Aké sú trendy v obchodovaní s energiami? Experti diskutovali

12. 2. 2024

Je energetická kríza zažehnaná? Kľúčové trhy prechádzajú transformáciou a stávajú sa silne deficitné v energetických komoditách. Odolnosť Európy bude pravidelne testovaná pri každom trhovom šoku. Na nedávnom podujatí platformy ENERGOKLUB diskutovali experti o trendoch v obchodovaní s energiami, ale aj očakávanom rozvoji trhu so zárukami pôvodu pre biometán na Slovensku.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Energetický výhľad na vývoj komoditného trhu v Európe poskytol na úvod podujatia Lukáš Řezníček zo spoločnosti Danske Commodities. Podľa neho si EÚ stanovila ciele, na dosiahnutie ktorých v súčasnosti chýbajú technológie, alebo, hoci technológie existujú, dodávateľsko-odberateľské reťazce nie sú schopné uspokojiť dopyt.

Výsledkom je masívna volatilita na trhu s energiami. Burzová cena elektriny sa dostala na mierne vyššie hodnoty priemeru za poslednú dekádu v závislosti na konkrétnom trhu a produkte. Vedúci riadenia trhového rizika Danske Commodities nevidí priestor pre zníženie cien. Za hlavný dôvod označil fakt, že kapitálové výdavky na výstavbu nových OZE za posledné 3 roky významne rástli. Cenové dno odhaduje na úrovni okolo 55 – 60 EUR/MWh. Plyn sa aktuálne obchoduje pod hranicou 35 EUR/MWh. Pokiaľ ide o predikciu vývoja, Řezníček si dokáže v závislosti na medzinárodnej situácii predstaviť významnejší pokles cien na úroveň 22-25 EUR/MWh, ale tiež možný rast cien do rozmedzia 50-70 EUR/MWh. 

Energetická kríza sa neskončila

Odolnosť Európy v dostupnosti komodít bude pravidelne testovaná pri každom trhovom šoku. S priemyselnými výzvami sa dá podľa Lukáša Řezníčka pracovať využitím aktívneho energetického manažmentu, výsledkom čoho sú menšie riziká spojené s prebiehajúcou energetickou transformáciou. Za efektívne nástroje považuje hedžing formou dlhodobých kontraktov s cieľom stabilizovať cash-flow priemyselných hráčov, alternatívne vybudovanie internej energetickej expertízy, či práca s "flexibilitou". 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Každý koncový zákazník má odlišnú stratégiu pre nákup komodít. Pre časť firiem môže pri elektrine dávať zmysel zazmluvniť si elektrinu na 10 alebo 15 rokov dopredu. Debata sa špecificky dotkla kontraktov typu Power Purchase Agreement (PPA), teda dlhodobých zmlúv medzi výrobcom elektriny z OZE a koncovým odberateľom. Názory na PPA zmluvy, na ktoré kladie dôraz aj nový market dizajn EÚ, sa v kontexte dynamického vývoja trhu rôznia. Hoci ich potenciál je podľa Mária Matušincaexperta spoločnosti AXPO Austria GmbH, obrovský aj kvôli stratégiám v oblasti udržateľnosti a faktoru ESG, v dôsledku poklesu cien energií sa znížila motivácia developerov stavať nové OZE. AXPO rámci Európy spravuje portfólio výrobcov OZE s kumulatívnym inštalovaným výkonom takmer 20 GW.

Zástupca firmy AXPO upozornil aj na náročne podmienky prevádzkovateľov tradičných búrz, ktoré podľa neho nedokážu efektívne rozlišovať medzi špekulantmi a výrobcami. Tento stav donútil výrobcov, aby obchádzali burzy a predávali svoju produkciu formou OTC bilaterálnych kontraktov. Mário Matušinec odporúča koncovým zákaníkom diverzifikovať riziko dlhodobými 5 alebo 10 ročnými kontraktmi v kombinácii s dokupovaním komodity na spote.  

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Európa prechádza priemyselným útlmom. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Torreol Miroslava Mitala majú koncoví zákazníci, poučení minulosťou, tendenciu hedžovať si tzv. dlhodobé pozície. Podniky si stále nedokážu výhodne nakúpiť komoditu, naopak, výhodnejšie je pre nich nevyrábať. Ako ďalej upozornil Mital, priemyselné podniky v Nemecku sa čoraz viac usilujú optimalizovať nákup vstupných komodít, trendom je vytváranie vlastných obchodných oddelení. 

Diskusia sa venovala aj obchodovaniu so zárukami biometánu. Hoci na Slovensku je v prevádzke stále iba jedna biometánová stanica v Jelšave, SPP – distribúcia očakáva v krátkom čase pripojenie ďalších 5 nových biometánových prevádzok, informoval Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu. Za ďalší pozitívny impulz pre rozvoj domáceho trhu označil aj výzvu z Plánu obnovy na transformáciu bioplyniek. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

SPP – distribúcia vlani v lete spustila register obnoviteľných plynov. Počas prvých šiestich mesiacov ostrej prevádzky boli vydané záruky pôvodu pre biometán vyrobený v Jelšave v celkovom objeme 29 122 MWh, ďalších 700 MWh záruk pôvodu bolo importovaných zo zahraničia.

Na
elektronický prevod vydaných záruk pôvod medzi jednotlivými majiteľmi účtov v registroch šiestich štátov, ktoré sú zapojené do iniciatívy, využíva firma clearingovú platforma ERGaR Hub. Cena záruky pôvodu pre biometán sa pohybuje v rozmedzí od 25 – 100 EUR/MWh v závislosti od emisnej stopy výroby biometánu a sektoru uplatnenia. Dopyt po zárukách podľa zástupcu SPP - distribúcia stimuluje aj ESG stratégia podnikov.

Z jednotlivých prednášok expertov, ako aj následnej diskusie, vám prinesieme podrobnejšie články v informačnej sekcii portálu energoklub.sk.

Mohlo by vás zaujímať