Pásmová TPS. Aké sú očakávania priemyslu, OKTE a dodávateľov?

19. 11. 2021

O návrhu pásmovej TPS diskutovali členovia platformy ENERGOKLUB® so šéfom ÚRSO Andrejom Jurisom a zástupcami firiem Slovnaft, U.S. Steel, OFZ a OKTE.

Zdroj: Freepik

Nové vedenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) krátko po svojom nástupe komunikovalo zámer reformovať nastavenie tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Výsledkom intenzívnych debát medzi dotknutými partnermi sa stal návrh pásmovej TPS pre podnikateľov na rok 2022, ktorý koncom októbra predložil regulačný úrad na verejné pripomienkovanie. Predseda ÚRSO Andrej Juris na debate platformy ENERGOKLUB® zdôraznil, že zmyslom opatrenia nie je vytvoriť neprehľadné zľavy, ale transparentné a systematické nastavenie, ktoré sa stane integrálnym prvkom systému a cenotvorby.

Výška sadzieb TPS v jednotlivých alternatívach uvedená vo verejnej konzultácii bola iba ilustratívna. Skutočné hodnoty sú naviazané na úspory nákladov v systéme podpory OZE a VÚ KVET, koncovej spotreby elektriny a ďalších parametrov, ktoré sa vyjasnia po skončení cenových konaní. Dôležitým determinantom bude implementácia prolongácie podpory.

Kľúčový je podľa Andreja Jurisa spôsob realizácie v praxi. ÚRSO inklinuje k tretej alternatíve s tým, že prvé pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste do 1 GWh za rok, vrátane, druhé pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste od 1 GWh do 100 GWh za rok, vrátane, a posledné pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste nad 100 GWh. Pre aplikáciu príslušnej sadzby pásmovej TPS je dôležitý objem ročnej koncovej spotreby elektriny na danom odbernom mieste.

Úľava pre odberateľov s vysokou spotrebou

Zástupcovia energeticky náročného priemyslu, spoločnosti OFZ, U.S. Steel KošiceSlovnaft, ktorí dlhodobo kritizujú stratu konkurencieschopnosti voči zvyšku EÚ, systémovú iniciatívu ÚRSO privítali. Za najprijateľnejšiu považujú veľké podniky druhú navrhovanú alternatívu, štvorpásmovú TPS, ako najvýhodnejší podporný mechanizmus, prípadne tretiu alternatívu.

Obchodný riaditeľ spoločnosti OFZ Michal Levčík ocenil opatrenie ÚRSO. Za nedostatok považuje fakt, že súčasné nastavenie sa zameriava výlučne na výšku odberu, ale nereflektuje rozmer elektroenergetickej náročnosti podniku, čo výrobca ferozliatin aj pripomienkoval. 

Zástupca U. S. Steel Michal Pintér zdôraznil, že dekarbonizácia v oceliarskom priemysle do roku 2030 je viazaná na elektrifikáciu. Z tohto pohľadu sú pre investičnú stratégiu podniku alfou a omegou ceny elektriny. Systémovosť opatrenia vníma hutnícka fabrika aj z pohľadu cash-flow, lebo sa bude uplatňovať ex-ante, čo zvyšuje právnu istotu dotknutých subjektov.

Implementačné aspekty pásmovej TPS

Diskusia sa venovala aj problému implementácie pásmovej TPS. Účinnosť opatrenia sa navrhuje od 1. januára 2022, čo je relatívne krátky čas pre celý reťazec subjektov, ktoré sa zmene musia prispôsobiť. Patria medzi nich spoločnosť OKTE, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a zúčtovateľ podpory, ako aj dodávatelia. Člen predstavenstva Michal Cabala zdôraznil, že OKTE vníma potrebu koncepčných zmien v tejto oblasti a chce v tomto procese aktívne participovať. Z pohľadu OKTE je podľa neho kľúčové, aby systém výberu TPS nebol do budúcnosti deficitný, čo by negatívne ovplyvnilo cash-flow spoločnosti. Aktuálne prebiehajú intenzívne diskusie s ÚRSO o technickom prispôsobení obchodných systémov OKTE.

Zámerom ÚRSO bolo integrovať pásmovú TPS so súčasným systémom individuálnej TPS. Odberatelia, ktorí splnia podmienky udelenia individuálnej sadzby TPS, sa môžu rozhodnúť, či požiadajú o individuálnu sadzbu, alebo budú platiť TPS ako ostatní odberatelia elektriny.

Mohlo by vás zaujímať