MH SR pripomienkuje energetický zákon roka – novelu OZE

15.5.2018

Zdroj: Freepik

Energetici sa dočkali. Rezort hospodárstva predložil novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a kogenerácie elektriny a tepla (309/2009) do medzirezortného pripomienkovania.

Obsahuje viaceré už predtým avizované hlavné prvky. Správu systému podpory výroby z OZE a VÚ KVET prevezme centrálny zúčtovateľ - OKTE, podmienky pre existujúcich výrobcov sa majú viac-menej zachovať, nové zdroje nad 500 kV budú podliehať aukciám. Do hry vstúpia aj ďalšie nové subjekty – výkupca elektriny a určený subjekt zúčtovania. Zavedie sa inštitút lokálneho zdroja aj možnosť kompenzácie nákladov na podporu OZE pre energeticky náročné podniky.

Oproti starším verziám návrhu novely, napríklad verzie, s ktorou sa mohli firmy zoznámiť v skrátenom predbežnom pripomienkovaní, prešiel návrh niekoľkými zmenami.

Vybrané novinky

V roku 2019 by ešte stále malo byť poskytovanie podpory, vrátane vysporiadania prípadných nárokov z toho obdobia, v réžii distribútorov elektriny. Vo funkcii výkupcov elektriny a tiež určeného subjektu zúčtovania majú v budúcom roku vystupovať dodávatelia poslednej inštancie, ktorými sú traja tradiční, veľkí dodávatelia elektriny.

Z pripojeného návrhu vyhlášky o pravidlách výberu vyplýva, že z aukcie bude môcť vzísť viacero výkupcov elektriny. Avšak ministerstvo hospodárstva vyberie vždy len jeden určený subjekt zúčtovania. Aukcie sa budú vypisovať na webstránke rezortu.

To platí aj pre výberové konania na zariadenia vyrábajúce elektrinu z OZE a VÚ KVET, na základe ktorých sa bude prideľovať príplatok. MH ich nebude uverejňovať v Obchodnom vestníku, ako pôvodne uvádzalo, ale opäť na svojej webovej stránke, a to najneskôr dva mesiace pred dátumom ukončenia prijímania ponúk.

Administratívnu záťaž ohľadom poskytovania kompenzácie veľkým podnikom bude môcť ministerstvo presunúť na inú ním zriadenú právnickú osobu, napríklad na agentúru SIEA.

Výrobcovia elektriny kombinovanou výrobou, najmä v spojení s centralizovaným zásobovaním tepla, ktorí si v priebehu predchádzajúcich rokovaní vydobyli niekoľko ústupkov, by mali každoročne do konca januára zverejňovať viaceré údaje vrátane celkovej účinnosti kogenerácie. Týmito údajmi sa budú preukazovať aj pri vydávaní potvrdenia o pôvode elektriny z VÚ KVET.

Ministerstvo už do návrhu zapracovalo aj ustanovenie o zmluve o poskytovaní údajov, ktorá sa stane účinnou súčasťou legislatívy od júla 2018. Rozšíriť sa má tiež množstvo pokutovateľných správnych deliktov.

Rezort naopak vypustil pasáže o riešení vzniknutého deficitu a nákladov doterajšej podpory vo forme pohľadávky, ktorú malo ministerstvo v budúcnosti vyplatiť regionálnym distribučkám.

Zmeny ďalších zákonov

Keďže ide o zásadné zmeny na trhu, súčasne so zákonom o podpore OZE a VÚ KVET sa novelizujú aj zákony o regulácii a o energetike. Do regulačného zákona sa napríklad dostane definícia tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby, ktoré boli dosiaľ upravené len v podzákonných vyhláškach. Ide pritom o jeden z hlavných argumentov sporu, ktorý ešte v roku 2016 spustili opoziční poslanci návrhom na Ústavný súd.

Taktiež sa stanovuje definícia tarify za výrobu elektriny z OZE, ktorá je podstatná pre výpočet kompenzácie priemyselným podnikom.

V zákone o energetike sa zase upravuje definícia výrobcu elektriny a tiež definícia prístupu do sústavy. MH navrhlo, aby uzatvorenie zmluvy o prístupe, na základe ktorej výrobca platí tzv. G-komponent, bolo povinnosťou a nie právom ako dosiaľ. Aj túto otázku riešil Ústavný súd a mnohé spory stále pokračujú na okresných a krajských súdoch.

Zároveň sa má do praxe zaviesť ustanovenie o neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy. Po novom tiež OKTE bude môcť zdieľať údaje s účastníkmi trhu, ministerstvom aj ÚRSO-m, pričom regulátor ešte ustanoví spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania týchto dát. Priebehové meranie s diaľkovým odpočtom údajov bude povinné pre zariadenia nad 1 MW alebo podporované zariadenia z OZE a VÚ KVET nad 100 kW.

Nové znenia novelizovaných zákonov majú platiť od 1. novembra 2018, niektoré ustanovenia až od 1. januára 2019. Termín pre zapojenie do procesu medzirezortného pripomienkovania je ohraničený dátumom 1. jún, pričom sa očakáva enormné množstvo pripomienok.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK