Legislatívne vákuum? Skladovaniu elektriny sa blýska na lepšie časy

13. 5. 2021

O tom, čo brzdí rýchlejší rozvoj batériových systémov na Slovensku minulý týždeň neformálne diskutovali členovia platformy ENERGOKLUB® so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej batériovej aliancie, spoločnosťami FUERGY a EY, aj českej Asociácie pre akumulácie energie (AKU-BAT CZ).

V posledných rokoch sa objavilo na Slovensku viacero pilotných projektov v oblasti skladovania energie, ďalšie sú v pláne. Predseda Slovenskej batériovej aliancie (SBaA) Marián Smik považuje za hlavnú bariéru rozvoja chýbajúcu legislatívu, ktorá by zadefinovala akumuláciu. Ďalší rozvoj okrem toho brzdí aj ekonomická návratnosť investícií do batériových systémov. Šéf asociácie zároveň ocenil prácu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré od minulého roka intenzívne pripravuje transpozíciu smerníc zimného energetického balíka EÚ. 

Ďalší rozvoj akumulácie sa však podľa Mariána Smika nezaobíde bez investičnej podpory. Výnimočný potenciál batériového priemyslu u nás podľa neho ilustruje úspech štyroch slovenských firiem, ktoré uspeli v celoeurópskej konkurencii a zaradili sa do skupiny 42 úspešných spoločností so štatútom dôležitého projektu vo verejnom záujme (IPCEI) v oblasti batériových systémov. V ďalších štyroch rokoch by tu mali preinvestovať 150 miliónov eur.

Legislatívne vákuum v oblasti akumulácie sa blíži ku koncu. Riaditeľ odboru palív a energetiky MH SR Martin Pitorák účastníkom priblížil, v akom stave je príprava paragrafového znenia transpozície. Ako zdôraznil, nastavovať legislatívne prostredie pre nových hráčov na trhu s elektrinou nebol jednoduchý proces. V súčasnosti prebiehajú záverečné konzultácie. Začiatok medzirezortného pripomienkovania očakáva v najbližších týždňoch. Cieľom bolo nastaviť prostredie, ktoré nebude znevýhodňovať a diskriminovať. Skladovanie sa nebude považovať za konečné užitie elektriny, ale odloženú spotrebu.

Okrem legislatívy je kľúčový aj ekonomický aspekt. Pre zvyšovanie flexibility energetickej siete je v schválenom Pláne obnovy a odolnosti SR, ktorý vláda zaslala Európskej komisii, vyčlenených 62 miliónov eur. Z toho balíka majú byť podporené aj batériové úložiská a projekty na skladovanie energie s celkovým inštalovaným výkonom 43 MW.

Na spracovaní vecného návrhu transpozície zimného balíka EÚ v oblasti vnútorného trhu s elektrinou do národnej legislatívy SR sa podieľala spoločnosť Ernst & Young. Konzultant Jan Kanta ozrejmil aj problematiku vymedzenia poplatkov, ktoré by mal platiť prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie energie. Základný princíp spočíva v tom, aby nedochádzalo k dvojitým platbám za niektoré služby. Principiálne by malo podľa experta platiť pravidlo, že fixné náklady by mali byť platené iba raz. Na druhej strane, variabilné náklady spojené so stratami by mali byť platené toľkokrát, koľkokrát elektrina pretečie distribučnou sústavou.

Účastníci diskusie mali možnosť dozvedieť sa podrobnosti o projektoch batériových úložísk v Senci a v Humennom s kapacitou 432 kWh, ktoré predstavil výkonný riaditeľ spoločnosti FUERGY Radoslav Štompf. V oboch prípadoch ide o kontajnerové riešenia inštalované za meračom (behind-the-meter). Batériový systém dokáže vďaka smart riadeniu optimalizovať výrobu, aj v kombinácii s fotovoltickými panelmi, a zlepšiť tým odberový diagram spotreby zákazníka. FUERGY na projektoch spolupracuje s partnermi, ktorí boli ochotní ísť do rizika pilotných realizácií. Predikcia návratnosti investícií podľa Štompfa prekonala očakávania a spoločnosť momentálne rokuje o nových inštaláciách so súhrnnou kapacitou 2 MWh.

O aktuálnej situácii v oblasti akumulácie energie v Česku informoval Jan Fousek, riaditeľ Asociacie pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ). V krajine je aktuálne zapojených niekoľko veľkokapacitných batériových úložísk. Podobne ako na Slovensku, aj u našich západných susedov chýba legislatívne ukotvenie akumulácie. Prevádzkovateľ tamojšej prenosovej sústavy, spoločnosť ČEPS, od roku 2021 po úprave technickým podmienok umožňuje stand-alone batériovým systémom samostatné poskytovanie služieb výkonovej rovnováhy (SVR). Doteraz to bolo možné iba ako súčasť fiktívneho bloku v kombinácii s klasickým točivým zdrojom.

V záverečnom bloku pozvaní hostia a členovia platformy pokračovali v neformálnej diskusii. K horúcim témam patrili aspekty využitia batérií na podporné služby, ich ekonomík, ako aj skúsenosti s regionálnymi distribučnými firmami v kontexte pripájania úložísk.

Mohlo by vás zaujímať