O klube

Platforma ENERGOKLUB® vytvára exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami širokého spektra subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu s energiami. Jej dôležitou súčasťou je online informačný portál, ktorý pravidelne prináša aktuálne novinky a témy zo sektora energetiky.

ENERGOKLUB® sa môže stať zdrojom užitočných riešení rôznych výziev, ktoré trápia slovenskú energetiku, byť domovom pre debatu o perspektívach smerovania tohto odvetvia a zároveň prispieva k tomu, aby jej členovia vždy boli v obraze ohľadom aktuálneho diania v sektore energetiky. Výmena poznatkov i skúseností a spoločné hľadanie riešení v priamom dialógu je cestou k získaniu podnetov a posunu slovenskej energetiky vpred.

Členstvo v klube znamená možnosť zúčastniť sa štandardných, formálnejších podujatí, ako sú prednášky, semináre a diskusie, a tiež špeciálnych pracovno-spoločenských stretnutí. Registrovaní členovia sa môžu prihlásiť do neverejnej časti webovej stránky a získať prístup k uzamknutým článkom s pridanou hodnotou, k prezentáciám, zaujímavým materiálom a ďalším príspevkom. Presný balík služieb závisí od zvoleného typu členstva. Na výber sú tri typy: Štandard, Premium alebo VIP. 

V rámci platformy ENERGOKLUB® organizujeme tiež prednášky vzdelávacieho charakteru, ktoré sú za poplatok prístupné aj pre nečlenov klubu.

Pridajte sa k nám a spolu posunieme konštruktívnu debatu v energetike na novú úroveň!


O spoločnosti sféra, a.s.

Spoločnosť sféra, a.s., patrí už od roku 1992 medzi významných dodávateľov IT riešení a služieb, najmä v oblasti energetiky, pričom pôsobí na slovenskom, českom, ukrajinskom, maďarskom a rakúskom trhu. Špecializuje sa predovšetkým na spracovanie grafických a technických dát a na riešenia v oblasti obchodovania s energiami, elektroenergetického dispečingu, správy a údržby majetku, správy technickej dokumentácie a pod.

Od roku 2006 organizuje konferenciu ENERGOFÓRUM®, ktorá spája odborníkov v energetike a pomáha vytvárať celkový obraz aktuálnych trendov v energetike na Slovensku aj za národnými hranicami. Zároveň je vyvrcholením odborných diskusií, ktoré počas celého roka prebiehajú v rámci platformy ENERGOKLUB®.