Je novela cenovej vyhlášky premárnená šanca?

23. 8. 2019

Firmy pôsobiace na slovenskom trhu s elektrinou dúfali v ambicióznejší návrh novely cenovej vyhlášky, a to najmä pod vplyvom nedávno schválenej európskej legislatívy zo zimného balíka. 
Zdroj: sféra, a.s.

Principiálne sa však podľa odborníkov nič nezmenilo a pri hlavných problémoch regulačný úrad strká hlavu do piesku. Práve tieto slová opakovane zazneli na diskusii platformy ENERGOKLUB®, ktorá sa uskutočnila tento týždeň.

Zohľadnenie pripomienok, ktoré by mohli mať zásadnejší a dlhodobý vplyv preto vidia pesimisticky. Odkladanie riešenia na neskôr, napríklad až na nové regulačné obdobie od roku 2022, však nepovažujú za správne.

Podľa predloženého návrhu novely je zjavné, že témou G-komponentu, ktorá najviac trápi výrobcov elektriny na Slovensku, sa úrad zaoberať nechce. Hoci sa prítomní diskutujúci zhodli, že argumentácia a text nariadenia EÚ sú jasné, predošlá debata platformy ENERGOKLUB®, ktorá prebehla v máji tohto roka, ukázala, že ani interpretácia európskeho nariadenia nemusí byť taká jednoznačná.

Potenciálne nebezpečenstvo najmä pre dodávateľov vidia viacerí v pláne ÚRSO zmeniť výšku nákladov na odchýlku, ktorej maximálnu výšku by mal po novom bez bližšej špecifikácie určovať samotný úrad. Touto zmenou by sa mohol snažiť kompenzovať veľký medziročný rast ceny silovej elektriny na trhu, ktorý sa negatívne prejaví v koncových cenách pre zraniteľných odberateľov. 

Počas diskusie, ktorá sa konala v utorok 20. 8., sa však odborníci venovali aj ďalším návrhom v súvislosti s rozsiahlymi novými činnosťami OKTE od začiatku tohto roka či individuálnym sadzbám tarify za prevádzkovanie systému. Tiež sa vzájomne oboznámili s niektorými podnetmi, ktoré plánovali predložiť v rámci prebiehajúceho pripomienkovania.

Okrem nastolenej témy stretnutia - zmeny cenovej vyhlášky si však prítomní účastníci vymenili názory na podstatne širšiu paletu aktuálnych problémov a na možnosti ich riešenia.
Zdroj: sféra, a.s.

Zdroj: sféra, a.s.

Zdroj: sféra, a.s.

Mohlo by vás zaujímať