V krátkosti

Na spoločnom rokovaní vlád ČR a SR včera vo Valticiach sa stretol minister hospodárstva Peter Žiga so svojím rezortným náprotivkom Karlom Havlíčkom. Jednou z tém rokovania bola aj spolupráca spoločnosti InoBat a skupiny ČEZ na projekte v oblasti skladovania energie. Ministri hovorili takisto o pripravenosti krajín na možné zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Slovenské elektrárne rozdali Ceny Aurela Stodolu za výnimočné záverečné práce vysokoškolských študentov z oblasti energetiky. Cenu za najlepšiu dizertačnú prácu Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém získal Jozef Zužčak z Fakulty elektrotechniky a informatiky na STU. Ďalšie ocenené práce sa venovali akumulácii OZE a zlepšeniu stability elektrizačnej sústavy.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) si prevzal svoj prvý elektromobil, ktorý vysúťažil v modelovom verejnom obstarávaní s prihliadnutím na uplatňovanie „zelených kritérií“. ÚVO pri tejto príležitosti vydal brožúru s metodikou, ktorá má slúžiť ako pomôcka pre obstarávateľov zorientovať sa v problematike nákupu elektrických áut.

Novým riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sa stal Ján Karaba, ktorý sa oficiálne ujal funkcie 1. novembra 2019. Na čele SAPI vystriedal Veroniku Galekovú.

MH SR kompenzuje takmer 80 podnikom časť nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov energie, potvrdil dnes minister Peter Žiga v relácii TV Markíza Na telo. Najväčšiu časť zo 40 miliónového balíka dostane U. S. Steel Košice, ktorému štát vráti 12 miliónov eur. Medzi príjemcami dotácie sú aj Železiarne Podbrezová, Slovnaft, Mondi SCP a ďalšie elektroenergeticky náročné podniky.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o príspevkoch pre nezamestnaných baníkov. Výška kompenzácie závisí od počtu odpracovaných rokov. Zákon vstupuje do platnosti od 1. apríla 2020.

Tohtoročnú hlavnú cenu súťaže EFEKTIA, ktorú vyhlasuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb, získal projekt zvýšenia energetickej efektívnosti Nemocnice vo Vranove nad Topľou. Projekt Národného futbalového štadióna dostal ocenenie v kategórii súkromný sektor. V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt garantovanej energetickej služby pre základnú školu vo Vinnom.

Druhá vlna prepojenia európskych vnútrodenných trhov s elektrinou (SIDC, ex-XBID) sa spustí 19. 11. 2019. K projektu sa pridá ďalších 7 krajín strednej a východnej Európy. Zatiaľ medzi nimi chýba Slovensko, pridať by sa malo v nasledujúcich rokoch. Význam prepojenia vnútrodenných trhov cezhraničného obchodovania stúpa s rastom podielu intermitentných zdrojov vo výrobnom mixe.

Zdroj: SIDC

Trading Region Upgrade vznikol s cieľom virtuálne prepojiť český a rakúsky plynárenský trh bez potreby budovania novej infraštruktúry. Po ročnej pilotnej prevádzke sa prepravcovia, Gas Connect Austria a NET4GAS, nedohodli na pokračovaní služby a projekt bol k 1. októbru 2019 pozastavený.

Systém záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET prejde od začiatku budúceho roka reformou. Prečítajte si odpovede na otázky, ktoré rozvírili diskusiu počas konferencie ENERGOFÓRUM® 2019.

„Systém je funkčný a my ho revolučne búrame. Energetika sa znásilňuje politickými rozhodnutiami,“ povedal na konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 Tomáš Drápela z Teplárenského združenia ČR

Zdroj: sféra, a.s.

Český regulačný úrad ERÚ zverejnil návrh desaťročného plánu rozvoja plynárenskej prepravnej sústavy na roky 2020 – 2029. Pripomienky k návrhu strategického dokumentu, ktorý predložil tamojší prevádzkovateľ sústavy, NET4GAS, môžu subjekty zasielať do 19. 11. 2019.

Energy Manifest: Šéf Slovenskej batériovej aliancie Marián Smik na záver konferencie vyzval k vytvoreniu legislatívneho prostredia, ktoré urýchli dobudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Za nevyhnutné považuje prijať pravidlá trhu pre uskladňovanie energie a legislatívne zadefinovanie batériových systémov, vďaka čomu by sa mohli začať využívať aj v podporných službách. Vládu zároveň vyzval k podpore interdisciplinárneho výskumu a financovania projektov batériového ekosystému.

Zdroj: sféra, a.s.

Seminár SAPI: Český analytik Michal Šnobr, ktorý vystúpil v úlohe keynote spíkra na konferencii ENERGOFÓRUM® 2018 a 2019, dnes v Bratislave opäť zdôraznil, že nemecká energetická politika je demagógiou a ideológiou a nemá nič spoločné s racionalitou. Otázkou zostáva ako a čím Berlín po odstavení jadrových elektrární nahradí ich ročnú výrobu 70 TWh.

Slovenská batériová aliancia ocenila na konferencii Energy Manifest mladých slovenských vedcov. Prvé miesto získal Jakub Klimko, doktorand Technickej univerzity v Košiciach za svoj výskum v oblasti recyklácie vybraných neželezných kovov z triedených zložiek komunálneho odpadu.

Zdroj: sféra, a.s.

Seminár SAPI: Stefan Moidl z rakúskej asociácie veternej energie neodporúča na Slovensku zaviesť aukcie na zdroje. Vzhľadom na to, že sme malá krajina s obmedzeným potenciálom, nepovažuje ich pri malých projektoch, či už vodných či veterných elektrárňach, za efektívne ani nevyhnutné.

Poslanci minulý týždeň neschválili novelu zákona 314/2012. Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov a tiež súvisiace predpisy tak zostávajú po starom. Vládny návrh novely bol pritom aj reakciou na infringement zo strany Európskej komisie. Zmenu zákona v 3. čítaní podporili najmä poslanci SMER-SD, proti bol koaličný partner SNS, väčšina poslaneckého pléna sa zdržala.

Energy Manifest: V procese transformácie energetiky predstavujú systémy na ukladanie energie chýbajúci článok v celom reťazci. Podľa Matthiasa Machniga z inovačnej platformy InnoEnergy pritom nemusí ísť striktne len o batérie, ale aj ďalšie riešenia, akými sú palivové články alebo vodík. Peter Drgoňa zo Žilinskej univerzity vidí potenciál v predĺžení života batérií, ktorý sa dosiahne správnym nastavením systémov pre ich riadenie.

Energy Manifest: Najbližšiu dekádu budú v elektrických vozidlách dominovať lítium-iónové batérie. Karol Fröhlich z Elektrotechnického ústavu SAV považuje za kritické materiály potrebné pre ich výrobu kobalt a grafit, ktoré sa v plnej miere dovážajú z krajín mimo EÚ, častokrát politicky nestabilných. Za kľúčové preto považuje venovať sa výskumu a možnostiam recyklácie, ale aj vývoju nových typov batérií fungujúcich na odlišnej báze. 

Energy Manifest: Pre rafinériu Slovnaft predstavuje elektromobilita šancu, nie hrozbu. V strednej Európe prevádzkuje člen skupiny MOL zhruba 2-tisíc servisných staníc, kde sa môžu v budúcnosti predávať aj alternatívne palivá. Podľa finančného riaditeľa spoločnosti Mareka Senkoviča v závere o všetkom rozhodne zákazník, no bude potrebné vyriešiť množstvo otázok od manažmentu dodávateľského reťaza až po fiškálne faktory. 

Zdroj: sféra, a.s.

Celý proces zhotovenia lokálneho fotovoltického zdroja trvá približne 4 - 5 mesiacov, vyplýva zo skúseností spoločnosti SolarEnergia na území Západoslovenskej distribučnej. Miroslav Kubinec dnes na seminári SAPI predstavil jednotlivé kroky pripájania lokálneho zdroja do sústavy a podčiarkol hlavné úskalia.

Cena zemného plynu na veľkoobchodných trhoch v Európe sa môže podľa Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie prepadnúť pri kombinácii viacerých faktorov až na úroveň výrazne pod 9 EUR za MWh. Zavážiť môže prebytok LNG dostávajúci sa do Európy a nízka spotreba plynu.

Slovenská spoločnosť Nafta rozširuje svoje aktivity v oblasti prieskumu uhľovodíkov na Ukrajine, kde pôsobí od roku 2016. Prostredníctvom svojej dcérskej firmy NAFTA RV LLC sa stala víťazom online tendra na licenciu Vantazhkivske neďaleko mesta Poltava, ktorá sa vzťahuje na územie s celkovou rozlohou viac ako 700 km2. Po splnení všetkých podmienok získa právo na prieskum a následnú ťažbu uhľovodíkov v oblasti na 20 rokov.

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje informačné stretnutie pre odbornú verejnosť k aukciám na nové zdroje OZE. Podujatie spojené s diskusiou sa koná 6. novembra v sídle spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel v Bratislave.

Britská vláda zastavila ťažbu plynu z bridlíc metódou frakovania na území Anglicka. Reagovala tým na výsledky analýzy, podľa ktorej nie je pri súčasnej metóde možné presne predpovedať pravdepodobnosť zemetrasení spojených s frakovaním. Okrem moratória na ďalšiu ťažbu tiež vláda pozastavila plánované reformy pre ďalší rozvoj bridlicového plynu v krajine.

Európska komisia schválila aktualizovaný 4. zoznam PCI v energetike. Zostali v ňom dva slovenské projekty prepojenia elektrizačnej sústavy s Maďarskom, plynárenský koridor medzi Poľskom, Slovenskom a Maďarskom, ropovod s Rakúskom i smart grid projekt ACON. Štatút PCI stratil plynovod Eastring. Novinkou v zozname je však ďalší smart projekt Danube InGrid.

ÚRSO pripravuje novelu vyhlášky 24/2013 Z. z., o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom. Má zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zákona 309/2018 a tiež novú energetickú legislatívu EÚ. Úrad aktuálne do 8. 11. zbiera podnety zo strany odbornej verejnosti, následne v novembri spustí pripomienkové konanie.

SPP-distribúcia zavádza od 15. novembra 2019 nový online rezervačný systém. Zákazníkom z radov domácností a malých, stredných alebo veľkých podnikateľov umožní rezerváciu presného termínu svojej návštevy v každej zo štyroch kamenných pobočiek pre pripájanie do distribučnej siete.

Riadenie flexibility umožňuje zákazníkom, spravidla kogereneračným jednotkám, zvýšiť svoje výnosy a optimalizovať prevádzkové náklady. Tomáš Mužík z českej spoločnosti Nano Energies hovoril na nedávnej konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 tiež o tom, ako funguje agregátor flexibility.

Zdroj: sféra, a.s.

Objem zobchodovaného plynu na vnútrodennom trhu spoločnosti OTE v Česku presiahol historické maximum. Od začiatku roka do 30. októbra 2019 sa na platforme OTE-COM, ktorá bola spustená v roku 2010, zobchodovalo rekordných 3785 TWh plynu. Priemerná cena uzavretých obchodov v tomto časovom úseku dosiahla 14,13 EUR za MWh, čo predstavuje medziročný pokles o 40 %.

Dánsko udelilo povolenie na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, trasa povedie juhovýchodne od ostrova Bornholm. Podmorské potrubie je už vybudované v ruských, švédskych aj fínskych vodách, zostáva ešte dokončiť časť v nemeckých vodách a zariadenia na pevnine. S dodávkami plynu chcú začať v roku 2020, pôvodný termín bol december tohto roka. Rozpočet projektu odhadli na 9,5 miliardy eur.

Náklady domácností za energie v EÚ rastú v dôsledku vývoja veľkoobchodných cien komodít. V roku 2018 mali domácnosti podľa údajov Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov ACER drahšiu elektrinu o 1,9 %, medziročne sa takisto zvýšila aj priemerná cena zemného plynu o 3,5 %.

Zdroj: ACER

Spoločnosť SWEP Slovakia vyrábajúca tepelné výmenníky neďaleko Košíc plánuje ďalšie rozšírenie produkcie. V priemyselnom parku Kechnec chce podnik vybudovať novú prístavbu k existujúcej hale, v ktorej by malo nájsť prácu 145 zamestnancov, vyplýva z investičného zámeru v procese EIA.

Na budúci týždeň sa v Bratislave uskutoční prvý ročník konferencie o batériových technológiách Energy Manifest. Odborníci budú diskutovať o prístupe k surovinám, výskume a vývoji v tejto oblasti, ako aj o dôležitosti výroby batérií v Európe. ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Energetický a průmyslový holding (EPH) získal väčšinový podiel (80 % akcií) v spoločnosti Tynagh Energy Limited, ktorá v Írsku prevádzkuje paroplynovú elektráreň s inštalovaným výkonom 400 MW. Ide o prvú akvizíciu Daniela Křetínského v Írsku, ktorá dopĺňa jeho existujúce portfólio vo Veľkej Británii. Cena transakcie nebola zverejnená.

Novým generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa stane Rafael Mariano Grossi z Argentíny. V druhom kole voľby získal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov v rade guvernérov MAAE, ktorá má 35 členov. Svojej funkcie by sa mal Grossi ujať od 1. januára 2020.

Slovenské elektrárne zajtra vykonajú celoareálové havarijné cvičenie v jadrovej elektrárni Bohunice V2. Cieľom cvičenia havarijnej odozvy HARPIA 2019 je preveriť pripravenosť personálu zvládať radiačné udalosti, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v bohunickom ochrannom pásme.

Marta Žiaková sa nakoniec nestane generálnou riaditeľkou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Dlhoročná šéfka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) sa vzdala svojej kandidatúry. „Nakoľko predbežné výsledky ukázali nedostatočnú podporu slovenskej kandidátky zástupcami 35 krajín rady guvernérov MAAE, bolo prijaté rozhodnutie o stiahnutí kandidatúry,“ potvrdilo pre portál energoklub.sk tlačové oddelenie ÚJD.

Zdroj: Archív MJ

Podpredseda EK Maroš Šefčovič otvorene vyjadril sklamanie z výsledkov dnešného trilaterálneho rokovania o dlhodobom tranzite ruského plynu cez Ukrajinu do Európy od začiatku budúceho roka. Zopakoval kľúčové princípy, ktorými by sa mal tranzit riadiť a vyzval k čo najskoršiemu podpisu novej zmluvy o prepojení. „Cítime, kde sa nachádzajú riešenia, ale potrebujeme politickú vôľu,“ uviedol Šefčovič s tým, že ďalšie kolo medzi Moskvou, Kyjevom a Bruselom bude v novembri.

Parlament odmietol trojicu legislatívnych návrhov SaS v oblasti energetiky. Liberáli predložili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou chceli zvýšiť transparentnosť cenových konaní. Cieľom ďalšieho návrhu bolo obmedziť zisk spoločnosti SEPS a použiť ho na zníženie prenosových poplatkov. Tretí návrh, ktorý nezískal podporu poslancov v pléne, mal priniesť reformu Environmentálneho fondu. Časť výnosov z dražieb emisných kvót by sa použila na financovanie nákladov na podporu OZE a VÚ KVET, čo by podľa SaS prinieslo nižšie ceny elektriny pre domácnosti.

Európska komisia opätovne schválila britskú schému kapacitného mechanizmu, ktorá sa vzťahuje na roky 2014 - 2024. Po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ju museli úradníci hĺbkovo preskúmať. Londýn sa zároveň zaviazal k viacerým úpravám schémy, ktoré sa týkajú napr. zníženia minimálnej hranice kapacity pre účasť v aukciách, priamej účasti zdrojov zo zahraničia, pravidiel účasti nových typov kapacity či prístupu k dlhodobým kontraktom. 

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Dánsko povolilo výstavbu nového plynovodu Baltic Pipe. Tamojší prepravca Energinet spoločne s poľským partnerom Gaz-System môžu v dánskej časti Baltského mora začať s výstavbou prepojenia s dĺžkou 900 km, ktoré umožní dodávku nórskeho plynu do Poľska a potenciálne aj do ďalších krajín vrátane Slovenska. S prevádzkou Baltic Pipe, ktorý finančne podporila aj EÚ, sa počíta od roku 2022.

V 24. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala agentúra SIEA 202 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Posledné tohtoročné kolo určené pre tento druh malého OZE sa uzavrelo v dvadsiatej siedmej minúte od jeho otvorenia, kedy záujem o príspevok prekročil vyčlenenú čiastku 300.000 eur.

Spoločnosť SES Tlmače patriaca do portfólia EPH dodá technológiu na znižovanie emisií oxidov dusíka a síry pre tepláreň Energetika Třinec. Nová zákazka sa vzťahuje na úpravu zariadení v troch fluidných kotloch, ktoré v súčasnosti nespĺňajú prísnejšie emisné požiadavky EÚ. Aplikáciu technológie, ktorej súčasťou je aj nový riadiaci systém, by mali tlmačskí strojári stihnúť odovzdať do konca októbra 2020.

Vo štvrtok (24.10.) otvorili prvú prevádzku na výrobu biometánu v Česku. Nachádza sa v lokalite bioplynovej stanice, ktorá spracováva biologicky rozložiteľný odpad, v obci Rapotín v Olomouckom kraji. Bioplyn sa upravuje na biometán technológiou membránovej separácie, následne sa vtláča do plynárenskej distribučnej sústavy. Ročná produkcia môže dosiahnuť 1,3 milióna kubíkov biometánu.

Zdroj: Český plynárenský svaz

1 2 3

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK