V krátkosti

PKN Orlen získala súhlas Európskej komisie s prevzatím konkurenta Lotos. Poľský štátny petrochemický gigant ale musí urobiť viacero ústupkov, vrátane predaja 30 % akcií rafinérie Lotos tretiemu subjektu. Spoločnosť je aktívna aj na veľkoobchodnom trhu s palivami na Slovensku.

Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania návrh novely regulačného zákona, na základe ktorej by ÚRSO kontroloval a schvaľoval niektoré zmluvy o poskytovaní služieb firmám podnikajúcim v tepelnej energetike a vodnom hospodárstve. Legislatívny  návrh predložili koaliční poslanci Peter Cmorej (SaS), Gábor Grendel (OĽaNO), Marek Antal (Za ľudí) a Ľuboš Krajčír (Sme rodina).

Minister hospodárstva Richard Sulík a šéf predstavenstva SPP Milan Urban predstavili nové zloženie správnej rady Nadácie SPP. Predsedom je Adrián Ďurček. Čalšími členmi sú Peter Kollárik, Juraj Stern, Ladislav SnopkoGábor Zászlós.

Český prepravca ropy, spoločnosť MERO, dokončil výstavbu nového zásobníku s kapacitou 125 tisíc m3 ropy. Náklady projekty presiahli 18 miliónov eur. Sedemnásta nádrž navýšila kapacitu centrálneho tankoviska na celkových 1,675 miliónov m3 ropy.

Spoločnosť JAVYS v prvom polroku 2020 v rámci vyraďovania atómových elektrární A1 a V1 zhodnotila 3659 ton druhotných surovín. Z toho dominatný objem (2650 ton) tvorila kovová výstuž betónových konštrukcií, do recyklačného procesu putovala aj nehrdzavejúca oceľ a ďalšie materiály.

Zajtra večer sa uskutoční ďalšie stretnutie členov platformy ENERGOKLUB® s podtitulom Nová šanca pre transformáciu energetiky.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ukrajinské ministerstvo energetiky vybralo dcérsku firmu Naftogazu za dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov v oblasti dodávky plynu. Tento krok vytvára priestor na spustenie liberalizácie trhu s plynom v segmente domácností. Tender napadla na súde asociácia firiem s licenciou na dodávku energií, podľa ktorej boli podmienky nastavené diskriminačne voči iným subjektom.

Cena emisných kvót EUA dnes na trhu prekročila úroveň 30 €/t CO2. Na podobne vysokých úrovniach sa ich cena pohybovala aj v júli minulého roka, avšak aktuálne prekročila doterajšie maximum z roku 2006. V polovici marca 2020 pritom cena EUA padla až na úroveň 15 €/t CO2.

V nedeľu ukončili Slovenské elektrárne generálnu odstávka tretieho bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Krátko pred 23:00 došlo k prifázovaniu prvej turbíny TG31. Išlo o tretiu odstávku v tomto roku, počas ktorej bola vymenená časť paliva a ďalšie opravy a kontroly na zariadeniach primárneho okruhu. Rozsah prác generálnej opravy sa zredukoval s ohľadom na opatrenia COVID-19.

Novým majiteľom innogy v ČR je maďarská štátna spoločnosť MVM. Zmluvu s E.ON podpísala v sobotu 11. 7., cenu transakcie firmy nezverejnili. Obchod ešte musí schváliť Európska komisia. Innogy má v ČR asi 1,6 mil. odberateľov plynu a 0,4 mil. odberateľov elektriny. Do portfólia tiež patria teplárne, aktivity v oblasti elektromobility a CNG a veľkoobchod s energiami.

Spoločnosť z Dunajskej Stredy plánuje rozšíriť vstupné suroviny na výrobu energetických peliet. K biomase chce investor pridať aj o plastový odpad. Vyrobené pelety sa budú používať ako palivo pre energetický priemysel. Kapacita výroby ostane zachovaná. Zámer investora je v procese EIA.

Spoločnosť SEPS si od júna dokáže zabezpečiť elektrinu na krytie strát priamo na európskej burze EEX ako vôbec prvý prevádzkovateľ prenosovej sústavy z krajín strednej a východnej Európy.

Prevádzkovatelia trhu s elektrinou a prenosových sústav zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska ohlásili nový lokálny implementačný projekt LIP 17 v rámci procesu SIDC (predtým známy ako XBID), prostredníctvom ktorého sa bude medzi zúčastnenými krajinami realizovať priebežné vnútrodenné obchodovanie. Súčasťou projektu sú aj spoločnosti OKTESEPS. Aktuálne sa pripravuje implementačný harmonogram.

Parlament schválil Miroslava Dudláka (AK Legate, predtým SPP) a Vladimíra Jacka (Bukóza Holding) za kandidátov na člena Regulačnej rady. Nového člena rady vymenuje prezidentka. Dozorný a odvolací orgán ÚRSO tak bude mať piatich členov. Neobsadené ešte zostáva jedno miesto v rade, ktoré je vyhradené pre nominanta vlády.

Poslanci schválili návrh zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia predložený MH SR. Viacero opatrení z neho sa dotýka energetiky. Prítomných v pléne NR SR bolo 142 poslancov, z ktorých 91 hlasovalo za, proti bolo 16 a 35 sa zdržalo.

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výberové konanie na členov predstavenstva v spoločnosti Slovenské elektrárne. Požadované doklady treba zaslať do 13. 7., samotné výberové konanie sa uskutoční 28. 7. 2020. Štát má vo firme minoritný 34% podiel, majoritu má Slovak Power Holding, v ktorom sú zastúpené skupiny EPH a ENEL.

Regulačná rada zrušila cenové rozhodnutia o tohtoročnej výške TPS a uznanej korekcii neuhradených nákladov, ktoré v decembri 2019 vydal ÚRSO spoločnostiam Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná. Firmy namietali svojvoľnosť, nezákonnosť, netransparentnosť i nepreskúmateľnosť rozhodnutí. Predmet rozhodnutí tak bude opätovne prejedná ÚRSO pod vedením nového predsedu Andreja Jurisa, ktorý 15 rokov pôsobil v ZSD.

Spoločnosť JAVYS ukončila projekt technického dizajnu úložiska rádioaktívnych odpadov v Iraku, na ktorom v rokoch 2015 - 2019 pracovala v konzorciu s ďalšími dvoma nemeckými spoločnosťami. Projekt v hodnote 1,7 mil. eur financovala Európska komisia.

Podiel elektromobilov a plug-in hybridov na nových registráciách v prvej polovici roka 2020 v susednom Česku dosiahol 1,86 %. Na českých cestách pribudlo od začiatku roka 1028 elektrických vozidiel a 742 plug-in hybridov, vyplýva zo štatistiky tamojšieho Zväzu dovozcov automobilov.

Energetickí regulátori z 13 krajín EÚ vrátane Slovenska požiadali ACER, aby rozhodol o spoločnej metodike pre regionálnu koordináciu prevádzkovej bezpečnosti v elektrine v tzv. CORE regióne. Okrem iného má prispieť k viac integrovanému využívaniu nápravných opatrení ako sú redispečing alebo protiobchod. ACER rozhodne do 5. decembra 2020.

Vláda vymenovala Andreja Jurisa za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Nominoval ho minister hospodárstva Richard Sulík. Juris je dlhoročný odborník na energetiku so skúsenosťami z Protimonopolného úradu SR a bývalý predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej. Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Vytvorenie virtuálneho prepojovacieho bodu medzi Veľkými Kapušanmi a Budincami považuje v súčasnosti ÚRSO za nerealizovateľné. Spoločnosti Eustream takéto riešenie navrhuje ukrajinský prepravca plynu, ktorý ohlásil neplánovanú údržbu na svojich potrubiach v priebehu leta.

Nemecký regulátor Bundesnetzagentur zverejnil rámcové scenáre pre rozvoj elektrizačnej sústavy do roku 2035. Oproti očakávaniam prevádzkovateľov sústav znížil odhad rastu inštalovaného výkonu OZE a pracoval s konzervatívnymi predpokladmi rozvoja elektromobility aj zvyšovania spotreby elektriny. Počíta s vyradením uhlia, ale tiež s lepším prepojením sektorov elektriny, mobility, tepla a plynárenstva.

Spoločnosť InoBat získala budovu a pozemok s rozlohou 27 tisíc m2, na ktorej má od roku 2021 vzniknúť výskumno vývojové centrum a pilotná linka na batérie do elektromobilov s kapacitou 100 MWh. O akvizícii nehnuteľnosti informovala firma CBRE.

Výroba aj spotreba elektriny na Slovensku dosiahli v máji 2020 približne 2,18 TWh. Dovozné saldo podľa predbežných údajov SEPS dosiahlo 1405 MWh elektriny. V porovnaní s mesiacom máj v roku 2019 sa výroba elektriny znížila asi o 13,08 %, spotreba o 11,5 %.

Spoločnosť GasNet uviedla do prevádzky prvú samoobslužnú čerpaciu stanicu na LNG v ČR, ktorá sa nachádza blízko Prahy. Vodičom nákladných vozidiel je technológia k dispozícii non-stop.

Novým šéfom ÚRSO sa stane Andrej Juris. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý si experta z prostredia ZSE vybral na základe výsledkov výberového konania. Profil kandidáta, ktorého by mala vláda schváliť v stredu, nájdete v tomto článku.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

ÚRSO potvrdil, že priemerná cena elektriny na pražskej burze za prvý polrok 2020, ktorá vstupuje do regulačného vzorca pre maximálnu cenu elektriny na budúci rok (PXE SK BL CAL-21) klesla na 46,1081 €/MWh. Zníženie hodnoty tohto parametra o takmer 6 €/MWh by sa malo prejaviť v cenách pre domácnosti a malé podniky. Viac sa o tejto téme dočítate v tomto článku.

ÚRSO uložil ZSE Energia pokutu 9000 eur za celkovo 17 deliktov. Podľa regulátora dodávateľ nevrátil odberateľom elektriny a plynu preplatok do 14 dní od vyhotovenia vyúčtovacej faktúry, pri ukončení zmluvy nezaslal včas potvrdenie o akceptácii výpovede alebo informáciu o dôvodoch jej neakceptovania, nedoručil včas konečné vyúčtovanie platieb po vykonaní zmeny dodávateľa, neuhradil odberateľom kompenzačné platby, poskytoval úradu nepravdivé informácie a pod.

Na vnútrodennom trhu s elektrinou v Česku, ktorý prevádzkuje spoločnosť OTE, sa v prvom polroku 2020 zobchodovalo 2225 GWh, čo je dvojnásobne viac ako za celý rok 2019. Vážený priemer cien za toto obdobie bol 28,88 EUR/MWh. Na vnútrodennom trhu so zemným  plynom sa za prvých 6 mesiacov zobchodovalo 2298 GWh, porovnateľne ako vlani. Priemerná cena plynu bola 7,86 EUR/MWh.

Európska komisia spustila prvú výzvu pre projekty vhodné na financovanie z Inovačného fondu s rozpočtom vo výške 1 miliarda eur. Peniaze získané z aukcií emisných povoleniek podporia návrhy inovatívnych nízkouhlíkových technológií v prvej demonštračnej fáze. Granty z prvej výzvy majú veľkým projektom čistých technológií pomôcť zmierniť riziká spojené s komercializáciou. Termín pre podávanie prihlášok je do 29. 10. 2020.

Budúci šéf ÚRSO by sa mal podľa štátneho tajomníka MH SR Karola Galeka po nástupe do funkcie prioritne venovať regulačnej politike a reforme tarify za prevádzkovanie systému (TPS). „TPS bola vlani nesprávne nastavená a spoločnosť OKTE na to dopláca,“ povedal pre energoklub.sk po nedávnom vypočutí záujemcov o post. Nástupca odvolaného Ľubomíra Jahnátka stále nie je známy.

Doplatok na OZE a VÚ KVET v roku 2019 dosiahol podľa údajov ÚRSO 434,4 miliónov eur. Finálna suma, ktorú platia odberatelia v účtoch za elektrinu, bola vyplatená prevádzkovateľom 2600 zariadení. Takmer polovica podpory šla slnečným elektrárňam, ale aj výrobcom spaľujúcim biomasu a bioplynkám.

Prevádzkovateľ systému CZT v Štúrove plánuje využívať geotermálnu vodu v blízkosti termálneho kúpaliska Vadaš. So spustením nového zariadenia KVET na dodávku tepla sa ráta od roku 2023. Zámer aktuálne posudzujú ekológovia v rámci procesu EIA. 

Čistý zisk Slovenských elektrární medziročne klesol z viac než 25,3 miliónov eur na necelých 18 miliónov eur. Je to najnižšia hodnota za poslednú dekádu.

Uhlíkové clo na oceľ, cement a hliník by v SR zvýšilo produkciu v týchto sektoroch v priemere o 6,3 %. Bez dodatočných opatrení by uhlíkové clo po roku 2021 zvýšilo ročnú produkciu emisií CO2 na Slovensku o 1,2 %. Vyplýva to z analýzy Kristíny Mojzesovej z Inštitútu environmentálnej politiky pri MŽP, ktorá vlani vystúpila na konferencii ENERGOFÓRUM®.

Nemecký kabinet schválil vyššie kompenzácie pre firmy v rámci odklonu od uhlia do roku 2038. Pri konverzii čiernouhoľných zdrojov na plyn do roku 2022 budú môcť získať príspevok až do 390 €/kW výkonu, v závislosti od veku blokov. Pri úplnom uzavretí môžu v rámci aukcií do roku 2026 žiadať o dotáciu. Odstavenie hnedouhoľných zdrojov sa bude kompenzovať formou individuálnych dohôd v celkovej sume 4,3 mld. eur. Zasiahnuté uhoľné regióny dostanú štrukturálnu pomoc až 40 mld. eur. Štátnu pomoc ešte musí schváliť parlament a Európska komisia.

Eustream ponúkne dodatočnú prepravnú kapacitu na výstupnom bode Veľké Kapušany v objeme 60 miliónov kubíkov denne, ktoré budú obchodníkom k dispozícii na prerušiteľnej báze od 1. júla do 1. októbra 2020. Slovenský a ukrajinský prepravca sa snažia nahradiť kapacitu cez bod Budince v smere na Ukrajinu, ktorá nebude 7 týždňov dostupná kvôli neplánovanej údržbe potrubia na strane Ukrajiny.

Poukážky na fotovoltické panely v hodnote 697 tisíc eur z projektu Zelená domácnostiam II získalo prvých 478 domácností. Žiadosti je možné vďaka zásobníku projektov naďalej podávať, a to na fotovoltiku, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory aj kotly na biomasu. Pre každé zariadenie sú v harmonograme zverejnené odhady počtu poukážok, ktoré sa budú postupne vydávať.

Záujemcovia o štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie mohli od dnes predkladať svoje žiadosti. Dotácia vo výške 8 tisíc eur je určená pre 200 vlastníkov novostavieb, ktorí spĺňajú požiadavky energetickej triedy A0. Stanovený počet žiadostí sa naplnil za 25 minút.

V júni 2020 kleslo priemerné zaťaženie elektrizačnej sústavy na Slovensku medziročne asi o 6,85 %, vyplýva zo zverejnených údajov SEPS. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch apríl a máj sa v porovnaní s rovnakým obdobím 2019 zaznamenalo zníženie zaťaženia sústavy až o 12 %.

Zdroj: údaje SEPS

Rafinéria SLOVNAFT v priebehu júla vykoná povinnú údržbu, opravy a modernizáciu niektorých výrobných jednotiek. Práce budú trvať zhruba štyri týždne, výrobné jednotky budú do bežného chodu nabiehať postupne. Celkový objem súvisiacich investícií predstavuje 7 miliónov eur.

Podľa údajov ÚRSO bol v roku 2019 podiel výroby elektriny z OZE na celkovej výrobe elektriny vo výške 18,42 %. Podiel OZE na celkovej spotrebe elektriny na Slovensku dosiahol 17,38 %. Oproti roku 2018 tak došlo k zvýšeniu týchto podielov o 0,89 % v prípade výroby, resp. o 2 % v prípade celkovej spotreby.

ÚRSO aktualizoval hodnoty parametrov pre rok 2021 na výpočet maximálnej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC. WACC pred zdanením stanovil maximálne na 5,65 %, po zdanení na maximálne 4,47 %.

Francúzi dnes v noci ukončili prevádzku 2. bloku jadrovej elektrárne Fessenheim pri hraniciach s Nemeckom. Jej 1. blok odstavili vo februári. Elektráreň vyrábala elektrinu od roku 1977. Celý proces vyraďovania a likvidácie by mal trvať do roku 2040. Francúzska vláda chce do roku 2035 odstaviť ďalších 12 reaktorov. Vo výstavbe je od roku 2007 nový blok Flamanville 3, ktorý sa má spustiť v roku 2024, dvanásť rokov neskôr než bol pôvodný termín.

MH Manažment, ktorý patrí pod rezort hospodárstva, mení členov predstavenstiev štátnych teplární. Na webovej stránke zverejnil mená nových členov vedenia Trnavskej teplárenskej, Zvolenskej teplárenskej, Bratislavskej teplárenskej aj Žilinskej teplárenskej. Chýba ešte výsledok výberu do predstavenstva Teplárne Košice, ktoré prebehlo pred týždňom. V Martinskej teplárenskej zatiaľ výberové konanie neohlásili.

Cena elektriny na dennom trhu OKTE v júni 2020 oproti predošlým dvom mesiacom stúpla. Dosiahla priemernú úroveň 26,3 €/MWh a dostala sa na približne marcovú úroveň. Oproti rovnakému obdobiu posledných dvoch rokov sa však pohybovala na nižšej úrovni. V júni 2019 celomesačný priemer ceny elektriny na dennom trhu OKTE dosiahol 34,6 €/MWh, v júni 2018 to bolo dokonca 48,8 €/MWh.

Zdroj: údaje OKTE

V pláne práce vlády na druhý polrok 2020 si MH SR stanovilo dve úlohy v oblasti energetiky. V septembri chce predložiť informáciu o stave výstavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. V decembri chce zase informovať o spôsobe nahradenia tepelného zdroja na Hornej Nitre po ukončení dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia v Novákoch v roku 2023.

Zástupcovia krajín EÚ minulú stredu 24. 6. na zasadnutí COREPER schválili, že z Fondu na spravodlivú transformáciu s plánovaným rozpočtom 40 mld. eur bude vylúčené financovanie vyraďovania alebo výstavby atómových elektrární aj investície súvisiace s výrobou, spracovaním, distribúciou, skladovaním alebo spaľovaním fosílnych palív. O finálnej podobe nariadenia rozhodnú štáty EÚ spolu s europoslancami.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK