V krátkosti

Rezort hospodárstva od 30. júna 2022 opäť zvyšuje limit výkonu pre lokálne zdroje. U spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a Východoslovenská distribučná (VSD) sa limit zvyšuje o 20 MW, v prípade Stredoslovenskej distribučnej (SSD), kde je záujem o inštalácie na Slovensku najvyšší, o 30 MW. Viac

Zdroj: MH SR

ÚRSO expresne novelizoval vyhláškucenovej regulácii v elektroenergetike (č. 18/2017), v dôsledku čoho sa o jeden mesiac skracuje indexačné obdobie, počas ktorého môžu dodávatelia nakupovať  elektrinu pre portfólio svojich zákazníkov na budúci rok. Dôvodom je finalizácia mechanizmu zastropovania cien silovej elektriny pre domácnosti v rokoch 20232024, na ktorom sa dohodol vládny kabinet v memorande so Slovenskými elektrárňami. Viac

Minister hospodárstva Richard Sulík má na základe uznesenia vlády do 12. júla 2022 predložiť plán zabezpečenia dodávok plynu na územie Slovenska  na roky 2023 až 2024 pre prípad, že by došlo k prerušenia tokov z Ruskej federácie

Obchodníci s plynom a elektrinou na Slovensku bojujú s nízkou likviditou na trhu i vysokými nárokmi na finančné zabezpečenie transakcií. Čiastočne by mohla pomôcť novela vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu, avšak podmienky na európskom trhu sú natoľko zložité, že môžu viesť ku krachu ďalších dodávateľov ako aj odberateľov

ÚRSO informoval o 9 opatreniach, ktoré chce presadiť v záujme ochrany zraniteľných odberateľov pred dopadmi zdražovania cien energií v roku 2023. Kompetenecie regulačného úradu sú obmedzené. Viac

Aktivisti Greenpeace Slovensko na včerajšom zhromaždení v Bratislave vyzvali Vládu SR na podporu OZE, ktorú považujú za jediné riešenie súčasnej energetickej krízy. „Už včera bolo neskoro,” vyhlásila aktivistka Dorota Osvaldová.

Za dva týždne od spustenia novej výzvy v projekte Zelená Domácnostiam prejavilo záujem o podporu inštalácie malých OZE zhruba 12 300 žiadateľov. Aktivovaných je zatiaľ približne 4000 žiadostí s požadovanou sumou 7,1 milióna eur. K dispozícii je tak stále takmer 23 miliónov eur, informovala SIEA. 

Viac

Štátna agentúra SIEA podporí inovácie aj v energetike. Podnikatelia v rámci výzvy Slovensko 2.0 majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb.  Viac

Skupina RWE pozastavila predaj šiestich zásobníkov plynu v Česku. Denník Hospodářské noviny informoval, že jediným záujemcom mal byť Energetický a průmyslový holding. Hoci sa medzi potenciálnymi záujemcami skloňovali aj maďarská štátna firma MVM alebo skupina KKCG, svoje ponuky napokon nepodali. Kapacita zásobníkov dcérskej spoločnosti RWE Gas Storage CZ, ktorá je najväčším prevádzkovateľom zásobníkov v Česku, predstavuje 2,7 mld. kubíkov plynu.

Priemerná cena 95-oktánového benzínu minulý týždeň nepatrne vzrástla o 0,05 % na 1,913 eura za liter. Vodiči tankovali o 1,41 % drahšie aj motorovú naftu, ktorá sa predávala v priemere za 1,864 eura za liter. Viac

Slovenská elektrizačná prenosová sústava uviedla do prevádzky zmodernizované 400 kV vedenie V424 Sokolnice - Križovany. Cezhraničné vedenie s Českom je v prevádzke už od roku 1969. V rámci opráv, ktoré sa realizovali od februára 2022, došlo tiež k výmene fázových vodičov a izolátorových závesov.

Česká vláda chce získať do výhradného vlastníctva sieť kľúčových domácich elektrární. Cieľom je do 5 rokov dosiahnuť energetickú suverenitu. O pláne kabinetu, ako chce čeliť vysokým cenám enegrií a neistote dodávok z Ruska informoval český premiér Petr Fiala. Viac

Slovenské elektrárne v roku 2021 vykázali zisk pred započítaním úrokov, daní z príjmu a odpisov (EBITDA) na úrovni 424 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 17 % Viac

Poslanci Národnej rady SR schválili v druhom a treťom čítaní návrh novely zákona o energetike. Ak  legislatívu odobrí prezidentka, pravidlá trhu s elektrinou prejdú zásadnými zmenami, zavedú sa noví účastníci trhu ako napr. agregátori alebo energetické spoločenstvá, dôjde k prenastaveniu dátových tokov aj úprave postupov pri vydávaní osvedčení pre výstavbu energetických zariadení. Viac

Dodávky ruského plynu do krajín Európy dnes klesli pod hranicu 100 miliónov metrov kubických (m3).  Dôvodom je začiatok týždennej odstávky plynovodu Turk Stream kvôli ohlásenej údržbe. Pre porovnanie, v roku 2019  dodával Gazprom export do Európy v priemere 470 mil. m3 zemného plynu denne. Krátenie dodávok do Európy nastalo už minulý týždeň kvôli obmedzenej preprave potrubím Nord Stream, pričom Gazprom výpadky napriek voľnej kapacite nekompenzoval tranzitom cez Ukrajinu. V čase, keď krajiny EÚ plnia podzemné zásobníky plynom môže situáciu zhoršiť plánovaná údržba plynovodu Nord Stream v júli 2022.

Zdroj: IEA

Nadácia SPP v rámci grantového programu OPORA prerozdelí 60 tisíc eur pre 102 projektov na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Od spustenia posledného kola projektu Zelená domácnostiam podľa nových podmienok sa zaregistrovalo vyše 11 600 žiadateľov. Zhotovitelia doteraz aktivovali 3 765 žiadostí v objeme vyše 6,5 mil. eur, pre ktoré budú vydané poukážky. Z vyčlenených prostriedkov vo výške 30 mil. eur je tak stále voľných 23 mil. eur Viac

Regulačné orgány v Česku a na Slovensku hľadajú efektívne spôsoby, ako nastaviť kritériá pre hodnotenie rizikovosti dodávateľov elektriny a plynu, podľa ktorých by sa mohli lepšie orientovať zákazníci. Na konferencii Česko-slovenské energetické fórum sa diskutovalo aj o výzvach nového regulačného obdobia.

V rámci novelizácie zákona o energetike koaliční poslanci navrhujú zvýšiť hranicu inštalovaného výkonu, pre ktorý sa v prípade slnečných a veterných elektrární nevyžaduje osvedčenie MH SR, a to na 5 MW. Ministerstvom navrhnutý limit 2 MW považujú za významnú administratívnu prekážku a v prípade vetra ho označili za „nezmyselný“. Avšak samotní poslanci v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu priznávajú, že jednotkový výkon veterných turbín sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 5 - 6 MW, t. j. viac ako 5 MW. 

Už dnes sa uskutoční ďalšie stretnutie členov platformy ENERGOKLUB® na tému "Novela zákona o OZE a VÚ KVET", ktorej sa zúčastní zástupca MH SR.

Novým majiteľom spoločnosti Škoda JS pôsobiacej v oblasti jadrovej energetiky sa stane Skupina ČEZ. Súčasný majiteľ, ruská strojárenská firma OMZ, ktorú ovláda Gazprombanka, sa po vojenskej agresii Ruska na Ukrajine ocitla v ohrození sankcií, čo celú transakciu iba urýchlilo. Škoda JS sídliaca v Plzni je pôvodne českou spoločnosťou, ktorá je tiež hlavným dodávateľ technológie v projekte dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce Viac

Zdroj: SFÉRA, a.s.

ÚRSO predstavil návrh metodiky výpočtu hodnoty WACC na nadchádzajúce obdobie (2023 – 2027) a návrh mechanizmu podpory aktív súvisiacich s rozvojom efektívnych dekarbonizačných, decentralizovaných a trvalo udržateľných riešení v sieťových odvetviach. Predstavil tiež nástroj motivácie regulovaných subjektov na čerpanie financovania investícií z prostriedkov EÚ. Účastníci trhu a odborná verejnosť môžu regulátorovi zasielať svoje pripomienky do 27. júna.

Slovenské elektrárne v sobotu 18. júna 2022 začali s plánovanou generálnou odstávkou tretieho bloku AE Jaslovské Bohunice V2, počas ktorej dôjde k výmene pätiny jadrového paliva v reaktore. V pláne sú aj opravy na jednom z troch redundantných bezpečnostných havarijných systémov elektrárne. Viac

Viacero krajín EÚ vrátane Nemecka, Rakúska či Talianska posledné dni zaznamenáva výraznejšie krátenie dodávok plynu cez Nord Stream. Aj slovenskému SPP ruský Gazprom oznámil krátenie dodávok, a to až o polovicu. Vzhľadom na vyššiu naplnenosť zásobníkov by sa situácie akútne zákazníkov dotknúť nemala. Európska komisia medzitým pripravuje spoločný plán na zníženie dopytu, ktorý by mala predstaviť v lete. Bude obsahovať analýzu scenárov prerušenia dodávok, kritéria priorizácie zákazníkov ako aj návrhy postupov a európskej koordinácie.

Zdroj: ENTSO-G

Kým štátne orgány dolaďujú praktické detaily memoranda so Slovenskými elektrárňami o zastropovaní cien elektriny pre domácnosti na budúci rok, ÚRSO je nútený pripraviť ďalšiu expresnú novelu vyhlášky o cenovej regulácii, ktorou sa o mesiac posúva obdobie pre nákup silovej elektriny pre dodávateľov. Podľa šéfky ZDE Jany Ambrošovej môže skrátenie indexačného obdobia spôsobiť, že dodávatelia budú pre regulované segmenty nakupovať za najvyššie možné ceny. 

Ceny benzínu na Slovensku opäť rastú, motoristi tankujú drahšie takisto naftu. Priemerná cena 95-oktánového benzínu minulý týždeň vzrástla o 3,24 % na 1,912 eura za liter. Nárast v prípade 98-oktánového benzínu dosiahol 3,18 %, pričom priemerná cena bola na úrovni 2,108 eura za liter. Aj motorovú naftu tankovali vodiči drahšie, konkrétne o 3,37 %, pričom priemerne zaplatili 1,838 eura za liter. Viac

Vláda dnes schválila investičnú pomoc vo výške 3,49 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov pre spoločnosť Porsche Werkzeugbau, ktorá plánuje v Hornej Strede rozbehnúť sériovú výrobu Li-ion batériových modulov. Do roku 2024 by chcel nemecký podnik preinvestovať v okrese Nové Mesto nad Váhom takmer 200 miliónov eur

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár na nedávnej oficiálnej návšteve Azerbajdžanu rokoval s predsedníčkou Národného zhromaždenia Sahibou Gafarovou a s predsedom vlády Alim Asadovom aj o dovoze zemného plynu na Slovensko.

Európska komisia plánuje prísne pravidlá pre tzv. obnoviteľný vodík. Mal by sa vyrábať len z novo vybudovaných elektrární využívajúcich OZE, pričom v prípade jeho využitia v doprave bude treba preukázať priamy vzťah s výrobou elektriny z OZE.

Ruský Gazprom oznámil, že kvôli predĺženiu opráv na kompresorovej stanici Portovaya, obmedzil prepravu plynu potrubím Nord Stream na 100 mil. m3 plynu denne. Plánovaný objem dodávok plynu mal byť pritom 167 mil. m3 denne. Zo zdržania opráv Gazprom obvinil nemeckú firmu Siemens, ktorá podľa neho po oprave včas nevrátila jednu kompresorovú jednotku, takže v prevádzke sú aktuálne len tri. 

Zdroj: Bruegel/ENTSOG

Premiér Eduard Heger v Berlíne rokoval s kancelárom Olafom Scholzom aj o možnostiach zásobovania Slovenska plynom z nových LNG terminálov, ktoré Nemecko plánuje postaviť. Heger zdôraznil, že ako vnútrozemská krajina potrebujeme rozvíjať spoluprácu s inými krajinami na dovoze plynu.

SIEA naďalej obstaráva vodíkové autobusy aj ďalšie čerpacie stanice na vodík. Agentúra spresnila, že k zrušeniu došlo len v prípade tendra na zabezpečenie jedného autobusu na vodíkový pohon, ktorý sa mal využívať počas prezentačných podujatí projektu Žiť energiou. Viac

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko plánuje vo svojej prevádzke v Žiari nad Hronom rozvíjať koncept energetického zhodnocovania komunálneho odpadu inovatívnou metódou. Časť vyrobeného syntézneho plynu sa dočistí na biometán. Počíta sa aj s produkciou vodíka, ktorý by mohol nájsť využitie vo verejnej doprave v regióne.

Aktuálna naplnenosť zásobníkov plynu na území EÚ je na úrovni 51,5 %. V rovnakom čase pred rokom to bolo iba mierne na 42 %. Slovenské skladovacie kapacity, ktoré prevádzkujú firmy Nafta a Pozagas, sú naplnené na necelých 49 %. SR môže uložiť v zásobníkoch vyše 4 miliardy kubíkov plynu (42 547 GWh), zhruba 80 % priemernej ročnej spotreby.

Zdroj: Údaje prevádzkovateľov zásobníkov v EÚ

Už v súčasnosti má 19 % Slovákov problém platiť účty za energie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Slovenskú klimatickú iniciatívu na konci mája na vzorke vyše tisíc ľudí zrealizovala agentúra Focus. Až 42 % oslovených respondentov ale neplánuje urobiť žiadne opatrenia na to, aby platili za elektrinu a teplo menej. Viac

Potenciál využitia veternej energie na Slovensku je potrebné opätovne preskúmať. Ak sa preukážu možnosti rozvoja, štát by mal vytvárať podmienky na výstavbu veterných parkov. V komentári to konštatuje Michal Sura, odborný poradca Ministerstva dopravy a výstavby SR, podľa ktorého môže aj energia z vetra pomôcť zredukovať závislosť krajiny na importe energetických surovín.

Ceny benzínu na Slovensku sú na rekordnej úrovni, motoristi si priplatia aj za naftu. Priemerná cena 95-oktánového benzínu minulý týždeň vzrástla o 1,37 % na 1,852 eura za liter. Nárast v prípade 98-oktánového benzínu dosiahol 1,24 %, pričom priemerná cena bola na úrovni 2,043 eura za liter. Motorovú naftu tankovali vodiči drahšie o 0,85 %, v priemere zaplatili 1,778 eura za liter. Viac

Slovenské elektrárne v stredu (8. júna 2022) ukončili odstávku štvrtého bloku AE Mochovce, počas ktorej sa vymenila pätina paliva v reaktore a zrealizovalo viacero investičných projektov vrátane tzv. skúšky štart z tmy. Viac

Spoločnosť JAVYS začala v odstavenej jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach s rezaním posledného z dvanástich parogenerátorov. Zákazku realizuje spoločnosť VUJE. Viac

Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) sa rozhodla vyhovieť žiadosti ukrajinského operátora, spoločnosti NPC UKRNERGO, aby bolo Ukrajine umožnené obchodovať s elektrinou s krajinami kontinentálnej Európy. NPC UKRENERGO, ktorá získala štatút pozorovateľa ENTSO-E však musí najprv splniť viacero zadefinovaných kritérií. V marci 2022 došlo k núdzovej synchronizácii ukrajinskej sústavy s krajinami kontinentálnej Európy, pôvodne sa tak malo stať v roku 2023.

Stredoslovenská distribučná realizuje komplexnú obnovu časti vzdušného elektrického vedenia vysokého napätia (22 kV), ktoré napája v Čiernom Balogu miestnu časť Vydrovo. Dôvodom rekonštrukcie je postupne sa zhoršujúci fyzický stav vedenia a posilnenie jeho prenosovej kapacity. Investícia dosiahni zhruba 120 tisíc eur. Viac

Minister hospodárstva Richard Sulík nevníma embargo na ruskú ropu, ktoré je súčasťou šiesteho sankčného balíka EÚ, za tragédiu pre bratislavskú rafinériu Slovnaft. Na dnešnom brífingu vysvetľoval, prečo Slovensko na summite EÚ v Bruseli netrvalo na trojročnej výnimke.  Viac

1 2 3 4 5