Koľko OZE bude na Slovensku v roku 2030? Štúdia SEPS predikuje niekoľko scenárov (VIDEO)

29. 5. 2023

Spoločnosť SEPS predstavila na nedávnej verejnej diskusii k aktualizácii INEKP novú štúdiu, ktorá vznikla v spolupráci s think-tankom EGÚ Brno, zaoberajúcu sa rozvojom obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku do roku 2030.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Aký bude podiel OZE v energetickom mixe Slovenska v roku 2030? Pri odpovedi zohráva významnú úlohu priepustnosť sústav a dostatok regulačného výkonu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy okrem bezpečnosti dodávok elektriny a klimatických záväzkov, ku ktorým sa SR hlási, musí pri prognózach rozvoja OZE zohľadňovať, akým spôsobom bude mať štruktúra flexibility vplyv na celkové náklady s cieľom zachovať stabilitu systému.

V kontexte scenárov rozmachu OZE na Slovensku je kľúčovým fundamentom prognóza spotreby elektriny. Spoločnosť SEPS si preto nechala vypracovať novú štúdiu od EGÚ Brno, ktorá porovnávala vybrané ukazovatele desaťročného plán rozvoja prenosovej sústavy SEPS oproti scenáru s vysokým pripájaním fotovoltických a veterných elektrární pre rok 2030.  

Závery predstavila SEPS na diskusii k aktualizácii Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP), ktorú organizovala platforma ENERGOKLUB. Analýza počíta so 4 variantmi rozvoja energetiky a ich vplyv na rast spotreby elektriny v energetickom mixe.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať