V krátkosti

Už dnes sa uskutoční ďalšie stretnutie členov platformy ENERGOKLUB® na tému "Budúcnosť energetického trhu z pohľadu priemyslu". 

Asociácia SAPI považuje odvod z nadmerných príjmov pre výrobcov elektriny v podobe, ktorú začiatkom týždňa schválila vláda a smeruje do parlamentu, za ďalšiu ranu zo strany štátu voči OZE. Nespokojnosť s návrhom novely zákona o energetike vyjadrila aj Slovenská bioplynová asociácia, podľa ktorej stropovanie bioplyniek spôsobí ukončenie výroby mnohých prevádzok, čo ohrozuje ciele SR pre udržateľné hospodárstvo. Viac

Len niekoľko dní pred uzavretím zrušil rezort hospodárstva vyhlásenú výzvu na modernizáciu a transformáciu bioplynových staníc. Na projekty transformácie na biometán totiž aktuálne nemôže vyplatiť peniaze. Obratom však plánuje opäť vyhlásiť výzvu za 10 miliónov eur aspoň na časť projektov. Problémov, ktoré aktuálne trápia slovenské bioplynky, je pritom viac než dosť.

Európska komisia schválila spôsob aplikácie memoranda štátu so Slovenskými elektrárňami, na základe ktorého sa má v roku 2023 stabilizovať cena silovej zložky elektriny pre domácnosti na úrovni 61,2 EUR/MWh. Informovalo o tom MH SR. Viac

Na vybraných výrobcov elektriny zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 MW sa má vzťahovať mimoriadny odvod z nadmerných príjmov. návrhu zákona, ktorý schválila vláda, budú rozhodovať poslanci v skrátenom konaní. 

Tesne pred koncom kalendárneho roka MH SR opäť zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Je to takmer trojnásobok výkonu, ktorý bol určený v troch predošlých rokoch. Pripájanie lokálnych zdrojov je však pomalé.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Západoslovenská distribučná aktuálne finalizuje výstavbu optických trás na vedeniach napäťovej úrovne 22kV v blízkosti Sládkovičova. Vo vybraných častiach silových vedení sú inštalované aj diaľkovo ovládané spínacie prvky, ktoré posilnia flexibilitu v prevádzke distribučnej sústavy. Práce sú súčasťou cezhraničného projektu Danube InGrid, ktorý je zameraný na rozvoj inteligentných sietí

Poľská štátna spoločnosť PGE plánuje postaviť najväčšie batériové úložisko v Európe s kapacitou 200 MWh. Projekt už získal licenciu od tamojšieho energetického regulátora. Viac

Stredoslovenská distribučná s platnosťou od 21. decembra 2022 aktualizuje svoje technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré reflektujú na novelu zákona o energetike.

Veľké podniky sa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy vo výzve, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia, zameranej na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou vyše 357 miliónov eur. Podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií CO2 o minimálne 30%. Viac

Skupina ČEZ definitívne prevzala kontrolu nad spoločnosťou Škoda JS, ktorú získala od ruskej spoločnosti OMZ ovládanou Gazprombankou. Škoda JS pôsobiaca v oblasti jadrovej energetiky je tiež hlavným dodávateľov technológie v projekte dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce.

Ministri členských krajín EÚ sa nezhodli na podpore návrhu Európskej komisie v oblasti zastropovania cien plynu. Spor o podobu korekčného mechanizmu spôsobil odklad schválenia ďalších opatrení proti kríze. Ministri sa opäť stretnú 13. decembra 2022. Viac

pätinu územia SR môžu pokrývať veterné elektrárne. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre asociáciu SAPI spracovala rakúska spoločnosť Energiewerkstatt. Teoretický potenciál veternej energetiky je podľa nej na úrovni 168 MW, čo ročne predstavuje 420 TWh elektriny. Viac

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Európskou komisiou bavrhovaný limit pre ceny plynu na úrovni 275 EUR/MWh sa má týkať iba termínovaných kontraktov na holandskej burze TTF pre nasledujúci mesiac. Podľa kritikov by sa regulácia v tejto podobe dala uplatniť iba v krízových situáciách, pričom reálny vplyv na burzové ceny zemného plynu bude skôr minimálny.

Vďaka modernizácii turbogenerátorov na prvých dvoch blokoch jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorou došlo k navýšeniu inštalovaného výkonu každého z blokov na 500 MW, vyrobia Slovenské elektrárne o 450 GWh elektriny ročne viac bez rastu nákladov na palivo. Viac

Slovenský prepravca zemného plynu Eustream plánuje do roku 2030 vyčleniť jedno samostatné potrubie na prepravu stopercentného vodíka, ktorej ročná kapacita môže dosiahnuť 100 TWh.

Zdroj: SBaA

ÚRSO upozorňuje dodávateľov elektriny, aby si aktualizovali informácie o odberných miestach v informačnom systéme spoločnosti OKTE. Viac

Stredoeurópski zamestnávatelia trvajú na tom, aby Európska komisia zaviedla celoeurópske opatrenie zamerané na oddelenie cien elektrickej energie a plynu. Spoločnú deklaráciu priemyselných a zamestnávateľských združení z piatich krajín podpísala aj RÚZ. Viac

Chýbajúca konkrétna definícia a neznámy počet energeticky chudobných domácností – aj to sú závery návrhu koncepcie, ktorú predložil ÚRSO na pripomienkovanie. Návrhy opatrení pre ďalšie riešenia vidí v rámci vlastných kompetencií aj v gescii iných rezortov. Budúce kroky by mala zastrešiť nová medzirezortná pracovná skupina.

EXIMBANKA poskytuje podnikateľom – exportérom nové úvery na preklenutie zvýšených nákladov na elektrinu a plyn. O mimoriadny úver vrátane refundácie už uhradených faktúr dodávateľom môžu požiadať firmy, ktoré preukážu výšku exportných tržieb od 1. januára 2021 aspoň 20%.

Výrobná linka InoBat pre batérie do elektomobilov s maximálnou kapacitou do 45 MWh už smeruje z Číny na Slovensko. Spoločnosť InoBat tak môže skompletizovať výstavbu svojho výskumno-vývojového centra vo Voderadoch. Viac

Zdroj: InoBat

Slovenskí podnikatelia môžu v rámci novej výzvy štátnej agentúry SIEA žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie v oblasti energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, progresívnych technológií či materiálov až do výšky 15-tisíc eur. Viac

Cena plynu na vnútrodennom trhu v Česku, ktorý organizuje spoločnosť OTE, klesla začiatkom októbra pod úroveň 100 EUR/MWh a koncom minulého mesiaca pod úroveň 40 EUR/MWh. Na zníženie ceny malo vplyv predovšetkým teplé počasie, ale tiež naplnenosť podzemných zásobníkov s plynom.

Zdroj: OTE, a.s.

Dňa 22. novembra 2022 sa v Bratislave uskutoční seminár "Transpozícia smernice o podpore využívania energie z OZE a zmeny v oblasti tepelnej energetiky" pod vedením Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group. Členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva. Ostatní záujemcovia sa môžu na seminár zaregistrovať.

O inovatívnych riešeniach v oblasti batériových systémov, legislatívnom a regulačnom rámci aj technických možnostiach batérií pri poskytovaní podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy diskutovali slovenskí experti na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová aliancia a Národná vodíková asociácia Slovenska.

Zdroj: SBaA

Povoľovacie procesy pri malých fotovoltikách a tepelných čerpadlách ako aj projekty modernizácie existujúcich OZE zariadení by mali dočasne prebiehať v zrýchlenom režime a v lehotách maximálne do troch mesiacovNavrhuje to Európska komisia.

Vláda schválila pre štátnu spoločnosť SPP pomoc 500 miliónov eur vo forme vkladu do kapitálových fondov. Poskytnuté prostriedky majú slúžiť na zabezpečenie finančnej stability počas prvých mesiacov vykurovacej sezóny a na riešenie prípadných nepredikovateľných kritických situácií na trhu so zemným plynom počas zimy. SPP je povinný vrátiť peniaze do konca marca 2023. Viac

Spoločnosť SEPS v utorok (15. novembra 2022) vyhlasuje druhé kolo výzvy na predkladanie cenových ponúk v rámci výberového konania na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Do výberového konania sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí uspeli v kvalifikačnom kole. Viac

V deviatej aukcii záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET na Slovensku, ktorú minulý týždeň organizovala spoločnosť OKTE, sa zobchodoval celý ponúkaný objem 281,7 GWh. Viac

V sobotu 12. novembra 2022 sa spúšťa komerčná prevádzka plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom, informovali spoločnosti Eustream a GAZ-SYSTEM. Plynovod má dĺžku 164 km, z toho 103 km je na slovenskej strane od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany. Technická kapacita nového prepojovacieho bodu Výrava je 16,7 miliónov m3 na výstupe a 13, 9 miliónov m3 na vstupe.

Energeticky náročné podniky už môžu žiadať o kompenzácie na energie. MH SR vyhlásilo výzvu s alokáciou 40 miliónov eur. Žiadosti je možné podávať do 25. 11. 2022. Viac

Slovensko podľa Mariána Smika zo Slovenskej batériovej aliancie (SBaA) zaostáva za Európou v inštalácii batériových systémov. O alternatívach v uskladňovaní energie, potenciáli vodíka aj rozvoji OZE diskutovali experti na konferencii Energy Manifest Fórum 2022.  Viac

Parlament dnes schválil zmenu zákona, ktorá umožňuje ministerstvu hospodárstva dotovať podnikom dodatočné náklady na ceny plynu a elektriny. Náklady sa predpokladajú na 600 miliónov eur. Za návrh hlasovalo až 136 zo 138 prítomných poslancov. Novelu len v pondelok odobrila vláda. Ministerstvo teraz musí pripraviť nadväzujúce nariadenie vlády. Nasledovať bude schéma štátnej pomoci a samotná výzva.

Finančná podpora EÚ pre transformáciu uhoľných regiónov od roku 2014 – 2022 mala obmedzený vplyv na vytváranie pracovných miest a energetickú transformáciu a napriek celkovému pokroku zostáva uhlie v niektorých členských štátoch významným zdrojom emisií skleníkových plynov, vyhodnotili audítori EÚ. Viac

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo v poradí tretiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zelenej ekonomiky. Podpora vo výške 16 miliónov eur je zameraná na modernizáciu existujúcich vodných elektrární. Viac

Aj tento rok Ministerstvo hospodárstva SR vykompenzuje viac než stovke podnikov časť platby na podporu OZE. Ešte pred pár dňami bolo pritom vyplatenie kompenzácie, ktorú rezort poskytoval aj predošlé tri roky, neisté. Štyridsať miliónov eur sa totiž minulo na iný účel. Pomohol tlak firiem na rokovaniach tripartity.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Greenpeace Slovensko žiada od vlády okamžité riešenie energetickej krízy, ktorú by podľa ekológov pomohla mierniť adresná a efektívna finančná pomoc najzraniteľnejším domácnostiam, investície do využívania OZE a obnovy budov, či útlm využívania zemného plynu. Viac

Výkupcom elektriny z OZE a VÚ KVET bude aj v rokoch 2023 až 2025 štátna firma SPP. Rozhodlo o tom Ministerstvo hospodárstva SR priamym určením. Dôvodom, prečo rezort nevyhlásil aukciu, má byť neistá situácia na trhu s elektrinou a vysoký nárast cien elektriny v nadchádzajúcich rokoch. Spoločnosť OKTE zároveň informovala, že v priebehu najbližších dní budú môcť výrobcovia požiadať prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu o uzatvorenie zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

V zbierke zákonov dnes vyšiel zákon č. 363/2022, ktorým sa od 1. decembra novelizuje zákon o podpore OZE a VÚ KVET a zákon o tepelnej energetike. Ďalej uľahčuje rozvoj OZE v elektroenergetike aj teplárenstve, mení systém záruk pôvodu energie, zavádza jednotné kontaktné miesto pre OZE aj register obnoviteľných plynov, kritériá udržateľnosti pre biomasu a ďalšie zmeny.

Vláda dnes na mimoriadnej schôdzi odobrila legislatívu, ktorá umožní Ministerstvu hospodárstva SR pokryť dodatočné náklady na ceny plynu a elektriny za 600 miliónov eur. Zmenu má schváliť parlament v skrátenom konaní.

Návrh koncepcie riešenia energetickej chudoby, ktorý v súčasnosti pripravuje ÚRSO, môže byť systémovým opatrením, samotná koncepcia však následky zdražovania energií na budúci rok určite nevyrieši, zdôraznil šéf úradu Andrej Juris. Viac

Na budúci týždeň sa v Bratislave uskutoční seminár "Transpozícia zimného energetického balíka EÚ do slovenskej právnej úpravy a nadväzujúce zmeny právnych predpisov" pod vedením Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group. Členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva. Ostatní záujemcovia sa môžu stále na seminár zaregistrovať.

Záujem o inštaláciu malých OZE v Česku počas energetickej krízy rapídne rastie. Spoločnosť ČEZ v tomto roku len do jesene pripojila do siete vyše 15 200 nových výrobných zdrojov, čo je viac než za predchádzajúce 3 roky dokopy. Väčšinu z nich tvoria solárne elektrárne. Celkový inštalovaný výkon nových malých OZE predstavuje 122 MW.

Zdroj: ČEZ

Podľa analýzy spoločnosti SPP-distribúcia by existujúce bioplynové stanice na Slovensku mohli po konverzii na biometánové stanice dodávať do siete približne 180 mil. kubíkov biometánu ročne. Prvá biometánová stanica u nás v Jelšave bola pripojená do distribučnej siete vlani v novembri.

1 2 3 4 5