V krátkosti

Registrácia na v poradí 18. ročník konferencie ENERGOFÓRUM® pokračuje! Podujatie sa koná 24. a 25. októbra 2024 na Táľoch v Nízkych Tatrách. ENERGOKLUB® je mediálny partner konferencie.

Spoločnosť OKTE vyhlásila v poradí 17. aukciu záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorá bude 1. augusta 2024. V ponuke budú záruky zo solárnych zdrojov v objeme 130,343 GWh a vodných zdrojov v objeme 65,072 GWh, ktoré je možné uplatniť v intervale 6 až 9 mesiacov. Vyvolávacia cena pre oba typy záruk je stanovená na 0,7 EUR/MWh.

Ku koncu prvého polroka 2024 bolo registrovaných celkovo 12 893 elektromobilov v kategóriách M1 a N1, čo v absolútnych číslach predstavuje medziročný nárast o 60 %, informovala o tom asociácia SEVA.

Východoslovenská distribučná začiatkom júla uviedla do prevádzky dve elektrické vedenia na úrovni 110 kV (VVN), ktoré sú dôležité pre zabezpečenie výkonu pre automobilku Volvo.

Európsky dvor audítorov v osobitnej správe upozorňuje na nedostatočný rozvoj trhu so zeleným vodíkom v EÚ a vyzýva Brusel na prehodnotenie a zreálnenie cieľov v produkcii a importe, ktoré by nenarušili konkurencieschopnosť kľúčových odvetví. Viac

Na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov je určených vyše 23 miliónov eurPlánu obnovy. Zámerom novej výzvy rezortu hospodárstva je obnoviť 184 000 m² verejných budov prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických opatrení, ktoré sa musia zrealizovať do konca júna 2025.

Envirorezort spustil výzvu zameranú na hybridné teplárenské projekty. Oprávnené subjekty sa môžu uchádzať o 149 miliónov z Environmentálneho fondu už v rámci aktualizovanej schémy štátnej pomoci, ktorú schválila Európska investičná banka.

Lokálne zdroje na Slovensku pribúdajú rýchlym tempom, pričom využívajú najmä energiu zo slnka. V prvom polroku 2024 vydal ÚRSO viac potvrdení o výrobe elektriny v lokálnom zdroji než za celý minulý rok. Zatiaľ čo vlani energetický regulátor vydal 766 potvrdení, do konca júna ich už bolo 815.

Ďalšie správy

Články

Ďalšie články

Podcast

Ďalšie podcasty

Energoklub

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking

Články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy.
Exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Najdôležitejšie správy z energetiky a informácie o aktivitách platformy ENERGOKLUB® priamo do vašej schránky.

CENNÍK

Ak ešte nie ste súčasťou klubu, vyberte si z našej ponuky tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Štandard

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 3 osoby
 • Vstup pre 1 osobu na klubové prednášky*
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 5 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 1 400 € bez DPH

Premium

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 5 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 3 osoby
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Zľava 15 % z účastníckeho poplatku na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 3 osoby
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 1 osobu
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
Ročný poplatok 2 200 € bez DPH

VIP

 • Prístup k exkluzívnemu obsahu portálu pre 10 osôb
 • Vstup na klubové prednášky* pre 5 osôb
 • Prezentácie zo všetkých klubových akcií
 • Voľný vstup na konferenciu ENERGOFÓRUM® pre 1 osobu
 • Prezentácie z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Vstup na špeciálne klubové podujatia** pre 2 osoby
 • Videozáznamy z konferencie ENERGOFÓRUM®
 • Reklamný banner na stránke platformy ENERGOKLUB®
 • Marketingová komunikácia v rámci stránky platformy ENERGOKLUB®***
Ročný poplatok 5 000 € bez DPH

    *  Medzi prednášky platformy ENERGOKLUB® sú zahrnuté aj vybrané energetické semináre organizované spoločnosťou sféra, a.s.

  **  Pracovné raňajky, obedy a večere, neformálne posedenia.

***  
PR článok a LinkedIn komunikácia.