V krátkosti

Výrobcovia elektriny z bioplynu sa môžu zapojiť do novej výzvy Ministerstva hospodárstva SR za viac než 26 miliónov eur, ktorá je určená na modernizáciu zariadení a tiež transformáciu na biometánovú výrobu. Otvorená je do konca októbra. Aké projekty sa môžu prihlásiť, čo všetko treba priložiť k žiadosti a ako sa budú žiadosti hodnotiť?

Spoločnosť ZSE Drive buduje na Landererovej ulici v Bratislave svoje prvé nabíjacie centrum pre elektromobily. K dispozícii bude 6 ultrarýchlych (UFC) nabíjacích bodov s maximálnym výkonom až 400 kW, ktoré budú doplnené o 4 AC nabíjacie body s výkonom 22 kW. Ultra rýchle nabíjačky dokážu nabiť väčšinu vozidiel na 80 % ich kapacity za 20 minút. Otvorenie hubu sa očakáva v druhom štvrťroku 2024.

Zdroj: ZSE Drive

Agentúra SIEA dnes otvorila elektronickú registráciu zariadení, ktoré budú podporované v novom projekte Zelená domácnostiam. Podmienky registrácie prešli aktualizáciou. Viac

SR bude môcť do roku 2030 využiť na dekarbonizáciu priemyslu a teplárenstvaModernizačného fondu 1,75 mld. eur v rámci schválených schém štátnej pomoci. Envirorezort vyzýva hospodárske subjekty, aby informovali o investičných návrhoch s hodnotou nad 1 milión eur. 

Česku sa špekuluje o predaji tamojšieho prepravca plynu NET4GAS a regionálnej distribučnej spoločnosti GasNet, ktorá prevádzkuje 65-tisíc kilometrov potrubí. Obidva subjekty kontrolujú zahraničné investičné fondy, pre ktoré prestáva byť plynárenstvo perspektívne odvetvie.

V priebehu prvého polroka 2023 sa na Slovensku zaregistrovalo spolu 1932 batériových elektrických áut  kategóriách M1N1 (osobné autá a malé dodávky), v čom sú započítané údaje od importérov aj individuálne dovozy vozidiel. Počet registrácií nových elektroáut vzrástol medziročne o vyše 63 %. Informovala o tom asociácia SEVA. Viac

Český operátor trhu, spoločnosť OTE, rozšíril vydávanie záruk pôvodu aj na ďalšie formy energie a zaviedol evidenciu záruk využitia obnoviteľných zrojov energie v doprave. Analýza mapuje, ako prebiehal proces implementácie.

Firmy pôsobiace na Slovensku sa môžu zúčastniť 3. ročníka projektu Young Energy Europe, ktorý organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei). Medzinárodný vzdelávací program je zameraný na ochranu životného prostredia a šetrenia nákladov. Účasť na projekte je bezplatná. Kurzy budú prebiehať od októbra v Bratislave a v Košiciach.

Nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR definuje novú kategóriu koncového odberateľa. Distribučná spoločnosť bude povinná inštalovať IMS do jeho odberného miesta najneskôr 4 mesiace od podania žiadosti za predpokladu, že splní technické podmienky pre spoľahlivú prevádzku zariadenia.

Výkonová hladina tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa zvýšila zo 75 % na úroveň 90 %. Nový mochovský blok v etape energetického spúšťania už dodal do siete približne 650-tisíc MW elektriny. Dosiahnutie úplnej funkčnosti reaktora a plného výkonu 471 MW, ktorý má potvrdiť 144-hodinový test, očakávajú Slovenské elektrárne v priebehu septembra až októbra 2023.

Dvojdňové medzinárodné podujatie SAPI Energy Conference, ktoré sa uskutoční 4. a 5. októbra 2023, bude plné aktuálnych tém zo sveta udržateľnej energetiky. Portál ENERGOKLUB je mediálny partner konferencie.

Brusel schválil Nemecku štátnu pomoc za 6,5 miliardy eur na kompenzáciu nákladov energeticky náročných podnikov z dôvodu vysokých cien palív súvisiacich s národným emisným systémom obchodovania. Viac

Východoslovenská distribučná opätovne upozorňuje odberateľov elektriny pred aktivitami podvodných revíznych technikov.

SAŽP vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu programu Obnov dom. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Viac

V procese zelenej transformácie môže plyn ponúknuť svoju schopnosť skladovať energiu. SR je podľa Milana Sedláčka zo spoločnosti Eustream veľmoc v skladovaní plynu - k dispozícii má kapacitu takmer 4 mld. kubíkov plynu vrátane zásobníka Dolní Bojanovice. Podobné výhody ponúka aj plynárenská infraštruktúra, ktorá sa pripravuje na prepravu obnoviteľných plynov, akými sú biometán a zelený vodík, povedal expert v podcaste SPNZ.

Regulačný úrad ÚRSO spustil verejnú konzultáciu zmien Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy, ktoré navrhuje spoločnosť SEPS. Pripomienky je možné zaslať najneskôr do 16. augusta 2023.

Kombinácia existujúcej prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná a nového batériového systému má umožniť spoločnosti Slovenské elektrárne vyťažiť maximum z poskytovania podporných služieb typu sekundárnej regulácie. Poznáme podrobnosti tohto projektu.

Agentúra SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení na využívanie OZE, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Technické požiadavky sa oproti minulosti zmenili. Registrácia zariadení bude otvorená 17. augusta 2023. Viac

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) začiatkom augusta tohto roka odpísala zmluvu o spolupráci s Asociáciou výrobcov elektriny zo slnka (AVES). 

Rezorty hospodárstva a životného prostredia vyzývajú priemyselné podniky, aby informovali o svojich projektoch zameraných na dekarbonizáciu presahujúcich 1 mil. eur. Následne ich bude možné podporiť v rámci výziev k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci, prípadne zaradiť na indikatívny zoznam investícií, ktoré budú podporené z Modernizačného fondu.

V dvanástej aukcii záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorú minulý týždeň (2. augusta 2023) organizovala spoločnosť OKTE, sa zobchodovalo celé ponúkané množstvo 195,807 GWh. Priemerná cena v aukcii, ktorej sa zúčastnilo 10 subjektov, dosiahla 6,53 EUR/MWh. V ponuke boli záruky zo solárnych zdrojov v objeme 132,374 GWh a vodných zdrojov v objeme 63,433 GWh, ktoré je možné uplatniť v intervale 6 až 9 mesiacov. Pri oboch typoch záruk bola stanovená jednotná vyvolávacia cena 3,5 EUR/MWh.

Podniky budú môcť do konca roka využiť 5 miliónov eur na inštaláciu fotovoltických systémov. Výzvu s týmto zameraním vyhlási agentúra SIEA v piatok (11. augusta 2023) na obdobie jedného mesiaca. Viac

Jednotné postupy, podmienky a lehoty pri posudzovaní žiadostí o pripojenie elektroenergetických zariadení do sústavy má priniesť nová vyhláška ÚRSO. Taktiež nastaví parametre, ktoré sa pri posudzovaní zohľadňujú a náležitosti jednotlivých druhov žiadostí o pripojenie. Prečítajte si podrobnosti.

V priebehu júla na Ukrajinu pritieklo 589 mil. metrov kubických zemného plynu z EÚ a Moldavska. Približne 20 % z toho objemu (119,2 mil. kubíkov) pochádzalo zo Slovenska, resp. prepravnej siete spoločnosti Eustream. Najväčším importérom plynu na Ukrajinu zostáva Maďarsko. Dovoz na Ukrajinu sa zvyšuje najmä kvôli zahraničným obchodníkom, ktorí využívajú kapacity tamojších zásobníkov.

Podniky môžu žiadať o digitálne a inovačné vouchery. V obidvoch výzvach z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, je k dispozícii 20 miliónov eur. Maximálna výška voucheru pre jeden podnik je 15 000 eur a pokryť môže 85 % oprávnených výdavkov. Výzvu a žiadosti administruje agentúra SIEA. Viac

Aj kvôli pokračujúcej vojne na Ukrajine bude cenová volatilita na energetických trhoch pravdepodobne pokračovať aj v ďalšom obodbí. Návrat cenových indexov na úrovne spred roka 2022 nemožno očakávať, vyplýva to z novej analýzy regulátora ÚRSO. Viac

Spoločnosť VE Telek plánuje neďaleko obce Dolné Saliby v okrese Galanta výstavbu veterného parku s inštalovaným výkonom 7,2 MW. So začiatkom prevádzky investor počíta v roku 2026, vyplýva zo zámeru predloženého v rámci procesu EIA. Investičné náklady sa odhadujú na 18 mil. eur. O rozvoji veternej energetiky v SR nedávno diskutovala asociácia SAPI so zástupcami Európskej komisie,  SPP a SEPS a združenia WindEurope.

Tempo globálneho rozvoja fotovoltikyelektromobilov ukazuje, čo sa dá dosiahnuť vďaka ambíciám a aktívnym politikám, uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojom najnovšom vyhodnotení pokroku pri zavádzaní čistej energie. Pri väčšine komponentov energetického systému je však urgentne treba rýchlejšiu zmenu.

Agentúra SIEA bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať štyri národné projekty. Okrem pokračovania Zelenej domácnostiam, ktoré sa očakáva v septembri, sa pripravuje projekt Zelená podnikom určený pre malých podnikateľov. Ďalším projektom je Kapacita pre regióny, v rámci ktorého sa budú v spolupráci s VÚC otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky. Paralelne SIEA pripravuje projekt rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti.

Ak vláda nezasiahne, koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 by mohli oproti súčasnosti vzrásť v priemere o 81 % a v prípade zemného plynu až o 110 %. Vyplýva to z analýzy ÚRSO. Viac

ÚRSO chystá zmenu vyhlášky o cenovej regulácii vybraných činností v plynárenstve. Potreba úpravy vyplýva z aplikačnej praxe a zo zosúladenia s primárnou aj sekundárnou legislatívou, najmä pokiaľ ide o služby súvisiace s prevádzkou registra obnoviteľných plynov a úpravu spôsobu vyhodnotenia prekročenia prepravnej kapacity. Do prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

Permanentný LNG terminál Brunsbüttel v Nemecku dostane štátnu pomoc 40 miliónov eur, schválila ju Európska komisia. Kapacita má byť 10 miliárd m3 plynu ročne. Začiatok prevádzky sa plánuje v roku 2026. Najneskôr do roku 2043 sa má prekonvertovať na dovoz obnoviteľného vodíka alebo jeho derivátov. Viac

Podzemné zásobníky plynu na Slovensku, ktoré prevádzkujú spoločnosti NAFTAPOZAGAS, sú ku koncu júla naplnené na takmer 89 %. Takúto úroveň naplnenia vlani Slovensko vykazovalo v polovici októbra. Zásobník SPP Storage, umiestnený na území ČR ale napojený na slovenskú sieť, je naplnený na 91 %. Podľa nariadenia EÚ musia mať štáty EÚ do 1. 11. 2023 zásobníky naplnené na 90 %.

Východoslovenská distribučná opätovne upozorňuje odberateľov elektriny pred podvodnými aktivitami revíznych technikov.

Členské krajiny  sa zhodli na nových pravidlách, ktoré majú priniesť väčší počet nabíjacích a plniacich staníc pre vozidlá jazdiace na ekologickejšie typy pohonov. Výsledkom je nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR), ktoré v utorok prijala Rada EÚ. Viac

Slovensko nevyužíva potenciál zvyškového tepla. Vyplýva to z analýzy agentúry GreenTalk, ktorá predstavila tri scenáre hĺbky využitia tepla. V tom najoptimistickejšom z nich by bolo teoreticky možné nahradiť 85 % zemného plynu v priemysle využitého na konečnú energetickú spotrebu (34,8 mil. GJ) a nahradeniu vyše 50 % energetickej spotreby obchodu a služieb. 

JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali memorandum o porozumení.

Slovenské elektrárne, ktoré vlani vystúpili z režimu podpory doplatkom pre vodné zdroje vo svojom portfóliu, majú za sebou historicky prvú vlastnú aukciu záruk pôvodu elektriny. Pilotnej aukcie v polovici júla tohto roka sa zúčastnili len domáce subjekty, ktoré zobchodovali 98 GWh v celkovej sume vyše 530 tisíc eur

Zdroj: EPH

RÚZ upozorňuje, že konkurencieschopnosť domácich energeticky náročných podnikov ďalej oslabuje v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien energií a absencie kompenzačných schém zo strany štátu. Náročnosť situácie podľa zamestnávateľov prehlbuje aj tlak na dekarbonizáciu priemyslu a plnenie záväzkov v oblasti zelenej transformácie. Viac

V susedných Čechách v prvom polroku 2023 pripojili nové fotovoltické zdroje s výkonom 487 MW, informovala Solární asociace. Hnacím motorom boli domácnosti a dotačný program Nová zelená úsporám. Až 95 % domácich elektrární si tiež inštalovalo batérie. Viac

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje vyhlášku, ktorá upravuje podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov. Do prípravy právneho predpisu, ktorý predstavuje transpozíciu smernice EÚ, sa môže zapojiť aj verejnosť.

3 4 5 6 7