V krátkosti

Orgány štátnej správy minulú zimu ušetrili v priemere 14,2 % energie, vyplýva z vyhodnotenia Inštitútu environmentálnej politiky. Stanovený cieľ úspor 15 % sa nepodarilo dosiahnuť napr. ministerstvu dopravy, hospodárstva ani vnútra. Slovenská informačná služba znížila spotrebu energií len o 5 %.< Viac

Skupina janom zavŕšila predaj veterných parkov s inštalovaným výkonom 70 MW vo Fínsku. Aktíva v hodnote 120 miliónov eur získala nemecká investičná spoločnosť Aquila Capital.  

MIRRI SR vyhlásilo výzvu na národný projekt Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline v objeme 56,1 mil. eur z Fondu na spravodlivú transformáciu. Určená je pre projekt, ktorý rozvíja MH Teplárenský holding (MH TH) a firma Geoterm Košice. Od roku 2026 by vykurovanie pre štvrtinu obyvateľov Košíc mohla zabezpečovať energia zo zemského jadra

Ak sa chce SR vydať na cestu dekarbonizácie a energetickej bezpečnosti, takéto riešenie nebude zadarmo a občania by to mali vedieť. Od ekonomiky bude závisieť aj to, či sa SPP bude v budúcnosti ešte viac spoliehať na dodávky LNG. Šéf SPP Miroslav Kulla hovoril na konferencii ENERGOFÓRUM aj o tom, ako sa plynári pripravujú na koniec tranzitnej zmluvy medzi RuskomUkrajinou.

Návrh aktualizácie NECP je v súčasnosti predmetom zisťovacieho konania v rámci procesu strategického environmentálneho posudzovania. Pripomienky k dokumentu, ktoré predložilo MH SR, je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia, ku ktorému došlo 6. 10. 2023.

SPP plánuje neďaleko Galanty vybudovať veterný park, ktorý by pozostával z piatich veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 33 MW. So spustením do prevádzky sa počíta od roku 2027. Návrh bol predložený do procesu EIA. Hodnota investície predstavuje zhruba 56 mil. eur.

Spoločnosť SPP–distribúcia spolu s partnermi podporia nákup nového nízkoemisného plynového kondenzačného kotla špeciálnym poukazom na zľavu do 600 eur. Viac

Ministerkou hospodárstva sa má stať Denisa Saková. O nominácii do nového vládneho kabinetu rozhodlo predsedníctvo strany Hlas-SD, ktorej na základe koaličnej zmluvy tento rezort prináleží. Saková tak nahradí Petra Dovhuna, ktorý vedie MH SR v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora od mája 2023.

Slovenské elektrárne ukončili energetické spúšťanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Od prvého prifázovania nový blok dodal do siete už viac ako 1,2 milióna MWh elektriny. Viac

Spoločnosť SEPS otestovala využitie agregácie flexibility pre potreby regulácie elektrizačnej sústavy v pilotnom projekte PIAF. Partnermi projektu, ktorý prebiehal od januára 2022 do októbra 2023 boli Nano Energies, Žilinská Univerzita a Stredoslovenská distribučná. Viac

Cez víkend sa na Slovensku uskutočnilo prvé zdieľanie elektriny prostredníctvom energetického dátového centra OKTE, ktoré spustili len pred dvoma týždňami. Objem zdieľanej elektriny sa v rámci 15-minútových zúčtovacích periód pohyboval od 0,004 MWh do 0,016 MWh.

Platí nová vyhláška ministerstva pôdohospodárstva o náležitostiach vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ktorá je dôležitá pre výrobcov energie z OZE. Okrem informácií o pestovateľovi, druhu a množstve biomasy, roku vypestovania alebo vyťaženia bude súčasťou aj čestné vyhlásenie o splnení kritériá udržateľnosti. Vzor vyhlásenia zverejní rezort na svojej webstránke.

Slovnaft spúšťa do prevádzky nový zásobník na etylén. Investícia v celkovej výške takmer 70 miliónov eur zníži potrebu pravidelného odstavovania výrobnej jednotky na výrobu polyetylénu LDPE4 o polovicu. Zníži sa tak objem emisií CO2 aj spotreba elektriny a obyvatelia v okolí rafinérie pocítia najmä zníženie pravidelného flérovania, teda spaľovania na poľných horákoch. Viac

Holandský výrobca tepelných čerpadiel BDR Thermea plánuje postaviť nový závod vo Vranove nad Topľou. Spustenie výroby je naplánované na štvrtý kvartál 2023 a investor tu plánuje vytvoriť postupne približne 750 nových pracovných miest.

Spoločnosť SEPS aktualizovala technické podmienky s požiadavkami pre pripojenie sa k platformám MARIPICASO. Regulačný úrad ÚRSO udelil SEPS výnimku z lehoty na pripojenie do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie do 24. júla 2024. Viac

Sedemnásty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® 2023 uzavrel keynote speaker, ekonóm Tomáš Sedláček. Vo svojej inšpiratívnej prednáške sa venoval nielen ekonomickým, ale aj filozofickým aspektom našej ekonomiky a energie západnej spoločnosti.

Jedným z cieľov energetiky na Slovensku je aj zvýšenie celkového inštalovaného výkonu na 750 MW pre vietor a 1400 MW pre fotovoltiku. Ako uviedla Jana Ambrošová zo Združenia dodávateľov energií, dosiahnutie tohto cieľa do roku 2030 je príliš ambiociózne. Michal Hudec z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zároveň vníma veľký potenciál pre digitalizáciu a využívanie informačných technológii v prostredí energetiky.

Druhý deň konferencie ENERGOFÓRUM otvoril Ján Pišta zo spoločnosti JPX. Poskytol pohľad na vývoj cien elektriny na Slovensku od januára 2023 ako aj perspektívu pre nadchádzajúcu zimnú sezónu. Za dlhodobé riziká považuje okrem nárastu politickej nestability aj úbytok stabilných zdrojov a vysokú cenú emisných kvót.

Záver odborného programu prvého dňa konferencie ENERGOFÓRUM® 2023 patril diskusii o regulácii a aktuálnom dianí na trhu s elektrinou a plynom. Podľa vyjadrenia Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group bolo obdobie posledného roka turbulentné a príliš bohaté na legislatívne zmeny. Petronela Chovaníková zo spoločnosti Veolia Energia Slovensko v rámci diskusie apelovala na nevyhnutnosť stabilnej a predvídateľnej legislatívy.

Spoločnosť SPP sa zapojila do spoločných nákupov plynu na úrovni EÚ prostredníctvom platformy AggregateEU, ale cenové ponuky nevyužila. Ako uviedol šéf predstaventsva a generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla, štátnemu podniku platforma nedokázala vygenerovať výhodnejšie ceny plynu, ako je schopný získať od dodávateľov priamym rokovaním.

Akumuláciu a agregáciu vníma Andrej Juris z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako tému, ktorá má na Slovensku potenciál širokého využitia a je potrebné podporiť ju aj z pozície regulátara. Uviedol, že ÚRSO plánuje korigovať cenovú reguláciu a priebežne novelizovať pravidlá trhu tak, aby reflektovali skúsenosti z praxe v regulačnom rámci.

Na Slovensku sú v súčasnosti inštalované batériové systémy s kumulatívnou kapacitou 27,5 MWh a vo výstavbe je ďalších 31 MWh. Informoval o tom Marián Smik zo Slovenskej batériovej aliancie v panelovej diskusii "Akumulácia energie a hľadanie flexibility" na konferencii ENERGOFÓRUM 2023.

Víziou a cieľom v rámci podpory OZE je aj výraznejšia podpora rozvoja vetra. Predpokladá sa vytvorenie dvoch alebo troch akceleračných zón na území Slovenska. Henrich Krejčí zo sekcie plánu obnovy, Národnej implementačnej a koordinačnej autority komunikoval aj merateľný cieľ tejto reformy definovaný Európskou komisiou. Do roku 2025 by mal celkový inštalovaný výkon predstavovať 300 MW.

Novú výzvu pre batériové systémy z Plánu obnovy za účelom zvyšovania flexibility sústav pre vyššiu integráciu OZE s rozpočtom 64 mil. eur by mohlo Ministerstvo hospodárstva vyhlásiť už o niekoľko týždňov. Potvrdil to na konferencii ENERGOFÓRUM Henrich Krejčí z NIKA. Dôvodom mierneho meškania sú podľa neho nové pravidlá európskej pomoci, ktoré musí znenie výzvy reflektovať.<

Odborný program konferencie ENERGOFÓRUM® 2023 odštartoval diskusiou o výzvach a príležitostiach na ceste k zelenej ekonomike. Branislav Sušila z Ministerstva hospodárstva SR deklaroval pozíciu Slovenska v produkcii CO2 pri výrobe elektriny. Spomedzi členských štátov EÚ sme na piatom mieste. Zároveň však zdôraznil, že napriek podpore ďalšieho rozvoja OZE na Slovensku nie je možné očakávať pokrytie celkovej spotreby elektriny len produkciou z OZE zdrojov.

Sedemnásty ročník Konferencie ENERGOFÓRUM® 2023 otvoril obchodný riaditeľ spoločnosti SFÉRA Peter Chochol. Účastníkov
konferencie privítal aj zástupca Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI), spoluorganizátora tohtoročnej konferencie. Peter Klamo, člen prezídia SCDI, predstavil koncept, činnosť a víziu centra.

Členské štáty v pondelok definitívne schválili revíziu smernice o OZE, ktorá má za cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel obnoviteľných zdrojov min. na 42,5 %. Sprísnia sa tiež čiastkové ciele v jednotlivých sektoroch - v doprave, priemysle a vykurovaní. Kľúčové bude urýchlenie povoľovacích procesov a ich zjednodušenie v zadefinovaných akceleračných oblastiach ako aj zavedenie princípu prevažujúceho verejného záujmu, čím sa obmedzia dôvody pre námietky proti novým projektom. Smernicu podporilo 23 krajín vrátane Slovenska, proti bolo Maďarsko a Poľsko.

Na konferencii ENERGOFÓRUM® 2023 vystúpi český ekonóm Tomáš Sedláček. V dvojdňovom programe sa bude riešiť sedem samostatných tém, účastníci získajú deväť hodín odborných informácií a spoznajú tridsať osobností z energetiky. Celé podujatie bude možné opäť sledovať aj online.

Súčasná situácia so zverejňovaním a aktualizáciou cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu ukazuje nedostatočnú mieru konkurencie medzi dodávateľmi na trhu. Vytvára tak riziká ohľadne primeranosti zmluvných cien elektriny a plynu. Upozornil na to ÚRSO na základe septembrového prieskumu zverejnených cien a cenníkov dodávateľov. Viac

EPH buduje najväčšiu plávajúcu solárnu elektráreň v Nemecku, a to na jazere Ostsee pri meste Cottbus. Vzniklo po rekultivácii povrchovej bane na ťažbu hnedého uhlia. Inštalovaný výkon plávajúcej FVE má dosiahnuť 29 MW a so spustením prevádzky sa počíta v druhej polovici roka 2024.

OKTE tento týždeň spustil Energetické dátové centrum, ktoré umožní prístup na trh s elektrinou poskytovateľom flexibility, energetickým spoločenstvám aj prevádzkovateľom zariadení na uskladňovanie elektriny. Plná funkčnosť EDC je naplánovaná na 1. 7. 2024. Viac

Náklady na odpojenie od sústavy tepelných zariadení sa budú počítať po novom. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predstavil nový predpis, ktorým ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením a spôsob ich výpočtu.

Česká štátna spoločnosť ČEPS kupuje tamojšieho prepravcu zemného plynu, Net4Gas, ktorý prevádzkuje systém plynovodov a kompresných staníc s celkovou dĺžkou takmer 4000 kilometrov. Dokončenie transakcie, ktorú schválila vláda ČR, však ešte podlieha súhlasu regulačných orgánov.

Podľa údajov nemeckej asociácie BDEW zabezpečili obnoviteľné zdroje energie počas prvých troch kvartálov tohto roka 52-percentné pokrytie domácej spotreby elektriny. Obzvlášť silné boli mesiace máj – júl. Výroba elektriny počas deviatich mesiacov dosiahla objem 199 TWh.

Holandsko počas víkendu po 60 rokoch definitívne zastavilo ťažbu zemného plynu v gigantickom poli v provincii Groningen.

SAŽP vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy programu Obnov dom. V rámci všetkých troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) aktuálne realizuje skupinový nákup tepelných čerpadiel v rámci projektu CLEAR-X, financovaného z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Tepelné čerpadlá sú čoraz populárnejšie aj na Slovensku - minulý rok sa ich predalo 13 225, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 88 %.

Slovenské elektrárne vyhlásili ďalšiu aukciu záruk pôvodu elektriny z OZE, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2023. V ponuke sú záruky z vodných elektrární vlastnej produkcie v celkovom objeme 153,135 GWh, ktoré je možné uplatniť vo viacerých mesačných intervaloch. Prvej samostatnej aukcie výrobcu v polovici júla tohto roka sa zúčastnili len domáce subjekty, ktoré zobchodovali 98 GWh v celkovej sume vyše 530 tisíc eur.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) podpísal memorandum o podpore plynovej mobility so spoločnosťou Shell Slovakia. Na Slovensku je aktuálne k dispozícii sieť 25 plniacich staníc na CNG a 3 stanice na LNG. Shell Slovakia je celkom 18. signatárom memoranda, informoval Slovgas. 

Vláda dokončila proces schválenia všeobecného hospodárskeho záujmu pre dodávku elektriny za zastropovanú cenu pre rok 2024. Agent, ktorým je štátny SPP, dodá elektrinu vyrobenú SE, za 61,2 €/MWh zvýšenú o koeficient zohľadňujúci diagram dodávky definovaný vyhláškou ÚRSO vo výške 10 %. Výsledná cena za dodávku elektriny agentom pre domácnosti tak bude 67,3285 €/MWh.

V roku 2022 boli celkové dodávky palivovej drevnej biomasy na úrovni 1,3 milióna ton. Trhy s drevnými palivami boli v ostatných dvoch rokoch silné, využívali sa hlavne ako núdzové palivo.

V Zbierke zákonov vyšla nová cenová vyhláška ÚRSO č. 370/2023 regulujúca podporu výroby elektriny. Účinnosť nadobudne 1. 10., resp. niektoré ustanovenia začiatkom roka 2024. Okrem iného sa pri indexácii výkupných cien má flexibilnejšie zohľadniť vývoj cien vstupných surovín a upravuje korekcia pri nákupe emisných kvót. Viac k tejto téme sa dočítate tu.

Spoločnosť SPP otvorila na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na LNG na hraničnom odpočívadle Brodské. Stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorý podporila Európska komisia je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).  Viac

Aké predstavy o vývoji energetiky majú zástupcovia politických subjektov, ktoré sa zúčastnia septembrových parlamentných volieb? Platforma ENERGOKLUB® minulý týždeň zorganizovala špeciálne diskusné podujatie. Prinášame vám kompletný záznam. 

Energetické spúšťanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa dostalo do záverečnej fázy. Po približne roku od zavezenia prvej palivovej kazety do reaktora zvýšili Slovenské elektrárne jeho výkon na nominálnu hodnotu 471 MW. Viac

PMÚ uložil pokutu vyše 7,2 mil. eur štyrom firmám za kartel vo verejnom obstarávaní na dodávku prác, tovarov a služieb pri výstavbe elektrického zariadenia, ktoré vyhlásila SEPS. Podnikatelia tiež dostali zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Viac

1 2 3 4 5