V krátkosti

Veľké podniky sa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy vo výzve, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia, zameranej na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou vyše 357 miliónov eur. Podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií CO2 o minimálne 30%. Viac

Skupina ČEZ definitívne prevzala kontrolu nad spoločnosťou Škoda JS, ktorú získala od ruskej spoločnosti OMZ ovládanou Gazprombankou. Škoda JS pôsobiaca v oblasti jadrovej energetiky je tiež hlavným dodávateľov technológie v projekte dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce.

Ministri členských krajín EÚ sa nezhodli na podpore návrhu Európskej komisie v oblasti zastropovania cien plynu. Spor o podobu korekčného mechanizmu spôsobil odklad schválenia ďalších opatrení proti kríze. Ministri sa opäť stretnú 13. decembra 2022. Viac

pätinu územia SR môžu pokrývať veterné elektrárne. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre asociáciu SAPI spracovala rakúska spoločnosť Energiewerkstatt. Teoretický potenciál veternej energetiky je podľa nej na úrovni 168 MW, čo ročne predstavuje 420 TWh elektriny. Viac

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Európskou komisiou bavrhovaný limit pre ceny plynu na úrovni 275 EUR/MWh sa má týkať iba termínovaných kontraktov na holandskej burze TTF pre nasledujúci mesiac. Podľa kritikov by sa regulácia v tejto podobe dala uplatniť iba v krízových situáciách, pričom reálny vplyv na burzové ceny zemného plynu bude skôr minimálny.

Vďaka modernizácii turbogenerátorov na prvých dvoch blokoch jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktorou došlo k navýšeniu inštalovaného výkonu každého z blokov na 500 MW, vyrobia Slovenské elektrárne o 450 GWh elektriny ročne viac bez rastu nákladov na palivo. Viac

Slovenský prepravca zemného plynu Eustream plánuje do roku 2030 vyčleniť jedno samostatné potrubie na prepravu stopercentného vodíka, ktorej ročná kapacita môže dosiahnuť 100 TWh.

Zdroj: SBaA

ÚRSO upozorňuje dodávateľov elektriny, aby si aktualizovali informácie o odberných miestach v informačnom systéme spoločnosti OKTE. Viac

Stredoeurópski zamestnávatelia trvajú na tom, aby Európska komisia zaviedla celoeurópske opatrenie zamerané na oddelenie cien elektrickej energie a plynu. Spoločnú deklaráciu priemyselných a zamestnávateľských združení z piatich krajín podpísala aj RÚZ. Viac

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.