Smernica MŽP pre umiestňovanie veterných elektrární už neplatí. Bariéry zostávajú

4. 4. 2024

Ešte vlani v októbri rezort životného prostredia zrušil smernicu stanovujúcu štandardy pre umiestňovanie veterných elektrární. Verejnosti to však neoznámil a odborný útvar MŽP žiadal vyhodnotiť súlad aj po jej zrušení. Odborníci na veternú energiu nedávno diskutovali o bariérach a príležitostiach rozvoja veternej energetiky na Slovensku.

Zdroj: Freepik

Výkon zopár veterných turbín, ktoré ako zatiaľ jediné stoja pri Cerovej a na Ostrom vrchu na západe Slovenska, dosahuje len 3 MW. Do roku 2030 by pritom výkon veterných elektrární na Slovensku mal dosiahnuť až 750 MW. Vyplýva to z návrhu aktualizácie Národného energetického a klimatického plánu (NECP), ktorú by malo Slovensko do 30. júna po verejných konzultáciách a schválení vládou predložiť Európskej komisii. Navrhnutý cieľ by dokázali naplniť projekty, ktoré boli v ostatných mesiacoch predložené v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). O bariérach i príležitostiach rozvoja veternej energie nedávno diskutovali domáci aj zahraniční experti na podujatí, ktoré zorganizovala asociácia SAPI.

Environmentálne vplyvy

Odborník na posudzovanie vplyvov na životné prostredie Peter Socháň zo spoločnosti ENVIS upozornil, že proces povinného hodnotenia pri veterných elektrárňach dosahuje aj tri roky, čím sa projekty dostávajú na hranicu platnosti vydaného rozsahu hodnotenia. Kritizoval doterajšiu nelimitovanú dobu na vydanie rozsahu hodnotenia, nejednotné rozsahy hodnotenia a špecifické požiadavky, ktoré sa v prípade jedného projektu vyšplhali až na počet 58, či požiadavky na úrovni aplikovaného výskumu.

Zároveň upozornil na absenciu oficiálnych metodík, čo znamená, že v rámci posudzovania sa objavujú požiadavky na vyhodnotenie vplyvov na hospodárske zvieratá, zemné cicavce či chov koní a včiel, pri ktorých neexistujú žiadne limity. V rámci procesu EIA sa pritom vychádza z existujúcich zákonov, noriem a štandardov. Jestvujúce metodiky, napr. pre krajinu alebo predikciu a meranie hluku je potrebné aktualizovať.

Dodal, že hoci na Slovensku nemáme s veternou energiou skúsenosti, vo svete elektrárne pribúdajú a na ich základe je možné vytvoriť zoznam hlavných požiadaviek, ktoré sa majú používať.

Proces EIA by do budúcna mohla urýchliť novela zákona, ktorú minulý týždeň schválila vláda. Okrem iného totiž ustanovuje lehoty pre jednotlivé procesné kroky. Samotné limity pre skríning a posudzovanie veterných elektrární však nijak významne nemení.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) je pritom vykonávateľom dvoch opatrení z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré priamo súvisia s urýchlením rozvoja veternej energie. Ide o legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení a tiež vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie.

Smernica zrušená

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať