Účastníci trhu a odborná verejnosť debatovali o aktualizácii INEKP

31. 5. 2023

Platforma ENERGOKLUB v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovala verejnú diskusiu k pripravovanej aktualizácii Integrovaného národného a klimatického plánu (INEKP) na roky 2021 a 2032.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Slovensko musí do 30. júna 2023 predložiť Európskej komisii prvý návrh aktualizácie INEKP. Jeho súčasná podoba z roku 2019 už nereflektuje nové iniciatívy na národnej úrovni alebo úrovni EÚ. Gestorskými rezortmi strategického materiálu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Ako upozornila Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky sekcie energetiky MH SR, do prípravy novej verzie INEKP sa zapojili aj ďalšie rezorty, ústredné orgány štátnej správy, podriadené organizácie a štátne podniky. Celkovo vzniklo 5 pracovných skupín, ktoré riešia jednotlivé dimenzie INEKP. V neposlednom rade bola v procese prípravy oslovená aj verejnosť.

Hlavnými dôvodmi aktualizácie sú balík Fit for 55 a REPowerEU, nový klimatický predpis s cieľom zníženia emisií CO2 o 55 % a plán dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Rovnako udalosti po invázii Ruska na Ukrajinu viedli k rastu cien a dostupnosti surovín.

Jednou z najdiskutovanejších tém bol rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku. Aj po ukončení stop stavu spred vyše dvoch rokov sú výsledky v reálnych podmienkach limitované. Podľa zástupkyne MH sa však blýska na lepšie časy, o čom svedčí aj rastúci počet žiadostí o osvedčenie súlade zámeru s koncepciou energetickej politiky týkajúcich sa veterných a fotovoltických zdrojov s inštalovaným výkonom nad 5 MW. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Investori dlhodobo volajú po reforme povoľovacích procesov, ktorú avizuje MŽP. Výsledkom má byť urýchlenie a zjednodušenie konania týkajúce sa rozvoja nových OZE a zelených technológií. Prekážkou rozvoja sú tiež rozkúskované etapy v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Očakávanú zmenu má priniesť „veľká reforma“ zákona o EIA.

Ako upozornil Milan Zvara, generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR, dekarbonizácia bez OZE sa nedá dosiahnuť. „V rámci aktualizácie Plánu obnovy pribudla nová kapitola REpowerEU. Do modernizácie a digitalizácie sústav s cieľom integrovať väčší objem variabilných OZE pôjde vyše 133 miliónov eur,“ poznamenal zástupca envirorezortu.

SPP do svojej stratégie integroval ambiciózne dekarbonizačné výzvy EÚ. Štátny podnik má podľa Martina Dudáka z divízie rozvoja podnikania v pláne do roku 2030 postaviť veterné parky s inštalovaným výkonom 500 MW a ďalších 200 MW fotovoltických elektrární.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Spoločnosť SEPS predstavila novú štúdiu, ktorá vznikla v spolupráci s českým EGÚ Brno, porovnávajúcu vybrané ukazovatele desaťročného plán rozvoja prenosovej sústavy oproti scenáru s vysokým pripájaním fotovoltických a veterných elektrární pre rok 2030. Pre účely výpočtov SEPS počíta so 6 GW inštalovaného výkonu OZE. Hlavné závery štúdie prišiel prezentovať Peter Dovhun, vtedajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

V procese dekarbonizácie SR bude kľúčová transformácia priemyselného giganta, U.S. Steel Košice, ktorej víziu načrtol Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu tejto spoločnosti.

Najväčšie výzvy z optiky najväčšieho producenta elektriny v krajine predstavil prítomným účastníkom Tomáš Šimovič, vedúci pre strategické projekty Slovenských elektrární.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Prístup prevádzkovateľa distribučnej sústavy k pripájaniu nových OZE priblížil Tomáš Šipoš, vedúci úseku regulácie Západoslovenskej distribučnej. Firma s partnermi úspešne pokračuje v projektoch ACON a DanubeInGrid zameraných na rozvoj digitalizácie a smart prvkov.

Potenciál vedy a výskumu v oblasti zelenej transformácie SR podčiarkol  Juraj Kubica, ktorý pôsobí na FEI STU a Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Partnerom verejnej diskusie bola spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel.

Kompletný videozáznam podujatia oboch diskusných panelov je dostupný v členskej sekcii. 

Mohlo by vás zaujímať