ACER: Voľné cezhraničné kapacity pre obchodovanie v EÚ sa musia zvýšiť

16. 4. 2024

Agentúra ACER vyzvala európskych prevádzkovateľov prenosových sústav, aby sprístupnili 70 % cezhraničnej kapacity na obchodovanie. Nárast dostupnej kapacity má pomôcť znížiť volatilitu cien elektriny a zvýšiť flexibilitu.
Zdroj: Freepik

Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) upozornila na urgentnú potrebu maximalizovať prenosové kapacity pre cezhraničné obchodovanie. Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v členských krajinách EÚ sú povinní splniť požiadavku, aby najneskôr do roku 2025 bolo 70 % kapacity každého vedenia poskytnutá účastníkom trhu.

Táto povinnosť vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou. Hoci do účinnosti vstúpila už od roku 2020, mnohí európski PPS majú výnimky a prechodné obdobia, ktoré im vydali národné regulačné úrady.

Agentúra ACER uviedla, že súčasná dostupnosť obchodnej kapacity na jednotnom trhu s elektrinou v EÚ dosahuje v priemere úroveň len 30 - 50 %. Očakávaný nárast výroby OZE by mohol spôsobiť ešte väčšie preťaženie, čo sťaží sprístupnenie kapacity na úrovni 70 %. 

V snahe znížiť preťaženie cezhraničných profilov navrhuje ACER jednotlivým PPS, aby sa pokúsili aplikovať nápravné opatrenia, akými sú redispečing alebo protiobchod. Problémom je tiež meškanie technických pravidiel, ktoré sú dôležité pre prognózovanie, aktiváciu a náklady takýchto opatrení. Náklady na redispečing v roku 2022 boli 4 mld. eur a jedným z dôsledkov bolo obmedzovanie OZE, intenzívnejšie využívanie fosílnych palív a vyššie emisie. 

Ako dopĺňa ACER, viac než tretina z projektov zameraných na rozvoj prenosových sústav v EÚ mešká alebo je pozastavených. Stanovisko apeluje na cielené rozširovanie sústav, vrátane „nekáblových“ riešení a na lepšie vyhodnocovanie podmienok na trhu v reálnom čase.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať