V krátkosti

Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalšie detaily prvej výzvy na financovanie výstavby zariadení na výrobu elektriny z OZE. Ako sa budú hodnotiť predložené projekty, čo bude treba predložiť a kto si má dať najväčší pozor na dosahovanie úspor emisií? Poznáme nové detaily

Spoločnosť JAVYS ukončila v odstavenej jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach rozrezanie druhej tlakovej nádoby reaktora. Fragmentácia trvala 11 mesiacov, počas ktorých bola vyše 200 ton vážiaca, 12 metrov vysoká a štyri metre široká nádoba pod vodnou hladinou rozdelená na 116 častí. Narezaný materiál sa uložil do 33 kusov vláknobetónových kontajnerov a väčšina z nich bola prevezená na ďalšie spracovanie do Mochoviec. 

Projekt prepájania denných trhov s elektrinou Core Flow-Based Market Coupling nebude spustený 20. apríla 2022. Dôvodom odkladu sú pretrvávajúce obavy niektorých účastníkov kvôli súčasnej situácii na trhu. Ďalšími kritickými faktormi majú byť aj nedostatočne preukázaná stabilita budúceho procesu výpočtu kapacít alebo nízka kapacita kritických sieťových prvkov. Slovensko v projekte zastupujú spoločnosti SEPS a OKTE.

Energetické spoločenstvo (Energy Community) zriadilo fond na podporu Ukrajiny v oblasti energetiky, ktorý vznikol na požiadavku Európskej komisie a ukrajinského ministerstva pre energetiku. Fond má umožniť poskytovať finančné príspevky pre členské štáty EÚ, ale aj vlády tretích krajín a medzinárodné finančné organizácie.

Nemecko poskytne štátnu pomoc pre podniky, ktoré zasiahli dôsledky vojny na Ukrajine vo forme výrazného zvýšenia cien za energie. Súčasťou podporného balíčka pre energeticky náročný priemysel budú pôžičky v hodnote 7 mld. eur s nízkym úrokom, ktoré bude vyplácať banka KfW.

Kapacita 68 MW pre pripájanie nových OZE určená pre distribučnú spoločnosť VSD je v súčasnosti naplnená. Podľa šéfa úseku stratégie a rozvoja spoločnosti Jozefa Tomčíka ide vo všetkých prípadoch o reálne projekty. „Projekty, kde je podpísaná zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok, resp. žiadosť je v procese,“ vysvetlil Tomčík. Aktuálny zostatkový výkon 0 KW nie je podľa neho spôsobený nedostupnosťou fyzickej vrstvy v distribučnej sústave, ale vyčerpaním kapacity SEPS. Zástupca VSD nevylučuje uvoľnenie výkonu, ak by niektorý investor vypovedal zmluvu.

Skupina Veolia Energia Slovensko plánuje projekt v Žiari nad Hronom, ktorý by do roku 2030 vďaka produkcii biometánu vodíka úplne zabezpečil úplnú dodávku zelenej energie pre mesto. O detailoch projektu hovoril v podcaste SPNZ Martin Tricko, manažér pre strategické projekty Veolie.

Prepravcovia plynu zo strednej Európy, slovenský Eustream, poľský Gaz-System, maďarský FGSZ a rumunský Transgaz, sa dohodli na spolupráci v oblasti dekarbonizácie, tranzitu zelených plynov a prieskumu možností prepravovať CO2. Signatári memoranda podpísaného dnes v Budapešti deklarovali aj záujem spoločne rozvíjať vodíkovú sieť, vrátane návrhov regulačného rámca.

Firma Mondi SCP Ružomberok prehodnotila parametre fluidného kotla na biomasu, ktorým chce nahradiť existujúce a technicky nevyhovujúce zariadenie (98,8 MW) z roku 1981. Tepelný príkon nového kotla chce podnik zvýšiť z pôvodne navrhovaných 120 MW na 160 MW. Dôvodom má byť nestabilita na trhu s elektrinou, ďalšia dekarbonizácia výroby papiera a buničiny, ako aj zvyšovanie podielu kogenerácie z OZE.

Spoločnosť Polskie Elektrownie Jądrowe, ktorá je zodpovedná za investičný proces výstavby prvej atómovej elektrárne v Poľsku, predložila úradom dokumentáciu k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) pre vybudovanie šiestich reaktorov so spoločným inštalovaným výkonom do 3750 MW na území západného Pomoranska. Poľský národný jadrový program počíta do roku 2043 s výstavbou šiestich jadrových elektrární.

Srbský a slovinský prevádzkovatelia prenosových sústav, spoločnosti ELES a EMS, podpísali dohodu so skupinou  EPEX SPOT o vytvorení regionálnej energetickej burzy Alpine-Adriatic Danube Power Exchange (ADEX). Zámerom je rozšíriť sa aj o ďalších účastníkov z juhovýchodnej Európy.

Napriek tomu, že Európska komisia spolu s členskými krajinami EÚ od začiatku vojny na Ukrajine hľadajú možnosti, ako v budúcnosti utlmiť závislosť na ruskom plyne, podiel dodávok spoločnosti Gazprom z celkového množstva dodaného plynu do Európy v prvom kvartáli vzrástol zo 17% v januári 2022 na 23%marci 2022. 

Zdroj: ICIS

Inobat Auto, ktorý na Slovensku buduje výskumno-vývojové centrum a továreň pre výrobu batérií do elektroaáut, uzavrel partnerstvo s firmou Gigamine pôsobiacou v oblasti recyklácie batériových článkov. 

Regulačný úrad ÚRSO zvažuje, že využije svoje zákonné možnosti a mimoriadne zakročí proti bezprecedentnému vývoju na trhu s energiami. V priamom ohrození sú dodávatelia, ktorí majú kvôli situácii na burze ťažkosti plniť aj existujúce kontrakty a zároveň hrozí, že problémy sa budú ďalej reťaziť na ostatných účastníkov trhu.

Spoločnosť A.E Slovensko stratila od 5. apríla 2022 spôsobilosť dodávať plyn pre 751 odberných miest vo svojom portfóliu. Dotknutých odberateľov, ktorí majú lehotu 3 mesiace na uzatvorenie zmluvy s novým  dodávateľom podľa vlastného výberu, od zajtra dočasne prevezme dodávateľ poslednej inštancie, štátna firma SPP. A.En Slovensko napriek problémom pokračuje v dodávkach elektriny. 

Spoločnosť Transpetrol, ktorá prevádzkuje ropovod Družba a Adria na území Slovenska, v roku 2021 dosiahla výnosy z hospodárskej činnosti spolu vo výške 61,1 miliónov eur (medziročne - 1,12%). Zisk pred zdanením bol vo výške 10,5 miliónov eur. Štátna firma vykázala za vlaňajšok daň z príjmu právnických osôb na úrovni 2,3 milióna eur.

Skupina ČEZ predstavila prvý konkrétny plán na výstavbu malých modulárnych reaktorov, ktoré by mali vyrásť priamo v areáli jadrovej elektrárne v Temelíne v spolupráci medzinárodných firiem. Výhodou menších reaktorov s inštalovaným výkonom do 300 MW, ktorých vývoj napreduje a realitou by sa mohli stať do roku 2030, má byť v porovnaní s konvenčnými atómkami rýchlejšia výstavba a slúžiť by mohli ako doplnok OZE. 

Spoločnosť GA Drilling získala amerického investora, globálnu vrtnú skupinu Nabors Industries. Strategické partnerstvo v objeme 8 mil. dolárov má urýchliť vývoj a komerčné využitie plazmovej technológie Plasmabit, ktorá bola vyvinutá pre ultrahlboké vŕtanie v tvrdých horninách s vysokou teplotou za cenu porovnateľnú s nekonvenčným horizontálnym vŕtaním. Dohoda dopĺňa predošlé investičné kolo (MOL, Sumitomo, Slovak Investment Holdinga a ďalší), pričom celková hodnota nových investícií presiahne 20 mil. dolárov.

Aj slovenské plynárenstvo sa musí flexibilne adaptovať na budúcnosť bez ruského plynu. Ak by došlo k prerušeniu tokov plynu zo strany Gazpromu, dodávky pre domácnosti sú podľa štátnej spoločnosti SPP zabezpečené, ale oveľa väčšou výzvou bude garantovať prevádzkyschopnosť domáceho priemysluSPP finalizuje dodávku ďalšieho LNG tankera, odznelo na diskusii SPNZ

Priemerná cena elektriny na dennom trhu s elektrinou, ktorý organizuje spoločnosť OKTE, v marci 2022 medzimesačne vzrástla o vyše 63% na úroveň 279,4 EUR/MWh. Najdrahšie ceny boli evidované podvečer 8. marca, najvyššie vystúpili o 20. hodine, kedy dosiahli hodnotu 700 EUR/MWh. Najnižšie ceny sa vyskytli 20. marca 2022 o 14. hodine popoludní, kedy poklesli na hodnotu 11,77 EUR/MWh. Záporné ceny sa ani v marci nevyskytli.

Zdroj: OKTE, a.s.

Zástupcovia šiestich štátnych teplární podpísali 1. apríla 2022 zmluvu u zlúčení do jednej akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding, ktorý koordinuje spoločnosť MH Manažment. Zmluva nadobudne účinnosť 1. mája 2022, čím sa zavŕši prebiehajúci proces integrácie, od ktorého si kompetentní sľubujú úsporu nákladov a efektívnejšie fungovanie štátnych teplární.

Zástupcovia investorov s pilotnými projektmi diskutovali o prekážkach, ktoré bránia vybudovať vodíkový ekosystémViaceré energetické firmy už  stihli predstavili svoje zámery domácim povoľovacím orgánom. O skúsenostiach súkromných firiem, výskumných inštitúcií a samospráv sa diskutovalo na nedávnom workshope so zameraním na región stredného Považia a hornej Nitry v Trenčíne, ktorý organizovala Národná vodíková asociácia Slovenska

ÚRSO otvára verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom. Podkladom je dokument, ktorého cieľom je identifikovať kľúčové problémy súčasného vývoja a nájsť možné regulačné a legislatívne riešenia na zmiernenie negatívnych dopadov na neregulovaných odberateľov a účastníkov trhu. Diskusia je otvorená pre širokú verejnosť: zapojiť sa je možné zaslaním pripomienok do 8. apríla 2022.

V marci dosiahla cena elektriny na väčšine burzových platforiem v Európe najvyššie hodnoty v histórii. Spotové ceny sa pohybovali v rozmedzí 250 EUR/MWh308 EUR/MWh, čo je oproti februáru medzimesačný nárast o zhruba 40%.

Zdroj: AleaSoft Energy Forecasting

Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že vláda bude vo veci požiadavky Ruska platiť za plyn v rubľoch postupovať spoločne s ostatnými členskými štátmi EÚ. „Vzhľadom na to, že platba za poslednú faktúru za plyn je už uhradená, nie sú potrebné nijaké okamžité kroky Slovenska a ďalší vývoj ukážu najbližšie týždne," uviedol tlačový odbor.

Zimnú vykurovaciu sezónu Slovensko zvládlo bez obmedzení, uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. „V riešení je ďalšia dodávka LNG, pričom máme záujem zintenzívniť tieto dodávky,“ informoval. Prvú dodávku LNG v objeme 80 mil. kubíkov objednal štátny podnik SPP začiatkom marca. Podľa Sulíka sa od piatku začína s plnením zásobníkov plynu na budúcu sezónu. „Čo sa týka ruskej medializovanej požiadavky na platby za dodávku plynu v rubľoch, SPP marcovú faktúru zaplatil v eurách, tak ako je dohodnuté v zmluve.“

Spoločnosť VSE začala na svojej zákazníckej webovej platforme ponúkať možnosť zmeny rezervovanej kapacity odberného miesta. Takáto požiadavka je automaticky zaslaná na expresné schválenie firme Východoslovenská distribučná. Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity treba zadať najskôr 30 dní pred dátumom požadovanej platnosti.

Regulačná rada pri ÚRSO včera (29. marca 2022) prijala Regulačnú politiku pre šieste regulačné obdobie, ktoré sa začne prvého januára 2023 a potrvá 5 kalendárnych rokov. Úrad vlani odštartoval verejnú konzultáciu. Regulované subjekty aj široká verejnosť zaslali 413 pripomienok, z ktorých ÚRSO zapracoval 131. Minulý mesiac bol aktualizovaný návrh odoslaný rezortom hospodárstva a životného prostredia SR. Regulačná rada všetky pripomienky zapracovala a strategický dokument prijala.

Dodávky LNG do Európy sú aktuálne na rekordnej úrovni už tretí týždeň po sebe. Európsky trh zároveň eviduje najnižší import plynu z Nórska za posledných 6 mesiacov. Dodávky ruského Gazpromu do krajín EÚ v tomto období roka dosiahli podľa dát ENTSO-G šesťročné minimum, najmä kvôli nízkemu využitiu plynovodu Jamal.

Zdroj: Bruegel

Spoločnosť SEPS v roku 2021 vykázala čisté výnosy z cezhraničnej prevádzky na úrovni takmer 125 mil. eur. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vlani odviedol na dani z príjmu právnických osôb vyše 31 mil. eur. Výnosy z regulovaných taríf (za prenos, straty pri prenose a systémové služby) dosiahli v roku 2021 výšku 281,3 mil. eur. Nižší zisk po zdanení ovplyvnilo precenenie kapitálových vkladov do dcérskej firmy OKTE, ktoré v roku 2020 poskytlo Ministerstvo financií SR (91 mil. eur) kvôli sanácii deficitu v systéme podpory OZE a VÚ KVET.

Inštitút finančnej politiky (IFP) predpovedá, že v roku 2023 sa burzové ceny plynu pretavia do rastu cien plynu a tepla. Zdražovanie energií sa podľa IFP postupne odzrkadlí v cenách tovarov.

Zdroj: Inštitút finančnej politiky

Fínska spoločnosť Fortum Power and Heat Oy predložila tamojšiemu rezortu hospodárskych a sociálnych vecí žiadosť o predĺženie prevádzky prvého a druhého bloku jadrovej elektrárne Loviisa. Dvojica blokov sovietskeho dizajnu VVER - 440, ktorý platí licencia na výrobu elektriny v roku 2027, resp. 2030by mala byť v prevádzke do konca roka roku 2050. Elektráreň Loviisa zabezpečuje výrobu 10% elektriny vo Fínsku

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila, že pri energetických zdrojoch už nebude rozhodujúci výlučne trhový, ale aj bezpečnostný aspekt. Spoločný nákup plynu na úrovni EÚ by zlepšil vyjednávaciu pozíciu členských štátov, hovorí v rozhovore pre energoklub.sk expert na energetickú politiku EÚ Matúš Mišík. S docentom Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave sme sa rozprávali aj o tom, ako Slovensko podcenilo podporu rozvoja energetickej efektívnosti, o výzvach v oblasti jadrovej energetiky v strednej Európe a ďalších aktuálnych témach.

Zdroj: Freepik

Lídri EÚ na minulotýždňovom summite odsúhlasili dobrovoľnú možnosť spoločného nákupu plynu. Platforma nákupu má byť prístupná aj pre krajiny západného Balkánu, resp. trojicu východných asociačných partnerov. Krajiny EÚ  sa zhodli na vylepšení európskych prepojení v plyne a elektrine, vrátane synchronizácie elektrizačných sústav.

Slovenský výrobca batérií InoBat Auto oznámil, že svoju tretiu gigafactory plánuje postaviť v západnej Európe. Ku kandidátom patria okrem krajín aj Veľká Británia - rozhodnutie firma prijme v roku 2022. InoBat buduje pilotnú linku vo Voderadoch, v druhej fáze postaví novú fabriku na východe SR.

Poukážky na kotly na biomasu k zaregistrovaným žiadostiam v projekte Zelená domácnostiam II plánuje SIEA vydať v utorok (29. marca 2022).

USA sa dohodli na dodávke amerického LNG do Európy v roku 2022objeme 15 mld. metrov kubických. Prezident USA Joe Biden a šéfka EK Ursula von der Leyenová sa na summite EÚ dohodli, že ambíciou je do roku 2030 navýšiť ročné dodávky LNG na úroveň 50 mld. kubíkov.

Spoločnosť EP Infrastructure a jej dcérske spoločnosti sa kvôli neistote na trhu rozhodli ukľudniť svojich  investorov tým, že prijali opatrenia na podporu likvidity, ktorých súčasťou je dočasný odklad vyplatenia dividend alebo odloženie plánovaných akvizícií. Rizikovosť tranzitu ruského plynu v dôsledku vojny na Ukrajine je dôvodom, prečo ratingové agentúry znížili hodnotenie firiem skupiny EPH vrátane prepravcu Eustream.

Testovanie v projekte prepájania denných trhov s elektrinou Core Flow-Based Market Coupling sa začne 4. apríla 2022 a ukončí 8. apríla 2022. Cieľom testov je priblížiť účastníkom trhu denné operácie, ktoré ich čakajú po spustení projektu do prevádzky. Slovensko v ňom zastupujú firmy SEPS a OKTE.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, vďaka ktorej sa rozšíri rozsah cenovej regulácie o odberateľov elektriny a plynu mimo domácností, napr. zariadenia sociálnych služieb alebo bytové domy s vlastným plynovým kotlom. Právna norma vstúpi do účinnosti od prvého apríla 2022. 

Západoslovenská distribučná a spoločnosť Východoslovenská distribučná zverejnili nové cenníky pripojovacích poplatkov na napäťovej úrovni VN a VVN platné od 1. marca 2022 zohľadňujúce znížený koeficient spoluúčasti výrobcu, ktorý vyplýva z novelizovanej vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike.

ÚRSO analyzuje aj možnosti zavedenia inštitútu mimoriadnej regulácie v SR. „V tejto súvislosti pre možnosti ďalšieho vývoja budú podstatné aj závery z aktuálneho summitu Rady na úrovni premiérov, kde Európska komisia K predstaví ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečnosti dodávok energie a na elimináciu negatívnych dopadov vysokých cien energií,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. Návrhom EK, ktorá včera predstavila súbor opatrení s cieľom zmierniť rast maloobchodných cien energí, sme sa venovali v tomto článku

Burzové ceny elektriny a plynu v Európe sa vracajú na úrovne pred inváziou Ruska na Ukrajinu. Podľa španielskeho think tanku AleaSoft Energy Forecasting sú dôvodmi stagnácia vojenského konfliktu, príchod jari spojenej s teplejším počasím a s tým súvisiace zníženie spotreby energií.

Zdroj: AleaSoft Energy Forecasting

Slovenskí odberatelia elektriny sa v roku 2021 poskladali výrobcom elektriny zo zelených zdrojov energie a kogenerácie sumou necelých 350 miliónov eurUkázali to zverejnené čísla ÚRSO, ktoré má ešte potvrdiť finálny audit. Celková bilancia nákladov a výnosov v systéme podpory OZE a VÚ KVET dosiahla prebytok 91,39 miliónov eur.

Donedávna odsudzovaný spoločný nákup zemného plynu by sa už onedlho mohol stať v realitou. Významne sa tiež zmiernil odpor voči regulácii maloobchodných cien. Európska komisia pripravila niekoľko návrhov, o ktorých budú diskutovať lídri štátov na európskom summite.

SPP otvoril v Žiline Centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny, kde nájde bezpečné útočisko do 120 osôb.

1 2 3 4 5