slovinskom a Maďarskom2x400 kV Cirkovce – Hévíz, bolo posunuté na jún 2022. Informoval o tom slovinský prevádzkovateľ prenosovej sústava, ELES, ktorý omeškanie na svojej strane pripisuje obmedzeniam v dôsledku pandémie a počasia. Práce na maďarskej strane, ktoré koordinuje MAVIR, sú už ukončené. Nový interkonektor umožní alokáciu cezhraničných prenosových kapacít medzi krajinami a bude súčasťou projektov integrácie denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v EÚ.

Ukrajinský operátor, spoločnosť NPC UKRENERGO, požiadal o štatút pozorovateľa v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E.

Novým generálnym riaditeľom MH Teplárenského holdingu, ktorý združuje 6 štátnych teplární, sa stal doterajší výrobný riaditeľ Marcel Vrátný. Vo funkcii nahradil Ľuboša Lopatku, ktorý zostáva na poste šéfa predstavenstva MH Manažment. Vrátný sa ujíma vedenia virtuálneho holdingu v čase prebiehajúcej právnej fúzie teplární do jednej akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding, v dôsledku čoho zanikne päť teplárenských firiem, ktoré sa zlúčia do jednej nástupníckej spoločnosti (Tepláreň Košice, ktorá zmenila od 1. januára 2022 obchodné meno na MH Teplárenský holding).

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Spoločnosť OKTE vyhlásila v poradí šiestu aukciu záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorá sa uskutoční 3. februára 2022. V ponuke budú záruky v celkovom objeme takmer 389 GWh elektriny. Záruky zo solárnych zdrojov budú v kategórii 6-9 mesiacov a 3-6 mesiacov s vyvolávacou cenou 0,5 EUR/MWh, resp. 0,35 EUR/MWh. Do aukcie vstúpia aj záruky z hydroelektrární, ktoré bude možné uplatniť v rozmedzí 6 až 9 mesiacov, ktorých vyvolávacia cena je stanovená na úrovni 0,5 EUR/MWh. V poslednej 5. aukcii záruk pôvodu v novembri 2021 sa zobchodovalo 447 GWh elektriny.

Kým priemerný počet registrácií nových vozidiel na čisto elektrický pohon a plug-in hybridov dosiahol prvých troch kvartáloch roka 2021 v krajinách priemernú úroveň  18,9 %, na Slovensku to boli iba 3 % z celkového počtu nových registrovaných vozidiel, informoval o tom Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.

Zdroj: ZAP SR

Ročné objemy obchodov na krátkodobých trhoch s elektrinou v Česku, ktorý organizuje spoločnosť OTE, dosiahli v roku 2021 nových maxím: 24,36 TWh na dennom trhu a 5,21 TWh na vnútrodennom trhu.

ÚRSO vyhlásil výberové konanie na nového riaditeľa odboru pre reguláciu tepelnej energetiky. Vyžaduje sa odborná prax minimálne 3 roky v oblasti regulácie sieťových odvetví a minimálne 1 rok v riadiacej funkcii. Záujemcovia o tento post sa môžu prihlásiť do výberového konania do 20. januára 2022.

Spoločnosť OLO spustila povoľovaciu fázu modernizácie spaľovne odpadov vo Vlčom hrdle v Bratislave, ktorá má zvýšiť jej energetickú účinnosť na 85 %. Zámerom je vytvoriť dve nezávislé spaľovacie linky - vybudovaním novej linky K3 a komplexnou rekonštrukciou kotla K2 do podoby druhej spaľovacej linky. Kotol K1 sa bude využívať iba ako záložný zdroj. Výsledkom bude VÚ KVET s ambíciou maximálne využívať odpadové teplo zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy CZT, ktorú prevádzkuje štátna Bratislavská teplárenská. Ukončenie modernizácie sa očakáva v roku 2026. Očakávaná hodnota investície, ktorá bude financovaná z úveru, predstavuje 110 miliónov eur.

Zdroj: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Celkom 41 čerpacích staníc Slovnaft na Slovensku prevezme poľská skupina PKN Orlen. Ide o súčasť obchodu s maďarskou Skupinou MOL, ktorá premiérovo vstupuje na poľský trh vďaka akvizícii 417 čerpačiek Lotos. Súčasťou transakcie s PKN Orlen je aj odpredaj 144 staníc z portfólia MOL v Maďarsku. PKN Orlen v SR, prostredníctvom firmy Unipetrol, prevádzkuje už 15 púmp Benzina.

Podľa združenia Priatelia Zeme-CEPA by v roku 2035 mohlo Prievidzi stačiť len 46 % súčasnej spotreby tepla. Komplexnou obnovou budov by sa ušetrilo až 62 % tepla na vykurovanie budov pripojených do sústavy CZT. Okrem toho rekonštrukcia rozvodov tepla v meste môže znížiť tepelné straty o ďalších 11 %. Štúdia predpokladá vykurovať Prievidzu kombináciou solárnej termiky a banskej a geotermálnej vody so sezónnym zásobníkom tepla s využitím sústavy tepelných čerpadiel a doplnením o kotol na biomasu. Pre Nováky sa navrhuje nahradiť biomasu využitím banskej vody pomocou tepelných čerpadielsolárnymi kolektormiOd roku 2024 bude zabezpečovať vykurovanie Prievidze a okolia Prievidzské tepelné hospodárstvo.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vyrubil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške vyše 8,6 mil. eur za uzatvorenie kartelovej dohody pri tendri, ktorý v roku 2017 vyhlásila spoločnosť SEPS, ktorá prevádzkuje prenosovú sústavu. Na prípad vtedy upozornila nadácia Zastavme korupciu. Víťazná ponuka prevyšovala 35 mil. eur (bez DPH). Dve firmy sa počas 3 rokov nebudú môcť zúčastniť verejných obstarávaní. Rozhodnutie PMÚ, ktorý pokutované subjekty nemenoval, nie je právoplatné. Podľa Denníka N ide o zákazku na práce v rozvodni, ktorú podpísala SEPS s Alter Energo a SAG Elektrovod.

Na českom trhu s energiami skončila spoločnosť Lumius, ktorá podľa údajov firmy OTE dodávala elektrinu do 7-tisíc odberných miest a plyn do vyše 2-tisíc odberných miest. Dôvodom ukončenia činnosti je situácia na veľkoobchodných trhoch. Dotknutým domácnostiam zabezpečia energie dodávatelia poslednej inštancie.

Väčšina domácností, ktoré po odchode Slovakia Energy z trhu spadli do záchrannej siete, zostáva u tradičných dodávateľov. Inštitút DPI pomohol tisíckam odberateľov, ale tiež ekonomicky zaťažil dodávateľov, ktorí pre nich museli nakupovať drahú elektrinu a plyn na spotových trhoch. Detaily sme zisťovali u ZSE, SSE, VSE a SPP. Dodávku poslednej inštancie čakajú v budúcnosti systémové zmeny.

Zdroj: Freepik

Spoločnosť Východoslovenská energetika v januári 2022 otvorila nové kontaktné miesto pre svojich zákazníkov vo Vranove nad Topľou

Česká prenosová sústava, ktorú prevádzkuje spoločnosť ČEPS, bola nedávno rozšírená o ďalšie dve variabilné kompenzačné tlmivky na transformovni Krasíkov a rozvodni Mírovka. Zariadenia na kompenzáciu pretokov jalovej elektriny, ktoré spôsobujú zvyšovanie napätia v elektrizačnej sústave, využíva aj spoločnosť SEPS.

Termín výstavby jadrového bloku s inštalovaným výkonom do 1200 MWDukovanoch v Česku do roku 2036 je podľa šéfa skupiny ČEZ Daniela Beneša reálny. Zverejnenie návrhu taxonómie EK, ktorá zaradila jadro a plyn medzi udržateľné investície, by mohlo podľa neho urýchliť aj ďalšie investície. ČEZ výhľadovo zvažuje výstavbu ďalších dvoch blokov v lokalite Temelín a šiesteho bloku v Dukovanoch.

Vlaňajší turbulentný vývoj v európskej energetike sa odrazil aj na krátkodobom trhu s elektrinou na Slovensku. Objem obchodov na dennom trhu, ktorý organizuje spoločnosť OKTE, v minulom roku vzrástol o viac než 11%. Priemerná cena baseload kontraktov medziročne vystrelila strmo nahor na rekordných 103 EUR/MWh. Vnútrodenný trh s elektrinou zaznamenal vlani miernu stagnáciu. 

Zdroj: OKTE, a.s.

Takmer tretina Slovákov by zvažovala kúpu vozidla na stlačený zemný plyn (CNG), ak by bola na území SR hustejšia sieť plniacich staníc na CNG. Vyplýva to z prieskumu, ktorú pre Slovenský plynárenský a naftový zväz vlani v októbri realizovala agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov. V SR je v súčasnosti verejne dostupných 16 plniacich staníc na CNG a autá na plynový pohon tvoria len percento z celkovo registrovaných vozidiel. Takmer 30% opýtaných sa vyjadrilo, že CNG automobil by si obstaralo, ak by mohli získať podobnú dotáciu aká sa ponúka pri elektromobiloch. Štvrtinu respondentov by presvedčili výrazne nižšie náklady na pohonné hmoty. Naopak o CNG autá nejavia záujem ľudia starší ako 56 rokov a obyvatelia miest, žijúcich najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Spoločnosť Duslo Šaľa plánuje vo svojej teplárni postaviť nový kotol K8, ktorý bude spĺňať prísnejšie emisné limity ako existujúca technológia. Novou investíciou sa nezmení maximálny parný výkon teplárne (180 t/h), ale zvýši sa variabilita zdrojov a schopnosť pokryť dostatočný parný výkon v prípade nábehu výrobne čpavku alebo zabezpečenia parného výkonu vo všetkých prevádzkových stavoch, vrátane revízie alebo prípadnej poruchy. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

InoBat Auto rozšíril portfólio svojich investorov o spoločnosť Ideanomics Mobility z USA, ktorá sa špecializuje na služby pre výrobcov elektromobilov. Investícia v nešpecifikovanej výške má primárne podporiť výstavbu a rozvoj výskumno-vývojového centra vo Voderadoch, ktorého súčasťou bude linka na výrobu batériových článkov. Uvedenie centra do prevádzky sa očakáva koncom roku 2022

Tepláreň Košice (TEKO) zmenila od 1. januára 2022 obchodné meno na MH Teplárenský holding. Zmena je súčasťou prebiehajúceho procesu integrácie šiestich štátnych teplární do jednej akciovej spoločnosti. Nový subjekt by mal získať právnu subjektivitu od prvého mája 2022. Integrácia do jednej spoločnosti má podľa vedenia MH Manažment priniesť úsporu nákladov a zefektívniť fungovanie na riadiacej, administratívnej a výrobnej úrovni. 

České jadrové elektrárne v Dukovanoch a Temelíne, ktoré prevádzkuje skupina ČEZ, vlani medziročne zvýšili produkciu o 3 %. V roku 2021 dodali do prenosovej siete celkom 30,73 TWh elektriny, najviac od roku 2013 (30,75 TWh).

Európska komisia chce podľa informácií britského denníka Financial Times zaradiť jadrovú energiuzemný plyn na zoznam taxonómie udržateľných investícií, čo privítali mnohé krajiny EÚ vrátane SR. Analytici tlmia ich nadšenie kvôli nastavaniu kritérií. Podľa uniknutého dokumentu musí nový jadrový blok získať stavebné povolenie do roku 2045, plynová elektráreň do konca roku 2030. V prípade atómky musí byť vyriešená aj výstavba trvalého úložiska jadrového odpadu. Výrazným limitom pre paroplynové zdroje môže byť aj produkcia emisií, ktorá bude musieť byť údajne pod úrovňou 270 gramov ekvivalentu CO2 na KWh, ale aj ďalšie podmienky - zvyšovanie podielu spoluspaľovania nízkouhlíkových alebo obnoviteľných plynov.

Výška TPS sa pre rok 2022 znižuje o viac než 33%. Novinkou je aplikácia pásmovej TPS od prvého januára. ÚRSO zároveň výrazne zredukoval náklady na distribúciu a prenos elektriny. Sieťové poplatky tvoria aktuálne viac ako polovicu koncovej ceny elektriny. Aj preto budú celkové náklady domácností na elektrinu v roku 2022 asi o 20 % nižšie ako regulátor pôvodne avizoval. 

Šéf predstavenstva spoločnosti SEPS Peter Dovhun považuje za najväčšiu udalosť slovenskej energetiky v končiacom roku 2021 výstavbu a sprevádzkovanie trojice nových cezhraničných vedení na slovensko-maďaskom profile, čo je podľa neho unikátny projekt na celoeurópskej úrovni. „Dlhodobé úzke miesto v rámci celého regiónu bolo vďaka dlhodobej koncepčnej rozvojovej činnosti de facto odstránené a v súčasnosti je tento cezhraničný profil jedným z najspoľahlivejších v regióne," zhodnotil Dovhun.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Od 1. januára 2022 prechádza aktualizáciou prevádzkový poriadok spoločnosti OKTE, ktorého znenie schválil ÚRSO. Zmeny súvisia s doplnením práva OKTE na odstúpenie od zmluvy o zúčtovaní odchýlky, úpravou v súvislosti so zrušením fakturácie tarify pre ostrovné sústavy alebo doplnením podmienok pre možnosť vystavenia vyúčtovacej faktúry 1. pracovný deň po splatnosti zálohy. Úpravami prejde aj fakturácia odmeny za činnosť výkupcu elektriny a registrácia diagramov. Zjednocuje sa tiež postup pri žiadosti o vrátenie finančnej zábezpeky.

Hlavnou udalosťou roku 2021 bol prudký rast cien energií na trhoch, hovorí analytik INESS Martin Vlachynský. „Ten má potenciál otriasť doterajšou paradigmou energetickej transformácie, ohroziť liberalizáciu v rôznych segmentoch, či vyvolať presuny aktív medzi investormi. V neposlednom rade to vyvoláva a ešte len bude vyvolávať politické reakcie, obávam sa, že najmä škodlivé - agresívnejšiu reguláciu cien, nové sociálne politiky, či znárodňovanie a posilňovanie pozície štátu. Pritom z veľkej časti je rast cien práce dôsledok politických rozhodnutí - uvoľnenej monetárnej politiky, nezvládnutej energetickej transformácie, či zlého nastavenia motivácií v cenovej regulácii.“

Spoločnosť VUJE ukončila montáž reprezentatívneho plnorozsahového simulátora pre jadrovú elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach, ktorý bude slúžiť pre simulovanie reálnej blokovej dozorne. Nasledovať bude testovanie simulátora, Slovenské elektrárne ho plánujú uviesť do prevádzky v roku 2022.

Zdroj: Slovenské elektárrne, a.s.

Osobnosti domácej energetiky sme oslovili s otázkou, čo v rámci odvetvia považujú za najväčšie udalosti končiaceho roka 2021 na Slovensku. „Rozhodne bezprecedentný rast cien plynu a emisných kvót s dopadom na ceny elektriny v druhom polroku. Padol nejeden mýtus, napríklad aj o tom, že prechod na dekarbonizovanú energetiku bude bezbolestný alebo že možno liberalizovať trh s plynom, ak je závislý od hráča mimo EÚ sledujúceho všelijaké záujmy. Čakajú nás ťažké časy konsolidácie na úkor spotrebiteľa, a preto budú v ďalšom období na stole aj otázky tempa dekarbonizácie. Odporúčam začať s emisnými kvótami,“ zhodnotil advokát Rastislav Hanulák z Capitol Legal Group.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

ÚRSO od 1. januára 2022 upravil tarify pre spoločnosť SPP-distribúcia za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu: ceny pre odberateľov plynu sa tak znižujú v priemere o mínus 1,3 %, čo predstavuje celkové znížene povolených príjmov distribúcie o 5,4 mil. eur na ročnej báze. Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, v roku 2022 po úprave distribučných taríf, priemerne mesačne zaplatia viac od 9,43 eura do 18,69 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, si mesačne priplatia približne 45 centov. Úrad zároveň rozhodol o regulovanej cene za prepravu plynu na rok 2022. Tarify pre domáci bod siete Eustream vzrástli o 0,7 %.

Regulačný úrad vo svojom rozhodnutí upravil tarifu pre spoločnosť SEPS za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na úroveň 1,4021 EUR/MWh (-3,82 %) a tarifu za straty pri prenose elektriny na úroveň 1,7169 EUR/MWh (+80.7 %). Ceny sú platné od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022). ÚRSO zároveň určil novú hodnotu tarify za rezervovanú kapacitu na 29 640,9604 EUR/MWh/rok (- 3,71 %).

Viac ako polovica Slovákov je ochotná platiť za energie cenu vyššiu do 10%, ak by to viedlo k zníženiu množstva vypúšťaných skleníkových plynov. Tretina ľudí by akceptovala až o štvrtinu vyššie účty za energie a teplo. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) na vzorke 1000 respondentov. Respondenti odpovedali aj na otázku, aký zdroj tepla by preferovali pri prípadnej najbližšej výmene kotla. Viac ako tretina z nich (34,8%) uviedla solárne panely (len na prípravu teplej vody), nasledoval kondenzačný kotol na zemný plyn (29,5%) a tepelné čerpadlo (17,7%).

Na českom trhu nedávno skončili ďalší traja menší dodávatelia, spoločnosť Energie pro Tebe, ktorá mala v portfóliu 336 zákazníkom v segmente dodávok plynu a spoločnosť Český Energetický Dodavatel, ktorá obsluhovala 4283 zákazníkov pri elektrine a 2933 pri plyne. Svoju činnosť ukončila aj spoločnosť Františkovy Energie, ktorá dodávala elektrinu pre 2635 zákazníkov a plyn pre 2350 odberateľov. Krach firiem súvisí s vysokými cenami na burze. Dotknutým odberateľom zabezpečia energie dodávatelia poslednej inštancie.

V roku 2022 vzrastú domácnostiam náklady na dodávku teplo v priemere o 4,39 eura mesačne, ale s výraznými regionálnymi rozdielmi. Vyplýva to z výsledkov cca. 160 cenových konaní, ktoré doteraz uzavrel ÚRSO. Z dôvodu zvýšených nákladov na nákup plynu pristúpil úrad k zmene maximálnej ceny tepla pre teplárenstvo na 41,485 Eur/MWh. Pre teplárov, ktorí nakúpili plyn za ceny nižšie ako upravená maximálna cena (najmä počas prvého polroka 2021) sa zvýši cena tepla o takmer 8 %, čo znamená priemerné zdraženie nákladov domácnosti na teplo o 3,30 eur mesačne (75 % cenových rozhodnutí). Pre firmy, ktoré nakúpili plyn s maximálnou cenou (až po prvom polroku 2021) sa ceny pre domácnosti zvýšia o 24,39 %, čo je v priemere o 11,32 eur (25 % cenových rozhodnutí). 

Stredoslovenská distribučná (SSD) spustila pri Púchove výstavbu podzemného elektrického vedenia veľmi vysokého napätia (110 kV) o dĺžke 3 km, najdlhšie tohto typu na Slovensku. Hodnota investície, ktorej dôvodom je rozširovanie výroby pneumatík v púchovskom gumárenskom podniku, predstavuje 4 milióny eur. Skúšobnú prevádzku nového vedenia očakáva spoločnosť SSD v júli 2022.

Tepelné hospodárstva a rozvody tepla predstavujú ideálnu infraštruktúru pre budovanie inteligentných energetických systémov. Generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko považuje za jednu z hlavných výziev súčasnosti vytvorenie podmienok pre ďalšie investície, špeciálne do zvyšovania podielu zelených zdrojov. S Petrom Dobrým sme sa rozprávali aj o kritickej situácii na burzách s energiami, balíku Fit for 55 alebo novej regulačnej politike ÚRSO.

Zdroj: Veolia Energia Slovensko, a. s.

Ruský Gazprom zastavil dodávky zemného plynu do Nemecka prostredníctvom plynovodu Jamal cez Poľsko. Ceny plynu na holandskej platforme TTF (európsky benchmark) vystúpili dnes dopoludnia na historické maximum 162,78 EUR/MWh. Aktuálna situáciu hrá do karát  slovenskému prepravcovi plynu, firme Eustream. Nominácie v prepravnom bode Veľké Kapušany sa v decembri pohybujú na stabilnej úrovni takmer 90 miliónov kubíkov plynu.

Tretí blok atómovej elektrárne Olkiluoto vo Fínsku dosiahol v noci minimálny kontrolovaný výkon. Informoval o tom prevádzkovateľ, spoločnosť TVO. Pôvodne mal tento blok, ktorý bude mať inštalovaný výkon 1600 MW, vyrábať elektrinu už v roku 2009, ale jeho výstavba sa naťahovala a s ňou aj rozpočet projektu. Dodávateľom jadrového reaktora EPR je konzorcium firiem Areva Siemens AG.

Zdroj: TVO

Spoločnosť OKTE od dnes (20. decembra 2021) upravuje spôsob určenia priemernej ceny zápornej odchýlky, ktorá sa namiesto váženého priemeru počas predchádzajúcich 4 mesiacov po novom určuje ako vážený priemer ceny počas predchádzajúceho mesiaca. Zmenu reflektuje aj aktualizovaný prevádzkový poriadok OKTE.

Regulačný úrad schválil novelu vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike. Platba za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny tzv. G-komponent klesne o polovicu. K ďalším úpravám, ktoré presadil ÚRSO, patrí taktiež okresanie primeranej miery zisku pre trojicu distribučných spoločností alebo úprava referenčného obdobia pre výpočet regulovaných cien dodávky elektriny na rok 2023. Prečítajte si výber kľúčových zmien.

Veľkoobchodné ceny elektriny pokračujú v prudkom raste. Ročný baseload kontrakt Cal-22 na pražskej burze PXE s dodávkou na Slovensko v roku 2022 uzatváral vo štvrtok (16. decembra 2021) na hodnote takmer 251 EUR/ MWh - nové historické maximum.  Impulzom ďalšieho rastu boli aj holandské spotové ceny plynu na platforme TTF (európsky benchmark), kde vo štvrtok vystúpila cena na 145 EUR/MWh.

Spoločnosť OKTE pristúpi od 1. januára 2022 k zmene v systéme pre zúčtovanie odchýlky. Uzávierku vnútrodennej registrácie diagramov sa posunie z pôvodných 30 minút na 15 minút pred realizáciou odberu a dodávky elektriny. Nasadenie je plánované na 31. decembra 2021 tak, aby bolo skrátenie uzávierky vnútrodennej registrácie v systéme platné už pre prvú periódu nasledujúceho dňa.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK