V krátkosti

Rezort hospodárstva od 30. júna 2022 opäť zvyšuje limit výkonu pre lokálne zdroje. U spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a Východoslovenská distribučná (VSD) sa limit zvyšuje o 20 MW, v prípade Stredoslovenskej distribučnej (SSD), kde je záujem o inštalácie na Slovensku najvyšší, o 30 MW. Viac

Zdroj: MH SR

ÚRSO expresne novelizoval vyhláškucenovej regulácii v elektroenergetike (č. 18/2017), v dôsledku čoho sa o jeden mesiac skracuje indexačné obdobie, počas ktorého môžu dodávatelia nakupovať  elektrinu pre portfólio svojich zákazníkov na budúci rok. Dôvodom je finalizácia mechanizmu zastropovania cien silovej elektriny pre domácnosti v rokoch 20232024, na ktorom sa dohodol vládny kabinet v memorande so Slovenskými elektrárňami. Viac

Minister hospodárstva Richard Sulík má na základe uznesenia vlády do 12. júla 2022 predložiť plán zabezpečenia dodávok plynu na územie Slovenska  na roky 2023 až 2024 pre prípad, že by došlo k prerušenia tokov z Ruskej federácie

Obchodníci s plynom a elektrinou na Slovensku bojujú s nízkou likviditou na trhu i vysokými nárokmi na finančné zabezpečenie transakcií. Čiastočne by mohla pomôcť novela vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu, avšak podmienky na európskom trhu sú natoľko zložité, že môžu viesť ku krachu ďalších dodávateľov ako aj odberateľov

ÚRSO informoval o 9 opatreniach, ktoré chce presadiť v záujme ochrany zraniteľných odberateľov pred dopadmi zdražovania cien energií v roku 2023. Kompetenecie regulačného úradu sú obmedzené. Viac

Aktivisti Greenpeace Slovensko na včerajšom zhromaždení v Bratislave vyzvali Vládu SR na podporu OZE, ktorú považujú za jediné riešenie súčasnej energetickej krízy. „Už včera bolo neskoro,” vyhlásila aktivistka Dorota Osvaldová.

Za dva týždne od spustenia novej výzvy v projekte Zelená Domácnostiam prejavilo záujem o podporu inštalácie malých OZE zhruba 12 300 žiadateľov. Aktivovaných je zatiaľ približne 4000 žiadostí s požadovanou sumou 7,1 milióna eur. K dispozícii je tak stále takmer 23 miliónov eur, informovala SIEA. 

Viac

Štátna agentúra SIEA podporí inovácie aj v energetike. Podnikatelia v rámci výzvy Slovensko 2.0 majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb.  Viac

Skupina RWE pozastavila predaj šiestich zásobníkov plynu v Česku. Denník Hospodářské noviny informoval, že jediným záujemcom mal byť Energetický a průmyslový holding. Hoci sa medzi potenciálnymi záujemcami skloňovali aj maďarská štátna firma MVM alebo skupina KKCG, svoje ponuky napokon nepodali. Kapacita zásobníkov dcérskej spoločnosti RWE Gas Storage CZ, ktorá je najväčším prevádzkovateľom zásobníkov v Česku, predstavuje 2,7 mld. kubíkov plynu.

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.