V krátkosti

Od nového roku vstúpili do platnosti nové prevádzkové poriadky spoločností Slovenská elektrizačná prenosová sústavaOKTE. Aktualizácia znenia oboch dokumentov, ktoré schválil ÚRSO, vyplynula hlavne z potreby zapracovania aukčných pravidiel, ale aj ďalších zmien vyplývajúcich z novej legislatívy.  

Ruská spoločnosť Transnefť od 1. januára 2020 pozastavila dodávky ropy do rafinérií v Bielorusku. Moskva a Minsk sa totiž nedohodli na novej zmluve o dodávkach, ktorá vypršala koncom vlaňajška, informuje agentúra TASS. Rokovania majú pokračovať v polovici januára. Tranzit ropy cez Bielorusko pokračuje v bežnej prevádzke.

Gazprom vlani vyprodukoval viac než 500 miliárd kubíkov zemného plynu, čo je medziročný nárast o 0,5 % a najlepší výsledok od roku 2012. Export plynu z Ruska predstavoval 236,9 miliárd kubíkov.

Základné a stredné školy na Slovensku môžu získať finančné prostriedky na podporu vzdelávania o zmene klímy. Výzvu, ktorá je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu, vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR. Oprávnená výška grantu je v rozmedzí 20-tisíc až 50-tisíc eur.

Majiteľom hnedouhoľnej elektrárne Počerady v Česku sa od roku 2024 stane spoločnosť SEV.en. Doterajší vlastník, Skupina ČEZ, nevyužila zmluvnú opciu na odvolanie predaja.

České atómové elektrárne dodali v roku 2019 do tamojšej prenosovej siete 30,24 TWh elektriny. Celkom šesť jadrových blokov v Dukovanoch a Temelíne dokázalo pokryť vyše tretinu výroby v ČR.

Rusko a Bielorusko sa dohodli na detailoch cenovej politiky za dodávku zemného plynu za január a február 2020. Spoločnosti Gazprom a Gazprom Transgaz Belarus zároveň predĺžili platnosť zmlúv o dodávkach a tranzite ruského plynu cez územia Bieloruska do roku 2021.

Gazprom, Naftogaz a ukrajinský prepravca plynu podpísali zmluvy, ktoré zaručia tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na nasledujúcich päť rokov. Ruský gigant vyplatil Naftogazu kompenzáciu 2,918 mld. dolárov v súlade s rozhodnutím arbitrážneho súdu, obe strany stiahli ďalšie súdne spory týkajúce sa nárokov podľa zmlúv z roku 2009 a dohodli sa na minimálnych prepravovaných objemoch - 65 mld. m3 plynu ročne v roku 2020 a 40 mld. m3 plynu ročne v období 2021 - 2024. Firmy ešte rokujú o potenciálnych dodávkach plynu z Ruska pre odberateľov na Ukrajine. 

Zdroj: Naftogaz

Príspevok 4,9 miliónov eur z programu CEF Energy dostanú od Európskej komisie podľa podpísanej zmluvy prevádzkovatelia plynovodov z Litvy a Lotyšska na financovanie posilnenia cezhraničného interkonektoru. Projekt takmer zdvojnásobí prepravnú kapacitu plynovodu v oboch smeroch, hotový má byť do konca roka 2023. Príležitosť sa ponúka najmä v súvislosti s dodávkami LNG z litovského terminálu Klaipeda.

Bulharsko bude od roku 2020 zásobované ruským zemným plynom z juhu cez Turecko (vstupný bod Strandža) a nie cez Ukrajinu a Rumunsko ako doposiaľ, oznámila ministerka energetiky Temenuzhka Petkova. Ušetrí tým na tranzitných poplatkoch, obchodníci sa tiež s Gazpromom dohodli na 5% znížení ceny plynu. Slávnostné spustenie plynovodu TurkStream za účasti prezidenta Vladimira Putina je naplánované na 8. januára. Plynovod s celkovou kapacitou 31,5 mld. m3 ročne má v prvej fáze zásobovať hlavne domáci turecký trh, po investíciách do prepravnej infraštruktúry by mal tento plyn ďalej prúdiť cez Bulharsko, Srbsko a Maďarsko až na Slovensko.

ACER vydal analýzu národných metodík stanovenia prenosových taríf v Európe a porovnal výnimky z poplatkov. Odberatelia plne znášajú náklady na prenos elektriny v asi polovici štátov, výrobcovia tieto náklady zdieľajú v rozmedzí od 2 – 35 %. Takzvaný G-komponent sa uplatňuje v 10 krajinách EÚ vrátane Slovenska, pričom u nás v roku 2018 predstavoval 2,55 % tržieb z poplatkov na úrovni prenosu. Zvažujú ho zaviesť v Lotyšsku. Metodológii taríf na úrovni distribúcie sa ACER v tejto správe nevenoval.

Regulačná rada pri ÚRSO má aktuálne len polovicu zo šiestich členov. Na vymenovanie od prezidentky stále čaká nový člen z dvojice kandidátov, ktorú nedávno vybrali poslanci NR SR – František Pecho alebo Sylvia Beňová, ktorá by mohla byť vôbec prvou ženou v tomto orgáne . Z dôvodu úmrtia Jána Hijja sa uvoľnilo ďalšie miesto člena Regulačnej rady. Jedno miesto by mal ešte obsadiť nominant vlády.

 

Ku koncu tohto roka sa v Európe odstavia tri atómové bloky. Po 47 rokoch ukončili vo Švajčiarsku prevádzku elektrárne Mühleberg. Ďalšie jadrové bloky odpoja v nemeckej elektrárni Philippsburg a vo švédskej elektrárni Ringhals

Slovnaft ukončil obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave. Dôvodom je, že spoločnosť MOL Nyrt., ako jediný akcionár bratislavskej rafinérie, uzavrela proces výkupu akcií. Slovnaft sa po uzavretí všetkých náležitostí stane súkromnou spoločnosťou. 

Česká dcéra štátneho SPP, spoločnosť SPP CZ, sa od 1. januára 2020 stane novým účastníkom krátkodobých trhov s elektrinou v Česku, ktoré organizuje tamojšia spoločnosť OTE.

Podiel OZE na hrubej výrobe elektriny v Nemecku dosiahol v tomto roku asi 40 %, uviedla asociácia BDEW. Z vetra, slnka, biomasy a vody sa vyrobilo približne 244 miliárd kWh elektriny. Podiel výroby z hnedého a čierneho uhlia sa znížil na približne 28 % (171 TWh), jadro zostalo na úrovni 12 %. Emisie CO2 z energetiky zaznamenali oproti roku 1990 pokles o 44 %.

Fínska spoločnosť TVO opätovne odložila spustenie 3. bloku atómovej elektrárne Olkiluoto s výkonom 1,6 GW o ďalší polrok. Prvé pripojenie do sústavy sa má uskutočniť v novembri budúceho roka, po ktorom bude nasledovať niekoľkomesačná skúšobná prevádzka. Oficiálny termín spustenia reaktora EPR, ktorý dodáva konzorcium firiem Areva a Siemens, sa tak odsúva na marec 2021. Pôvodne mal tento blok vyrábať elektrinu už v roku 2009.

ACER zverejnil technický návod pre výpočet limitov emisií CO2 v rámci kapacitných mechanizmov, ktoré niektoré štáty EÚ využívajú ako dočasné opatrenie zvyšujúce bezpečnosť dodávok elektriny. Emisné limity by mali z dotačného mechanizmu odfiltrovať výrobné bloky s vysokou uhlíkovou intenzitou.

Petrochemická časť bratislavskej rafinérie Slovnaft je po jesenných generálnych revíziách opäť v štandardnej prevádzke. Údržba a modernizácia na troch výrobných jednotkách si vyžiadali investície takmer 38 miliónov eur. Súčasťou prác bol aj projekt na zníženie emisií oxidov dusíka.

Za systémové služby si odberatelia elektriny v roku 2020 priplatia. ÚRSO rozhodol o zvýšení TSS na 6,2121 €/MWh. Dôvodom je zmena plánovaných nákladov na systémové služby na budúci rok, uplatnenie faktora vyrovnania medzi plánovanými a skutočnými nákladmi na tieto služby za rok 2018 a tiež zmena celkovej plánovanej koncovej spotreby elektriny na Slovensku.

Spoločnosť VUJE z Trnavy dodala špeciálny manipulátor IRIS-19 do českej jadrovej elektrárne v Dukovanoch. Zariadenie slúži na detailnú kontrolu a diagnostiku parogenerátorov, ako aj zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok zváraním. 

Zdroj: VUJE, a.s.

Nemecko sa odvolalo voči rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ, ktorý vlani v septembri na podnet Poľska zrušil rozhodnutie Európskej komisie o navýšení kapacity plynovodu OPAL v prospech Gazpromu. Ten ho teraz opäť nemôže využívať naplno. Jadrom problému je, že cez OPAL tečie do strednej Európy plyn, ktorý prepravuje ruská spoločnosť cez Nord Stream.

Zdroj: OPAL Gastransport

Vo funkcii podpredsedu Rady správcov Národného jadrového fondu bude pokračovať Juraj Homola. Rozhodol o tom vládny kabinet na svojej poslednej schôdzi v tomto roku na návrh Úradu jadrového dozoru, kde Homola šéfuje odboru rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení.

Z medzinárodného fondu na odstavenie jadrového bloku V1 v Bohuniciach sa ku koncu októbra 2019 vyčerpalo takmer 453 miliónov eur z celkovej alokácie vo výške 674,5 miliónov eur, ktorú treba využiť do budúceho roka . Slovensko sa usiluje dohodnúť na pokračovaní podpory EÚ na účel vyradenia bloku V1 Bohunice aj v období 2021 – 2027, a to v sume ďalších 55 miliónov eur. Správu o činnosti fondu BIDSF dnes prerokuje vláda.

Senátori amerického kongresu schválili zákon o národnej obrane (NDAA) na rok 2020, ktorý obsahuje aj ustanovenia o sankciách pre firmy podieľajúce sa na výstavbe ruských podmorských plynovodov TurkStream a Nord Stream 2. Prvý projekt je už takmer hotový a dopady budú minimálne. Riziku sankcií tak čelia najmä dodávatelia projektu v Baltskom mori. Proti sankciám, ktoré boli pôvodne samostatným zákonom o ochrane európskej energetickej bezpečnosti, vystupujú najmä nemeckí predstavitelia. Zákon ešte čaká na podpis prezidenta Donald Trumpa.

Opozičný poslanec Karol Galek dnes podal trestné oznámenie pre anonymný list, ktorý popisuje praktiky pri dostavbe atómovej elektrárne v Mochovciach. Fyzikálne spúšťanie tretieho bloku spojené so zavážaním jadrového paliva sa podľa neho začne najskôr v decembri budúceho roka.

Zdroj: sféra, a.s.

ACER v správe o implementácii mechanizmu ITC za rok 2018 potvrdil, že z fondu na kompenzáciu nákladov súvisiacich s cezhraničnými tokmi elektriny sa preplatila suma 256,5 mil. eur. Objem strát z dôvodu tranzitu elektriny klesol medziročne o 13,7 %, avšak vážený priemer ceny na krytie strát stúpol. SEPS podľa ACER z tohto fondu v roku 2018 v čistom získala kompenzáciu 4,218 mil. eur.  

Minister hospodárstva Peter Žiga a zástupcovia slovenských plynárenských firiem si dnes na rokovaní v bratislavskom sídle SPP prešli štyri scenáre vývoja, ktoré by mohli nastať od začiatku roka 2020, a to od plynulých dodávok bez obmedzení až po úplné zastavenie tranzitu a prepravy ruského plynu z východu i západu.

Zdroj: sféra, a.s.

Rozpočet 6 miliónov eur dotačného programu na nákup elektromobilov alebo plug-in hybridov je už kompletne rezervovaný. Opakovaná registrácia žiadateľov, ktorá trvala iba štyri minúty, prebehla na tretí pokus bez technických problémov. Celkovo záujemcovia požiadali o dotáciu na 689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov.

Slovenské elektrárne spustili v sobotu (14. 12.) opakovaný náhrev tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Trvať by mal do konca januára. Inšpektori Úradu jadrového dozoru ešte predtým potvrdili, že podmienky na spustenie reparátu časti horúcej hydroskúšky boli splnené.

innogy Slovensko začala ponúkať pre svojich veľkoobchodných zákazníkov, ktorí využívajú produkty s postupným nákupom plynu, okrem tradičného indexovania na nemecký trh NCG aj možnosť indexovania na rakúsky VTP. Objem zobchodovaného plynu na virtuálnom bode VTP, ktorý prevádzkuje CEGH, každým rokom rastie. 

V Česku sprevádzkovali veľkokapacitný batériový systém v areáli elektrárne Tušimice. Zariadenie s výkonom 4 MW a kapacitou 2,8 MWh, na ktorom sa budú okrem možností akumulácie energie testovať aj podporné služby pre stabilizáciu energetickej sústavy, je súčasťou výskumného projektu BAART. Spolupracujú na ňom spoločnosti ČEZ a ČEPS.

Zdroj: ČEPS, a.s

V pondelok (16. 12.) sa v sídle SPP stretnú premiér Peter Pellegrini, minister hospodárstva Peter Žiga a zástupcovia plynárenských firiem, aby rokovali o pripravenosti Slovenska na možnú plynovú krízu. Zmluva o tranzite cez územie Ukrajiny medzi Gazpromom a Naftogazom vyprší koncom roka. Na podmienkach nového kontraktu sa zatiaľ nedohodli.

Na internetovom trhu sa opäť objavili podvodné šetriče energie. Slovenská obchodná inšpekcia tvrdí, že obchodné podmienky predajcu sú v rozpore s platnou legislatívou, konať ale nemôže.

Ukrajinské ministerstvo energetiky rozhodlo, že spoločnosti NaftaEPPE Power Europe patriace do portfólia EPH spĺňajú technické a finančné podmienky pre prieskum uhľovodíkov na východe Ukrajiny. V projekte Yuzivskej licencie, ktorá sa rozprestiera na ploche 8.000 km2 v Charkovskej a Doneckej oblasti, bude Nafta vystupovať ako technický operátor. Na Ukrajine má viac aktivít. 

Nová šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila Európsky ekologický dohovor. Pre dosiahnutie klimatických cieľov v roku 2030 a 2050 je podľa neho kritická ďalšia dekarbonizácia energetického systému. Slovenský plynárenský a naftový zväz v reakcii uviedol, že ambície v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov nebude možné splniť bez zemného plynu.

Spustenie online registrácie žiadateľov o dotácie na elektromobily a plug-in hybridy nevyšlo ani na druhý pokus. Nový termín sa stanovil na 16. december 2019 od 12:00Technické zlyhanie IT systému pripisuje ministerstvo hospodárstva externej spoločnosti, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Rezort sa kvôli vzniknutej situácii rozhodol vyčleniť na výzvu ďalší 1 milión eur, celkový rozpočet sa týmto zvýši na 6 miliónov eur.

Baltic Connector bol spustený do prevádzky. Nový obojsmerný plynovod s dĺžkou 151 kilometrov prepája sústavy Estónska a Fínska. Vznikol s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok a oslabiť dominantnú pozíciu Gazpromu v oblasti Baltického mora, čo by mohlo viesť k cenovej konkurencii. Fínsko vďaka nemu získa prístup k lotyšským zásobníkom plynu. Výhľadovo sa počíta s výstavbou LNG terminálu v regióne. Projekt finančne podporila aj EÚ

Zdroj: Elering

Dnes na poludnie sa mala spustiť registrácia žiadostí na získanie podpory pre nákup elektromobilov a plug-in hybridov. Online registrácia však bola po krátkej chvíli z technických príčin pozastavená. Rezort hospodárstva dokonca hovorí o „neoprávnených zásahoch z externého prostredia“. Alokované prostriedky neboli vyčerpané. Záujemcovia budú mať ďalšiu šancu registrovať sa vo štvrtok o 12:00.

Plynová kríza po Novom roku je pravdepodobná. Vznik takejto situácie pripustil minister hospodárstva Peter Žiga, podľa ktorého nič nenasvedčuje tomu, že Gazprom a Naftogaz sú bližšie k novej dohode o tranzite plynu cez územie Ukrajiny. Platnosť tej súčasnej vyprší 31. 12. 2019. Slovensko sa na takúto situáciu pripravuje, uviedol po dnešnom rokovaní vlády pre agentúru TASR.

Vláda dnes schválila návrh energetického a klimatického plánu do roku 2030, ktorý stanovuje zámery, politiky a opatrenia v oblasti dekarbonizácie, energetickej efektívnosti a bezpečnosti, vnútorného trhu s energiami a výskumu. Do konca tohto roka bude predložený Európskej komisii.

Solárne odvetvie EÚ má za sebou úspešný rok 2019. Podľa asociácie Solar Power Europe narástol inštalovaný výkon týchto zariadení v krajinách EÚ o 16,7 GW, čo predstavovalo zvýšenie oproti vlaňajšku až o 104 %. Najviac inštalácií sa realizovalo v Španielsku, Nemecku a Holandsku. Hlavným dôvodom je nákladová efektívnosť výroby zo slnka a tiež snaha štátov naplniť národné ciele stanovené do roku 2020.

Novým členom a podpredsedom predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy sa stal Miroslav Kolník, ktorý riadil sekciu obstarávania spoločnosti. V minulosti pôsobil aj v dozornej rade SEPS a OKTE. V novej funkcii nahradil Miroslava Stejskala.

Slovensko plánuje požiadať Európsku komisiu o schválenie prechodného oslobodenia od spotrebnej dane na stlačený zemný plyn (CNG). Na podujatí pre novinárov, ktoré organizoval SPNZ, o tom informoval zástupca spoločnosti SPP Peter Mozolák. Podobná výnimka sa aplikuje v Poľsku. Spotrebná daň na CNG vo výške 0,141 EUR/kg je (okrem chýbajúcej infraštruktúry) jedným z dôvodov stagnácie tohto alternatívneho paliva v SR.

Zdroj: sféra, a.s.

Podľa nového nariadenia EÚ č. 2018/1999 majú štáty vo svojich podporných systémoch OZE zahŕňať aj náklady na pripojenie či bezpečnosť sústavy. Na Slovensku sa však táto časť nákladov socializuje prostredníctvom poplatkov v cenovej regulácii, upozornil advokát Rastislav Hanulák na dnešnom seminári v Bratislave. Priblížil aj viaceré zmeny domácej sekundárnej legislatívy vrátane pripravovanej novely vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu.

Zdroj: sféra, a.s.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK