V krátkosti

Poľský úrad na ochranu životného prostredia odobril výstavbu prvej jadrovej elektrárne na pobreží Baltského mora. Projekt budú mať na starosti americké firmy Westinghouse a Bechtel v konzorciu spolu s firmou Polskie Elektrownie Jądrowe. Práce sa majú začať v roku 2026 a spustenie prevádzky sa plánuje v roku 2033.

V rámci ďalšej žiadosti o platbu z Plánu obnovy vo výške 815 mil. eur Slovensko vykazuje aj dosiahnutie stanovených energetických cieľov. Ide o reformu trhu s elektrinou a zavedenie nového právneho rámca v oblasti podpory OZE. Zmeny viacerých zákonov nadobudli účinnosť ešte auguste a októbri minulého roka.

Už len dnes do polnoci môžete využiť zvýhodnenú registráciu na konferenciu ENERGOFÓRUM® 2023! Počet účastníkov sa už blíži k maximálnej kapacite, ale podujatie bude opäť možné sledovať aj online.

SIEA a ZMOS podpísali memorandum o spolupráci pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov. Spolupráca sa týka pripravovaného projektu Kapacity pre regióny, v rámci ktorého vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Viac

Tepelné čerpadlá sú podľa oxfordskej štúdie v studenom počasí dvakrát efektívnejšie ako systémy na fosílne palivá. Závery nedávno zverejnili v odbornom časopise Joule. Autori skúmali dáta zo siedmich výskumov uskutočnených v Európe, severnej Amerike a Ázii. Viac

Aké predstavy o vývoji energetiky majú zástupcovia politických subjektov, ktoré sa zúčastnia blížiacich sa parlamentných volieb? Už dnes sa uskutoční ďalšia debata platformy, ktorej sa zúčastnia: Jana Ambrošová (Modrí, Most-Híd), Karol Galek (Sloboda a Solidarita), Štefan Kišš (Progresívne Slovensko) a Kamil Šaško (HLAS-SD). 

Firma SEPS zverejnila podmienky obstarávania podporných služieb (PpS) na rok 2024. Záujemcovia musia v rámci kvalifikačnej fázy predložiť svoje žiadosti spolu s dokumentáciou do 29. septembra 2023. Následne budú môcť uchádzači, ktorí splnili podmienky kvalifikácie, podávať cenové ponuky v rámci jednotlivých výziev pre obstarávané PPS v systéme Damas Energy.

Domácnosti budú mať aj v budúcom roku elektrinu za zvýhodnenú cenu. Ministerstvo hospodárstva sa dohodlo so Slovenskými elektrárňami na podmienkach jej predaja štátnej sppoločnosti SPP. Aké sú podmienky zmluvy? Čítajte podrobnosti. 

Spoločnosť ČEPS dokončuje akvizíciu firmy RWE Gas Storage v Česku, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky plynu. Spojenie subjektov už schválil aj tamojší úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.< Viac

Spoločnosti Gotion High-Tech a InoBat plánujú do roku 2026 vybudovať gigafabriku na výrobu batérií pre elektromobily s kapacitou 20 GWh. Viac

MŽP chystá novelizáciu vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia. Okrem iného plánuje predĺžiť možnosť využívania šesťmocného chrómu, ktorý sa používa v plynových absorpčných tepelných čerpadlách ako protikorózne činidlo. Z dôvodu obmedzeného technického pokroku ho nie je možné nahradiť.

Nadrezortná pracovná skupina zriadená regulačným úradom ÚRSO vypracovala konkrétne návrhy na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou. Odporúčania boli minulý týždeň zaslané vládnemu kabinetu. Viac

Počet registrovaných účastníkov tohtoročnej konferencie ENERGOFÓRUM® sa už blíži k maximálnej kapacite. Záujemcovia môžu stále využiť zvýhodnenú cenu, ktorá platí do 25. 9. Podujatie bude možné sledovať aj online.

Pre motoristov jazdiacich na stlačený zemný plyn otvorila spoločnosť SPP CNG ďalšiu vysokotlakovú plniacu stanicu v Trenčíne, ktorú bude využívať aj prevádzkovateľ tamojšej MHD. Štátna firma zároveň pokračuje v projekte fueLCNG Viac

Pravidlá pre vyplácanie kompenzácií dodávateľom energií sa opäť zmenia. Kabinet len po troch mesiacoch novelizoval nariadenia, ktorých cieľom je ešte viac uľaviť štátnemu rozpočtu. Najviac sa dotknú dodávateľov plynu malým odberateľom.

Aké predstavy o vývoji energetiky majú zástupcovia politických subjektov, ktoré sa zúčastnia blížiacich sa parlamentných volieb? Budúci týždeň sa uskutoční ďalšia debata platformy.

Nadácia SPP vyhlásila nový ročník grantového programu SPPravmeTo 2023, v ktorom prerozdelí až 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí. 

Europoslanci schválili revidovanú smernicu o podpore OZE. Európsky cieľ do roku 2030 sa tak zvýši na minimálne 42,5 %. Zavedú sa tiež akceleračné zóny a zrýchlené povoľovanie pre projekty zelenej energie. Viac

Rezort životného prostredia rozdelil priemyselným podnikom takmer pol miliardy eur z Modernizačného fondu na dekarbonizačné projekty. Najvyššiu dotáciu 300 miliónov eur dostane košický U. S. Steel. Medzi úspešnými žiadateľmi sú tiež Duslo Šaľa, Mondi SCP, SLOVNAFT, Rona a Danucem.

Prevádzkovateľ prepravnej siete Eustream, patrí dlhodobo k najziskovejším podnikom a najväčším prispievateľom do štátneho rozpočtu. Kvôli geopolitickej situácii a postupnému poklesu priamych tokov ruského plynu do EÚ sa pozícia Eustream oslabuje. Čo ukázali výsledky skupiny EP Infrastructure za prvý polrok?

Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT) upozornila, že v mesiacoch január – júl 2023 evidoval český hasičský záchranný zbor až 45 požiarov fotovoltických systémov. Dôvod skokového rastu je podľa komory jasný – rastúci počet inštalácií bez odborných znalostí zhotoviteľa a spracovateľa dokumentácie. Viac

Návrh aktualizácie národného energetického a klimatického plánu Európskej komisii stále nepredložilo 12 krajín EÚ. Termín stanovený európskym nariadením uplynul 30.6. Slovensko svoj návrh zaslalo koncom augusta. Medzi štátmi, ktoré si povinnosť dosiaľ nesplnili sú susedné Rakúsko, Poľsko a Česko, ale tiež najväčšie štáty Nemecko a Francúzsko.

Nadácia Veolia Slovensko spúšťa 2. ročník programu Komunitné granty, ktorý je určený pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

Slovenské elektrárne spolu s partnermi získali grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov, ktorá bude posudzovať vhodnosť technológie v lokálnych podmienkach. Analýzou má prejsť celkom päť vytypovaných lokalít vrátane elektrární Vojany a Nováky alebo oceliarne U. S. Steel Košice.

Spoločná alokačná kancelária (JAO) spustila verejnú konzultáciu k návrhu pravidiel pre denné alokácie prenosových kapacít na profiloch s Ukrajinou. Spustenie spoločného prideľovanie kapacít na slovensko-ukrajinskom profile formou denných explicitných aukcií sa aočakáva v prvom štvrťroku 2024.

Pokles dopytu po elektrine v Európe spôsobený útlmom ťažkého priemyslu najviac prispel k tomu, že výroba elektriny z uhlia a zemného plynu sa v prvom polroku prepadla o necelú pätinu. Naopak svoju pozíciu si upevňujú obnoviteľné zdroje, predovšetkým fotovoltika. Až 17 krajín dosiahlo rekord vo výrobe zelenej elektriny. Aktuálne trendy v elektroenergetike analyzuje štúdia Ember

Východoslovenská distribučná (VSD) zjednodušila administratívne požiadavky na pripojenie lokálneho zdroja do svojej distribučnej sústavy. Celý proces prebieha výlučne elektronicky. VSD po novom nevyžaduje list vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti, mapu so zakreslením širších vzťahov s vyznačením umiestnenia zdroja, situačný plán susediacich objektov ani parcelné čísla jednotlivých nehnuteľností.

Prešovský samosprávny kraj podpísal memorandum o spolupráci so spoločnosťou PW Energy, ktorá plánuje v blízkosti Prešova postaviť geotermálnu elektráreň. Okrem výroby elektriny by chcela aj využiť zvyškové teplo na vykurovanie domácností a ďalších subjektov. Projekt, ktorý bol predložený v roku 2021, prešiel na jar tohto roku procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). So spustením elektrárne do prevádzky ráta firma od roku 2028. Financovanie projektu je nateraz otázne.

JAVYS a EDF podpísali v Paríži memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Firmy by mohli spolupracovať aj pri realizácii projektov malých modulárnych reaktorov (SMR). Viac

Rezort hospodárstva v pondelok vyhlásil výzvu na podporu výstavby verejných nabíjacích staníc pre elektromobily v objeme 6 miliónov eur. Po jarnej výzve určenej pre samosprávy môžu tentokrát získať dotácie podnikatelia. Aké sú podmienky?

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Regulačný úrad ÚRSO len minulý mesiac vydal prvé právoplatné osvedčenie pre energetické spoločenstvo na Slovensku, ktoré sa bude nachádzať v Prešove. Zisťovali sme podrobnosti.

SIEA podpísala s Úniou miest Slovenska memorandum o spolupráci budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky, ktoré agentúra plánuje otvoriť v rámci pripravovaného projektu Kapacity pre regióny. Viac

Slovenské elektrárne a Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre atómové elektrárne na Slovensku. Cieľom je diverzifikácia dodávok paliva pre elektrárne typu VVER 440. Prvé dodávky od Westinghouse sa predpokladajú v horizonte približne jedného roka od jeho licencovania. Viac

Prevádzkovateľ prepravnej siete plynu na Slovensku, spoločnosť Eustream, spustil verejnú konzultáciu svojho prevádzkového poriadku. Pripomienky je možné zasielať najneskôr do 28. augusta 2023.

Spoločnosť ČEPS sa dohodla s nemeckým gigantom RWE na predaji dcérskej firmy RWE Gas Storage CZ, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky plynu v Česku. Plánovaný obchod v hodnote 360 miliónov eur odobrila aj česká vláda, transakcia ešte podlieha schváleniu tamojšími regulačnými úradmi, čo by malo prebehnúť do konca roka. Viac

Zásobovanie Európy neruským plynom podľa analytika EGÚ Brno Michala Kocůrka zatiaľ funguje. V prípade súhre negatívnych faktorov môžu nastať krátkodobé cenové výkyvy ako počas zimnej sezóny, ktoré však nebudú dosahovať rekordné úrovne z konca minulého roka, povedal v rozhovore pre denník E15. Pri voľbe dlhodobých kontraktov na dodávku plynu volia energetické spoločnosti skôr zdržanlivejší prístup.

Spoločnosť EP Energies, ktorá patrí do skupiny EPH, získala povolenie pre výstavbu veterných elektrární v regióne Lužica v Nemecku. Projekt, ktorý bude situovaný v bývalej lokalite povrchovej ťažby hnedého uhlia, bude pozostávať z celkom 17 veterných turbín s kombinovaným inštalovaným výkonom 100 MW.

Tým, ktorí neboli prvé štyri mesiace tohto roka zaradení medzi zraniteľných odberateľov, sa spätne vykompenzuje rast vybraných regulovaných poplatkov. Štát to vyjde na 144 miliónov eur. Rozhodla o tom vláda na dnešnom rokovaní.

Po ukončení stop stavu pre tzv. volatilné zdroje sa do elektrizačnej sústavy postupne pripájajú prvé zdroje. V roku 2022 v sústave pribudlo 56 MW nových zdrojov vyrábajúcich elektrinu zo slnka. Šlo prioritne o malé a lokálne zdroje.

Funkciu výkonného podpredsedu Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu bude zastávať eurokomisár Maroš Šefčovič. Doteraz tento post patril Fransovi Timmermansovi, ktorý odstúpil kvôli kandidatúre v parlamentných voľbách v Holandsku. Šefčovič preberie aj agendu v oblasti klímy. 

Spolok slovenských univerzít spustil testovanie batérie spoločnosti INO-HUB Energy. Zámerom je vytvoriť plnohodnotný model redoxnej prietokovej batérie s potenciálom sériovej výroby do budúcnosti. Výhodou prietokovej technológie je lepšia hustota elektrolytu a efektivita ako pri tradičných batériách. Životnosť takejto batérie môže dosahovať 25 rokov. Viac

Asociácia SAPI víta pripravovanú vyhlášku ÚRSO o pripájaní zdrojov, ktorá má zjednotiť nastavenie pripájacích procesoch v prevádzkových poriadkoch distribučných spoločností, ale zároveň označila predstavený zámer za málo ambiciózny. Návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorá by po legislatívnom procese mala platiť od začiatku budúceho roka, sme sa detailne venovali v tomto článku.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila elektronický spôsob podávania žiadosti aj pre pripojenie viacerých odberných miest.

V súvislosti s prechodom na elektromobilitu pripravuje Ministerstvo vnútra novelu vyhlášky o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb aj na parkovanie a na nabíjanie elektromobilov v priestoroch stavieb. Aktuálne totiž nezohľadňuje špecifické umiestnenie takýchto vozidiel a ich nabíjanie. Rezort v súčasnosti zbiera podnety, pripomienkové konanie predpokladá vo februári 2024.

Pre politické strany kandidujúce vo voľbách je energetická efektívnosť budov prioritou, líšia sa však v navrhovaných prístupoch. Vyplýva to z ankety, ktorý uskutočnila platforma Budovy pre Budúcnosť.

2 3 4 5 6