V krátkosti

Dodávku elektriny pre spoločnosť ŽSR budú zabezpečovať tradiční regionálni dodávatelia, ZSE Energia, SSE a VSE. Zmluvy pre mimoriadnu združenú dodávku elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku boli uzavreté na 3 mesiace (platia od dnes do 21. júna 2022). Doterajší dodávateľ, firma A.EN, mala kvôli situácii na energetickom trhu problém s nákupom elektriny pre potreby ŽSR. Spoločnosť OKTE si dnes zároveň vo vzťahu k A.EN uplatnila finančnú zábezpeku. 

Poslanci NRSR v skrátenom legislatívnom konaní schválili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach (250/2012), ktorú minulý týždeň nečakane navrhlo MHSR. Ak zákon podpíše prezidentka, rozsah cenovej regulácie sa rozšíri o odberateľov elektriny a plynu mimo domácností, konkrétne zariadenia sociálnych služieb alebo bytové domy s vlastným plynovým kotlom.

Lídri krajín budú pravdepodobne tento týždeň rokovať o spoločnom nákupe plynu, LNG a vodíka pred budúcou zimou. V uniknutom materiáli, ktorý pred samitom zverejnil portál Euractiv.com, sa hovorí aj o novom pravidle pre naplnenie podzemných zásobníkov plynu pred zimnou sezónou na 90% kapacity alebo zavedeniu novej certifikačnej schémy pre prevádzkovateľov zásobníkov, ktorá má zabrániť manipuláciám.

V priemyselnom parku v Námestove inštalovali batériové úložisko spoločnosti FUERGY s kapacitou 432 kWh s možnosťou rozšírenia. Úložisko, ktorého investorom je firma GreenBat, optimalizuje aj výrobu vlastnej fotovoltickej elektárne.

Úplné zastavenie dodávok energetických komodít z Ruska by znamenalo pokles výkonu ekonomiky Slovenska o takmer dva percentuálne body, vyplýva z projekcie OECD. Pokiaľ ide o rast cien energií, zásadné je podporiť nízkopríjmové domácnosti. Dlhodobým riešením však musí byť zníženie energetickej a komoditnej závislosti Európy na Rusku.

Šéf správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť Peter Robl vyzýva vládu, aby z hľadiska maximalizácie úspor energie v budovách čo najskôr pristúpiila k dvom krokom. Po prvé spustila plánované programy podpory obnovy budov a po druhé zvážila podporu tzv. rýchlych opatrení, ktorými majú byť čiastkové riešenia prinášajúce 5% až 20 % úspory energie, ale ich realizácia zaberá iba niekoľko dní. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na zateplenie striech a podkroví, výmenu okien, inštaláciu termostatických ventilov, vyregulovanie vykurovacej sústavy, inštaláciu tepelných čerpadiel pri novostavbách a dobre zateplených obnovovaných budovách a využitie zariadení na meranie a reguláciu napr. vo forme časových spínačov vo verejných budovách. 

Nižšia rýchlosť na diaľniciach, častejšia práca z domu, zákaz používania áut v nedeľu, lacnejšia verejná doprava, preferencia diaľkových vlakov namiesto lietadiel, zavádzanie elektrických a efektívnejších vozidiel – aj tieto okamžité kroky odporúča IEA na zníženie spotreby ropy, ktorá sa využíva hlavne v doprave. V strednodobom horizonte pomôže aj výmena olejových kotlov za tepelné čerpadlá a vyššia recyklácia plastov.

Spoločnosť VUJE z Trnavy navrhla výcvikový manipulátor IRIS-V pre jadrovú elektráreň Temelín v Česku. Zariadenie, ktoré je nasadené vo výcvikovom centre pre vzdelávacie potreby personálu, slúži na detailnú kontrolu a diagnostiku parogenerátorov. Proces výroby pre spoločnosť ČEZ až po vykonanie skúšok trval 12 mesiacov.

Skupina ČEZ vyhlásila tender na novú jadrovú elektráreň v českých Dukovanoch. Vyhodnotenie ponúk trojice uchádzačov, ktorí prešli bezpečnostnou previerkou štátu, by malo byť predbežne uzavreté koncom roku 2024. So začiatkom výstavby bloku s inštalovaným výkonom maximálne 1200 MW sa počíta až v roku 2029

Na projekt nového jadrového zdroja v Bohuniciach s inštalovaným výkonom do 1200 MWe bolo opätovne vydané osvedčenie o súlade s energetickou politikou. Rezort hospodárstva vydal rozhodnutie 1. februára 2022, platnosť predošlého vypršala vlani na jeseň. Podľa národného energetického a klimatického plánu uvedenie do prevádzky pripadá do úvahy najskôr po roku 2035.

Priamy dovoz LNG by pre Slovensko alebo Česko mohol nahradiť 10% až 20% súčasných dodávok plynu z Ruska, hovorí v rozhovore pre energoklub.sk český analytik Michal Kocůrek. Členské krajiny EÚ by podľa neho mali začať rokovania s potenciálnymi exportérmi a súčasne podporiť rozvoj kapacít LNG terminálov v Európe. S expertom konzultačnej spoločnosti EGÚ Brno sme sa rozprávali aj o tom, akú úlohu môže zohrať vodík pre budúcnosť podnikania prepravcu plynu, firmy Eustream.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Inobat Auto, ktorý na Slovensku buduje výskumno-vývojové centrum a továreň pre výrobu batérií do elektromobilov, otvorila svoju prvú pobočku vo Veľkej Británii vo vedeckom parku na univerzite vo Warwicku.

České ministerstvo priemyslu a obchodu pripravuje vyhlášku, ktorá zmení bezpečnostný štandard dodávok plynu v ČR. Minimálne zásoby plynu v podzemných zásobníkoch sa majú zvýšiť zo súčasných 30% na 45%, informuje agentúra ČTK. Dôvodom je hrozba obmedzenia či dlhodobého zastavenia prepravy plynu z Ruska do krajín EÚ.

V stredu (16. marca 2022) v popoludňajších hodinách došlo k núdzovej synchronizácii elektrizačných sústav Ukrajiny a Moldavska so sústavami ENTSO-E v kontinentálnej Európe. Synchronizácia v tomto rozsahu je technicky náročný proces, ktorý  trvá aj niekoľko rokov.  Vojna na Ukrajine proces urýchlila.

Zdroj: SEPS, a.s.

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti MET Slovakia, ktorá pôsobí na trhu ako dodávateľ plynu a elektriny, sa stal György Kovács, ktorý doteraz pôsobil ako prevádzkový riaditeľ. Vo funkcii šéfa spoločnosti vystriedal Romana Lipničku.

Možnosť odoberať elektrinu alebo plyn za štátom regulované ceny sa má rozšíriť aj pre prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb alebo bytové domy s vlastným plynovým kotlom na výrobu tepla. Vládou schválená novelizácia zákona o regulácii putuje do parlamentu.

SEPS pomôže 49 zamestnancom a rodinným príslušníkom partnerskej spoločnosti Ukrenergo pri hľadaní dočasného útočiska na Slovensku.

Ak by sa Slovensko chcelo úplne odstrihnúť od ruského plynu a plnohodnotne nahradiť dodávky Gazpromu, podľa prvých prepočtov by to bolo možné najskôr od roku 2027. V prípade zníženia spotreby plynu v EÚ o 15% a ďalšej diverzifikácii trás a zdrojov, rozšíreniu dodávok LNG a maximálnemu využitiu domácich ložísk by to bolo možné "s odretými ušami" už tento rok, povedal pred rokovaním vlády štátny tajomník MH Karol Galek.

Na Slovensku v noci pristálo lietadlo s ďalšou dodávkou jadrového paliva z Ruska. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý naznačil, že Slovenské elektrárne prevádzkujúce štyri atómové bloky v Bohuniciach a Mochovciach (plus ďalšie dva aktuálne vo výstavbe) v majú týmito dodávkami pokrytú aj časť budúceho roka.

Ratingové agentúry reagujú na závislosť spoločnosti Eustream na preprave ruského plynu, ktorý generuje až 40 % prevádzkového zisku skupiny EP Infrastructure patriacej do portfólia holdigu EPH. 

Podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Klubu 500 je zvažované zastavenie dovozu ruského plynu a ropy založené na nerealistických predpokladoch a prepočtoch a pre slovenský priemysel by mohlo byť likvidačné. V SR sú podľa nich priemyselní odberatelia plynu, ktorí by pri okamžitom odstavení ruského plynu, a teda jeho úplnom výpadku museli odstaviť výrobu a došlo by u nich k nezvratnému poškodeniu technológií

Nadácia SPP spustila hlasovanie o najkrajšej obnovenej pamiatke. Hlasovať môže verejnosť. 

V súvislosti s vojnou na Ukrajine koordinuje ÚRSO riešenia krízovej situácie s európskymi partnermi, agentúrou ACER Európskou komisiou. Náš úrad aktuálne, prostredníctvom zriadených ad hoc pracovných tímov, prispieva k spoločnej európskej snahe nájsť špecifické riešenia v oblasti energetiky pre poskytnutie pomoci Ukrajine, ako aj občanom Slovenska a celej EÚ," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. V elektroenergetike sa diskutuje o riešení mimoriadnej situácie núdzovým pripojením Ukrajiny a Moldavska k synchrónne prepojenej sústave oblasti kontinentálnej Európy. V plynárenstve je v hre poskytnutie voľnej prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch s Ukrajinou pre podporu kontinuálnych dodávok plynu pre Ukrajinu.

Lídri štátov EÚ sa dnes na zasadnutí Rady EÚ vo Versailles zhodli na nevyhnutnosti urýchlenej dekarbonizácie a ukončeniu dovozu všetkých fosílnych palív z Ruska do roku 2027. Do konca roka chce EÚ znížiť svoju spotrebu ruského plynu o dve tretiny. Zámer Bruselu je reakciou na ruskú agresiu na Ukrajine. Prijatá deklarácia definuje niekoľko ciest ako to dosiahnuť tento cieľ vrátane hľadania nových zdrojov, využívania LNG, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti. Slobodná voľba energetického mixu krajín EÚ má ostať zachovaná. 

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) vyzýva vládu k systémovým zmeny v oblasti energetickej bezpečnosti. Pri opatreniach s okamžitými výsledkami žiada SKI podporu zvyšovania energetickej efektívnosti budov a inštaláciu OZE. Z hľadiska strednodobých opatrení aktivisti žiadajú vládu urýchlene nastaviť a spustiť dotačné schémy pre oblasti s využitím európskych fondov v podpore využívania domáceho potenciálu OZE, vo zvyšovaní energetickej efektívnosti a inovácií v oblasti budov a v prechode na teplárenstvo štvrtej generácie.

Už dnes sa uskutoční ďalšie zo stretnutí členov platformy ENERGOKLUB® na tému "Agregácia flexibility na Slovensku. Od paragrafov k praxi."

Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby nakúpila batériové úložiská v celkovej kapacite 3,24 MWh, ktoré jej dodá technologická firma FUERGY, uvádza sa v tlačovej správe. Dvojica partnerov už spoločne realizovala projekt inštalácie úložiska v kombinácii s fotovoltikou v Humennom.

V rámci projektu LIFE Danube Free Sky, ktorého cieľom je ochranu vtáctva pred nárazmi do vedení a zásahom elektriny, prebieha aj na území SR v okolí Dunaja doposiaľ najväčší koordinovaný systematický monitoring v strednej a východnej Európe. Partnerom projektu je aj spoločnosť SEPS, ktorá plánuje inštalovať prvky na zlepšenie viditeľnosti na 70 km prenosových vedení 400 kV. Program podporila a envirorezort SR

Česku skončil ďalší alternatívny dodávateľ, spoločnosť První moravská plynární. Rozhodnutie firma zdôvodnila bezprecedentnou a neprehľadnou situáciou na energetickom trhu. Podľa údajov OTE mala spoločnosť v januári 267 odberateľov, ktorých prevezme dodávateľ poslednej inštancie.

Pri uhoľnej elektrárni Vojany, kde dnes fungujú už len dva bloky s výkonom 110 MW, sa plánuje výstavba fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom 17 MW. Slovenské elektrárne ju chcú spustiť do prevádzky v roku 2026.

Novelu zákona o energetike, ktorej MPK bolo ukončené, plánuje Ministerstvo hospodárstva SR predložiť na rokovanie vlády v marci, najneskôr prvý aprílový týždeň. Na podujatí Slovenskej batériovej aliancie to uviedol štátny tajomník MH Karol Galek. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. októbra 2022.

Spoločnosť Green Energy Holding chce postaviť veterný park v katastri obcí Petrova Ves a Letničie v okrese Skalica. Investor uvažuje o šiestich veterných elektrárňach s inštalovaným výkonom 5 až 7 MW, ktorý by dokázali vyrobiť 90.000 MWh elektriny ročne. Konkrétny ty elektrárne bude vybraný na základe realizačnej dokumentácie. Vyplýva to zo zámeru investora v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Spoločnosť Nafta, ktorý je prevádzkovateľom podzemných zásobníkov, začala obchodovať na Central European Gas Hub (CEGH).

Súčasný prevádzkový režim medzi prenosovými sústavami Slovenska a Ukrajiny ovplyvní aj prenosové kapacity ponúkané do jednostranných aukciíinformala spoločnosť SEPSOd začiatku ruskej agresie funguje Ukrajina v ostrovnom režime, dôsledkom čoho nie je možné realizovať žiadnu obchodnú transakciu na profile SK-UA. 

Na lokálne zdroje, ktoré je možné pripojiť do sústavy v tomto roku, sa nevzťahuje obmedzenie pre fotovoltiku a veterné elektrárne podľa usmernenia spoločnosti SEPS k uvoľneniu stop-stavu a sú tak nad rámec voľného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility elektrizačnej sústavy. Potvrdilo to ministerstvo hospodárstva.

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) víta, že v bioplynovej stanici v Jelšave začala minulý rok spoločnosť PM s pilotnou výrobou biometánu. Denná produkcia dosahuje 80-85 MWh biometánu. Výroba biometánu, ktorý by sa vtláčal do siete spoločnosti SPP-distribúcia, je pri súčasných kritériách reálna pre približne tretinu zo stovky biopolyniek u nás. Podľa výkonného riaditeľa SPNZ Richarda Kvasňovského má SR potenciál vyprodukovať 400-500 miliónov biometánu ročne, čo je 10% súčasnej spotreby plynu.

Ceny plynu na holandskej platforme TTF, ktorá sa považuje za európsky benchmark, ďalej reaguje na pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine. Mesačný produkt na burze TTF sa v pondelok (7. marca 2022) obchodoval za 231 EUR/MWh 

Za jeden rok by mohli krajiny EÚ znížiť import ruského plynu až o 50 miliárd metrov kubických, čiže asi o tretinu. Medzinárodná energetická agentúra predstavila v novom reporte 10 krokov od neuzatvárania nových kontraktovGazpromom po zvýšenie flexibility sústavy.

Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková na tlačovej konferencii informovala verejnosť, že požiar v Záporožskej elektrárni na Ukrajine nemal podľa informácií MAAE vplyv na bezpečnú prevádzku a odstavovanie blokov. „Neprišlo k poškodeniu zariadení, ktoré by radiáciu mohli uvoľniť,“ ubezpečila Žiaková. V súčasnosti vyrába elektrinu jeden blok na znížený výkon, zvyšné bloky sú odstavované alebo mimo prevádzky.

Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny s čistým inštalovaným výkonom 6x950 MW ovládla po nočnom útoku ruská armáda. Po intenzívnom ostreľovaní výcvikového zariadenia v komplexe elektrárne vznikol požiar, ktorý sa podľa agentúry Reuters podarilo uhasiť, pričom radiačná bezpečnosť nie je podľa agentúry MAAE ohrozená.

Zástupcovia 25 mimovládnych organizácií, iniciatív, zväzov a ďalších expertov v otvorenom liste apelujú na to, aby dotácie z eurofondov neboli jednostranne zamerané na plynové kotle, ale rozšírili sa aj na zlepšenie tepelnotechnických vlastností budov a OZE. "Ministerstvá momentálne nastavujú dotácie z Eurofondov na roky 2021-2027. Súčasný návrh nezlepší kvalitu ovzdušia, lebo ignoruje sociálnu realitu a vysoké ceny zemného plynu. Najskôr by sme mali podporiť obnovu budov, ktorou môžeme znížiť teplo na vykurovanie aj viac ako o polovicu. Závislosť od plynu potrebujeme znižovať nielen pre ochranu klímy , ale aj kvôli geopolitickej situácii a nepriaznivom vplyve plynu na zvyšovanie cien energií,” povedal Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA.

Slovensko daruje Ukrajine 10 miliónov litrov motorovej nafty a 2,4 milióna litrov leteckého paliva. Na návrh rezortu hospodárstva o tom na dnešnom rokovaní rozhodol vládny kabinet. 

Vojenský konflikt na Ukrajine ďalej zvyšuje ceny ropy, zemného plynu aj elektriny. Zároveň urýchlil diskusie o synchronizácii elektrizačnej sústavy Ukrajinyeurópskeho kontinentu a tiež opatrenia smerujúce k nutnej diverzifikácii dodávok zemného plynu a nahradenia ruského dodávateľa inými alternatívami. O čom rokovali štáty EÚ?

Priemerná cena elektriny na dennom trhu s elektrinou, ktorý organizuje spoločnosť OKTE, vo februári 2022 medzimesačne poklesla o takmer 12% na úroveň 171,325 EUR/MWh. Najdrahšie ceny boli evidované včera 28. februára v podvečerných hodinách, najvyššie vystúpili o 18. hodine, kedy dosiahli hodnotu 460 EUR/MWh. Najnižšie ceny sa vyskytli 17. februára 2022 o 5. hodine ráno, kedy poklesli na hodnotu 15,04 EUR/MWh. Záporné ceny sa ani vo februári 2022 nevyskytli.

Zdroj: OKTE, a.s.

Napriek uzavretiu vzdušného priestoru dnes nad ránom pristálo v Bratislave ruské nákladné lietadlo IL76 firmy Volga Dnepr Airlines, ktoré pre Slovenské elektrárne dopravilo jadrové palivo z Ruskej federácie. Ministerstvo hospodárstva SR spolupracovalo na tejto akcii aj s poľskou ministerkou pre energetiku Annou Moskwou. 

2 3 4 5 6