V krátkosti

Už dnes sa uskutoční ďalšie stretnutie členov platformy ENERGOKLUB® na tému "Budúcnosť energetického trhu z pohľadu priemyslu". 

Asociácia SAPI považuje odvod z nadmerných príjmov pre výrobcov elektriny v podobe, ktorú začiatkom týždňa schválila vláda a smeruje do parlamentu, za ďalšiu ranu zo strany štátu voči OZE. Nespokojnosť s návrhom novely zákona o energetike vyjadrila aj Slovenská bioplynová asociácia, podľa ktorej stropovanie bioplyniek spôsobí ukončenie výroby mnohých prevádzok, čo ohrozuje ciele SR pre udržateľné hospodárstvo. Viac

Len niekoľko dní pred uzavretím zrušil rezort hospodárstva vyhlásenú výzvu na modernizáciu a transformáciu bioplynových staníc. Na projekty transformácie na biometán totiž aktuálne nemôže vyplatiť peniaze. Obratom však plánuje opäť vyhlásiť výzvu za 10 miliónov eur aspoň na časť projektov. Problémov, ktoré aktuálne trápia slovenské bioplynky, je pritom viac než dosť.

Európska komisia schválila spôsob aplikácie memoranda štátu so Slovenskými elektrárňami, na základe ktorého sa má v roku 2023 stabilizovať cena silovej zložky elektriny pre domácnosti na úrovni 61,2 EUR/MWh. Informovalo o tom MH SR. Viac

Na vybraných výrobcov elektriny zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 MW sa má vzťahovať mimoriadny odvod z nadmerných príjmov. návrhu zákona, ktorý schválila vláda, budú rozhodovať poslanci v skrátenom konaní. 

Tesne pred koncom kalendárneho roka MH SR opäť zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Je to takmer trojnásobok výkonu, ktorý bol určený v troch predošlých rokoch. Pripájanie lokálnych zdrojov je však pomalé.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Západoslovenská distribučná aktuálne finalizuje výstavbu optických trás na vedeniach napäťovej úrovne 22kV v blízkosti Sládkovičova. Vo vybraných častiach silových vedení sú inštalované aj diaľkovo ovládané spínacie prvky, ktoré posilnia flexibilitu v prevádzke distribučnej sústavy. Práce sú súčasťou cezhraničného projektu Danube InGrid, ktorý je zameraný na rozvoj inteligentných sietí

Poľská štátna spoločnosť PGE plánuje postaviť najväčšie batériové úložisko v Európe s kapacitou 200 MWh. Projekt už získal licenciu od tamojšieho energetického regulátora. Viac

Stredoslovenská distribučná s platnosťou od 21. decembra 2022 aktualizuje svoje technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré reflektujú na novelu zákona o energetike.

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.