Aké zmeny prinesie novela zákona o podpore OZE pre trh s elektrinou?

12. 7. 2022

Na nedávnom stretnutí členov platformy ENERGOKLUB® sa za účasti MH SR intenzívne diskutovalo o zmenách, ktoré prinesie novela zákona o podpore OZE a VÚ KVET, ale aj o očakávaných reformách v systéme zelenej energie na Slovensku.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET) je zavŕšením procesu implementácie zimného balíka EÚ. Vládny kabinet koncom mája 2022 schválil návrh zákona, ktorý zatiaľ prešiel prvým čítaním v parlamente. O najzásadnejších zmenách, ale aj procese, ako sa rodilo paragrafové znenie zákona prišla členom platformy neformálne porozprávať Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Vojna na Ukrajine spôsobila, že MH na novú situáciu reagovalo expresnou „malou novelou zákona o OZE a VÚ KVET, ktorá od apríla významne uľahčila budovanie lokálnych zdrojov. Inštalovaný výkon zariadenia môže byť po novom až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity konkrétneho odberného miesta. Podpora z úľavy platenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS) má platiť do výšky 1000 MWh vyrobenej a spotrebovanej elektriny ročne.

Veľká novela prináša nové definície aj viacero zmien vyplývajúcich priamo z praxe. Podľa Balog Ferenčákovej sa zohľadňuje aj terminológia zo zákona o energetike, ktorý medzičasom stihla podpísať aj prezidentka. Napríklad to, že výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je aktívny odberateľ, ktorý bude môcť uzatvárať s odberateľmi PPA zmluvy alebo prostredníctvom partnerského obchodovania. Novinkou sú kritériá udržateľnosti pre palivá z biomasy.

Implementácia záruk pôvodu pre teplo a chlad s otáznikom

Novela zavádza nový termín obnoviteľný plyn. Záujem účastníkov diskusie vzbudila téma registra obnoviteľných plynov, ktorého prevádzkovateľom bude spoločnosť SPP – distribúcia. Záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn budú mať platnosť dvanásť mesiacov. Ako zdôraznila zástupkyňa MH SR, pri tvorbe legislatívy prebiehala intenzívna komunikácia s plynárenským dispečingom, ale aj s firmou OKTE, ktorá vydáva záruky pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Záruka bude v zásade dokladom o tom, že pri výrobe plynu bola použitá zelená elektrina. Register zriadený na Slovensku by mal uľahčiť cezhraničný obchod so zárukami v EÚ. 

V rámci medzirezortného pripomienkovania pribudli do návrhu zákona aj záruky pôvodu pre teplo a chlad. Aj vzhľadom k tomu, že teplo predstavuje lokálny produkt, ktorý sa spotrebúva na mieste výroby, pri fungovaní v praxi sa môžu vyskytnúť problémy. Zástupkyňa MH však pripomenula, že primárna legislatíva nastavuje iba rámec, detaily fungovania sú už vecou trhu. Ako vyplynulo z diskusie, záruky pôvodu pre teplo môžu nájsť uplatnenie v procese schvaľovania úverov pre bankové inštitúcie, ktoré nechcú financovať fosílne projekty.

Do výslednej podoby zákona môžu prehovoriť aj pozmeňovacie návrhy poslancov - viac v tomto ohľade napovedia zasadnutia parlamentných výborov.

Diskusiu o rozvoji OZE obohatil Michal Mašek zo spoločnosti PW Energy, ktorá plánuje výstavbu prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku. V súčasnosti má rozpracované projekty v Prešovskej kotline a neďaleko Žiaru nad Hronom. Projektový manažér firmy PW Energy upozornil na špecifickosť geotermu, ktorého príprava je v porovnaní s ostatnými technológiami OZE časovo výrazne náročnejšia a naráža dnes na mnohé administratívne prekážky, legislatívne protirečenia alebo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Mohlo by vás zaujímať