Obnovili sme stretnutia s témou reštartu slovenskej energetiky

16. 6. 2020

Skúsenosti s pandémiou koronavírusu, prijaté riešenia, vplyvy na ekonomiku a energetiku, potenciálne riziká i príležitosti, ktoré prináša aktuálna situácia. To boli hlavné tézy júnovej diskusie medzi odborníkmi pôsobiacimi v energetike.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Platforma ENERGOKLUB® po krátkej prestávke obnovila aktivitu osobných odborných stretnutí v neformálnom duchu. Nosnou témou boli skúsenosti a opatrenia energetických firiem počas pandémie nového koronavírusu, krátkodobé i očakávané dlhodobé vplyvy, ale najmä možnosti a vyhliadky odvetvia do budúcna.

Zásadnou témou debaty sa stali finančné možnosti, ktoré v snahe obnoviť ekonomiku ponúka revidovaný návrh rozpočtu EÚ, budúce eurofondy a nový nástroj Next Generation EU. Na najbližšie roky totiž môže mať Slovensko k dispozícii priam nepredstaviteľný objem peňazí, ktoré by v duchu ekologického dohovoru (Green Deal) dokázali pretransformovať aj našu energetiku.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že zatiaľ čo ešte v minulom roku panovali obavy o tom, z čoho zafinancovať opatrenia z národného energetického a klimatického plánu, aktuálne sa otvárajú oveľa väčšie možnosti pre podporu obnoviteľných zdrojov, modernizáciu infraštruktúry, zvýšenie energetickej efektívnosti, transformáciu uhoľných a priemyselných regiónov a pod.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a slabé výsledky s čerpaním financií poskytovaných z EÚ však medzi odborníkmi panujú aj veľké obavy a skepticizmus ohľadom efektívnosti ich využitia. Otázkou zároveň zostáva potenciálne navýšenie ambícií a zmeny len nedávno schválenej legislatívy z tzv. zimného energetického balíka.

Prítomní zástupcovia energetických firiem a hostia sa venovali aj programovému vyhláseniu vlády v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia.

V rámci diskusie sa vyzdvihli dve kľúčové výzvy, a to chýbajúca dlhodobá a udržateľná vízia energetiky na Slovensku a pretrvávajúce nastavenie domácej regulácie ešte v štýle 90. rokov minulého storočia. Veľké očakávania preto majú firmy najmä od budúceho predsedu ÚRSO, ktorý by mal spĺňať nielen vysoké odborné nároky, ale tiež vedieť motivovať, posunúť reguláciu v sieťových odvetviach do súčasnosti a pripraviť sektory na budúcnosť.
Zdroj: SFÉRA, a.s.Zdroj: SFÉRA, a.s.Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať