V krátkosti

Financie z Plánu obnovy a kapitoly RePowerEU na rozvoj OZE by podľa Klimatickej koalície a ďalších aktivistov mali môcť čerpať nielen súkromné firmy, aj organizácie v sociálnej oblasti a samosprávyO návrhu reforiem a investícií v rámci novej kapitoly Plánu obnovy sa dočítate viac v tomto texte

Podiel OZE by mal do konca dekády dosiahnuť minimálne 42,5 % na spotrebe energií, vyplýva z čerstvej dohody európskych inštitúcií. Jednotlivé sektory ako doprava, priemysel či budovy budú mať vlastné čiastkové ciele. Energia z biomasy sa naďalej bude považovať za obnoviteľnú pri splnení prísnejších kritérií udržateľnosti.

Slovenské elektrárne informovali, že pokračujú v procese energetického spúšťania tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktorého výkon dosiahol úroveň 55 %. Pri plnohodnotnej prevádzke dosiahne nový blok inštalovaný výkon 471 MW

Domáci trh s energiami aktuálne indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách. Vyplýva to z prieskumu ÚRSO, ktorý porovnával cenníky za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácností.  Viac

V minulom roku odletelo zo slovenských letísk vyše 2 500 súkromných letov, ktoré vyprodukovali celkom 10 tisíc ton oxidu uhličitého (CO2). Vyplýva to z výsledkov nového výskumu, o ktorom informovala organizácia Greenpeace Slovensko.

Na budúci týždeň sa uskutoční ďalšie stretnutie členov platformy ENERGOKLUB® a ďalších pozvaných hostí na tému "Aké sú možnosti rozvoja komunitnej energetiky v SR?".

Nový zdroj nebude môcť znížiť odber tepla zo systému CZT využívajúceho OZE. Vyplýva to z novely zákona o teple, ktorú schválil parlament. Viac

Krajiny podporili dobrovoľné obmedzenie spotreby plynu o 15% aj počas ďalšej vykurovacej sezóny. Zhodli sa na tom ministri energetiky EÚ, ktorí schválili návrh Európskej komisie na predĺženie tohto opatrenia, ktoré bolo premiérovo zavedené vlani, až do marca roku 2024. Viac

Úrad vlády SR predstavil opatrenia, ktoré majú byť súčasťou novej kapitoly Plánu obnovy s názvom REPowerEU. Nadväzuje na májové oznámenie Európskej komisie a jeho hlavnou úlohou je znížiť závislosť na fosílnych palivách z Ruska. Takmer 130 miliónov eur by malo smerovať do modernizácie prenosovej a distribučnej sústavy s cieľom integrovať väčší objem variabilných OZE. Viaceré reformy za účelom uľahčenia povoľovania zelených projektov plánuje rezort životného prostredia.

V zbierke zákonov vyšla nová vyhláška ÚRSO č. 92/2023, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2023. Upravuje všeobecné náležitosti výberového konania vrátane finančnej zábezpeky. Riadiť sa ňou musia SEPS aj prevádzkovatelia distribučnej sústavy pri stanovení konkrétnych podmienok výberových konaní.

Predĺženie termínu na voľbu regulovanej alebo neregulovanej dodávky na ďalší kalendárny rok, vyjasnenie legislatívnych rozporov, ale aj úprava spôsobu výpočtu štátnych kompenzácií za energie. Regulačný úrad zareagoval na výzvu Ministerstva hospodárstva SR súborom odporúčaní, v rámci ktorých žiada aj posilnenie vlastných kompetencií. Prinášame ich prehľad.

ÚRSO od začiatku roka spustil viacero cenových konaní v teplárenstve. Primárne sa jedná o dodávateľov, ktorí nakupujú zemný plyn na vykurovanie na krátkodobom trhu. Spotové ceny aktuálne klesli až k hranici 40 EUR/MWh, čo je najnižšia úroveň za 12 mesiacov. Viac

Pri zistení neoprávneného odberu zemného plynu sa jeho hodnota vypočítava z ceny distribútora, nie dodávateľa, ktorá je aktuálne dotovaná štátom. Za krádež plynu tak zaplatí odberateľ násobne viac než za jeho bežnú dodávku, upozorňuje spoločnosť SPP – distribúcia. Viac

ÚRSO uložil pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti SEPS, ktorá sa mala dopustiť správneho deliktu tým, že v stanovenom termíne neupravila Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2022 – 2031 v zmysle predchádzajúceho rozhodnutia úradu. Konkrétne firma SEPS nedopracovala obrázok o popisované vedenie Otrokovice – Ladce.

O aktiváciu poukážok z projektu Zelená domácnostiam včera požiadalo takmer 400 zhotoviteľov. Podporených tak bude ďalších 2745 zariadení na využívanie OZE v domácnostiach. Po tom, ako záujem o poukážky presiahol po necelej polhodine aj mimoriadne navýšené prostriedky, bola aktivácia žiadostí opäť uzatvorená.  Viac

O kompenzáciu vysokých cien elektriny a zemného plynu môžu od dnes žiadať aj cirkvi a náboženské spoločnosti.  Viac

Na pracoviskách firmy JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda ani radiačná havária, nebol zaznamenaný žiaden prípad ožiarenia pracovníka. Vyplýva to z výsledkov ročnej správy za rok 2022, ktorú firma zasiela ÚJD SR.

Poslanci rozhodli o zvýšení sadzby mimoriadnej dane pre spoločnosť Slovnaft z úrovne 55% na 70%. Uplatňovať sa bude od roku 2023. Bratislavská rafinéria zvažuje právne kroky. Viac

Brusel navrhuje, aby producenti ropy a plynu povinne prispievali k dosiahnutiu cieľa pre ukladanie CO2 do geologických štruktúr. Cieľom je pritom do roku 2030 ukladať v rámci EÚ ročne 50 miliónov ton oxidu uhličitého. Technológia CCS, ktorú sa dlhodobo nedarí presadiť najmä kvôli vysokým investičným nárokom, sa stala jednou zo strategických oblastí podľa návrhu nariadenia pre čistý priemysel.

Francúzski poslanci schválili zákon urýchľujúci výstavbu jadrových elektrární. Jednoduchšie povoľovacie procesy majú umožniť výstavbu až šiestich reaktorov do roku 2035 a prieskum pre vybudovanie ďalších ôsmich blokov. Obroda jadrového priemyslu a energetiky v krajine znamená jasný odklon od politiky bývalého prezidenta Hollanda, ktorý chcel v krajine s najvyšším podielom výroby elektriny z jadra, obmedziť jej podiel maximálne na 50 %.

Skupina ČEZ vykázala za rok 2022 rekordný čistý zisk 80,7 mld. českých korún (v prepočte 3,36 mld. eur), čo predstavuje medziročne viac než osemnásobok. Hospodársky výsledok je podľa vedenia priamym odrazom nárastu cien elektriny v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, dosiahnutého zisku z obchodovania s komoditami na zahraničných trhoch a prevádzkovou spoľahlivosťou elektrární.

Vládna novela zákona o energetike bola na požiadanie ministra hospofárstva Karla Hirmana presunutá poslancami NR SR na májovú schôdzu parlamentu. Návrh zákona, ktorý vypracovalo ešte bývalé vedenie MH SR, má zaviesť povinnosť pre dodávateľov uskladňovať plyn v podzemných zásobníkoch. Skupina koaličných poslancov predložila pozmeňovací návrh, ktorý túzo povinnosť vypúšťa kvôli zmene pomerov na európskom trhu. 

Rozpočítavanie nákladov na teplo v bytových domoch má nové pravidlá, ktoré zadefinovala vyhláška MH SR (č. 503/2022 Z. z.) so zámerom zmierniť rozdiely v merných nákladoch medzi jednotlivými bytmi spôsobené najmä nevhodným pomerom základnej a spotrebnej zložky. Po prvý raz sa bude nový spôsob rozpočítavania uplatňovať v máji 2024 vo vyúčtovaní za tento kalendárny rok.

Spoločnosť OKTE, organizátor krátkodobého tru s elektrinou, spustil verejnú konzultáciu k zmene svojho prevádzkového poriadku, ktorá súvisí so zmenou stanovenia zúčtovacej ceny odchýlky. K ďalším zmenám patrí úprava hornej prahovej hodnoty pre spustenie druhej aukcie.

Slovnaft po prvýkrát dovezie ľahkú ropu z ropného poľa v Azerbajdžane, ktoré spoluvlastní materská Skupina MOL. Tanker Seavelvet doviezol 90 000 ton ropy z tureckého prístavu Ceyhan do chorvátskeho prístavu Omišalj, odkiaľ preprava pokračuje ropovodom Adria do bratislavskej rafinérie. Viac

V najbližších dvoch rokoch plánuje obnoviť svoj dom s využitím štátnej dotácie až 80 tisíc majiteľov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre platformu Budovy pre budúcnosť zrealizovala v januári agentúra Focus. Nové znenie výzvy Obnov dom bude zverejnená 27. marca 2023 Viac

Vyše tri pätiny českých domácnosti nevykuruje optimálne niektoré časti svojich bytov a rodinných domov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa realizoval v januári 2023. Polovica respondentov kvôli vysokým nákladom za teplo musela obmedziť svoje výdavky. Úsporné opatrenia robili primárne tí ľudia, ktorí hodnotia svoju ekonomickú situáciu ako zlú, ako aj ľudia starší než 60 rokov. Viac

Aktuálne trhové ceny elektriny a plynu sú napriek poklesu oveľa vyššie ako platné regulované ceny pre tento rok. Štát by si mal podľa ÚRSO ujasniť, aké opatrenia prijme pre rok 2024. Poskytnú Slovenské elektárne zlacnenú elektrinu pre domácnosti aj na budúci rok? Čas na riešeniea sa kráti pri elektrine kvôli vyhláške, ktorá vracia indexačné obdobie na druhý a tretí kvartál.

Stabilita prostredníctvom dlhodobých kontraktov, ešte silnejšia ochrana spotrebiteľov a tiež dôraz na zaistenie flexibility v elektrizačnej sústave - aj to sú hlavné zmeny, ktoré v rámci čerstvého návrhu revízie trhu s elektrinou predstavila Európska komisia. Na čo všetko sa majú pripraviť výrobcovia, prevádzkovatelia sústav, dodávatelia, odberatelia a ďalšie subjekty na trhu? Čítajte v našej analýze. 

Moravia Gas Storage, ktorá prevádzkuje podzemný zásobník v Česku, pozastavila do konca marca 2024 plnenie zmluvy s Gazpromom. Zákaz rezervácie skladovacích kapacít pre ruské firmy je súčasťou najnovšie sankčného balíka EÚ voči Moskve. Subjekty naviazané na Gazprom v minulosti špekulatívne blokovali kapacitu v EÚ zásobníkoch.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) organizuje ďalší kolektívny nákup, ktorý bude tentokrát zameraný na tepelné čerpadlá. Domácnostiam umožní nákup a inštaláciu zaraidenia typu vzduch-voda, ako efektívneho vykurovacieho zariadenia pre rodinné domy. Viac

Nadácia SPP spúšťa online hlasovanie o najkrajšie obnovenú kultúrnu pamiatku, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť. Hlasovanie potrvá do 5. apríla 2023.

Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom Západoslovenskej distribučnej sa od dnes stal Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná.  Viac

Asociácia SAPI predstavila kódex inštalatéra fotovoltických systémov. Dodržiavanie štandardov a odporúčaní stanovených v kódexe má prispieť k správnej inštalácii a servisu fotovoltických zaraidení alebo zlepšeniu ďalších služieb zákazníkom.

Podľa priebežne zverejňovaných údajov už MH SR uzavrelo približne 60 zmlúv na investičnú podporu z Plánu obnovy na výstavbu nových OZE. Kumulatívna výška pridelenej podpory podľa týchto zmlúv dosahuje sumu 21 miliónov eur. Alokácia prvej výzvy bola na úrovni 39 miliónov eur. V aukcii na investičnú pomoc sa presadili najmä fotovoltické elektrárne. Všetky projekty musia byť ukončené do marca 2026.

Agentúra SIEA mimoriadne doplnila rozpočet projektu Zelená domácnostiam o ďalších 5 mil. eur. Financie sú určené na inštalácie malých OZE, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. SIEA súčasne avizuje úplne nový projekt s rozpočtom 140 mil. eur. Viac

Spoločnosť InoBat uzavrela partnerstvo s talianskou firmou Poggipolini o budúcej strategickej a technickej spolupráci v oblasti vývoja elektrifikácie vozidiel zákazníkov v automobilovom a leteckom priemysle, spolupracovať chcú aj v oblasti inovácií. 

Koniec spaľovacích motorov v od roku 2035 ešte nemusí byť taký jednoznačný. Komentár k aktuálnemu dianiu okolo plánu Bruselu  na postupné sprísňovanie emisných limitov pre vozidlá so spaľovacím motorom napísal Peter Badík, CEO spoločnosti GreenWay Infrastructure Viac

Ďalší ročník konferencie Česko-slovenské energetické fórum sa uskutoční v dňoch 17. – 18. mája 2023. Podtitulom podujatia bude "Energetika v permanentnej zmene: kríza, jadro a zdieľanie". ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia. Viac

SAŽP predstavila nové podmienky projektu Obnov dom. Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75% z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur. Základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30%. Ak žiadateľ preukáže úsporu o 60%, získa navyše bonus vo výške 4000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie. Viac

Diskusia o budúcnosti drevnej biomasy pri výrobe energie v EÚ sa v čase znižovania závislosť na ruských fosílnych palivách vyostruje. Čoraz viac krajín nie je ochotných zavádzať ďalšie limity na jej využívanie na energetické účely. Aký postoj v otázke drevnej biomasy zastáva Slovensko?

Spoločnosť SEPS vyhlásila grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania v oblasti energetickej gramotnosti. O grant sa môžu uchádzať základné školy.

1 2 3 4 5