V krátkosti

Podľa nového nariadenia EÚ č. 2018/1999 majú štáty vo svojich podporných systémoch OZE zahŕňať aj náklady na pripojenie či bezpečnosť sústavy. Na Slovensku sa však táto časť nákladov socializuje prostredníctvom poplatkov v cenovej regulácii, upozornil advokát Rastislav Hanulák na dnešnom seminári v Bratislave. Priblížil aj viaceré zmeny domácej sekundárnej legislatívy vrátane pripravovanej novely vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu.

Zdroj: sféra, a.s.

IAEA ukončila misiu OSART na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce pred spustením bloku do prevádzky. Zahraniční odborníci predložili viaceré odporúčania a návrhy na ďalšie zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti elektrárne. Záverečná správa bude predložená slovenskej vláde do 3 mesiacov. Následná misia OSART by sa mala konať asi o 18 mesiacov.

Zdroj: IAEA

Vláda by mala v stredu 11. 12. odobriť Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030. V rámci medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo hospodárstva akceptovalo viac než 200 podnetov. Dodatočne ešte bude musieť rezort zapracovať odporúčania z posúdenia vplyvov na životné prostredie. Emisie skleníkových plynov v sektoroch mimo ETS sa majú na Slovensku do roku 2030 znížiť o 20 %, podiel OZE sa má zvýšiť aspoň na 19,2 %. Navrhnuté opatrenia prispejú k zvýšeniu energetickej efektívnosti na úrovni 30,3 %.

Ešte koncom roka by sa vraj mal vládny kabinet zaoberať koncepciou riešenia energetickej chudobyPodľa šéfa ÚRSO Ľubomíra Jahnátka je teraz na ťahu premiér. „Už som rozhodol, že ak sa do konca roka neuskutoční rokovanie na úrovni ministra a mňa, pošleme to do vlády aj tak. Nech si s tým predseda vlády robí, čo chce. Nemám inú možnosť.“

Škoda JS mení majiteľa. Hlavného dodávateľa technológie pre jadrovú elektráreň Mochovce kupuje od Gazprombank kórejská spoločnosť Korea Heavy Industry & Development. Hodnota transakcie sa podľa denníka Hospodářské noviny pohybuje rádovo v stovkách miliónov eur.

Zdroj: Archív MJ

ÚRSO schválil spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava nové ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na roky 2020 - 2021. U väčšiny maximálnych cien došlo k poklesu. Celkové plánované náklady na obstaranie podporných služieb sa v budúcom roku znížili.

Poslanci dnes jasnou väčšinou odobrili rýchlu novelu ústavného zákona, ktorou predišli znefunkčneniu riadiacich a dozorných orgánov spoločností s majoritnou majetkovou účasťou štátu. Najväčšie negatívne dopady predchádzajúcej novely zákona by sa prejavili u energetikov. Nominanti súkromných investorov tak nebudú verejnými funkcionármi.

Od 1. 1. 2020 sa v predstihu spustí reverzný tok plynu na turecko-bulharskej hranici, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok plynu v Bulharsku a Grécku v prípade výpadku tranzitu cez Ukrajinu. Rumunsku tento reverz veľmi nepomôže z dôvodu infraštruktúrnych a komerčných obmedzení. Vzhľadom na takmer plné podzemné zásobníky vo východnej a strednej Európe sú krajiny EÚ oveľa lepšie pripravené na potenciálne výpadky.

Nová eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson vo štvrtok (4. 12.) predstavila na zasadnutí Rady EÚ hlavné piliere a priority smerovania energetiky EÚ a svojho pôsobenia vo funkcii - ľudia, planéta a partnerstvá.

V budúcom regulačnom období (od roku 2022) bude treba zjednotiť trhové ukazovatele, ktoré vstupujú do výpočtu maximálnych cien za dodávku elektriny, zemného plynu a tepla. Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek to naznačil na tlačovej konferencii k cenám energií v roku 2020. V cenových vyhláškach ÚRSO pre jednotlivé oblasti energetiky sa zohľadňuje vývoj komodít v odlišných časových obdobiach.

Tarifa za prevádzkovanie systému bude v roku 2020 vo výške 23,621 €/MWh. Uviedol to predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek na dnešnej tlačovej konferencii. 

Zdroj: sféra, a.s.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) sa stal členom Európskeho výskumného inštitútu pre energetické a plynárenské inovácie (ERIG). Cieľom ERIG, ktorý vznikol v roku 2015, je iniciovať a podporovať európske výskumné projekty v oblasti obnoviteľných plynov, inteligentnej energetiky a v regióne Severného mora.

Elektráreň Vojany začiatkom roka 2020 upraví svoju palivovú základňu. Slovenské elektrárne testovali spoluspaľovanie tuhého druhotného paliva na báze ropných produktov a biomasy. V súčasnosti je zdroj prispôsobený na čierne uhlie z Ruska, ktoré je od roku 2013 možné spoluspaľovať s biomasou. Dovoz uhlia nie je podľa elektrární za súčasných podmienok na trhu konkurencieschopný.

Parlament zvolil druhého kandidáta na člena Regulačnej rady pri ÚRSO. Stal sa ním František Pecho zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Získal 53 z 91 hlasov prítomných poslancov, čím bola splnená zákonná podmienka. O tom, kto zasadne na uvoľnené miesto v Regulačnej rade rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová. Vyberať si bude medzi Pechom a Sylviou Beňovou, ktorú parlament zvolil ešte na októbrovej schôdzi.

Zdroj: sféra, a.s.

Holding EPH chce prevziať do svojho energetického portfólia taliansku spoločnosť Sorgenia. Záväznú ponuku plánuje EPH podať do polovice decembra v konzorciu so spoločnosťou A2A, informuje Euro.

Slovalco plánuje od januára 2020 obmedziť výrobu. Vedenie najväčšieho výrobcu hliníka na Slovensku navrhlo znížiť produkciu o 20 % oproti súčasnosti v reakcii na zhoršujúcu sa trhovú situáciu. Rozhodnutie ešte musí schváliť valné zhromaždenie. Obmedzenie výroby sa prejaví aj na znížení spotreby elektriny, ktorá pre firmu predstavuje zásadný náklad (asi 124,6 mil. USD v roku 2018). 

Plynovod Sila Sibíri, ktorý po prvýkrát prepojil Rusko s Čínou, je oficiálne v prevádzke. Gazprom investoval do infraštruktúry s dĺžkou 2200 km rekordných 55 miliárd dolárov. S dodávkami ruského plynu zo sibírskych nálezísk do severovýchodnej Číny sa počíta na obdobie 30 rokov. Ceremoniálu sa cez telemost zúčastnili ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching. 

Zdroj: Gazprom

Rast ceny komodity na burzách spôsobil, že odberatelia sa musia v roku 2020 pripraviť na zásadné zvýšenie cien elektriny. Zisťovali sme, ako sa pohnú ceny u hlavných dodávateľov. Spôsob nastavenia plošnej regulácie na Slovensku dáva domácnostiam len homeopatické možnosti ako ušetriť, tvrdí Združenie dodávateľov energií.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov od prvého januára 2020 mení obchodné podmienky a niektoré interné dokumenty. Úprava súvisí s tohtoročnou novelizáciou zákona (218/2013).

Slovenská elektrizačná prenosová sústava zverejnila pravidlá denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre nasledujúci rok. 

Za normálnych podmienok ENTSO-E neočakáva počas nadchádzajúcej zimy riziko nedostatku dodávok elektriny v Európe. V prípade vlny extrémnej zimy v kombinácii s nedostatkom výroby z OZE a neplánovanými výpadkami vo výrobe a prenose by mohli mať v januári problém v Belgicku a Francúzsku. Asociácia vo svojom zimnom výhľade pre Slovensko očakáva dostatok výrobnej kapacity aj v prípade špičiek dopytu, najmä vďaka reštartu paroplynu v Malženiciach a tiež dostatočným cezhraničným prepojeniam.

Vo všetkých 7 krajinách, ktoré sa nedávno pripojili k jednotnému prepojeniu vnútrodennému trhu s elektrinou (SIDC), došlo k výraznému nárastu objemu obchodov a prevádzka funguje stabilne. Český organizátor trhu s elektrinou, OTE, už v prvých dvoch hodinách po spustení cezhraničného obchodovania evidoval uzavretie vyše tisíc obchodov s dňom dodávky na nasledujúci deň. Tretia vlna rozšírenia SIDC sa očakáva koncom roka 2020. Termín integrácie Slovenska je otázny.

Zdroj: SIDC

Vnútroštátny správca emisných kvót SR pristúpil od 1. januára 2020 k zmene cenníka. Úprava spočíva napríklad v zmene fixnej zložky paušálneho ročného poplatku za spravovanie účtov v registri Únie.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) vyzýva, aby sa podobné dotačné programy ako pre elektromobily uplatnili aj pre vozidlá s pohonom na CNGLNG. Takúto podporu označuje za jedno z riešení, ako zmierňovať znečistenie ovzdušia na Slovensku. Za najväčší problém označuje SPNZ tuhé znečisťujúce látky - jemné prachové častice, ktoré sa okrem dopravy uvoľňujú aj pri spaľovaní pevných palív (vrátane biomasy) počas vykurovacej sezóny.  

Parlament vo štvrtok podvečer v tajnej voľbe nezvolil druhého kandidáta na člena Regulačnej rady na ÚRSO. O post sa uchádzali František Pecho zo spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a profesor František Janíček, ktorý pôsobí na STU v Bratislave. Ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Opakovaná voľba by sa mala uskutočniť budúci utorok (3. 12.). Jedinou kandidátkou, ktorú poslanci zvolili ešte v októbri, zostáva Sylvia Beňová.

Európska komisia schválila plán slovenskej vlády poskytnúť 92 miliónov eur firme Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na zmiernenie sociálnych a environmentálnych dopadov skoršieho uzatvorenia baní v Handlovej a Novákoch do roku 2023. Štátna pomoc má ísť baníkom, obzvlásť na vyplatenie odstupného v súlade s národnou legislatívou. Tiež sa použije na uzatvorenie banských šácht a rekultiváciu krajiny.

eFocus: Nabíjacie stanice využívajúce technológiu obojsmerného nabíjania (vehicle to grid) aktuálne nepovažuje Peter Badík zo spoločnosti GreenWay za ekonomické riešenie, pretože každým nabíjacím cyklom sa batéria vozidla opotrebúva. Rovnaký efekt možno podľa neho docieliť spomalením nabíjania. Nový koncept nabíjačiek, ktorý sa testuje aj v SR, by mohol v budúcnosti pomôcť pri stabilizácii sústavy.

eFocus: Na Slovensku by sa mala na odbornej úrovni začať diskusia o možnosti vytvorenia energetického datahubu. V inteligentnom systéme budúcnosti, kde bude neustále rásť potreba po výmene a správe údajov, majú podľa Petra Chochola zo spoločnosti sféra zohrávať datahuby dôležitú úlohu. Pre všetkých účastníkov trhu poskytujú simultánny prístup, vrátane najrôznejších služieb pre koncových odberateľov. Za ďalšie benefity datahubov označil fungovanie v štandardizovanej forme a bezpečnosť. Datahuby pritom nemusia byť fyzicky centrálne, aplikácia systémov v krajinách EÚ je rôzna.

Zdroj: sféra, a.s.

eFocus: Na Slovensku má zmysel v strednodobom horizonte uvažovať o deregulácii cien dodávok elektriny, ale nemožno ju uskutočniť skokovým spôsobom. Branislav Sušila z Východoslovenskej distribučnej si dokáže predstaviť čiastočné riešenie. Variabilná zložka ceny by podľa neho mohla naďalej podliehať regulácii. Fixná zložka, ktorá odzrkadľuje služby dodávateľa pre zákazníkov, by sa uvoľnila, navrhol počas diskusie na konferencii v Bratislave. 

Stredoslovenská distribučná investuje do projektu rekonštrukcie dvoch elektrických vedení vysokého napätia na Horehroní. Práce na vzdušnom vedení v Osrblí boli už ukončené. V Brusne majú prebiehať ešte niekoľko týždnov, pričom časť vedenia by sa mala v komplikovanom úseku zakopať do zeme. Hodnota investície predstavuje 400-tisíc eur. 

Zdroj: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Podľa výsledkov Eurobarometra si až 31 % opýtaných Slovákov myslí, že najefektívnejšou cestou ako riešiť problémy s kvalitou ovzdušia je aplikovanie prísnejších kontrol znečistenia pri priemyselných a energetických činnostiach a tiež zavedenie prísnejšej legislatívy v tejto oblasti. Až 54 % opýtaných uviedlo, že výrobcovia energie nerobia dosť pre zlepšenie kvality ovzdušia. Z viac než tisícky opýtaných 58 % vníma zhoršenie kvality ovzdušia na Slovensku za posledných 10 rokov. 

Šéf ukrajinskej spoločnosti Naftogaz Jurij Vitrenko na sociálnej sieti informoval, že Štokholmská obchodná komora zamietla sťažnosť ruského Gazpromu voči rozhodnutiu z arbitráže, ktoré padlo v decembri 2017.  V ňom tribunál odmietol nároky Gazpromu na základe klauzuly take-or-pay vo výške 56 miliárd amerických dolárov. Odvolací súd tiež Naftogazu priznal náhradu trov konania.

Koncom tohto roka sa v Európe odstavia dva atómové bloky. Svoju prvú jadrovú elektráreň odpoja Švajčiari, a to Mühleberg. Leží západne od Bernu a v prevádzke bola 47 rokov. Proces vyraďovania a likvidácie by mal trvať 15 rokov a vyjde na viac ako 2 miliardy eur. V Nemecku odstavia druhý blok elektrárne Philippsburg s výkonom 1402 MW, ktorá sa nachádza južne od Mannheimu. V krajine tak ostane v prevádzke posledných 6 atómových blokov.

Výroba elektriny z uhlia by mala tento rok klesnúť celosvetovo o rekordné 3 %, t. j. asi o 300 TWh. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila webová stránka Carbon Brief. Veľkú zásluhu si môžu pripísať západoeurópske krajiny, najmä Nemecko, Španielsko, Veľká Británia a Írsko a tiež USA, kde došlo k uzavretiu dvoch veľkých uhoľných elektrární, či India. Stredná a východná Európa zatiaľ výrobu elektriny z uhlia výraznejšie neobmedzila.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga v pondelok rokoval s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóm. Na kompresorovej stanici vo Veľkých Zlievcach sa dohodli, že v prípade zastavenia tranzitu cez Ukrajinu pomôže chýbajúce kubíky plynu nahradiť slovensko-maďarský plynovod, ktorý je v prevádzke od roku 2015.

Zdroj: MH SR

V stredu sa v Bratislave uskutoční odborný seminár o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. O aktuálnej legislatívnej úprave a jej aplikácii v praxi bude prednášať Zuzana Füleová, šéfka oddelenia spotrebných daní Ministerstva financií SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár tu

Ukrajinský Naftogaz je bližšie k unbundlingu. Regulátor NEURC udelil predbežné rozhodnutie o certifikácii pre budúceho prevádzkovateľa prepravnej sústavy. Po schválení Energetickým spoločenstvom bude môcť vydať definitívne rozhodnutie o zriadení prepravcu, ktorý by mal začať fungovať ako samostatný subjekt od 1. januára 2020S unbundlingom pomáha aj Eustream.

V areáli Martinskej teplárenskej v noci horelo. K požiaru došlo na prevádzke zauhľovania, skládka hnedého uhlia zasiahnutá nebola. Spoločnosť informovala, že požiar bol uhasený o 6:30 a dodávka tepla pre odberateľov pokračuje bez obmedzenia. Podľa Polície SR vykonané merania ukázali mierne prekročenie emisných limitov. V dôsledku požiaru, ktorého príčina sa momentálne vyšetruje, v meste a okolí pretrváva nedostatočná viditeľnosť.

Slovenské elektrárne plánujú 10. decembra 2019 začať s opakovaným náhrevom tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Potrvať by mal pravdepodobne do konca januára budúceho roka, potvrdila pre portál energoklub.sk Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR.

Zdroj: Archív MJ

Národná banka Slovenska sa stala členom skupiny Network for Greening the Financial SystemV súčasnosti táto iniciatíva združuje 46 centrálnych bánk a 9 pozorovateľov analyzujúcich riziká a príležitosti, ktoré čakajú krajiny pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku v dôsledku zmeny klímy.

ÚRSO tlačí na spoločnosť Magna Energia, aby prehodnotila nedávno schválené ceny elektriny pre rok 2020. Úrad nanovo otvoril cenové konanie, ktoré by už malo zohľadňovať zmenu parametrov v cenovom vzorci. Podľa dodávateľa budú výsledkom vyššie ceny pre domácnosti a malé podniky.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti dnes vypočul nových kandidátov na člena Regulačnej rady pri ÚRSO. O tento post sa uchádzajú František Pecho zo spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a profesor František Janíček, ktorý pôsobí na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave. Ak poslanci zvolia jedného z nich, prezidentka si bude môcť vybrať z dvojice kandidátov. Nateraz jedinou kandidátkou, ktorú zvolili poslanci, zostáva Sylvia Beňová. Regulačná rada v súčasností pôsobí iba v štvorčlennej zostave. 

Zdroj: sféra, a.s.

1 2 3 4 5

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK