V krátkosti

Projekt transformácie Elektrárne Nováky na tepláreň na báze biomasy a zemného plynu získal koncom októbra 2020 osvedčenie MH SR o súlade projektu s energetickou politikou SR. O zabezpečenie dodávok tepla pre Prievidzu a okolité obce po roku 2023 sa uchádzajú okrem Slovenských elektrární aj Hornonitrianske bane

Slovenko vyhlasuje výzvu pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií, ktorú bude zastrešovať (vrátane výberového procesu) agentúra SIEA. Zapojiť sa do nej môžu domáce subjekty, ktoré implementujú technológie v oblastiach ako výroba vodíka z OZE využitím elektrolýzy, tranzit vodíka alebo doprava s využitím palivových článkov vrátane vodíkových čerpačiek. Podporené môže byť tiež priemyselné využitie zeleného vodíka v energetike.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Spoločnosť SEPS od minulého týždňa spustila nový formulár, prostredníctvom ktorého si môžu vlastníci pozemkov, na ktorých aktuálne prebieha výstavba elektroenergetickej infraštruktúry, uplatniť svoj nárok na vyplatenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena. Týka sa líniových stavieb nových 2x400 kV cezhraničných slovensko-maďarských vedení400 kV prenosového vedenia Križovany – Bystričany.

Rok po druhej vlne rozšírenia projektu jednotného prepojenia vnútrodenných trhov s elektrinou SIDC (predtým XBID), ktorý vlani v novembri 2019 rozšírilo 7 krajín strednej a východnej Európy, potvrdil rastúci objem cezrhaničného obchodovania. V sledovanom období sa uzatvorilo takmer 1,3 miliónov kontraktov s celkovým množstvom 4440 GWh. Slovensko bude súčasťou ďalších vĺn rozširovania projektu v nasledujúcich rokoch.

Partnerom projektu LIFE Danube Free Sky na ochranu vtáctva sa po prvýkrát stala spoločnosť SEPS, ktorá nainštaluje prvky pre zlepšenie viditeľnosti na 70 kilometrov prenosových vedení. Západoslovenská distribučná zvýši viditeľnosť 3 kilometrov distribučných vedení a izoluje 370 najnebezpečnejších konštrukcií stĺpov 22 kV vedenia v prioritných oblastiach sokola rároha a orla kráľovského. Program podporila EÚ.

Asociácia SAPI privítala iniciatívu ÚRSO, ktorý včera predstavil schému repoweringu. Podľa riaditeľa Jána Karabu by mohla vlastníkov elektrární presvedčiť možnosť obnovy zariadení OZE, ktorá umožní využiť najmodernejšie technológie ešte pred skončením doby podpory, predĺžiť ich technickú životnosť a zvýšiť účinnosť výroby.

Spoločnosť OKTE má nového poskytovateľa služieb pre denný trh s elektrinou. EPEX SPOT SE nahradila firma OPCOM S.A., ktorá okrem denného spracovania dát prevezme aj výpočet výsledkov trhu pre SK obchodnú oblasť a tokov na cezhraničných profiloch. Zmena podľa OKTE zvýši kvalitu interných procesov a súvisí s prípravou na projekty Interim Coupling a Core Flow-Based Market Coupling.

Za prvých 10 mesiacov fungovania služby short-haul dosiahol tranzit zo Slovenska na Ukrajinu 4,1 mld. metrov kubických. Väčšina z tohto objemu bola uskladnená v podzemných zásobníkoch. Ukrajinský prepravca zaviedol režim so zvýhodnenými tarifami, aby zvýšil záujem traderov o skladovacie kapacity. 

ÚRSO pripravilo návrh riešenia, ako eliminovať nárast výšky tarify za prevádzkovanie systému (TPS) v ďalších rokoch. Vďaka repoweringu by sa dotácie pre výrobcov elektriny z OZE a KVET predĺžili, ale vplyv na konečné účty odberateľov by bol menší.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Spoločnosť Gazprom zrealizovala historicky prvý predaj plynu do Turecka na svojej spotovej platforme. Dňa 11. novembra 2020 sa predalo 7,44 MWh do prepravného bodu Malcoclar na hraniciach s Bulharskom a s termínom dodania v decembri 2020. Význam elektronickej platformy ruského Gazpromu od roku 2018 postupne rastie.

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK