V krátkosti

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky k výzve z Plánu obnovy zameranej na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy. Výzva je otvorená do 28. marca 2024. Viac o predmetnej výzve sa dočítate v tomto článku.

Európska komisia schválila tretí projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu infraštruktúry vodíka. Projekt Hy2Infra, ktorého súčasťou je aj SR, zahŕňa investície elektroklyzérov na výrobu zeleného vodíka, úpravu potrubí na tranzit a distribúciu vodíka alebo vývoj veľkokapacitných zásobníkov vodíka. Viac

Energetický regulačný úrad ÚRSO namiesto obchodnej inšpekcie (SOI) by mal byť hlavným dozorným orgánom pre plnenie povinností podľa všetkých kľúčových zákonov v oblasti energetiky. Aké ďalšie zmeny v kompetenciách ÚRSO sú na stole?

Zdroj: SFÉRA, a.s.

STU v Bratislave bude spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome vo vzdelávacích aktivitách v oblasti jadrovej energetiky.

ÚRSO upozorňuje regulované subjekty, že od marca 2024 prechádza na elektronický spôsob podávania žiadostí a využívania tlačív.

Plzeňský Prazdroj a spoločnosť Enery podpísali tzv. zmluvu o nákupe virtuálnej energie (Virtual Power Purchase Agreement), na základe ktorej bude pivovar Šariš od roku 2025 po dobu 10 rokov odoberať elektrinu z OZE. Konkrétne z plánovanej fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom 6,3 MW v obci Iliašovce. Uhlíkovú neutralitu vo výrobe chce Plzeňský Prazdroj do roku 2030.

Spoločnosť SPP - distribúcia očakáva pripojenie 5 biometánových staníc, ktoré splnili technické podmienky. Atraktivitu pre investorov zvyšuje aj register obnoviteľných plynov, ktorý umožňuje obchodovanie so zárukami pôvodu pre biometán v rámci Európy. Dopyt po zárukách stimulujú najmä firmy zo sektoru dopravy, ktoré potrebujú splniť povinné podiely biozložky v plynných palivách.

Projektu Phoenix, vďaka ktorému získali Slovenské elektrárne spolu s partnermi grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (SMR), sa rozbieha. Skupina amerických expertov začala s úvodnými terénnymi obhliadkami lokalít jednotlivých závodov vrátane jadrových a tepelných elektrární v portfóliu firmy. V ďalšej fáze sa budú posudzovať najvhodnejšie technológie SMR pre každú vybranú lokalitu.

Osem spoločností združených v Slovensko-nemeckej obchodnej komore (AHK Slowakei) vypracovalo publikáciu "Dekarbonizačný toolbox" slúžiacu ako návod na dosiahnutie uhlíkovej neutrality pre malé a stredné firmy.

Spoločnosť SEPS otvorila verejnú konzultáciu k zmene svojho prevádzkového poriadku. Zmeny sa primárne týkajú pravidiel pre prideľovanie cezhraničných kapacít na slovensko-ukrajinskom profile, ale aj zavedenia vnútrodenných implicitných aukcií od 13. júna 2024.

Spoločnosti Eustream a FGSZ oznámili zvýšenie pevnej prepravnej kapacity plynu v smere z Maďarska na Slovensko. Rozšírenie kapacity o 50 % bude dostupné v ročnej aukcii tranzitných kapacít od 1. júla 2024 s platnosťou na 15 rokov. Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné investície.

Asociácia SAPI vyzýva MH SR, aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v NECP. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie do roku 2030 vo výške 23 % označila za málo ambiciózny. Viac

Protimonopolný úrad (PMÚ) vykonal minulý týždeň neohlásené inšpekcie u podnikateľov zo sektoru fotovoltiky. Dôvodom boli podozrenia, že subjekty sa dohodli pri predkladaní ponúk vo verejnej súťaži na dodávku priemyselnej fotovoltiky pre vlastnú spotrebu. Bližšie informácie PMÚ nezverejnil.

Slovenské elektrárne plánujú ďalšiu aukciu záruk pôvodu elektriny z hydroelektrární, ktorá prebehne 20. februára 2024. V ponuke bude celkovo 241,9 GWh elektriny. Najväčší výrobca elektriny v SR, ktorý v roku 2022 vystúpili z režimu podpory doplatkom pre vodné zdroje vo svojom portfóliu, vlani realizoval pilotnú vlastnú aukciu záruk pôvodu elektriny. Dôvodom sme sa podrobne venovali v tomto texte.

Prvý obchodný deň pre prideľovanie prenosových kapacít na slovensko-ukrajinskom profile bude 6. marca 2024. Alokačné pravidlá pre denné aukcie vstúpia do platnosti 4. 3. 2024. Spoločná alokačná kancelária (JAO) zverejnila užívateľskú príručku pre scheduling na hranici medzi SEPS a Ukrenergo.

MH SR opäť reviduje Akčný plán rozvoja elektromobility. Reaguje na úlohu od premiéra R. Fica po rokovaní so zástupcami automobilového priemyslu, ktoré sa konalo v januári. Návrh revízie je možné pripomienkovať do 15. 2. 2024. Viac

Zjednodušenie a skrátenie procesov posudzovania environmentálnych vplyvov by mali pozitívne ovplyvniť aj projekty obnoviteľných zdrojov energie. Osobitnú pozornosť si vyslúžila výroba vodíka elektrolýzou vody. Aké ďalšie úpravy sú na stole? Zhrnuli sme nové limity v energetike.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková podpísala dnes (9. februára 2024) v Tokiu memorandum o porozumení s japonskou spoločnosťou Sekisui Chemical, ktorá vyvíja fotovoltické flexibilné panely. Signatári memoranda podľa nej preskúmajú možnosti umiestnenia výroby panelov na Slovensku.

Zástupcovia šiestich združení a organizácií pôsobiacich v sektoroch automobilového priemyslu a dopravy vyzývajú Vládu SR, aby podporila rozvoj elektromobility využitím financií z Plánu obnovy a odolnosti. Dotačné programy by sa mali týkať podpory nákupu elektrických vozidiel a výstavby nabíjacej infraštruktúry.

Aký vývoj na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom sa očakáva v roku 2024? Je dlhodobý hedžing komodity vhodné riešene pre nákupnú stratégiu firemných zákazníkov? Ako sa rozbieha trh so zárukami pôvodu obnoviteľných plynov v SR? O týchto témach budeme vo štvrtok debatovať s expertmi na podujatí platformy ENERGOKLUB

14. aukcii záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorú minulý týždeň (1. februára 2024) zorganizovala firma OKTE, sa zobchodovalo 62,82 GWh elektriny, čo predstavuje len takmer 32 % z celkového ponúkaného množstva (199,23 GWh). V ponuke boli záruky zo solárnych (158,229 GWh) a vodných zdrojov (41 GWh), ktoré je možné uplatniť v intervale 6 až 9 mesiacov. Aukcie sa zúčastnili 4 subjekty. Priemerná zobchodovaná cena dosiahla 2,89 EUR/MWh. V 13. aukcii vlani v novembri sa vysúťažilo celé ponúkané množstvo 261,844 GWh.

ÚRSO pripravuje novelizáciu vyhlášok o vnútornom trhu s elektrinou a zemným plynom. Zámerom úradu je od 1. júla 2024 integrovať do dvoch „veľkých“ vyhlášok všetky súvisiace predpisy v elektroenergetikeplynárenstve. V prvej fáze sa zasielaním podnetov môžu zapojiť aj verejnosť.

Spoločnosť OKTE spustila verejnú konzultáciu k pripravovanej zmene svojho prevádzkového poriadku. Zmena súvisí s novelou vyhlášky ÚRSO (207/2023) platnou od 1. januára 2024, primárne sa jedná o úpravu zodpovednosti za odchýlku a zmenu bilančnej skupiny. Účastníci trhu môžu zaslať pripomienky do 19. februára 2024.

SAPI vlani vydala kódex inštalatéra fotovoltických systémov. Dodržiavanie štandardov stanovených v kódexe má prispieť k správnej inštalácii a servisu fotovoltických zariadení. Dohodu o dodržiavaní kódexu doteraz podpísalo 5 spoločností, ktoré sú v zozname odporúčaných realizátorov.

Český regulačný úrad ERÚ uložil historicky najvyššiu pokutu vo výške takmer 191 tisíc eur za nekalé obchodné praktiky spoločnosti Armex Energy. Tamojší dodávateľ sa okrem iného previnil tým, že svojvoľne prevádzal svojich odberateľov z fixovaných cien na spotový trh. Viac

Západoslovenská distribučná rozšírila nonstop poradenstvo pre odberateľov elektriny. Od februára ich dokáže webová aplikácia informovať aj o stave vybavovania podanej žiadosti o pripojenie odberného miesta.

Portál eFocus organizuje dňa 14. marca 2024 konferenciu Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny. Podujatie sa uskutoční hybridnou formou. ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia.

Spoločná alokačná kancelária (JAO) bude v dňoch 1. februára a 5. februára 2024 testovať novú denné aukcie na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou. Spustenie spoločného prideľovania prenosových kapacít na slovensko-ukrajinskom profile formou denných explicitných aukcií sa očakáva v prvom kvartáli 2024.

V minulom roku vyrobili Slovenské elektrárne v jadrových zdrojoch rekordných 18 344 GWh elektriny. K tomuto výsledku významne prispelo spustenie tretieho bloku v Mochovciach. Vďaka počasiu sa darilo aj hydroelektrárňam. Viac

Štát prostredníctvom Slovak Investment Holding vložil investíciu 12 milión eur do spoločnosti InoBat, ktorá sa venuje výskumu, vývoju a výrobe batérií do elektromobilov. Viac

Vďaka modernizácii tepelného hospodárstva v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela v Pezinku sa ročne spotrebuje o 3500 MWh zemného plynu menej. Projekt realizovala spoločnosť ESCO Slovensko. Viac

V prípave na druhú fázu projektu Zelená domácnostiam zverejnila agentúra SIEA aktualizované podmienky podpory. Domácnosti si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023, o poukážky bude možné žiadať po spustení IT systému v prvom kvartáli 2024. Viac

Aký vývoj na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom sa očakáva v roku 2024? Je dlhodobý hedžing komodity vhodné riešene pre nákupnú stratégiu firemných zákazníkov? Ako sa rozbieha trh so zárukami pôvodu obnoviteľných plynov na Slovensku? Aj o týchto témach budeme diskutovať s expertmi na diskusnom podujatí platformy ENERGOKLUB, ktoré sa koná 8. februára 2024.

Cena tepla v tomto roku sa pre väčšinu odberateľov nezmení. Výnimkou môžu byť odberatelia, ktorých dodávateľom vlani skončil dlhodobý kontrakt na nákup plynu s výhodnými podmienkami. Upozornil na to SZVT. Viac

Väčšina osobných automobilov na cestách v  stále emituje rovnaké množstvo CO2 ako pred 12 rokmi. Upozorňuje na to v osobitnej správe Európsky dvor audítorov. Hlavnou hnacou silou zmien sú elektromobily, ale ich predaj nerastie dostatočne rýchlo. Viac

Pozrite si záznam nedávneho podujatia a spoznajte do detailov aktuálny legislatívny vývoj v oblasti energetiky. Experti z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group prednášali o agregácii, akumulácii a zdieľaní elektriny, o nových pravidlách pripájania zdrojov, ale aj o ďalších dôležitých témach.

Štátny SPP upozorňuje na podvodnú kampaň s ponukou investovať do akcií spoločnosti.

Ku koncu minulého roka bolo v evidencii vozidiel na Slovensku vedených 10 272 osobnýchmalých úžitkových elektromobilov, čo predstavuje medziročný nárast o 87 %. Informovala o tom asociácia SEVA. Viac

Prepravcovia plynu z Ukrajiny, Slovenska a Moldavska sa podpisom memoranda pripojili k iniciatíve na vytvorenie Vertikálneho koridoru. Do strednej Európy by sa vďaka nemu mohli dostať významné objemy plynu z LNG terminálov v Grécku alebo plynu dovezeného z Azerbajdžanu prostredníctvom potrubia medzi Gréckom a Bulharskom. Ako ďalší krok bude nasledovať posúdenie kapacít na trhu v júli 2024.

Zdroj: Desfa

Slovak Investment Holding predal svoje podiely v spoločnostiach ENSTRA a ENSTRA Power Generation ich majoritným akcionárom. Finálnca predajná cena dosiaghla vyše 3,6 mil. eur. Viac

ÚRSO upozorňuje výrobcov elektriny na zmenu štruktúry formulára pre povinné hlásenie za kalendárny rok 2023. Regulované subjekty si musia splniť zákonnú povinnosť do 30. mája 2024.

Konečný účet štátneho Transpetrolu za nezrealizovaný projekt ropovodu do Rakúska, ktorý mal prepravovať ruskú ropu cez Slovensko, prevýšil 8 miliónov eur. V súčasnosti sa finalizuje likvidácia spoločného podniku s rafinériou OMV.

Slovensko sa v roku 2023 stalo čistým vývozcom elektriny. Podľa údajov SEPS sa vlani vyviezlo 14 067 GWh elektriny, čo je medziročný pokles o 8,2 %, kým dovoz sa znížil o 36,4 % na úroveň 10 648 GWh.

Univerzity UPJŠ, TUKE a slovenská firma INO-HUB Energy ukončili spoločný výskum na prietokovom type batérie s kapacitou 80 kW. Výsledkom je prototyp, ktorý bol inštalovaný v Kysuckom Novom Meste. Viac

Nemecké úrady povolili výstavbu veterného parku s inštalovaným výkonom 13 MW, ktorú postaví holding EPH v regióne HelmstedtDolnom Sasku. Projekt vyrastie v lokalite bývalých povrchových baní a do prevádzky by mal byť uvedený v roku 2025.

Prostredníctvom inštitútu VHZ rozhodla vláda o znížení výšky maximálnej ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre rok 2024. Dodávatelia pre domácnosti a vybrané skupiny odberateľov musia do týždŇa upraviť svoje cenové návrhy pre ÚRSO. Štát by mohol na kompenzáciách pre dodávateľov ušetriť 66 mil. eur.

3 4 5 6 7