V krátkosti

Energy Manifest: Najbližšiu dekádu budú v elektrických vozidlách dominovať lítium-iónové batérie. Karol Fröhlich z Elektrotechnického ústavu SAV považuje za kritické materiály potrebné pre ich výrobu kobalt a grafit, ktoré sa v plnej miere dovážajú z krajín mimo EÚ, častokrát politicky nestabilných. Za kľúčové preto považuje venovať sa výskumu a možnostiam recyklácie, ale aj vývoju nových typov batérií fungujúcich na odlišnej báze. 

Energy Manifest: Pre rafinériu Slovnaft predstavuje elektromobilita šancu, nie hrozbu. V strednej Európe prevádzkuje člen skupiny MOL zhruba 2-tisíc servisných staníc, kde sa môžu v budúcnosti predávať aj alternatívne palivá. Podľa finančného riaditeľa spoločnosti Mareka Senkoviča v závere o všetkom rozhodne zákazník, no bude potrebné vyriešiť množstvo otázok od manažmentu dodávateľského reťaza až po fiškálne faktory. 

Zdroj: sféra, a.s.

Celý proces zhotovenia lokálneho fotovoltického zdroja trvá približne 4 - 5 mesiacov, vyplýva zo skúseností spoločnosti SolarEnergia na území Západoslovenskej distribučnej. Miroslav Kubinec dnes na seminári SAPI predstavil jednotlivé kroky pripájania lokálneho zdroja do sústavy a podčiarkol hlavné úskalia.

Cena zemného plynu na veľkoobchodných trhoch v Európe sa môže podľa Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie prepadnúť pri kombinácii viacerých faktorov až na úroveň výrazne pod 9 EUR za MWh. Zavážiť môže prebytok LNG dostávajúci sa do Európy a nízka spotreba plynu.

Slovenská spoločnosť Nafta rozširuje svoje aktivity v oblasti prieskumu uhľovodíkov na Ukrajine, kde pôsobí od roku 2016. Prostredníctvom svojej dcérskej firmy NAFTA RV LLC sa stala víťazom online tendra na licenciu Vantazhkivske neďaleko mesta Poltava, ktorá sa vzťahuje na územie s celkovou rozlohou viac ako 700 km2. Po splnení všetkých podmienok získa právo na prieskum a následnú ťažbu uhľovodíkov v oblasti na 20 rokov.

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje informačné stretnutie pre odbornú verejnosť k aukciám na nové zdroje OZE. Podujatie spojené s diskusiou sa koná 6. novembra v sídle spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel v Bratislave.

Britská vláda zastavila ťažbu plynu z bridlíc metódou frakovania na území Anglicka. Reagovala tým na výsledky analýzy, podľa ktorej nie je pri súčasnej metóde možné presne predpovedať pravdepodobnosť zemetrasení spojených s frakovaním. Okrem moratória na ďalšiu ťažbu tiež vláda pozastavila plánované reformy pre ďalší rozvoj bridlicového plynu v krajine.

Európska komisia schválila aktualizovaný 4. zoznam PCI v energetike. Zostali v ňom dva slovenské projekty prepojenia elektrizačnej sústavy s Maďarskom, plynárenský koridor medzi Poľskom, Slovenskom a Maďarskom, ropovod s Rakúskom i smart grid projekt ACON. Štatút PCI stratil plynovod Eastring. Novinkou v zozname je však ďalší smart projekt Danube InGrid.

ÚRSO pripravuje novelu vyhlášky 24/2013 Z. z., o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom. Má zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zákona 309/2018 a tiež novú energetickú legislatívu EÚ. Úrad aktuálne do 8. 11. zbiera podnety zo strany odbornej verejnosti, následne v novembri spustí pripomienkové konanie.

SPP-distribúcia zavádza od 15. novembra 2019 nový online rezervačný systém. Zákazníkom z radov domácností a malých, stredných alebo veľkých podnikateľov umožní rezerváciu presného termínu svojej návštevy v každej zo štyroch kamenných pobočiek pre pripájanie do distribučnej siete.

Riadenie flexibility umožňuje zákazníkom, spravidla kogereneračným jednotkám, zvýšiť svoje výnosy a optimalizovať prevádzkové náklady. Tomáš Mužík z českej spoločnosti Nano Energies hovoril na nedávnej konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 tiež o tom, ako funguje agregátor flexibility.

Zdroj: sféra, a.s.

Objem zobchodovaného plynu na vnútrodennom trhu spoločnosti OTE v Česku presiahol historické maximum. Od začiatku roka do 30. októbra 2019 sa na platforme OTE-COM, ktorá bola spustená v roku 2010, zobchodovalo rekordných 3785 TWh plynu. Priemerná cena uzavretých obchodov v tomto časovom úseku dosiahla 14,13 EUR za MWh, čo predstavuje medziročný pokles o 40 %.

Dánsko udelilo povolenie na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, trasa povedie juhovýchodne od ostrova Bornholm. Podmorské potrubie je už vybudované v ruských, švédskych aj fínskych vodách, zostáva ešte dokončiť časť v nemeckých vodách a zariadenia na pevnine. S dodávkami plynu chcú začať v roku 2020, pôvodný termín bol december tohto roka. Rozpočet projektu odhadli na 9,5 miliardy eur.

Náklady domácností za energie v EÚ rastú v dôsledku vývoja veľkoobchodných cien komodít. V roku 2018 mali domácnosti podľa údajov Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov ACER drahšiu elektrinu o 1,9 %, medziročne sa takisto zvýšila aj priemerná cena zemného plynu o 3,5 %.

Zdroj: ACER

Spoločnosť SWEP Slovakia vyrábajúca tepelné výmenníky neďaleko Košíc plánuje ďalšie rozšírenie produkcie. V priemyselnom parku Kechnec chce podnik vybudovať novú prístavbu k existujúcej hale, v ktorej by malo nájsť prácu 145 zamestnancov, vyplýva z investičného zámeru v procese EIA.

Na budúci týždeň sa v Bratislave uskutoční prvý ročník konferencie o batériových technológiách Energy Manifest. Odborníci budú diskutovať o prístupe k surovinám, výskume a vývoji v tejto oblasti, ako aj o dôležitosti výroby batérií v Európe. ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Energetický a průmyslový holding (EPH) získal väčšinový podiel (80 % akcií) v spoločnosti Tynagh Energy Limited, ktorá v Írsku prevádzkuje paroplynovú elektráreň s inštalovaným výkonom 400 MW. Ide o prvú akvizíciu Daniela Křetínského v Írsku, ktorá dopĺňa jeho existujúce portfólio vo Veľkej Británii. Cena transakcie nebola zverejnená.

Novým generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa stane Rafael Mariano Grossi z Argentíny. V druhom kole voľby získal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov v rade guvernérov MAAE, ktorá má 35 členov. Svojej funkcie by sa mal Grossi ujať od 1. januára 2020.

Slovenské elektrárne zajtra vykonajú celoareálové havarijné cvičenie v jadrovej elektrárni Bohunice V2. Cieľom cvičenia havarijnej odozvy HARPIA 2019 je preveriť pripravenosť personálu zvládať radiačné udalosti, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v bohunickom ochrannom pásme.

Marta Žiaková sa nakoniec nestane generálnou riaditeľkou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Dlhoročná šéfka Úradu jadrového dozoru (ÚJD) sa vzdala svojej kandidatúry. „Nakoľko predbežné výsledky ukázali nedostatočnú podporu slovenskej kandidátky zástupcami 35 krajín rady guvernérov MAAE, bolo prijaté rozhodnutie o stiahnutí kandidatúry,“ potvrdilo pre portál energoklub.sk tlačové oddelenie ÚJD.

Zdroj: Archív MJ

Podpredseda EK Maroš Šefčovič otvorene vyjadril sklamanie z výsledkov dnešného trilaterálneho rokovania o dlhodobom tranzite ruského plynu cez Ukrajinu do Európy od začiatku budúceho roka. Zopakoval kľúčové princípy, ktorými by sa mal tranzit riadiť a vyzval k čo najskoršiemu podpisu novej zmluvy o prepojení. „Cítime, kde sa nachádzajú riešenia, ale potrebujeme politickú vôľu,“ uviedol Šefčovič s tým, že ďalšie kolo medzi Moskvou, Kyjevom a Bruselom bude v novembri.

Parlament odmietol trojicu legislatívnych návrhov SaS v oblasti energetiky. Liberáli predložili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou chceli zvýšiť transparentnosť cenových konaní. Cieľom ďalšieho návrhu bolo obmedziť zisk spoločnosti SEPS a použiť ho na zníženie prenosových poplatkov. Tretí návrh, ktorý nezískal podporu poslancov v pléne, mal priniesť reformu Environmentálneho fondu. Časť výnosov z dražieb emisných kvót by sa použila na financovanie nákladov na podporu OZE a VÚ KVET, čo by podľa SaS prinieslo nižšie ceny elektriny pre domácnosti.

Európska komisia opätovne schválila britskú schému kapacitného mechanizmu, ktorá sa vzťahuje na roky 2014 - 2024. Po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ju museli úradníci hĺbkovo preskúmať. Londýn sa zároveň zaviazal k viacerým úpravám schémy, ktoré sa týkajú napr. zníženia minimálnej hranice kapacity pre účasť v aukciách, priamej účasti zdrojov zo zahraničia, pravidiel účasti nových typov kapacity či prístupu k dlhodobým kontraktom. 

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Dánsko povolilo výstavbu nového plynovodu Baltic Pipe. Tamojší prepravca Energinet spoločne s poľským partnerom Gaz-System môžu v dánskej časti Baltského mora začať s výstavbou prepojenia s dĺžkou 900 km, ktoré umožní dodávku nórskeho plynu do Poľska a potenciálne aj do ďalších krajín vrátane Slovenska. S prevádzkou Baltic Pipe, ktorý finančne podporila aj EÚ, sa počíta od roku 2022.

V 24. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala agentúra SIEA 202 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Posledné tohtoročné kolo určené pre tento druh malého OZE sa uzavrelo v dvadsiatej siedmej minúte od jeho otvorenia, kedy záujem o príspevok prekročil vyčlenenú čiastku 300.000 eur.

Spoločnosť SES Tlmače patriaca do portfólia EPH dodá technológiu na znižovanie emisií oxidov dusíka a síry pre tepláreň Energetika Třinec. Nová zákazka sa vzťahuje na úpravu zariadení v troch fluidných kotloch, ktoré v súčasnosti nespĺňajú prísnejšie emisné požiadavky EÚ. Aplikáciu technológie, ktorej súčasťou je aj nový riadiaci systém, by mali tlmačskí strojári stihnúť odovzdať do konca októbra 2020.

Vo štvrtok (24.10.) otvorili prvú prevádzku na výrobu biometánu v Česku. Nachádza sa v lokalite bioplynovej stanice, ktorá spracováva biologicky rozložiteľný odpad, v obci Rapotín v Olomouckom kraji. Bioplyn sa upravuje na biometán technológiou membránovej separácie, následne sa vtláča do plynárenskej distribučnej sústavy. Ročná produkcia môže dosiahnuť 1,3 milióna kubíkov biometánu.

Zdroj: Český plynárenský svaz

Ministerstvo hospodárstva vydalo osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky pre spoločnosť Optifin Energo, ktorá plánuje v Spišskej Sobote pri Poprade vybudovať novú rozvodňu (R110/22 kV) vrátane nového vedenia pre vlastnícky prepojený závod Tatravagónka.

Úrad jadrového dozoru SR sa ohradil voči tvrdeniam rakúskej mimovládnej organizácie GLOBAL 2000. Atómová elektráreň Mochovce je navrhnutá tak, aby zvládla úmyselný náraz malého lietadla, zdôrazňuje úrad s tým, že bezpečnosť prevádzkovaných aj rozostavaných blokov je na najvyššej úrovni, plne v súlade s národnou legislatívou a najlepšou medzinárodnou praxou.

Minister hospodárstva Peter Žiga vo štvrtok podpísal memorandum o porozumení so spoločnosťou InoBat, ktorá plánuje na Slovensku postaviť závod na výrobu batérií pre elektromobily. V lete ohlásil Inobat partnerstvo s americkou firmou WildcatDiscovery Technologies. Investormi InoBatu sú napr. skupina MOL, ČEZ, A.EN Group alebo Matador. Lokalita závodu, s ktorého výstavbou sa počíta už na budúci rok, zatiaľ nie je známa.

Zdroj: MHSR

Spoločnosť ČEPS participuje na projekte Dflex, ktorého cieľom je overiť možnosť agregácie flexibility v podmienkach elektrizačnej sústavy ČR, ako aj kompatibility ponúkaných produktov s existujúcimi štandardmi. Na inovatívnom projekte, ktorý vstúpil do fázy realizácie a potrvá do roku 2022, sa podieľa viacero partnerov z akademickej aj súkromnej sféry, napríklad firma Nano Energies

V Topoľčanoch plánujú obnovu existujúcich a výstavbu nových rozvodov tepla v tamojšej sústave CZT. Podzemné potrubia na pokraji životnosti nahradia dvojrúrové z predizolovaných oceľových rúr. Stavebné práce by sa mali začať v máji 2020 a potrvajú 6 mesiacov. Náklady presiahnu 4 mil. eur.

Jeden z kľúčových dodávateľov technológie v projekte dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, spoločnosť Škoda JS, testuje na mochoveckom stavenisku využitie virtuálnej reality. Technológia HoloLens bola využitá pre 3D vizualizáciu a overenie úprav montážnej plošiny tlakovej nádoby reaktoru na 4. bloku EMO. Výstupom testov sú odporúčania pre výrobcu. Po ich zapracovaní sa bude môcť zariadenie nasadiť do ostrej prevádzky.

Zdroj: Škoda JS

Slovenský plynárenský priemysel sa od 1. novembra 2019 stane novým účastníkom krátkodobých trhov s elektrinou v Česku, ktoré organizuje tamojšia spoločnosť OTE. SPP ako subjekt zúčtovania v elektroenergetike a plynárenstve už využíva prístup na tamojší krátkodobý trh so zemným plynom.

Sylvia Beňová, ktorú zvolili poslanci NR SR minulý týždeň, zostáva nateraz jedinou kandidátkou na člena Regulačnej rady ÚRSO. Spomedzi ostatných uchádzačov (S. Brudňák, M. Čelinský, J. Ďuratný a V. Sirotka) si v utorok 22. 10. parlament nevybral. Voľba by sa tak mala opakovať. Poslanci musia vybrať dvoch kandidátov, z ktorých následne prezidentka vymenuje nového člena Regulačnej rady. Rada je momentálne štvorčlenná, svojich kandidátov na uvoľnené miesto má predložiť aj vláda.

Kvôli postupnému odstavovaniu uhoľných zdrojov a ukončeniu prevádzky atómiek bude úroveň inštalovaného výkonu v ČR klesať. Vyplýva to z predpovede ENTSO-E do roku 2040. V oboch scenároch sa predpokladá, že výsledná bilancia bude výrazne deficitná. Od roku 2030 sa Česko stane závislé na dovoze elektriny zo zahraničia.

Gazprom začal minulý týždeň plniť prvú z dvoch vetiev podmorského plynovodu TurkStream. Začala sa tým posledná fáza v procese sprevádzkovania infraštruktúry, ktorej ukončenie by sa podľa jej prevádzkovateľa malo stihnúť do konca tohto roka.

Zdroj: TurkStream

Spoločnosť Nafta ukončila projekt rekultivácie odkaliska Moravany v okrese Michalovce. V rokoch 1984 – 2006 slúžila táto lokalita na ukladanie ťažobných odpadov z vrtnej činnosti. V rámci procesu uzatvárania odkaliska a jeho začlenenia do prírody sa celkovo zastabilizovalo takmer 20-tisíc kubíkov kalu s použitím vyše 4-tisíc ton spojiva. (Nafta)

Posledné naplánované kolo dotácií programu Zelená domácnostiam II v tomto roku sa spustí v utorok 22. októbra o 15. hodine. Záujemcovia z radov domácností môžu získať poukážky na kotol na biomasu. Celková alokácia tejto výzvy je 300 tisíc eur.

Výkupcom elektriny z OZE a VÚ KVET bude štátna spoločnosť SPP. Ministerstvo hospodárstva ho vybralo na základe aukcie. Okrem výkupu elektriny tiež počas nasledujúcich dvoch rokov preberie zodpovednosť za odchýlku za časť výrobcov. Rezort hospodárstva v rámci ďalšieho kroku rozsiahlej reformy podpory OZE pripravuje aukcie na výstavbu nových zdrojov zelenej energie.

ENERGOFÓRUM®: Jubilejný 15. ročník konferencie sa bude konať 22. - 23. októbra 2020!

ENERGOFÓRUM®: Štrnásty ročník konferencie sa oficiálne skončil. Záverečné zhodnotenie predniesla Lenka Ferenčáková zo spoločnosti sféra. Komplexné zhrnutie jednotlivých blokov si budete môcť onedlho prečítať na webe ENERGOKLUB®.

ENERGOFÓRUM®:  Rôzne aspekty nákupu elektriny na krátkodobom trhu rozoberá Ivan Weiss. Zástupca SSE pozoruje trend, kedy sa zákazníci stávajú obchodníkmi so zámerom nakupovať elektrinu v správny čas. Jednorazový nákup celej dodávky považuje za riskantný. Časť zákazníkov si podľa neho necháva nákup na poslednú chvíľu, hoci posledné roky ukazujú, že môže ísť o drahšie riešenie. Za ideálnu stratégiu považuje diverzifikáciu a postupný nákup produktov.

ENERGOFÓRUM®: K úlohám OKTE od prvého januára budúceho roka pribudne aj evidencia a prevod záruk pôvodu elektriny z OZE. Záruky sa budú podľa Ondreja Kulicha vydávať na množstvo zodpovedajúce 1 MWh elektriny dodanej do sústavy, pričom aktívne budú po dobu 12 mesiacov. Počas tohto obdobia sa môže s elektrinou obchodovať.

ENERGOFÓRUM®: Začal sa záverečný blok konferencie. O trendoch v obchodovaní s energiami, zárukách pôvodu a vývoji v oblasti podporných služieb prednášajú zástupcovia firiem OKTE, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a Stredoslovenská energetika. Diskusiu vedie Michal Hudec zo Združenia dodávateľov energií.

ENERGOFÓRUM®: Od roku 2020 sa spoločnosť OKTE stane sa jediným zúčtovateľom podpory na Slovensku. Na starosti bude mať poskytovanie podpory doplatkom a príplatkom pre výrobcov z OZE a KVET. O tom, ako sa zmeny pretavia do praxe hovorí Igor Paško. Za hlavné benefity nového systému pre výrobcov označil zjednodušenie nahlasovania údajov a samofakturáciu.

ENERGOFÓRUM®: Ministerstvo hospodárstva SR plánuje do konca roka vyhlásiť technologicky neutrálnu aukciu pre nové zariadenia na OZE. Hodnotiacim kritériom bude podľa Juraja Nováka zo sekcie energetiky MHSR ponúknutá cena elektriny za MWh. V procese prípravy aukčného mechanizmu, ako aj vyhodnocovania ponúk je podľa Jána Lacka zo spoločnosti Voltalia SA dôležitá transparentnosť a jednotný prístup ku všetkým uchádzačom.

ENERGOFÓRUM®: Novela zákona o OZE pomohla rozhýbať trh. Možnosť pripojiť do sústavy lokálny zdroj hodnotí Juraj Ondrejka z advokátskej kancelárie Poláček&Partners ako pozitívne, ale pre potreby trhu nie dostačujúce opatrenie. Ak chce investor vybudovať fotovoltickú elektráreň určenú na predaj elektriny za trhové ceny, súčasný právny stav mu to nedovoľuje.

ENERGOFÓRUM®: Druhý deň otvára blok Aplikácia zmien v systéme podpory OZE a VÚ KVET, ktorý moderuje Libor Láznička zo spoločnosti sféra. V rámci bloku vystupujú zástupca Ministerstva hospodárstva SR, advokátskej kancelárie Poláček & Partners a spoločností OKTE a Voltalia SA.

ENERGOFÓRUM®: Vyvrcholením prvého dňa konferencie bol krst novej knihy. Odbornú publikáciu „Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby – praktický komentár" uviedol do dobrej spoločnosti Miroslav Obert, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

1 2 3 4

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK