Slovensko pripravuje aktualizáciu INEKP. Zapojiť sa môže aj verejnosť

26. 4. 2023

Rezort hospodárstva spoločne s ministerstvom životného prostredia pracujú na aktualizácii Integrovaného národného energetického a klimatického plánu. Návrh strategického dokumentu musí Slovensko predložiť Bruselu do konca júna 2023.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Integrovaný národný energetický a klimatický plán (INEKP) z roku 2019 už nereflektuje nové iniciatívy schválené na úrovni EÚ, ako aj dôsledky geopolitických udalostí. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré sú gestorskými rezortmi materiálu, preto pracujú na aktualizácii INEKP. Slovensko je do 30. júna 2023 povinné predložiť prvý návrh Európskej komisii, ktorá ho následne zhodnotí a poskytne svoje odporúčania. Finálnu aktualizáciu INEKP je potrebné odoslať do 30. júna 2024.

O podrobnostiach hovorila Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky sekcie energetiky MH SR na verejnej diskusii, ktorú organizovala platforma ENERGOKLUB. Partnerom podujatia bol Slovenský plynárenský priemysel.  

INEKP obsahuje záväzné aj indikatívne ciele SR v oblasti energetickej efektívnosti, OZE, znižovania emisií aj v oblasti energetickej bezpečnosti do roku 2030. Strategický dokument pritom sleduje dimenzie, akými sú dekarbonizácia, energetická efektívnosť, energetická bezpečnosť, vnútorný trh s energiou a výskum, inovácie a konkurencieschopnosť.

Hlavnými dôvodmi aktualizácie sú balík Fit for 55 a REPowerEU, nový klimatický predpis s cieľom zníženia emisií CO2 o 55 % a plán dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Rovnako udalosti po invázii Ruska na Ukrajinu viedli k rastu cien a dostupnosti surovín.

Porovnanie vybraných cieľom EÚ a SR pre rok 2020 a 2030

 

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať