Kapacita pre lokálne zdroje sa už na strednom Slovensku minula

23.4.2019

Najväčší záujem o pripájanie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov je na strednom Slovensku. Najpomalšie sa schvaľujú žiadosti a napĺňajú uvoľnené kapacity na západe krajiny.

Zdroj: Freepik

Koncom februára ministerstvo hospodárstva zverejnilo inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré bude možné pripojiť v tomto roku do regionálnych distribučných sústav. Naprieč Slovenskom sa dalo k dispozícii 31 MW pre lokálne zdroje. Ďalších 12 MW dostupného výkonu sa vyhradilo pre nové OZE zariadenia s výkonom do 500 kW vrátane, na ktoré sa vzťahuje podpora doplatkom.

Oficiálne sa tak skončil plošný stop stav a umožnilo sa pripájanie nových zdrojov. Záujemcovia však stále musia splniť viaceré technické podmienky a prejsť administratívnym procesom. Ako ukazujú údaje zverejňované jednotlivými distribútormi elektriny, napĺňanie uvoľnenej kapacity prebieha pozvoľna. Výnimkou je územie Stredoslovenskej distribučnej (SSD), kde sa už v priebehu 1,5 mesiaca od oznámenia ministerstva zarezervovalo celých 10 MW výkonu, ktorý bol určený pre lokálne zdroje.

Ide o zariadenia, ktoré majú slúžiť predovšetkým na pokrytie vlastnej spotreby elektriny, napríklad v priemyselných fabrikách, rôznych firemných prevádzkach či nákupných centrách, a nevzťahuje sa na ne povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému. SSD schválila 54 žiadostí o pripojenie lokálnych zdrojov. K dispozícii má ešte 2,5 MW z uvoľnených 4 MW výkonu pre pripojenie ostatných OZE zdrojov, ako sú vodné elektrárne, bioplynové stanice či prevádzky na skládkový plyn.

Veľký záujem o pripájanie lokálnych zdrojov je aj na východe Slovenska, kde sa už zarezervovalo 6 MW z celkových 8 MW výkonu, ktorý bol k dispozícii. Pre ďalšie nové zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW s právom na doplatok má Východoslovenská distribučná ešte stále k dispozícii asi 3,2 MW.

Najpomalšie sa míňa voľná kapacita na západe Slovenska. Pokiaľ ide o lokálne zdroje, podľa posledných zverejnených dát má regionálny distribútor stále k dispozícii kapacitu asi 11,8 MW. Okrem toho sa nové OZE zdroje s doplatkom a výkonom do 500 kW stále môžu podeliť o približne 3,5 MW výkonu.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK