Na konferencii ENERGOFÓRUM® 2018 sme oslávili rok od založenia

24. 10. 2018

Približne 300 hostí konferencie ENERGOFÓRUM® malo možnosť zoznámiť sa so širokou paletou aktivít našej platformy, dosiaľ realizovanými podujatiami a plánmi do budúcna. Členovia klubu sa tiež stretli v užšom neformálnom kruhu.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Platforma ENERGOKLUB® vznikla ako mladší súrodenec úspešnej konferencie nabitej energiou. Zatiaľ čo ENERGOFÓRUM® má za sebou už 13. ročník, v novej platforme sme sa naplno rozbehli v priebehu posledného roka. Zameriavame sa na odborné diskusie a príjemný networking medzi zástupcami rôznorodých hráčov pôsobiacich na energetickom trhu. Na pravidelných stretnutiach môžu členovia klubu spolu s hosťami debatovať o aktuálnych témach aj otázkach, ktoré budú hýbať svetom energetiky v nadchádzajúcich rokoch.

V rámci odborného programu počas prvého dňa konferencie ENERGOFÓRUM® 2018 zaznela aj prezentácia s odpočtom doterajšej činnosti klubu.

Počas jednotlivých diskusií a prednášok sme sa v priebehu tohto roka prioritne venovali téme novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie, ktorá bola deň pred konferenciou schválená poslancami v parlamente. Predmetom vzájomných rozhovorov však boli aj zmeny cenových vyhlášok v elektrine a plyne, kybernetická bezpečnosť v energetike a tiež hodnotenie práce regulačného úradu po výmene jeho vedenia.

Pred začiatkom večerného programu konferencie sa zároveň konalo exkluzívne stretnutie klubu. Pozvaní boli zástupcovia firiem, ktoré už svojím členstvom v platforme ENERGOKLUB® prispievajú k tvorbe prvého slovenského energetického networkingu, a čestní členovia klubu. Zúčastnení mohli v neformálnej atmosfére prebrať bezprostredné dojmy z jednotlivých prednášok a diskusných panelov a zhodnotiť doterajšie fungovanie platformy ENERGOKLUB®.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať