V krátkosti

MH SR pripravuje novinky v zákone o teple, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy EÚ. Novela má ukotviť nové termíny ako samospotrebiteľ tepla z OZE alebo komunita vyrábajúca teplo z OZE. Spresnia sa aj podmienky pre ukončenie odberu tepla zo systémov CZT. Prinášame prehľad hlavných zmien.

Komplexnú prevádzku slovenského pavilónu vrátane organizačného zabezpečenie a sprievodného programu na svetovej výstave EXPO 2021 v Dubaji v SAE pre Ministerstvo hospodárstva SR bude mať na starosti eventovo-marketingová spoločnosť Mertel. Hodnota zákazky, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 1. októbra 2021 do 31. mája. 2022, predstavuje vyše 3,6 milióna eur bez DPH.

Britská spoločnosť Northern Gas Networks získala povolenie pre pilotný projekt HyDeploy, ktorý bude od augusta 2021 testovať primiešavanie vodíka do verejnej plynárenskej siete. Podiel vodíka v zmesi s plynom by mal podľa servera Platts dosiahnuť až 20 %. Vyhodnotenie projektu, ktorý má overiť potenciál vodíka pri dekarbonizácii rezidenčného vykurovania, sa očakáva po 10 mesiacoch.

Agentúra SIEA v rámci projektu Zelená domácnostiam II vydá v prvej polovici augusta približne 360 poukážok na tepelné čerpadlá a všetky poukážky k zaregistrovaným žiadostiam zo zásobníka na fotovoltické panely. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti tri mesiace. Tohtoročné zásobníky sú už naplnené.

České ministerstvo priemyslu a skupina ČEZ uzavreli memorandu o príprave projektu továrne na batériové články pre elektromobily. Náklady na výstavbu gigafactory, ktorej ročná výrobná kapacita by mala byť 40 GWh, by mali dosiahnuť 52 mld. českých korún (cca 2 mld. eur). Vzniknúť by malo 2300 pracovných miest. Medzi potencionálnymi investormi projektu sa spomína VolkswagenLG.

Výrobcovia elektriny z OZE a VÚ KVET podľa údajov spoločnosti OKTE získajú v roku 2021 podporu doplatkom v celkovom objeme 387,48 miliónov eur. V medziročnom porovnaní by to znamenalo pokles o zhruba o 80 miliónov eur, keďže v roku 2020 to bolo 467,2 miliónov eurKompletný zoznam výrobcov aj s plánovaným množstvom vyrobenej elektriny na doplatok v roku 2021 zverejnil ÚRSO

Rezort hospodárstva prostredníctvom firmy MH Invest II predal časť priemyselného parku vo Voderadoch, ktorý štát pred 14 rokmi pripravil pre Samsung. Investor, spoločnosť REKU, za približne 7 hektárov pozemkov s pripravenou infraštruktúrou zaplatil 2,1 milióna eur bez DPH a plánuje tam rozšírenie svojho podnikania na Slovensku. Štát má po tomto predaji ešte vo vlastníctve 24-tisíc metrov štvorcových pozemkov.

Skupina ČEZ ukončila predaj svojich aktív v Bulharsku, ktoré získala tamojšia finančná skupina Eurohold za 335 miliónov eur. Predaj  zahŕňa celkom sedem spoločností. Transakciu schválili bulharský antimonopolný úrad, ako aj komisia pre reguláciu energetiky. Medzinárodná investičná arbitráž, ktorá ČEZ vedie voči Bulharsku od roku 2017, nezávisle od predaja pokračuje ďalej.

Spoločnosť OKTE vyhlásila v poradí štvrtú aukciu záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorá sa uskutoční 6. augusta 2021. V ponuke budú záruky vo viacerých kategóriách zo solárnych a vodných zdrojov, podľa životnosti ich uplatnenia, v objeme 665 636 MWh elektriny. Poslednej tretej aukcie (6. mája 2021) sa zúčastnilo šesť subjektov, pričom sa zobchodovali záruky v celkovom objeme 467 740 MWh.

Registrácia na konferenciu ENERGOFÓRUM® 2021 je otvorená! Len do polnoci 26. júla 2021 platí najvýhodnejší "early bird" registračný poplatok.

Minimálne podiely pre zelenú energiu v doprave vrátane palív CNG a LNG. Zriadenie databázy pre evidenciu udržateľných povinných látok. Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy. To je len krátky výpočet noviniek v oblasti OZE v doprave, ktoré aktuálne pripravuje rezort hospodárstva.

USA a Nemecko dosiahli dohodu, ktorá umožní dokončenie projektu Nord Stream 2 slúžiacemu na prepravu ruského plynu do Európy bez uvalenia ďalších sankcií voči Moskve. Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok oceňuje podporu oboch krajín vo vzťahu k teritoriálnej integrite Ukrajiny a avizované kroky, ktoré majú garantovať energetickú bezpečnosť strednej a východnej Európy. „Od USA a osobitne od Nemecka zároveň naďalej očakávam, že vynaloží všetku svoju váhu a vplyv pre zachovanie tranzitu dostatočného množstva plynu cez Ukrajinu aj do budúcnosti," doplnil ďalej vo vyhlásení Korčok.

Chladenie prostredníctvom systémov CZT by podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) znamenalo malú technologickú revolúciu, ktorá by priniesla optimalizáciu celoročného využitia inštalovaných kapacít. Z pohľadu efektívnosti výroby energií bx sa mohlo odraziť v znížení fixných nákladov. „Žiaľ, tento systém nie je možné využiť v klasických bytových domoch, ale len v objektoch nových, ktoré majú vnútorné rozvody uspôsobené na rozvod chladu,“ uviedol predseda SZVT Stanislav Janiš.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o OZE a VÚ KVET, ktorou sa výrobcom zelenej elektriny predĺži podpora o 5 rokov so zníženou cenou elektriny, ktorú určí v zmysle vyhlášky ÚRSO. Pre štyri stovky výrobcov bude prolongácia povinná, pre zvyšok dobrovoľná. V rámci predĺženia podpory budú môcť výrobcovia uskutočniť menšie opravy, ale náklady nemôžu prekročiť 15 % investície na kúpu porovnateľnej technologickej časti zariadenia. Podmienkou je, aby sa nezvýšil inštalovaný výkon elektrárne. Zákon nadobudne účinnosť od 1. augusta 2021

Tretia aukcia na odstavenie tepelných elektrární na čierne uhlie v Nemecku nebola vyčerpaná úplne. Tamojší regulátor BNetzA v nej obdržal 11 ponúk pre zdroje s inštalovaným výkonom 2133 MW, hoci v ponuke bolo 2481 MW. Požadované odškodnenie v aukcii sa hýbalo v rozmedzí  0 až 155 000 eur za MW inštalovaného výkonu. Berlín plánuje ukončiť spaľovania uhlia najneskôr do roku 2038. Kým elektrárne na hnedé uhlie majú konkrétny harmonogram, čiernouhoľné zdroje súťažia o výšku odškodnenia v aukčnom programe.

Efektívna obnova rodinných domov si podľa asociácie SAPI vyžaduje zapojenie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), pričom za prioritu považuje výmenu vykurovacieho zariadenia. OZE možno využívať na kúrenie a chladenie buď priamou premenou OZE na teplo využitím solárnych panelov alebo využívaním elektriny z OZE na produkciu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel, či elektroohrievača. „Tepelné čerpadlá budú hrať v teplárenstve kľúčovú úlohu. Do roku 2050 by totiž mal ich podiel na celkovom dopyte predstavovať 27% , pričom len v rámci EÚ sa počíta s inštaláciou cez 80 miliónov tepelných čerpadiel,“ skonštatovala Lucia Palmanová zo SAPI.

Ministerstvo hospodárstva SR posunulo termín na podanie prihlášok do súťaže "Inovatívny čin roka 2020" do konca septembra 2021. Víťazi jednotlivých kategórií budú známi na svetovej výstave EXPO 2021 v Dubaji v januári budúceho roka, kde prebehne aj odovzdávanie cien. Súťaž má štyri kategórie: inovácia výrobkov, technologická inovácia, inovácia v oblasti služieb a nová kategória COVID-19 inovácia. 

Spoločnosť VUJE vyhrala tender na dodávku systému monitorovania koncentrácie vodíka pre štyri energetické bloky jadrovej elektrárne Akkuyu v Turecku. Systém poskytuje informácie o koncentrácii plynov v objeme vzduchu v kontajnmente a prispieva k prevencii jadrových havárií. Na výpočet presnej hodnoty koncentrácie sa používajú tri nezávislé fyzikálne princípy namiesto bežných dvoch. VUJE dodalo tento systém aj do ďalších jadrových elektrární, vrátane JE Bohunice, JE Mochovce alebo Paks v Maďarsku.

Registrácia na konferenciu ENERGOFÓRUM® 2021 je otvorená! Pätnásty ročník sa uskutoční 21. a 22. októbra 2021. K prvým potvrdeným hosťom patria predseda ÚRSO, Andrej Juris a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Karol Galek. Hlavným rečníkom úvodného dňa bude Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR.

Spoločnosť OKTE sa do projektu integrácie vnútrodenných trhov s elektrinou v EÚ (SIDC, predtým XBID) zapojí v piatej vlne. Presný termín zatiaľ nebol stanovený. Aktuálne je do obchodovania zapojených 22 krajín. V rámci tretej vlny na jeseň 2021 sa má pripojiť Taliansko, súčasťou štvrtej vlny prvom kvartáli roku 2022 bude Grécko. Vyplýva to zo zverejnenej ročnej správy o prepojení denných a vnútrodenných trhov s elektrinou za rok 2020.

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu zameranú zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Indikatívny rozpočet z Operačného programu Kvalita životného prostredie je 44 milión eur, z čoho 30 milión eur je vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy a 14 miliónov eur pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Na Národnú vodíkovú stratégiu (NVS), ktorú vláda schválila koncom júna, bude nadväzovať Akčný plán k NVS s už konkrétnymi opatreniam. Na nedávnom vodíkovom workshope to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že jeho prijatie očakáva do konca tohto roka. Zástupca spoločnosti SPP na podujatí zároveň predstavil inovatívny projekt Smart Hydra, ktorý je založený na prepájaní sektorov elektroenergetiky a plynárenstva.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Dve tretiny projektantov považuje sprísnenie noriem pre energetickú hospodárnosť budov, ktorí platia od 1. januára 2021, za prospešné pre životné prostredie a pre projekt (69 %, respektive 41 %) a za významné z hľadiska úspory nákladov na prevádzku budovy (63 %). Viac ako dve pätiny ale na toto sprísnenie nahliada tiež ako na regulačnú záťaž (46 %) a pätina sa domnieva, že toto sprísnenie je úplne zbytočné (20 %). Vyplýva to z publikovanej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú spracovala analytická spoločnosť CEEC Research

Spoločnosť JAVYS v prvom polroku 2021 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohunciach zhodnotila z vyraďovaného materiálu takmer tisíc ton druhotných surovín. Z celkového objemu tvoril najväčší objem druhotných surovín železný šrot, a to až 778 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu bola nehrdzavejúca oceľ v objeme 157 ton.  

EP Infrastructure opäť zvažuje vstup na burzu. Spoločnosť patriaca do holdingu EPH informovala, že začala proces strategického prieskumu svojich možností, ktorého súčasťou môže byť aj verejná ponuka akcií (IPO). EP Infrastructure vlani dosiahla prevádzkový zisk EBITDA na úrovni 1,53 mld. eur.

Historicky prvá aukcia záruk pôvodu elektriny z OZE  v Portugalsku sa uskutoční 28. júla 2021. Subjektom zodpovedným za priebeh aukcie je spoločnosť OMIP. Podobne ako v iných európskych krajinách, zisk, ktorý vznikne z aukcie, sa využije na financovanie systému podpory zelenej elektriny.

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra pre hospodárske otázky. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky ako päťročná prax v analytickej činnosti alebo aplikovanom výskume a ďalšie, musia podať prihlášku najneskôr do 21. júla 2021. Centrum pre hospodárske otázky je analytickým útvarom MH SR s dôrazom na priemyselnú politiku, investície, inovácie a podnikateľské prostredie. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Kompresorová stanica v Lakšárskej Novej Vsi, ktorú prevádzkuje domáci prepravca plynu Eustream, získala od Slovenskej inšpekcie životného prostredia SR povolenie na trvalé užívanie stavby a súvisiacej infraštruktúry. Skúšobná prevádzka trvala takmer rok. Nová kompresorová stanica posilňuje dodávky v smere z Česka na Slovensko. Pevná tranzitná kapacita vo vstupnom bode Lanžhot vzrástla na úroveň 55,1 mld. kubíkov ročne

Slovak Investment Holding uzavrel spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti so spoločnosťou e-Domektorá je členom skupiny ESCO Slovensko. Finančná pomoc vo forme úverovej zmluvy sa má prioritne týkať obnovy verejných budov.

ÚRSO predložil do MPK návrh novely vyhlášky (223/2016 Z. z.), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstveNiektoré z noviniek by sa mali prejaviť už v tohtoročných cenových konaniach pre dodávku plynu v roku 2022. Zmeniť sa má aj produkt lipskej burzy EEX, ktorého cena sa využíva ako referenčná hodnota pre výpočet komoditnej zložky ceny za dodávku plynu pre domácnosti.

Slovenské elektrárne včera (8. júla 2021) ukončili plánovanú generálna odstávka 3. bloku AE Bohunice V2, počas ktorej sa vymenila časť paliva v reaktore a vykonali sa periodické práce, ako nedeštruktívna kontrola reaktora zvonka, overenie stavu zvarov na potrubiach parogenerátorov alebo výmena rúrok hlavných kondenzátorov turbíny. 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o tepelnej energetike, ktorú iniciovala skupina koaličných poslancov s cieľom zjednodušiť prechod zo systému CZT na vlastnú kotolňu.

Prechod spoločnosti SEPS v uzlovej oblasti Bystričany z napäťovej úrovne 200 kV na 400 kV si vyžiada investíciu v hodnote 2 milióny eur aj zo strany Stredoslovenskej distribučnej (SSD). „Pripravujeme sa na prevádzku dvoch nových transformátorov s transformáciou ZVN na VVN. Vymieňame aj množstvo iných technológií, napríklad riadiaci systém, ochranné prvky či napájanie vlastnej spotreby,“ vysvetlil Martin Petrík, manažér kľúčových projektov firmy SSD. Technicky by mala transformovňa fungovať v novom režime naplno koncom tohto roka. Každý z pôvodných transformátorov vedel pokryť výkon 200 MW. Kapacita nových však bude o štvrtinu väčšia.

V prvých 5 mesiacoch tohto roka sa v Nemecku uviedlo do prevádzky 2,5 GW inštalovaného výkonu nových fotovoltických elektrárni. Ide o najvyššie tempo rozvoja fotovoltiky od roku 2012. V prípade veterných elektrární na pevnine (onshore) pribudlo  832 MW nového výkonu, čo je potvrdením pomalého zotavovania sa sektora od rekordne nízkych inštalácií v roku 2019, informoval Platts.

Spoločnosť Green Energy Holding plánuje vybudovať v katastri obce Rúbaň v okrese Nové Zámky veterný park pozostávajúci zo 7 turbín, ktorých spoločný inštalovaný výkon bude v rozmedzí od 35 MW do 49 MW. Spustenie do prevádzky sa očakáva najskôr v roku 2026. Na Slovensku boli zatiaľ postavené tri veterné parky, ale v prevádzke sú už iba dva: Cerová s inštalovaným výkonom 2,64 MW a menší projekt v lokalite Ostrý vrch (0,5 MW)

Hoci asociácia SAPI považuje povinnú prolongáciu podpory pre časť výrobcov zelenej elektriny, ktorú minulý týždeň schválil parlament, za protiústavnú, pozmeňovací návrh z dielne poslancov vníma pozitívne. Schválený zákon podľa SAPI vytvára tlak na ÚRSO, aby začal riešiť problematiku G-komponentu. „Ak totiž ostane G-komponent v súčasnej podobe povedie nútená prolongácia k strate životaschopnosti elektrární,“ varuje riaditeľ Ján Karaba. „Ak má povinná prolongácia vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho roka, musí byť od 1. januára 2022 prenastavený alebo úplne zrušený aj poplatok za prístup do sústavy,“ zdôraznil.

Priemerná cena elektriny na dennom trhu, ktorý organizuje spoločnosť OKTE, v júni 2021 medzimesačne vzrástla o takmer 27 % na úroveň 75,78 EUR/MWh. Najdrahšie ceny boli zaznamenané 23. júna 2021 o 20. hodine, kedy vystúpili na hodnotu 139,72 EUR/MWh. Negatívne ceny sa v júni vyskytli celkom trikrát, poobede 13. júna, ale neprekročili hodnotu -1,00 EUR/MWh.

Zdroj: OKTE, a.s.

Poslanci NR SR v druhom čítaní schválili novelu zákona o OZE a VÚ KVET, ktorou sa výrobcom zelenej elektriny predĺži podpora o 5 rokov so zníženou cenou elektriny, o ktorej rozhodne ÚRSO. Plénum schválilo aj pozmeňovací návrh koaličných poslancov, ktorý prináša niekoľko zmien. V rámci prolongácie budú môcť výrobcovia uskutočniť menšie opravy, avšak náklady nemôžu prekročiť 15 % investície na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia. Podmienkou je, aby sa nezvýšil inštalovaný výkon elektrárne.

Zo štvorice kandidátov slovenského prepravcu plynu, spoločnosti Eustream, má šancu dostať sa na nový zoznam projektov spoločného záujmu EÚ v oblasti plynárenstva iba zámer zvýšenia kapacity existujúceho slovensko-maďarského plynovodu. Naopak, všetko nasvedčuje tomu, že projekt plynovodu Eastring ani druhýkrát po sebe neprejde výberom a jeho budúcnosť je otázna. Eustream sa snaží o jeho opätovné zaradenie do zoznamu PCI, pretože z poslednej verzie v roku 2019 vypadol.

Zdroj: EPH

Poslanci parlamentu vo štvrtok (1. júla 2021) schválili návrh dvojice kandidátov na uvoľnené miesto do Regulačnej rady pri ÚRSO. Prezidentka Zuzana Čaputová si bude môcť vybrať medzi Miroslavom Dudlákom, ex-členom Regulačnej rady a Ľubomírom Selcom, ktorý momentálne pôsobí ako manažér spoločnosti SPP. V súčasnosti funguje šesťčlenná Regulačná rada v štvorčlennej zostave.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby presúva svoje dátové centrum do priestorov Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v Bratislave. V hre bolo celkom 5 lokalít. Okrem vyššej bezpečnosť má sťahovanie do SPP priniesť aj pokles nákladov na prevádzku dátového centra o pol milióna eur ročne, informovalo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. 

Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo pripravujú konferenciu "Vodíkové technológie v doprave - Pripravení na budúcnosť", ktorá sa uskutoční 9. a 10. decembra 2021. Hlavnými témami budú vodíková budúcnosť, aktuálne využitie vodíka či budúce výzvy v smart mobilite.

ÚRSO zorganizoval v pondelok (28. júna 2021) online rokovanie o energetickej chudobe, ktorého sa zúčastnili aj projektová koordinátorka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (SOS) Petra Čakovská a Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Účastníci sa dohodli na pravidelných stretnutiach a spoločnom postupe pri príprave Koncepcie na riešenie problematiky energetickej chudoby.

Solárne kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá a fotovoltické solárne panely na výrobu elektriny patria medzi najviac preferované OZE, nad ktorých využitím uvažujú Slováci, ktorí stavajú, alebo obnovujú rodinný dom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý začiatkom júna tohto roku spracovala agentúra FOCUS pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a organizáciu Budovy pre budúcnosť. Až 35 % respondentov však v prieskume uviedlo, že nemá o OZE a možnostiach ich využitia v rodinných domoch dostatok informácií.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončil a vyhodnotil verejné pripomienkovanie inovačnej schémy Regulačný sandbox, ktorá vznikla s cieľom podporiť inovácie v energetike, ale aj vodárenstve. Na základe spätnej väzby od účastníkov trhu úrad materiál zverejnil a zároveň ponúka subjektom možnosť túto upravenú verziu ešte pripomienkovať.

Interim Coupling je podľa Milana Lipovského, člena predstavenstva spoločnosti OKTE, najväčším projektom na dennom trhu s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti od zavedenia 4M MC. „Po náročných mesiacoch príprav a testovania bolo spustenie projektu do prevádzky veľkým úspechom, ktorý posunul jednotný trh s elektrinou v EÚ o dôležitý krok vpred,“ zdôraznil. K integrácii slovenského denného trhu s elektrinou so zvyškom Európy, ktorá priniesla viacero noviniek v spôsobe obchodovania, došlo 17. júna 2021.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK