Seminár: Reťazenie zodpovednosti za odchýlku a zmena bilančnej skupiny

21. 3. 2024

Nové pravidlá trhu z dielne ÚRSO zavádzajú do praxe možnosť reťazenia zodpovednosti za odchýlku. Novinky nastali rovnako v procese zmeny bilančnej skupiny. Detaily súvisiace s implementačnými aspektmi týchto noviniek môžu účastníci trhu prediskutovať s odborníkmi na špeciálnom seminári.

Zdroj: Freepik

Novelizácia pravidiel trhu s elektrinou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2024, priniesla viacero významných zmien. Medzi najvýraznejšie patria umožnenie reťazenia zodpovednosti za odchýlku alebo proces zmeny bilančnej skupiny, za ktorý po novom preberá zodpovednosť spoločnosť OKTE ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Na hybridnom seminári, ktorý organizujú Semináre SFÉRA a platforma ENERGOKLUB, sa bude diskutovať s expertmi o týchto témach, ale aj novinkách pri stanovení koncovej spotreby elektriny pre uplatnenie taríf za prevádzkovanie systému (TPS) a systémové služby (TSS). Rezervujte si svoje miesto!

Čo sa dozviete?

  • Má na vás vplyv zmena v zodpovednosti za odchýlku?
  • Poznáte detaily procesu zmeny bilančnej skupiny?
    • procesy predchádzajúce zmene bilančnej skupiny
    • samotná technická zmena bilančnej skupiny
  • Rozumiete pojmom pásmová TPS a pásmová TSS?
  • Týkajú sa vás zmeny vo vyhodnotení taríf TPS a TSS?
  • Diskusia účastníkov s prednášajúcimi na aktuálne témy

Odborný hosť:

Peter Čulen
špecialista pre odchýlky, OKTE, a.s.

Prednášajúci:

Patrik Rzavský
manažér pre produkt, SFÉRA, a.s.
Tomáš Bartek

výkonný riaditeľ Úseku vývoja, SFÉRA, a.s.

Rezervujte si svoje miesto na seminári!

Registrácia na tento špeciálny seminár je otvorená pre odbornú verejnosť. Nemôžete sa zúčastniť osobne? Nevadí. K dispozícii je aj možnosť absolvovať seminár vo forme ONLINE.  

Voľný vstup pre členov platformy ENERGOKLUB®

Tento špeciálny energetický seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte 
podľa platného typu členstva.

Mohlo by vás zaujímať