V krátkosti

Krajiny EÚ a europarlament sa dohodli na nových pravidlách na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky. Nariadením sa zavádzajú nové požiadavky pre ropný, plynárenský a uhoľný sektor na meranie, vykazovanie a overovanie emisií metánu. Viac

Agentúra SIEA zverejnila v rámci projektu Zelená domácnostiam odporúčania k výberu zariadení OZE a kalkulačku, prostredníctvom ktorej si môžu záujemcovia vypočítať predpokladanú hodnotu poukážky.  Viac

Agentúra SEVA vydala nový report o elektrifikácii cestnej nákladnej dopravy, podľa ktorého môžu slovenskí prepravcovia bez ekologických kamiónov už čoskoro prísť o ďalšiu časť svojho podielu na európskej nákladnej doprave. Viac

Za významnejšie využívanie veterných elektrární je 77 % Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse zo septembra 2023, ktorý si nechala vypracovať asociácia SAPI

Asociácia SAPI rozhovormi s expertmi analyzovala, aké sú systémové bariéry rozvoja obnoviteľných zdrojov v oblasti vykurovania na Slovensku. Výsledkom je séria odporúčaní pre urýchlenie transformácie sektora. Viac

Podpora OZE a jadrovej energetiky, posilnenie úlohy štátu v strategických energetických podnikoch alebo zefektívnenie činnosti regulačného úradu ÚRSO. Pozreli sme sa detailnejšie na to, aké priority si stanovil nový vládny kabinet Roberta Fica vo svojom programovom vyhlásení v oblasti energetickej politiky

Vodiči kamiónov v susednom Česku už môžu tankovať aj palivo bioLNG na šiestich plniacich staniciach, ktoré prevádzkuje firma GasNet, tamojší distribútor plynu. BioLNG je skvapalnený biometán, obnoviteľný variant LNG, ktorý sa získava z biologicky rozložiteľného odpadu.

Spoznajte do detailov aktuálny legislatívny vývoj v oblasti energetiky. Renomovaný expert Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group bude prednášať o agregácii, akumulácii a zdieľaní elektriny, o nových pravidlách pripájania zdrojov, ale aj o ďalších dôležitých témach. Registrácia na špeciálny seminár je otvorená!

V Bratislave sa konal prvý workshop projektu Phoenix, vďaka ktorému získali Slovenské elektrárne spoločne s partnermi grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov. Viac

Len 40 % aktívnych dodávateľov v SR si momentálne plní svoju zákonnú povinnosť, ktorá vychádza z novely veľkého energetického a regulačného zákona, a informuje svojich zákazníkov o možnostiach uzatvorenia zmluvy na dodávku elektriny s dynamickými cenami. Vyplynulo to z prieskumu ÚRSO medzi dodávateľmi.

SAŽP spustí 1. decembra 2023 mimoriadnu výzvu pre obce a mestá  postihnuté zemetrasením. Podmienky výzvy budú zverejnné na budúci týždeň. 

Stredoslovenská distribučná spustila verejnú konzultáciu k plánu rozvoja svojej sústavy. Účastníci trhu môžu zasielať svoje pripomienky do 22. 11. 2023.

Najvyšší kontrolný úrad zistil viaceré nedostatky pri vykazovaní majetku a záväzkov v účtovných závierkach subjektov verejnej správy. Medzi kontrolovanými boli aj ÚRSOÚradu jadrového dozoru. Energetický regulátor napríklad pozabudol v majetku zaevidovať prípojku plynu a tepla. Pozreli sme sa bližšie na niektoré zistenia

Dekarbonizácia energetického systému a priemyslu v EÚ musí byť kombináciou obnoviteľných zdrojovjadrových elektrární. Zhodli sa na tom zástupcovia krajín Jadrovej aliancie, ktorí rokovali v Bratislave. Témou spoločného rokovania ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a francúzskej ministerky pre energetiku Agnes Runacher bola aj finalizácia reformy trhu s elektrinou v EÚ. Viac

Dňa 23. novembra 2023 sa uskutoční seminár "Nové pravidlá fungovania trhu s elektrinou" pod vedením Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group. Členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva. Ostatní záujemcovia sa môžu stále na seminár zaregistrovať.

V posledných troch rokoch eviduje Východoslovenská distribučná desaťnásobný nárast žiadostí o pripojenie malých zdrojov. Mnohým domácnostiam však podľa experta Daniela Zákutného chýba pri výbere zariadenia striedmosť. Pre väčšinu z nich by sa ideálny inštalovaný výkon malého zdroja mal pohybovať v rozmedzí 3,5 až 5 kW. Šéf odboru Manažment energetických a meraných dát VSD rozprával aj o digitalizácii, prozákazníckych riešeniach a zjednodušení interných procesov.

Európska komisia schválila Slovensku novú schému štátnej pomoci na podporu uskladňovania elektriny v batériových systémoch a na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární. Celková maximálna alokácia v rámci schémy je 44 miliónov eur.

V trinástej aukcii záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorú minulý týždeň (2. novembra 2023) zorganizovala spoločnosť OKTE, sa zobchodovalo celé ponúkané množstvo 261,844 GWh. Priemerná cena v aukcii, ktorej sa zúčastnilo 12 subjektov, dosiahla 4,04 EUR/MWh. V ponuke boli záruky zo solárnych zdrojov v objeme 206,604 GWh a vodných zdrojov v objeme 55,24 GWh, ktoré je možné uplatniť v intervale 6 až 9 mesiacov. Pri oboch typoch záruk bola stanovená jednotná vyvolávacia cena 2,75 EUR/MWh.

Ak nedôjde k neočakávaným udalostiam, začiatok spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa očakáva v prvom kvartáli 2025. Potvrdil to dnes generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Viac

Štatistiky predaja elektromobilov za tretí kvartál 2023 ukazujú, že Slovensko zaostáva nielen za európskym priemerom, ale aj ostatnými krajinami V4. V tlačovej správe na to upozornila asociácia SEVA.

Prepravca plynu, spoločnosť Eustream, otvoril verejnú konzultáciu zmeny svojho prevádzkového poriadku. Účastníci trhu majú možnosť zasielať pripomienky do 13. 11. 2023.

SEPS uzavrela zmluvy o poskytovaní havarijnej výpomoci s prevádzkovateľmi prenosových sústav všetkých okolitých štátov, s ktorými má fyzické prepojenie (spoločnosti ČEPS, MAVIR, PSE a UKRENERGO). Viac

Základný strategický dokument v oblasti energetickej politiky prechádza v rámci aktualizácie procesom verejnej konzultácie a tiež o ňom diskutujú orgány štátnej správy. Rezort hospodárstva pripravil prehľadný harmonogram krokov.

Začiatkom novembra odštartoval už 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Partnerom je Nadácia SPP a spoločnosť SPP. 

Dňa 23. novembra 2023 sa uskutoční seminár "Nové pravidlá fungovania trhu s elektrinou" pod vedením Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group. Členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva. Ostatní záujemcovia sa môžu stále na seminár zaregistrovať.

Firma SEPS, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, dosiahla za prvé tri kvartály roka 2023 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 102,2 mil. eur.

Skupina Solar Global spustila do prevádzky prvý priemyselný elektrolyzér na výrobu zeleného vodíka v Česku. V areáli do dvoch rokov vznikne tiež plniaca stanica pre vozidlá s vodíkovým pohonom Viac

Uhoľné elektrárne v Nemecku by mohli podľa denníka Handelsblatt naďalej slúžiť na zaistenie bezpečnosti dodávok. Vláda zvažuje predĺžiť ich prevádzku po marci 2024 s cieľom pokračovať v znižovaní spotreby zemného plynu. Podľa jej analýz je potrebné mať rezervu pre nepredvídateľné udalosti. Viac

Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení. Štátna agentúra SIEA spustila nový projekt Zelená domácnostiam s upravenými podmienkami. Viac

Český prepravca ropy vybral dodávateľa technológií do pripravovaného rozšírenia kapacity európskeho ropovodu TAL. Projekt v hodnote maximálne 1,6 mld. českých korún (64,7 mil. eur) má od roku 2025 zabezpečiť zvýšenie kapacity o 4 mil. ton ropy ročne na projektovaných 8 mil. ton ropy ročne, vďaka čomu si Česko zabezpečí nezávislosť na dodávkach ruskej ropy. Viac

Bratislavská rafinéria Slovnaft upozorňuje na podvodné aktivity na sociálnych sieťach.

Spoločnosť SSD investovala v obci Lysica v okrese Žilina do rekonštrukcie a rozvoja elektrickej siete 260-tisíc eur. Viac

Podľa údajov združenia SolarPower pracovalo vlani v odvetví solárnej energetiky v Európe takmer 650 tisíc ľudí. Najviac ľudí toto odvetvie zamestnávalo v Poľsku, ŠpanielskuNemecku. Pre naplnenie potrieb zelenej transformácie však treba nielen zvýšiť počty odborníkov, ale tiež kvalitu zručností.

Tempo výstavby verejných nabíjacích bodov pre elektromobily v SR stále zaostáva za európskym priemerom napriek približne tretinovému medziročnému rastu. Najväčší problém s dostupnosťou vysokovýkonnej nabíjacej infraštruktúry je podľa asociácie SEVA v blízkosti medzinárodných cestných koridorov Viac

Za nového člena predstavenstva asociácie európskych operátorov trhov EUROPEX bol zvolený Michal Puchel, aktuálny šéf predstavenstva českej firmy OTE. Predstavenstvo asociácie sa skladá zo šiestich členov, mandát každého z nich je dvojročný. Členom EUROPEX je aj slovenský organizátor trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE.

Štátna firma JAVYS sa stala konzultantom pre juhoafrickú spoločnosť NECSA v oblasti oceňovania nákladov vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s rádioaktívnym odpadom. 

Podľa správy BCG bude cena zeleného vodíka v Európe v roku 2030 oveľa vyššia než tvrdili pôvodné odhady.  Pri projektoch, ktoré sú v súčasnosti v rozvoji, náklady na výrobu zeleného vodíka vychádzajú na 5 – 8 €/kg (cca 125 – 200 €/MWh) namiesto predpokladaných 3 €/kg (cca 75 €/MWh). Napriek tomu však analytici považujú vznikajúci trh s vodíkom za vzácnu príležitosť. Viac

ÚRSO z vlastného podnetu znížil ceny pre štyri vodárenské spoločnosti, ktoré boli pôvodne platné od januára 2023. Ide subjekty, ktorým výrazne poklesli náklady na elektrinu oproti nákladom preukázaným v roku 2022 v rámci cenových konaní na aktuálny rok. Viac

Hlavným rečníkom konferencie ENERGOFÓRUM 2023 bol český ekonóm Tomáš Sedláček. Bývalý poradca českého prezidenta Václava Havla sám seba označuje za „filozofujúceho ekonóma“. Jeho širokospektrálna keynote prednáška, ktorá sa tematicky dotkla aj energetiky, bola vyvrcholením tohtoročného podujatia. Pozrite si kompletný záznam jeho vystúpenia vrátane diskusie

Spoločnosť OKTE vyhlásila v poradí trinástu aukciu záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorá sa uskutoční 2. novembra 2023. V ponuke budú záruky zo solárnych zdrojov v objeme 203,604 GWh a vodných zdrojov v objeme 55,24 GWh, ktoré je možné uplatniť v intervale 6 až 9 mesiacov. Vyvolávacia cena pre obidva typy záruk je stanovená na úroveň 2,75 EUR/MWh. V poslednej aukcii sa vysúťažilo celé ponúkané množstvo 195,807 GWh.

Výstava Andyho Warhola v Galérii SPP v Bratislave predstavuje jeho intímnu pop-artovú tvorbu.

Agentúra SIEA aktualizovala podmienky registrácie zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z projektu Zelená domácnostiam. Doplnené boli podmienky registrácie kotlov na biomasu a registrovať sa po novom budú aj meniče napätia v systémoch na výrobu elektriny. Viac

1 2 3 4 5