V krátkosti

Dnes (6. 4.) ACER zadefinoval regióny prevádzky sústav (tzv. SORs) v nadväznosti na nariadenie EÚ o vnútornom trhu s elektrinou. V rámci nich budú prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) užšie spolupracovať. SEPS je súčasťou stredoeurópskeho regiónu prevádzky sústav. TSOs do 5. 7. národným regulátorom predložia návrh pre ustanovenie regionálnych koordinačných centier.

Kríza vyvolaná epidémiou koronavírusu by podľa Tomáša Malatinského zo Slovenského plynárenského a naftového zväzu mala ovplyvniť aj klimatické ciele EÚ. Za otázne považuje, aký postoj zaujme súčasné zloženie europarlamentu. „Budeme si musieť počkať, či politici s ideami vyhrajú nad zranenou ekonomikou Európy a sveta,“ povedal prezident SPNZ v podcaste SLOVGAS.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Okrem Slovenska prerušilo aukciu na nové OZE aj Portugalsko. Tamojší rezort životného prostredia oznámil, že kvôli epidémii koronavírusu sa v poradí druhá aukcia na 700 MW nového inštalovaného výkonu zo slnka, ktorá sa mala uskutočniť v apríli, prekladá predbežne na začiatok júna, kedy vláda predpokladá, že šírenie COVID-19 v krajine sa ustáli.

Martinská teplárenská plánuje rozšíriť skládku drevnej štiepky zo súčasných 2369 m2 na 7300 m2. Konštrukcia zastrešeného skladu má znížiť prašnosť a lepšie udržať kvalitu (vlhkosť) drevnej štiepky, čím sa zvýši výhrevnosť a účinnosť spaľovania v kotli K4. Ten bude v prevádzke aj po ukončení prebiehajúceho projektu ekologizácie výroby, ktorým sa má ukončiť spaľovanie uhlia v teplárni.

Alternatívny dodávateľ Energie2 dostal začiatkom marca od ÚRSO pokutu 4000 eur za tri druhy deliktov. Kontrolóri zistili, že v rokoch 2017 a 2018 niektorým odberateľom elektriny nezaslal do 5 pracovných dní od doručenia výpovede akceptačný list a niektorým domácnostiam včas neuhradil preplatok z vyúčtovacej faktúry. Tiež neposkytol informácie o zmene cenníkov za dodávku elektriny odberateľom v lehote najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

Vietor jasne dominoval pri výrobe elektriny v Nemecku v prvom kvartáli 2020, ukazujú údaje Fraunhofer ISE. Veterné parky dodali do verejnej sústavy 51,1 TWh elektriny. Oproti 1. štvrťroku 2019 je to nárast o 19,4 %, zatiaľ čo výroba z čierneho uhlia klesla 42 % a z hnedého uhlia o 32 %. Nemeckí meteorológovia (DWD) predpovedajú na apríl teplé počasie, preto sa očakáva aj rast výroby elektriny zo slnka. To by obzvlášť cez víkendy viedlo k nízkym až negatívnym cenám elektriny na trhu.

Zdroj: Fraunhofer ISE

Nízke ceny elektriny vo Švédsku okolo úrovne 5 €/MWh nútia prevádzkovateľa k odstávkam a znižovaniu výroby v jadrových elektrárňach. Spoločnosť Vattenfall sa rozhodla predĺžiť odstávku atómového bloku Ringhals 1 až do konca septembra. Kvôli poklesu spotreby elektriny v krajine a zároveň vysokej výrobe elektriny z vody a vetra tiež pristúpila k obmedzeniu výkonu na ďalších jadrových blokoch.

Zdroj: Vattenfall

Najväčšia rafinérska spoločnosť v Česku, Unipetrol, sprevádzkovala v Litvínove hlavnú časť novej jednotky na výrobu polyetylénu. Člen poľskej skupiny PKN ORLEN hovorí o najväčšej petrochemickej investícii v krajine v hodnote vyše 348 miliónov eur, ktorou sa zvýši výrobná kapacita firmy na 470-tisíc ton polyetylénu ročne.

Zdroj: Unipetrol

Dňa 1. apríla 2020 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ s požiadavkami na ekodizajn externých zdrojov napájania. Jeho cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť tzv. nabíjačiek pre široké spektrum domácich spotrebičov, elektroniky či kancelárskeho zariadenia.

Od spustenia projektu prepojenia európskych vnútrodenných trhov s elektrinou SIDC (predtým XBID) v júli 2018 sa uskutočnilo 36 miliónov obchodov. K nárastu objemov prispelo aj 7 krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa pripojili vlani v novembri. V súčasnosti SIDC prepája vnútrodenné trhy 22 krajín. Formálne sa teraz k projektu pridali aj spoločnosti SEPS a OKTE, ktoré budú súčasťou ďalších vĺn rozširovania v nasledujúcich rokoch.

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) vytvorila zoznam 12 opatrení, ktorými môže nová vláda zmierniť klimatické zmeny. SKI napríklad žiada vytvoriť definíciu energetickej chudoby, vymeniť vedenie ÚRSO a zrušiť stop-stav na pripájanie OZE. Ekológovia vyzývajú kabinet, aby presmeroval nevyčerpané financie z eurofondov do zvyšovania energetickej hospodárnosti verejných budov.

Vedenie spoločnosti SEPS schválilo zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Účinnosť nadobudnú 1. 5. 2020. Úpravy Technických podmienok vyplynuli najmä z povinnosti zosúladenia s energetickou legislatívou EÚ, ale tiež na základe aplikačnej praxe a technologického vývoja.

MH SR dnes oznámilo zrušenie aukcie na príplatok, o ktorom sme informovali už včera. Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. Rezort hospodárstva nechcel vzhľadom na situáciu znevýhodniť žiadneho záujemcu. „Prioritou je pre nás totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny,“ vysvetlil štátny tajomník rezortu Karol Galek. K aukcii sa vráti po skončení koronakrízy.

Predstavitelia štátov sa dohodli, že balík na podporu ekonomiky po skončení pandémie koronavírusu bude obsahovať investície v oblasti boja proti zmene klímy. Pripravované opatrenia by nemali opomenúť zelenú a digitálnu transformáciu, uvádza sa v spoločnom vyhlásení Európskej rady po rokovaní minulý týždeň.

V Rumunsku v rámci vyhláseného stavu núdze v súvislosti s koronavírusom nariadili strop pre ceny elektriny, plynu, tepla, vody a palív. Limitom je priemerná cena evidovaná počas troch mesiacov pred dátumom vyhlásenia núdzového stav. Ceny tento limit nesmú prekročiť, ale môžu byť nižšie v závislosti od dopytu a ponuky.

ÚRSO zverejnil zoznam stovky výrobcov elektriny z OZE, ktorým zanikla podpora doplatkom. Dosiaľ nenápadný paragraf v zákone sa stal spúšťačom ďalšej kauzy, ktorá vyvoláva množstvo nejasností a môže viesť aj k sérií nových súdnych sporov.

Poľská štátna spoločnosť PGNiG oznámila, že arbitrážny súd v Štokholme rozhodol v jej prospech v päťročnom spore s Gazpromom ohľadom ceny za dodávku plynu. Ruský vývozca musí zaplatiť PGNiG kompenzácie 1,5 mld. dolárov, ktoré sa vzťahujú na obdobie od 1. novembra 2014. Platnosť dlhodobej zmluvy známej ako Jamal vyprší 31. decembra 2022. PGNiG vlani informovala, že ju neplánuje predĺžiť.

Rezort hospodárstva sa podľa informácií portálu energoklub.sk chystá zrušiť pilotnú aukciu na výrobu elektriny z OZE. Podmienky výzvy zrušenie výberového konania umožňujú, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené.

ACER rozhodne o spoločnej metodológii pre koordináciu a zdieľanie nákladov na redispečing a protiobchod v sektore elektriny v 13 štátoch EÚ. Agentúru o to požiadali národné regulačné úrady vrátane slovenského ÚRSO. Po konzultácii zo zainteresovanými stranami musí prijať rozhodnutie do 27. septembra 2020.

V súčasnosti sú plynové zásobníky v EÚ naplnené na rekordných vyše 54 %, ukazujú dáta GIE. Pre porovnanie, v rovnakom období minulého roka boli naplnené len na 40 % svojej kapacity. Dôvodom je mierna zima, ktorá spôsobila pokles spotreby a obmedzenie priemyslu kvôli opatreniam štátov proti zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

Vďaka pandémii koronavírusu a Brexitu pravdepodobne EÚ dosiahne cieľ pre podiel OZE do roku 2020. Hlavným dôvodom je nižší dopyt po energii než je pokles výroby z týchto zdrojov, uviedli analytici z ICIS. Len v prípade výroby elektriny očakávajú štatistický nárast podielu OZE na hrubej koncovej spotrebe elektriny v EÚ ako celku vo výške 2,4 %.

Zdroj: ICIS

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie kvôli podozreniu z kartelovej dohody šiestich firiem vo verejnom obstarávaní v sektore energetiky. Zákazka sa týkala dodávky stavebných a montážnych prác a ďalších služieb potrebných pri sprevádzkovaní elektrického zariadenia.

Nominovaní organizátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav, zapojení do projektu Interim Coupling, pripravili pre účastníkov trhu materiál obsahujúci základné informácie o projekte. Cieľom projektu DE-AT-PL-4MMC je prepojiť súčasné prevádzkové riešenia projektu 4MMC medzi CZ-SK-HU-RO a MRC (tzv. Multi-Regional Coupling) cez vybrané hranice ponukových oblastí prostredníctvom implicitnej aukcie pri zachovaní metódy výpočtu kapacít na báze NTC.

Spoločnosť Mondi SCP Ružomberok plánuje výstavbu fluidného kotla na biomasu s tepelným príkonom 120 MW, ktorý má nahradiť existujúce a technicky nevyhovujúce zariadenie (98,8 MW) z roku 1981. Ak projekt získa všetky potrebné povolenia, stavebné práce by sa mohli začať v treťom kvartáli roku 2022 s predpokladanou dĺžkou tri roky.

Slovenské elektrárne počas víkendu začali s plánovanou generálnou odstávkou na treťom bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktorá kvôli epidémii COVID-19 prebieha v zredukovanom režime s minimálnym počtom zamestnancov. K hlavným činnostiam patria aktivity na systéme technickej vody, na havarijných systémoch chladenia aktívnej zóny reaktora a elektro rozvodniach. Práce potrvajú necelé tri týždne.

Skupina ČEZ oznámila, že vstupuje do druhej fázy projektu ťažby lítia v Krušných horách v Česku s austrálskou firmou European Metals Holdings. V rámci nej sa budú do roku 2023 testovať horniny a postupy výroby v laboratórnych podmienkach. Na základe výsledkov sa rozhodne o ťažbe. Lítium je kľúčovým materiálom pre výrobu batérií do elektromobilov a systémov na uskladnenie elektriny.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava potvrdila, že minulý týždeň došlo k zníženiu domácej spotreby elektriny oproti rovnakému obdobiu roka 2019 o takmer 6 %. 

Nemecko výrazne stagnuje pri rozširovaní prenosovej sústavy, čo ohrozuje úspech Energiewende, upozornila spoločnosť McKinsey v aktualizovanom indexe. Expanzia by mala byť 6-krát rýchlejšia a ročne treba vybudovať 990 km vedení. Nerealistické sú aj ďalšie ciele. Prevádzkovatelia sústav v Nemecku už navyše priznali, že hoci v súčasnosti pokračujú stavebné práce, prijaté opatrenia na ochranu zdravia znamenajú ďalšie prekážky. Individuálne projekty tak môžu nabrať ďalšie meškanie.

Šéf asociácie Eurelectric vyzval vlády a Európsku komisiu, aby sa pri navrhovaní investičných balíkov v boji s krízou súvisiacou s COVID-19 zamerali na oblasti, ktoré urýchlia zelený prechod a zároveň pomôžu ekonomike. Mohlo by ísť napr. o šrotovné na výmenu starých  naftových vozidiel za elektromobily, investície do OZE, distribučných sietí alebo nabíjacej infraštruktúry a pod.

Kvôli epidémii koronavírusu je možné aj v sektore energetiky očakávať, že dôjde k výpadku tržieb na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca. Podľa advokáta Rastislava Hanuláka z Capitol Legal Group by mal preto štát vo vzťahu ku koncovému odberateľovi prijať také opatrenia, aby štruktúra trhu zostala zachovaná, povedal v podcaste SLOVGAS.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Európska investičná banka poskytne pôžičku 480 miliónov eur skupine LG Chem Group na výstavbu závodu v poľskom meste Vroclav, ktorý bude vyrábať lítium-iónové články a batérie do elektromobilov alebo plug-in hybridov. Úver od EIB pokryje zhruba tretinu celkových nákladov projektu.

Rafinéria Slovnaft začala s výrobou vlastnej dezinfekcie na ochranu pred šírením koronavírusu, ktorá sa používa na čerpacích staniciach a ďalších prevádzkach v skupine. Dezinfekčný prípravok, ktorého produkciu zabezpečuje dcérska firma VÚRUP, je založený na báze etanolu a izopropanolu.

Minulý piatok 20. 3. bola kvôli poklesu dopytu po elektrine na Slovensku znížená výroba elektriny v jednom z blokov atómovej elektrárne Bohunice. Blok B4 tak počas dňa v stave zálohy fungoval len na polovičný výkon. Od soboty 28. 3. sa má začať generálna oprava na bloku B1 v Mochovciach. Odstávka bola naplánovaná do 15. 4. Plánované práce ale narúšajú aj obmedzenia cezhraničného pohybu pre dodávateľské firmy.

Zdroj: ENTSOE

Západoslovenská distribučná zriadila v Trnave svoj tretí dispečing kvôli riziku šírenia koronavírusu. Spoločnosť štandardne zabezpečuje dispečerské riadenie distribučnej sústavy z dvoch centier v Bratislave a Nitre, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.

Zdroj: Západoslovenská distribučná, a.s.

Analytici Rystad Energy očakávajú, že celosvetovo v tomto roku príde o prácu viac než milión ľudí v oblasti služieb spojených s ťažbou na ropných poliach kvôli pandémii COVID-19 a prebiehajúcej cenovej vojne, a to hlavne pri ťažbe z bridlíc, kde je väčšie cenové riziko. Táto forma ťažby prebieha v USA, Číne, Brazílii, Rusku, ale tiež v Estónsku.

Zdroj: Rystad Energy ServiceCube

Spoločnosť ČEZ požiadala jadrový dozor v Česku o vydanie povolenia na umiestnenie nového jadrového zdroja v lokalite Dukovany. Projekt sa týka dvoch blokov s inštalovaným výkonom 2x1200 MW. Tamojšia vláda predpokladá, že k vydaniu územného rozhodnutia dôjde na budúci rok a nasledovať bude výber dodávateľa. S výstavbou novej atómky by sa mohlo začať najskôr v roku 2029.

Nárast počtu elektromobilov podľa Martina Kumpana zo spoločnosti Slovenské elektrárne nespôsobí nedostatok elektriny. Ak by na Slovensku v roku 2030 jazdilo 40 tisíc elektroáut alebo plug-in hybridov, ich ročná spotreba by bola zhruba 160 tisíc MWh ročne, čo je menej ako 1 % súčasnej spotreby elektriny v SR, povedal v podcaste asociácie SEVA.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Európska komisia spustila dve konzultácie v oblasti klímy. Do 15. 4. konzultuje plán navýšiť do roku 2030 cieľ pre obmedzenie emisií CO2 až na 55 % oproti roku 1990 a najmä vplyvy takéhoto kroku. Do 27. 5. sa môžu stakeholderi a verejnosť zapojiť do prípravy Európskeho klimatického paktu, ktorý chce Brusel predstaviť ešte v tomto roku.

Analytický pohľad na chystané opatrenia rezortu hospodárstva, ktoré majú zmierniť dopady epidémie koronavírusu aj v sektore slovenskej energetiky, prináša v komentári expert Kristián Takáč. Postup štátu musí byť podľa neho čo najviac vyvážený, aby sa rozložili riziká a očakávané straty subjektov.

Skupina EPH získala podzemný zásobník plynu vo Veľkej Británii. Spoločnosť EP UK Investments z portfólia EP Power Europe, ktorú vlastní EPH, dokončila prevzatie firmy Humbly Grove Energy. EPH už prevádzkuje skladovacie kapacity zemného plynu v Česku, na Slovensku a v Nemecku.

Firma Nafta vytvorila kvôli epidémii koronavírusu krízový štáb. Prevádzkovateľ plynových zásobníkov obmedzil fyzickú prítomnosť zamestnancov v prevádzkach na minimum, aby nedošlo k obmedzeniu plynulej prevádzky. Ovládanie technológie je zabezpečené vo veľkej miere na diaľku.

Bioplyn a biometán z organického odpadu by podľa IEA mohli pokryť pätinu svetového dopytu po plyne. V roku 2018 ich produkcia dosiahla úroveň len asi 35 miliónov Mtoe. Agentúra vidí príležitosť aj v Európe, avšak vzhľadom na bežne používaný zemný plyn predpokladá najmä pri biometáne vyššie náklady. Keďže však ide o zelený zdroj, pri efektívnom environmentálnom zdanení by sa mohla súčasná výhoda uhlíkovo-náročných fosílnych palív zmenšiť.

Nový minister hospodárstva Richard Sulík pre Denník N medzi plánovanými energetickými opatreniami vymenoval skoršie ukončenie dotovania ťažby domáceho hnedého uhlia, zrušenie podpory drahých fotovoltík či zníženie účtov za elektrinu domácnostiam odstránením nadmerných politických zásahov. Chce dostavať Mochovce a tiež riešiť rozkrádanie pri tomto projekte. Nové atómové bloky má stavať výlučne súkromný investor. Iniciovať bude odvolanie šéfa ÚRSO Ľubomíra Jahnátka. Konkrétne riešenia pripravuje dlhoročný odborník na energetiku a štátny tajomník Karol Galek.

Nórska konzultačná spoločnosť Rystad Energy znížila odhad tohtoročného rastu dopytu po plyne v Európe. Ročný dopyt podľa analytikov dosiahne 556 mld. m3. Očakávajú, že väčšina štátov počas jari zavedie asi mesačné reštrikcie, čo zníži spotrebu suroviny. Obchodníci sa budú snažiť obmedziť dovoz cez plynovody na najnižšiu možnú úroveň a tiež obmedziť import LNG. Zníženie dopytu ďalej tlačí na ceny plynu, ktoré už klesli kvôli jeho veľkým zásobám v regióne a miernej zime.

Zákazníci spoločnosti SPP-distribúcia môžu počas obdobia šírenia koronavírusu nahlásiť stav meradla svojho plynomeru aj bezkontaktne cez e-formulár.

Vláda v Slovinsku na tri mesiace, t. j. do konca mája, zrušila povinnosť domácností a malých firiem prispievať na výrobu elektriny z OZE a VÚ KVET. V snahe zmierniť dopady COVID-19 tiež počas tohto obdobia národný regulátor zrušil úhradu časti sieťových poplatkov pre týchto odberateľov. Priemerné ceny elektriny u slovinských domácností a malých firiem tak klesnú asi o 27 %.

Epidémiu koronavírusu začali v Česku zneužívať tzv. energetickí šmejdi. Odberateľov kontaktujú telefonicky s ponukou, aby využili možnosť lacnejšej dodávky elektriny a plynu, pretože komodity na burzách rekordne klesli v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Podľa českého regulačného úradu ERÚ by podvodné praktiky mohla obmedziť novela energetického zákona, ktorá okrem iného zavedie sprostredkovateľskú činnosť v energetike.

Štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR bude dlhoročný odborník pre oblasť energetiky Karol Galek a ekonomický expert Ján Oravec. Nominácie strany SaS na tento post schválila nová vláda na svojom prvom rokovaní.

Zdroj: sféra, a.s.

Agentúra SIEA odporúča žiadateľom o dotáciu na nákup elektromobilu alebo plug-in hybridu, aby počas trvania opatrení súvisiacich s výskytom koronavírusu uprednostňovali elektronickú komunikáciu. Vzhľadom na okolnosti upozorňuje, že administrácia úkonov môže mať dlhšie trvanie.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK