V krátkosti

Predaj tepelných čerpadiel na Slovensku zažil medziročný pokles takmer o 11 %. Najvýraznejší úbytok bol zaznamenaný pri zariadeniach s technológiou vzduch-voda, ktoré sú najčastejšie inštalované v rodinných domoch. Faktorom, ktorý prispieva k stagnácii dopytu, je meškajúce pokračovanie Zelenej domácnostiam.

Ponuky na prenosové kapacity na slovensko-ukrajinskom profile formou denných explicitných aukcií bude možné podávať na obchodný deň 6. marca 2024. Informovala o tom spoločnosť SEPS.

MH SR chce zabrániť vytváraniu účelových (miestnych) distribučných sústav. Vlastníctvo transformátora alebo časti elektrickej stanice sa už nebude považovať za vlastníctvo (miestnej) distribučnej sústavy. Rezort úpravu navrhol v rámci novelizácie zákona o energetike, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Snaha vlády o adresnejšiu pomoc s energiami v roku 2025 môže naraziť na nedostatok dát. Na úrovni štátu neexistuje systematický zber údajov, ktorý by pomohol riešiť túto problematiku korektnejšie, hovorí Ivan Weiss, riaditeľ divízie stratégia a rozvoj podnikania firmy Stredoslovenská energetika (SSE). V prvej epizóde podcastu platformy ENERGOKLUB sme sa zástupcu tradičného dodávateľa pýtali aj na nástup novej energetiky, obchodnícke témy alebo názor spoločnosti SSE na očakávané legislatívne zmeny.

Od 1. marca 2024 bude možné podať žiadosti v súvislosti s pripojením, či zmenami na odbernom mieste už iba elektronicky, upozorňuje spoločnosť Východoslovenská distribučná

Prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu má opätovne podliehať cenovej regulácii. Prvýkrát sa vykoná na rok 2025. MH SR to navrhuje v legislatívnej novele, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Viac

Zákonná definícia TPS sa zmení. V rámci novely zákona o regulácii chce rezort hospodárstva vypustiť časť týkajúcu sa výroby elektriny z domáceho uhlia či korekcie nákladov. Nová definícia má platiť od júla 2024. Viac

V Bratislave sa konalo fórum o jadrovom palive pre reaktory typu VVER 440 a VVER 1000, kde prevádzkovatelia elektrární diskutovali o postupe pri implementácii paliva od Westinghouse. Jediným dodávateľom certifikovaného paliva pre Slovenské elektrárne (SE) je dnes ruský TVEL. Vlani v auguste podpísali SE diverzifikačnú zmluvu s Westinghouse, ktorá predpokladá prvé dodávky paliva v horizonte jedného roka od schválenia použitia paliva.

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.