Podnietili sme diskusiu o budúcnosti zelenej energie a inováciách v energetike

13. 3. 2019

Prvýkrát sa platforma ENERGOKLUB® otvorila verejnosti s cieľom priblížiť aktuálne témy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a inovácií v energetike širšiemu publiku. Na špeciálnom workshope sme diskutovali spolu s energetikmi, inovátormi a startupmi.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na úvod zdôraznila, že podpora výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti je piatym pilierom európskej energetickej únie.

Poukázala na to, že energetika na Slovensku sa stále skôr zameriava na tradičné odvetvia a na mnohé inovácie sa pozeráme s nedôverou a hlavne zo stránky nákladov. Národný energetický a klimatický plán, ktorý sa má sfinalizovať do konca tohto roka, by mohol byť nástrojom na skĺbenie tradičných politík, postupov a sektor s novými inovatívnymi trendmi a naviazať na to nové financovanie z EÚ, čím by Slovensko vyšlo z energetickej transformácie ako víťaz.

Miriam Letašiová z Ministerstva hospodárstva SR sa vo svojom príhovore zamerala na finančné nástroje v oblasti inovácií, ktoré sú dostupné pre malé a stredné podniky a startupy. Taktiež pripomenula podpis Memoranda o porozumení medzi ministerstvom a organizáciou InnoEnergy, ku ktorému došlo na nedávnej konferencii V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities.

Existuje však viacero európskych verejných politík a finančných programov, ktoré pomáhajú naštartovať či zrýchliť investície do nízkouhlíkových technológií. Tie bývajú príliš drahé a rizikové na to, aby do nich firmy investovali v dostatočnej miere a dostatočne rýchlo.

Haitze Siemers, ktorý šéfuje odboru nových energetických technológií a inovácií v rámci Európskej komisie, uviedol, že v rámci nového rozpočtového obdobia sa majú peniaze na program výskumu a inovácií Horizon Europe oproti súčasnosti ešte navýšiť. Pozitívne podľa neho je, že väčšinu aktivít, ktoré sme si stanovili v cieľoch do roku 2030 alebo 2050 v oblasti energetiky, dokážeme dosiahnuť s už existujúcimi technológiami. Treba ich však využiť čo najviac efektívne a ekonomicky.

Libor Láznička zo spoločnosti SFÉRA sa vo svojej prednáške zameral na smerovanie vývoja zdrojov vyrábajúcich energiu zo slnka alebo vetra, skladovanie energie a elektromobilitu, a tiež novinky, ktoré sa do praxe zavedú novou európskou legislatívou – prosumer, lokálna energetická komunita a agregátor. Skĺbenie nových trendov vidí v mikrogride, ktorý umožní aj komunitný obchod.

Veľmi pozitívnu reakciu vyvolala prezentácia Petra Rokůska, zakladateľa spoločnosti Nano Energies, ktorý ukázal, ako sa dá vízia udržateľnej energetiky, obchodovania a zdieľania zdrojov za 10 rokov pretaviť do úspešnej biznisovej praxe, a to aj bez dotácií. Technológia blockchain pritom môže slúžiť ako transparentná účtovná kniha a je vhodná pri spracovaní veľkého množstva menších transakcií. Demokracia v energetike je podľa neho možno ešte dôležitejšia než v politike.

Živú diskusiu následne rozprúdili najmä otázky z publika.

Záštitu nad podujatím s názvom Green Energy: Utopia or viable future? prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnerom workshopu bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať