Prelomový rok 2020: Témy, výzvy a očakávania

22. 1. 2020

Názory politických subjektov pred parlamentnými voľbami na zásadné otázky slovenskej energetiky a kľúčové výzvy v odvetví boli hlavnými témami prvej tohtoročnej diskusie platformy ENERGOKLUB®.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Členovia platformy ENERGOKLUB®, zástupcovia štátnej správy, predstavitelia politických strán a ich experti sa v neformálnom duchu stretli za jedným stolom. Spoločne debatovali o aktuálnych aj dlhodobých výzvach, ktorým čelí sektor energetiky na Slovensku.

Prítomní sa mali možnosť oboznámiť s hlavnými prioritami a predstavami jednotlivých politických subjektov, ktoré boli buď osobne zastúpené na diskusii alebo sa vyjadrili v rámci ankety, ktorú zverejňujeme na portáli energoklub.sk.

Medzi nosné otázky stretnutia patrili fungovanie ÚRSO a reforma systému regulácie sieťových odvetví, stratégia rozvoja energetického mixu a napĺňanie európskych cieľov a zámerov.

Dôležitou témou debaty sa stali aj dostavba a sprevádzkovanie nových jadrových blokov elektrárne Mochovce, budovanie hlavných infraštruktúrnych projektov, transpozícia nových smerníc EÚ zo zimného balíka, napĺňanie politík a opatrení z národného integrovaného energetického a klimatického plánu, praktické nástroje a postupy pri zvyšovaní energetickej efektívnosti a tiež budúcnosť sektora vykurovania.

Zúčastnení odborníci z radov subjektov pôsobiacich na energetickom trhu, verejnej správy aj politiky vyzdvihli nutnosť pravidelnej vzájomnej komunikácie na odbornej úrovni, nakoľko prispieva k riešeniu identifikovaných problémov a posúva jednotlivé oblasti i celý sektor energetiky vpred.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať