V krátkosti

Spoločnosť SEPS získala z Plánu obnovy vyše 83 miliónov eur. Financie využije na stavbu novej elektrickej stanice v Senici a na modernizáciu takmer 254 km existujúcich vedení zvlášť vysokého napätia. Viac

Poslanci NR SR vo štvrtok definitívne schválili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou sa výrazne posilnia právomoci ÚRSO. Zmeny sa však dotknú aj viacerých ďalších zákonov. Výpočtu noviniek vrátane pozmeňovacích návrhov zákonodarcov sme sa venovali v tomto texte. Ak novelu balíka energolegislatívy podpíše prezident SR, do účinnosti vstúpi od 1. augusta.

Spoločnosť SEPS otvorila verejnú konzultáciu k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2025. Pripomienky je možné predkladať do 18. júna 2024. Po vyhodnotení budú závery odprezentované na webinári, ktorý sa predbežne uskutoční dňa 21. júna 2024.

Registrácia na v poradí už 18. ročník konferencie ENERGOFÓRUM® bola spustená! Tradičné podujatie sa uskutoční 24. a 25. októbra 2024 v Hoteli Partizán na Táľoch v Nízkych Tatrách.

Spoločnosť SEPS predĺžila o ďalších 12 mesiacov zmluvu s ukrajinskou spoločnosťou UKRENERGO o poskytovaní havarijnej výpomoci vo forme krátkodobej dodávky elektriny.  Viac

Spoločnosť SEPS pracuje na stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb. Riešiť sa má aj prepad dodávok regulačnej elektriny v letnom období, ku ktorému prispievajú odstávky výroby teplárenských zariadení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy preto uvažuje nad vytvorením špeciálneho ročného pásmového produktu. K najväčším výzvam SEPS v nadchádzajúcom období patrí pripojenie k platformám na cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny MARI a PICASSO.

Európska komisia spustila pilotný mechanizmus na podporu trhu s vodíkom. Mechanizmus bude súčasťou Európskej vodíkovej banky a bude fungovať 5 rokov. Jeho úlohou bude zhromažďovať spracúvať a sprístupňovať informácie o dopyte a ponuke obnoviteľného, nízkouhlíkového vodíka a derivátov, čo európskym odberateľom umožní spojiť sa s európskymi aj zahraničnými dodávateľmi.

Trnavská župa v spolupráci so spoločnosťou SEPS otvorila Centrum popularizácie fyziky.

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Podcast

Ďalšie podcasty

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.