V krátkosti

Spotreba plynu na Slovensku je dlhodobobo na stabilnej úrovni. Objem distribuovaného plynu v sieti spoločnosti SPP - distribúcia dosiahol aj v roku 2020 hodnotu mierne nad 5 miliárd kubíkov.

V návrhu Pláne obnovy, ktorý Slovensko zaslalo EK, sú podľa šéfa SAPI Jána Karabu OZE a energetické siete s alokáciou 100 mil. eur len povinnou jazdou. „Je úplne zrejmé, že takáto alokácia v praxi nebude stačiť na realizáciu žiadnej (nieto už zásadnej) reformy v tomto sektore. Pôvodným zámerom pritom bolo využiť tieto prostriedky na financovanie repoweringu niektorých druhov OZE, na ktoré je potrebná investičná podpora, a na výstavbu veľkých batériových úložísk, ktoré by slúžili na posilnenie stability elektrizačnej sústavy“ povedal Karaba.

Poľská prenosová sústava včera (18. januára 2021) dopoludnia v čase 10:45 dosiahla najväčšie zaťaženie v histórii. Podľa údajov prevádzkovateľa, spoločnosti PSE, sa vyšplhal 27 380 MW, čím bol prekonaný doterajší  (10. decembra 2020) rekord 26 817 MW. Dôvodom boli nízke teploty, ktoré presiahli v niektorých častiach krajiny -20 °C. Dopyt sa v rannej špičke hýbal na úrovni 27 000 MW. Zaťaženie pokryli prevažne domáce zdroje s výkonovou rezervou. V čase rekordu bolo saldo cezhraničnej výmeny 835 MW v prospech importu do Poľska.

Podľa Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) pri OECD sú globálne zásoby uránu pre rozvoj využívania jadrovej energetiky dostatočné. V roku 2019 došlo k miernemu nárastu ťažby o 1 %. Nová štúdia upozorňuje na to, že v dôsledku pandémie COVID-19 došlo k obmedzeniu ťažby, ako aj prieskumných činností, ktoré sa môžu negatívne prejaviť v dostupnosti dodávok na trhu.

Zdroj: NEA

Prevádzkovateľ tepelných elektrární spaľujúcich uhlie, firma LEAG, spustila do skúšobnej prevádzky najväčšie batériové úložisko v Nemecku. Spoluvlastníkom skupiny je holding EPH. Projekt BigBattery Lausitz sa nachádza v areáli elektrárne Schwarze Pumpe v Brandenbursku. Celkom 13 batériových kontajnerov disponuje kapacitou 53 MWh, ktoré dokážu v prípade potreby využiť na primárnu reguláciu inštalovaný výkon 50 MW. 

Spoločnosti SEPS a ČEPS plánujú výstavbu nového 400 kV vedenia. Cezhraničný projekt sa uchádza o zaradenie do nového zoznamu projektov spoločného záujmu PCI. O rovnaký štatút sa usiluje aj spoločnosť ZSE Energia s projektom ELSEA, ktorý je zameraný na vybudovanie energetického úložiska v strednej Európe. Viacero plynárenských projektov prihlásil aj slovenský prepravca Eustream

Plánovaný tender na výstavbu nového bloku jadrovej eletrárne Dukovany v Česku považuje analytik Michal Šnobr v komentári pre denník E15 za nezmyselný. Spôsob, ktorý tamojšia vláda s vedením pološtátnej skupiny ČEZ zvolila, považuje za politickú hru, ktorá podľa nemá v EÚ obdobu a nezohľadňuje realitu energetického trhu.

Alternatívny dodávateľ energií Magna Energia vyhlásil architektonickú súťaž návrhov pre opustený areál historickej budovy z 20. rokov minulého storočia. Bývalá výrobňa elektrických svetiel Heliand v Piešťanoch sa má stať novým sídlom spoločnosti. Súťaž je otvorená do 12. marca 2021.

V minulom roku dosiahol objem obchodov na krátkodobých trhoch s elektrinou v Česku, ktoré organizuje spoločnosť OTE, nového ročného maxima vo výške 26,85 TWh. Zásadný vplyv na tento nárast mal objem obchodov na vnútrodenných trhoch s elektrinou, ktorý vzrástol štvornásobne v porovnaní s rokom 2019 a dosiahol nového ročného maxima vo výške 4,44 TWh. Objem obchodov na intra day trhu so zemným plynom OTE aj v roku 2020 prekročil 4 TWh.

Konzultačné a poradenské služby v oblasti štátnej pomoci pre rozvoj vodíkových technológií, ktoré sa týkajú Národného výberového procesu projektov IPCEI, poskytne počas 6 mesiacov pre agentúru SIEA a Ministerstvo hospodárstva SR spoločnosť PwC. Maximálna odmena za konzultácie môže podľa platnej zmluvy dosiahnuť 40,5 tisíc eur bez DPH. Možnosť podávať žiadosti pre projekty IPCEI bola koncom vlaňajška predĺžená do 21. januára 2021.

Spotové ceny elektriny v Japonsku sú na historických maximách. K rekordným hodnotám prispelo chladné počasie a obmedzené dodávky skvapalneného zemného plynu. Priemerná cena na dennom trhu JEPX v stredu (13. januára 2021) dosiahla 152,82 ¥ /kW. V rovnakom čase pred rokom sa cena na dennom trhu bola na úrovni 8,52 ¥ /kW. 

Ministerstvo financií SR v reakcii na mimovládne organizácie vylúčilo, že slovenský Plán obnovy a a odolnosti by nedodržal kritériá, ktoré stanovila Európska komisia. Do zelenej transformácie bude podľa tvrdenia rezortu smerovať 37 % celkovej alokácie finančných prostriedkov.

V minulom roku prepravil štátny prepravca Transpetrol celkovo 8,6 milióna ton ropy. Až 65 % z celkového objemu smerovalo do bratislavskej rafinérie Slovnaft. Dodávky do českých rafinérií v roku 2020 klesli medziročne o viac než pätinu.

Ministerstvo energetiky na Ukrajine navrhuje dodávať plyn pre zraniteľných odberateľov za regulované ceny. Návrh prichádza len pol roka od zavedenia liberalizácie tamojšieho trhu so zemným plynom. Podľa informácií portálu ICIS by zmena mohla platiť už od 1. februára 2021, pričom nové podmienky by sa vzťahovali na 12,4 milióna domácností so spotrebou 7 mld. kubíkov plynu.

Kúpele Sliač budú počas nasledujúcich týždňov v spolupráci so spoločnosťou MH Manažment zabezpečovať testovanie zamestnancov na COVID-19 v rámci šiestich štátnych teplární, ktoré sú združené v MH Teplárenskom holdingu.

S vytvorením spoločného podniku SPP a ČEZ ESCO súhlasí aj Protimonopolný úrad SR. Firma má poniesť názov ESCO Slovensko a zameria sa na komplexné služby optimalizácie spotreby energií s cieľom stať sa do dvoch rokov lídrom na tunajšom trhu. Formálne bude súčasťou novej Skupiny ESCO JV, ktorá vznikla vkladom viacerých firiem zo strany Skupiny ČEZ a peňažným vkladom Skupiny SPP.

Ruská korporácia Rosatom presúva po šiestich rokoch svoju stredoeurópsku centrálu z Prahy do Budapešti. Podľa informácií českého Deníka N má byť dôvodom rozšírenie elektrárne Paks v Maďarsku, kde je Rosatom dodávateľom dvoch blokov VVER.

Stredoslovenská distribučná zrušila všetky plánované práce, ktoré by mali za následok obmedzenie distribúcie elektriny, až do 24. januára 2021, kedy by mal skončiť zákaz vychádzania.

V regióne kontinentálnej Európy európskej prenosovej sústavy došlo minulý týždeň v piatok (8. januára 2021) o 14:05 k poklesu frekvencie o 250 mHz, následkom čoho bola oblasť rozdelená do dvoch samostatných ostrovov. Stabilitu sústavy zabezpečil rýchly a koordinovaný postup operátorov, pričom k resynchronizácii siete došlo o hodinu neskôr. Príčiny incidentu vyšetruje ENTSO-E.

Trh so zárukami pôvodu elektriny z OZE bude pravdepodobne stagnovať aj v roku 2021. Podľa analytikov, ktorých oslovil portál Montel, by pokračujúci trend nižších cien záruk pôvodu zelenej elektriny mohla zvrátiť iba vlna chladného počasia na severe Európy a neistota ohľadom Brexitu.

Česko bude podľa novej analýzy tamojšieho prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosti ČEPS, po odstavení uhoľných elektrární v roku 2038 potrebovať pre zaisteniu bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny nové paroplynové elektrárne s inštalovaným výkonom na úrovni 2400 MW.

Prevádzkovateľ plynárenskej prepravnej siete na Ukrajine informoval o tom, že v sobotu došlo k výbuchu na plynovode Urengoj-Pomary-Užhorod v Poltavskom regióne, ktorý slúži aj na tranzit plynu na Slovensko. Dôvod havárie, pri ktorej nedošlo k žiadnym zraneniam, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Tranzit do Európy vrátane Slovenska nie je ohrozený, potvrdila firma, podľa ktorej bol tok plynu presmerovaný na iné potrubia.

Forwardová cena kontraktu emisných povoleniek s dodaním v decembri 2021 presiahla na platforme ICE rekordnú úroveň 35 EUR za tonu. Prispel k tomu pravdepodobne nárast spotových cien elektriny a očakávaná vlna chladnejšieho počasia v Európe.

Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných úradov (ACER) spustila verejnú konzultáciu k návrhu pre výpočet prenosových kapacít. Prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) môžu predkladať svoje pripomienky najneskôr do 25. januára 2021. Návrh počíta so zhromaždením hraníc ponukových oblastí EÚ do rôznych regiónov pre výpočet kapacít, pričom sa zohľadnia vzájomné závislosti medzi cezhraničných kapacitami.

Európska výroba elektriny z vetra vlani medziročne vzrástla o takmer 7 %. Vyplýva to z predbežných údajov asociácie WindEurope, podľa ktorých produkcia elektriny z veterný zdrojov v Európe dosiahla v roku 2020 cca. 417,9 TWh. Inštalovaný výkon veterných elektrární vzrástol na 220 GW.

Objem financií, ktoré sú v rámci slovenského návrhu Plánu obnovy a odolnosti vyčlenené na energetiku, považuje analytik Kristián Takáč za žalostne nízky. Na modernizáciu a digitalizáciu sektora bude musieť Slovensko hľadať peniaze aj z iných zdrojov, konštatuje v komentári, v ktorom sumarizuje hlavné udalosti minulého roka v domácej energetike a predstavuje najväčšie očakávania pre rok 2021

V roku 2020 predstavoval tranzit plynu cez územie Ukrajiny do Európy 55,8 mld. metrov kubických plynu, čo je medziročne 38 % menej. Pokles súvisí s výstavbou plynovodov, ktoré obchádzajú Ukrajinu a znížením dopytu.  Z celkového objemu smerovalo na Slovensko 38,5 mld. kubíkov plynu. V smere z Európy na Ukrajinu sa vlani prepravilo 15,9 mld. kubíkov (+ 12 % oproti roku 2019). Z toho tranzit zo Slovenska tvoril 10,2 mld. kubíkov plynu.

Český prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ČEPS, spolu s partnermi pokračujú v projekte ARTIC, ktorý sa zaoberá možnosťami využitia umelej inteligencie (AI) v oblastiach dispečerského riadenia a energetického obchodu. V nedávno ukončenej druhej fáze, ktorej výsledkom je štúdia uskutočniteľnosti, sa rozpracovali ďalšie 3 oblasti využitia: predikcia technických strát elektriny v sústave, automatická identifikácia chýb výpočtového modelu a klasifikácia prevádzkových stavov, ktoré patria do dispečerského riadenia.

V rámci novej koncepcie ÚRSO na ochranu spotrebiteľov sa počíta s vytvorením charty práv spotrebiteľov. Regulačný úrad zvažuje tiež vytvorenie inštitútu energetického ombudsmana, ktorý by konal v prospech spotrebiteľov nad rámec súčasného systému ochrany ich práv.

Trh s plynom v EÚ sa za poslednú dekádu dramaticky zmenil. Ruský Gazprom aktuálne čelí menšiemu dopytu, ale aj väčšej konkurencii zo strany dodávateľov. Rovnováhu na európskom trhu narušili podľa analytika Michala Šnobra americkí dodávatelia LNG, ale tiež nová cenotvorba plynu. Kým predtým dominovali dlhodobé prepravné kontakty, vďaka aukciám sa dnes dostávajú do popredia krátkodobé. Posun k trhovému prostrediu sprevádza odklon od indexácie s vývojom cien ropy, píše v komentári pre denník E15.

Domácnostiam na Slovensku sa v tomto roku znížia ceny elektriny o 3,8 %. Podľa výpočtov ÚRSO by mala priemerná domácnosť za rok ušetriť približne 14 eur. Regulovanému segmentu malých podnikov sa znížia ročné náklady na elektrinu zhruba o 2 %, čo je priemerná úspora vyše 28 eur.

Takmer polovica z vyše stovky výrobcov zelenej elektriny ktorí sa v marci minulého roku našli v Jahnátkovom čiernom zozname subjektov strácajúcich nárok na doplatok, prišlo o túto podporu nenávratne. Zoznam podnikateľov, ktorí si do 1. novembra 2020 nestihli uhradiť svoje podlžnosti, spolu s dôvodmi kauzy, ktorá vlani otriasla energetikou, rozoberáme v článku.

Český prepravca, spoločnosť NET4GAS, spustil do prevádzky nový plynovod o dĺžke 150 kilometrov na severozápade a juhozápade Čiech. Nová infraštruktúra, ktorá je súčasťou projektu Capacity4Gas, nadviaže na plynovod Eugal na česko-nemeckých hraniciach a umožní tranzit ruského plynu z potrubia Nord Stream 2 do Česka a ďalej do Nemecka, Rakúska, Talianska a Chorvátska. Maximálna ročná prepravná kapacita plynovodu je 27,5 mld. m3. Investičné náklady presiahli 540 mil. eur. V rámci prvej etapy projektu došlo k rozšíreniu meracej stanice v Lanžhote na hraniciach so SR. 

Rezort hospodárstva informoval, že pripravuje legislatívu, ktorá zníži finančný tlak na tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). Súčasný systém podpory zelenej elektriny je podľa ministra Richarda Sulíka neudržateľný, pretože generuje stále nové dlhy a neúmerne finančne zaťažuje odberateľov.

V Nemecku pilotne využijú tepelné čerpadlá na stabilizáciu elektrizačnej sústavy. Spoločný projekt prevádzkovateľa prenosovej sústavy TenneT a dodávateľa technológie, spoločnosti Viessmann, si kladie za cieľ otestovať, aký je potenciál fungovania tepelných čerpadiel v kombinácii s batériovými úložiskami pri riadení preťaženia sústavy. Prevádzka virtuálnej elektrárne bude riadená s ohľadom na maximálny odber elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Výroba elektriny z jadrových zdrojov v Česku v roku 2020 opäť prekonala 30 TWh. Informoval o tom šéf skupiny ČEZ Daniel Beneš. Atómové elektrárne v Temelíne a Dukovanoch vlani pokryli približne tretinu spotreby elektriny v ČR. Štatisticky ide o štvrtú najvyššiu výrobu v existujúcich šiestich českých jadrových blokoch od roku 2002.

Šéf spoločnosti RWE Rolf Martin Schmitz kritizuje nemeckú energetickú politiku Energiewende. V rozhovore pre denník Die Welt uviedol, že súčasné podmienky pre výstavbu nových zelených zdrojov v Nemecku sú menej výhodné než v iných krajinách Európy. RWE sa preto čoraz viac orientuje na investície v zahraničí. Nepáči sa mu tiež slabá finančná podpora štátu pre udržiavanie záložných kapacít pre flexibilné paroplynové elektárne. 

Spoločnosť SPP - distribúcia spúšťa od 1. februára 2021 novú aplikáciu pre podávanie žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských sietíDoteraz bolo možné podávať žiadosti poštou, osobne do podateľne alebo využitím online formuláru. Vďaka aplikácii budú žiadosti spracované automaticky, vydané vyjadrenia budú evidované v databáze aplikácie a poskytované zákazníkovi do niekoľkých minút priamo v aplikácii. 

Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku bola preventívne odstavená z prevádzky potom, čo mesto Petrinja, ktoré je od nej vzdialené približne 100 km severozápadne, zasiahlo silné zemetrasenie so silou 6,4 Richterovej stupnice. Tlakovodný reaktor s inštalovaným výkonom 696 MW, ktorý vyrába elektrinu od roku 1983, má dizajn Westinghouse. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nie je ohrozená bezpečnosť elektrárne.

Burzové ceny zemného plynu sa približujú k dvojročným maximám. V utorok (29.12.) na dennom trhu holandskej platformy TTF presiahli úroveň 19 eur za MWh. Na stredoeurópskej platforme CEGH včera vyskočili na 17,4 eur za MWh. V nemeckej obchodnej zóne NCG dosiahla takmer 18,4 eur/MWh, v  zóne Gaspool vyše 18,8 eur/MWh. K pohybom na spotových trhoch prispel vývoj cien elektriny, emisných povoleniek a ochladenie počasia.

ÚRSO od 1. januára 2021 znižuje distribučné poplatky v elektrine pre priemyselných odberateľov a podnikateľov. Priemyselní odberatelia ušetria v priemere 2,66 %, podnikatelia necelé 2 %. Zmena cien podľa regulátora prináša úsporu plánovaných nákladov na rok 2021 zhruba 2,3 mil. eur pre Západoslovenskú distribučnú, 9 mil. eur pre Stredoslovenskú distribučnú a zhruba 6,2 mil. eur pre Východoslovenskú distribučnú.

Taliansky Enel aktualizoval dohodu s holdingom EPH o predaji svojho podielu v Slovenských elektrárňach. Dcérska firma Enel Produzione podľa nových dodatkov poskytne na dostavbu tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach úvery do 570 miliónov eur so splatnosťou najneskôr do roku 2032. Nová dohoda medzi subjektmi predpokladá pôžičku ďalších 200 miliónov eur, ktoré poskytne EPH pre dofinancovanie projektu.

Budúcnosť existujúcich bioplynových staníc na Slovensku je v kombinácii viacerých možností. Šéfka Slovenskej bioplynovej asociácie Erika Fečke Gyöngyová vidí perspektívu v biometáne, ale nebude to cesta pre všetkých. Biometán je podľa nej vhodnou alternatívou pre bioplynky s väčším inštalovaným výkonom. Pre ostatné zariadenia môže byť zaujímavé spracovanie bioodpadu. Bioplynky, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskych podnikov, uvažujú o výrobe bioCNG a bioLNG a transformácii vozového parku na využívanie týchto palív, zhodnotila v podcaste SPNZ Otvorene o plyne.

Prvým prevádzkovateľom a vydávateľským orgánom európskeho trhu so zárukami pôvodu pre zelený vodík bude spoločnosť Grexel, ktorá je súčasťou skupiny EEX. Rozhodol o tom Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU) v rámci výberového procesu v projekte CertifHy.

Referenčná cena európskych emisných povoleniek na platforme ICE sa v pondelok 28. decembra 2020 dostala na rekordnú úroveň viac než 33 eur za tonu. K nárastu forwardových produktov pravdepodobne prispela aj pobrexitová obchodná dohoda medzi EÚ a Veľkou Britániou. 

Realizovať  reformu, ktorá má finančný dopad na výrobcov zelenej elektriny, nie je možné bez toho, aby to bolo z ich strany odsúhlasené. Ak sa nastaví zmysluplne, repowering by mohol byť podľa šéfa asociácie SAPI Jána Karabu zaujímavým prvkom pre ďalší rozvoj OZE na Slovensku. V rozhovore pre energoklub.sk povedal, že kľúčové bude, aby sa do schémy zapojil maximálny počet výrobcov, nie bazírovať na čo najnižšej možnej výkupnej cene.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK