Lokálny zdroj v miestnej distribučnej sústave – áno či nie?

5.11.2019

Možnosť pripojenia lokálneho zdroja do miestnej distribučnej sústavy vyvoláva u odborníkov rozporuplné názory. Na konferencii ENERGOFÓRUM® 2019 sa ministerstvo hospodárstva a regionálny distribútor postavili proti názoru advokáta.

Zdroj: Freepik

Lokálny zdroj na báze OZE je novinkou, ktorú priniesla minuloročná novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Umožňuje odberateľom vyrábať elektrinu primárne určenú pre pokrytie vlastnej spotreby. Je určený predovšetkým pre firmy a nevzťahuje sa naň povinnosť platby tarify za prevádzkovanie systému. Pre celé územie Slovenska bola pre výstavbu lokálnych zdrojov uvoľnená kapacita 31 MW pre rok 2019 a 19 MW pre rok 2020. Tieto objemy sú podľa výrobcov veľmi konzervatívne, keďže lokálny zdroj má len minimálny dopad na prevádzkovanie distribučnej sústavy.

Pripojenie do MDS

Medzi výrobcami stále rezonuje otázka, či je možné lokálne zdroje pripájať aj do miestnych distribučných sústav. Podľa Pavla Poláčka z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS „zákon pri lokálnom zdroji nerozlišuje medzi miestnou a regionálnou distribučnou sústavou." Z toho usudzuje, že legislatíva nevylučuje možnosť inštalácie lokálnych zdrojov v miestnych distribučných sústavách. Za rozporuplné preto považuje oznámenia ministerstva hospodárstva o určení inštalovaného výkonu, ktoré sú rozdelené podľa regionálnych sústav (oznámenie pre rok 2019 oznámenie pre rok 2020).

Zástupcovia regionálnych distribútorov si to vykladajú ako kapacitu pripojenia lokálnych zdrojov priamo do regionálnej distribučnej sústavy. Podobný názor zdieľa aj ministerstvo.

Explicitne či vrátane?

Podľa názoru Pavla Poláčka je takýto výklad v priamom rozpore so zákonom a navyše diskriminuje tie subjekty, ktoré sú pripojené do miestnych distribučných sústav. „Oznámenie disponibilných inštalovaných výkonov pre lokálne zdroje je potrebné vykladať tak, že inštalovaný výkon ministerstvo určilo pre regionálne distribučné sústavy, a to vrátane do nich pripojených podriadených sústav,“ tvrdí advokát Poláček.

Daniel Zákutný zo spoločnosti Východoslovenská distribučná však s odkazom na § 14 ods. 1 písm. e) zákona o podpore uvádza, že na roky 2019 a 2020 je inštalovaný výkon určený len pre lokálne zdroje, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do regionálnej distribučnej sústavy. „Ministerstvo doposiaľ neoznámilo žiaden inštalovaný výkon pre lokálne zdroje pripojiteľné do miestnych distribučných sústav,“ zdôraznil.

„Z uvedeného vyplýva, že lokálne zdroje, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, nie je možné pripojiť do miestnej distribučnej sústavy,“ uzavrel Zákutný.

Podľa našich informácií ministerstvo už neplánuje rozširovať existujúce oznámenia pre roky 2019 a 2020 výslovne o miestne distribučné sústavy. Táto otázka by sa však mohla otvoriť a riešiť pre nasledovné obdobia.

Doplnenie: Advokát Rastislav Hanulák z Capitol Legal Group upozornil na cenovú vyhlášku 18/2017 paragraf 26 ods. 25, podľa ktorého je možné v zmluve o pripojení medzi regionálnou a miestnou distribučnou sústavou dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny. Tento postup je nutné a potrebné aplikovať aj na výstavbu lokálneho zdroja. Zákon totiž podľa Hanuláka jednoznačne umožňuje pripojenie lokálneho zdroja aj do MDS.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK