Ťahanice spotrebiteľov s dodávateľmi rieši ÚRSO len zriedka

10.7.2019

Máte vlečúci sa spor s dodávateľom energií? Súdna cesta nemusí byť jediným riešením. So svojím problémom sa môžu odberatelia obrátiť aj na regulátora. Inštitút alternatívneho riešenia sporov je bezplatný, ale slovenskí spotrebitelia ho využívajú skôr výnimočne. Vlani sa právny odbor ÚRSO zaoberal len 9 podnetmi.

Zdroj: Freepik

Spotrebitelia sa najčastejšie obracajú na ÚRSO kvôli pochybnostiam o správnej fakturácii energií zo strany dodávateľov. Úrad spravidla žiadajú o prešetrenie a opravu faktúr. „Za okolnosti spôsobujúce väčšinu spotrebiteľských sporov riešených alternatívne možno označiť meranie spotreby a následnú komunikáciu regulovaných subjektov a spotrebiteľov v súvislosti s nameranými údajmi,“ skonštatoval úrad v hodnotiacej správe za minulý rok.

Za závažný faktor, ktorý ovplyvňuje vznik takýchto sporov, považuje ÚRSO nedostatočnú komunikácia spotrebiteľov s regulovanými subjektmi, zvlášť spomína zákaznícke centrá.  

V roku 2018 bolo na ÚRSO doručených 9 návrhov na alternatívne riešenie sporov. Z toho jeden z nich regulátor odmietol. Sťažovateľ nezdokladoval, že sa pred samotným podaním návrhu na alternatívne riešenie sporov obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

V žiadnom z 9 návrhov zaslaných na ÚRSO nedošlo k uzavretiu dohody o vyriešení sporu. V 2 prípadoch sa alternatívne riešenie sporu ukončilo tak, že zo strany dodávateľa došlo k bezprostrednej náprave v prospech daných spotrebiteľov. Vo všetkých zvyšných prípadoch bolo alternatívne riešenie sporov odložené. Dôvodom malo byť zistenie objektívnych skutočností, ktoré vylučujú porušenie práv zo strany regulovaných subjektov, prípadne neposkytnutie súčinnosti regulačnému úradu zo strany samotných spotrebiteľov.

Priemerná doba alternatívneho riešenia sporov vybavovaná regulátorom v roku 2018 bola 110 dní. Agendu má ÚRSO vo svojej kompetencii od 1. januára 2016 na základe zákona 391/2015.

Regulačný úrad rieši spory alternatívnym spôsobom aj na základe inej legislatívy, konkrétne zákona o regulácii v sieťových odvetviach (250/2012). Vlani mu boli touto cestou doručené celkovo dva návrhy, ktoré sa ukončili z dôvodu uplynutia lehoty. V oboch týchto prípadoch podľa stanoviska úradu nedošlo k uzavretiu dohody medzi odberateľom a dodávateľom.

Český regulátor má viac práce

V susednom Česku sa tento inštitút využíva oveľa intenzívnejšie. V roku 2018 tamojší Energetický regulačný úrad (ERÚ) dostal od spotrebiteľov 140 podnetov, z ktorých ERÚ právoplatne rozhodol v 94 z nich. „To ale neznamená, že by zvyšok zostal nevyriešený. Naopak, časté sú prípady, kedy bol spor zastavený iba preto, že dodávateľ alebo distribútor nečakal na verdikt úradu a spotrebiteľovi vyhovel už krátko po podaní návrhu,“ zhodnotil Miroslav Rottner, riaditeľ Odboru sporných a schvaľovacích konaní ERÚ. 

Priemerné konanie podľa štatistík ERÚ vo väčšine prípadov nepresahuje štyri mesiace.

Okrem tradičného okruhu sporov (vyúčtovanie alebo splnenie povinností dodávateľa pri začiatku dodávky) sa v podnetoch spotrebiteľov odrážajú čoraz viac aj aktuálne trendy. Reagujú napríklad na rekordný počet prechodov medzi dodávateľmi. ERÚ registruje množiace sa prípady na určenie neplatnosti zmeny dodávateľa vo chvíli, keď dochádza k predaju spoločnosti a klienti sú presúvaní k novému dodávateľovi bez opýtania.

U nášho západného suseda sa častejšie riešia aj prípady, do ktorých ako medzičlánok vstupuje sprostredkovateľ. K takým patria aj spory o tom, či by mal sprostredkovateľ na základe plnej moci právo vypovedať starú a uzavrieť novú zmluvu s dodávateľom, prípadne akú podobu malo uzavretie zmluvy a udelenie plnej moci. V prípadoch, kedy spotrebiteľ rozporuje uzavretie zmluvy s novým dodávateľom je telefonická alebo písomná podoba dôležitá pre posúdenie vzniku a zániku zmluvy (resp. existencia a dĺžka výpovednej lehoty).  

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK