Energofórum

Aktuálne trendy v obchodovaní s energiami

 • DÁTUM A ČAS 8.2.2024
  15:00
 • MIESTO sféra, a.s., Twin City A
  Karadžičova 2, Bratislava
 • KAPACITA miest

Aký vývoj na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom sa očakáva v roku 2024? Na ďalšom podujatí platformy ENERGOKLUB budeme s odborníkmi diskutovať o vplyve stagnujúcej spotreby a probléme nedostatočných výrobných kapacít v Európe, ale aj perspektíve postupného oživenia dopytu po elektrine a faktore elektrifikácie, ktorú v budúcnosti potiahnu predovšetkým nové OZE, nárast lokálnej produkcie, rozmach tepelných čerpadiel alebo elektromobilita či výroba zeleného vodíka.

Venovať sa budeme aj nákupnej stratégii firiem. Ako najvhodnejšie rozložiť riziko? Je dlhodobý hedžing správne riešenie? Prinesieme porovnanie skúseností s nákupom elektriny na burzách s priamymi bilaterálnymi zmluvami s výrobcami a dotkneme sa aj potenciálu dlhodobých PPA zmlúv na Slovensku.  

Dotkneme sa aj sviežej témy registra obnoviteľných plynov na Slovensku, ktorý má za sebou prvý polrok prevádzky. Zástupca prevádzkovateľa registra nám priblíži víziu obchodovania so zárukami biometánu.

Potvrdení spíkri:

 • Mário Matušinec (Axpo Austria GmbH)
 • Lukáš Řezníček (Danske Commodities)
 • Jerguš Vopálenský (SPP – distribúcia)
 • Miroslav Mital (Torreol)

Dozviete sa

 • analýza trhu 
 • cenové trendy elektriny a  plynu
 • stratégia nákupu 
 • potenciál PPA zmlúv na Slovensku
 • predaj produkcie: burza vs. OTC
 • záruky pôvodu obnoviteľných plynov

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.