Energofórum

Transpozícia zimného energetického balíka EÚ do slovenskej právnej úpravy a nadväzujúce zmeny právnych predpisov

  • DÁTUM A ČAS 8.11.2022
    9:30
  • MIESTO Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava
  • KAPACITA 150 miest

Dozviete sa

1. Najzásadnejšie zmeny v Zákone o energetike
2. Právna úprava nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom
3. Zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa
4. Zmeny v právach a povinnostiach účastníkov trhu s elektrinou a plynom
5. Najzásadnejšie zmeny v Zákone o regulácii v sieťových odvetviach
6. Stav núdze v energetike
7. Povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme
8. „Malá“ novela pravidiel trhu
Registrácia na seminár je dostupná na stránke seminare.sfera.sk.

Seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

JUDr. Rastislav Hanulák

Advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou a zemným plynom, reguláciu v energetike a tepelnej energetike a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Hodnotenie lektora

Ladislav Bukó  6. 12. 2018
Oceňujem fundovanosť p. Hanuláka.
Miroslav Ehn  6. 12. 2018
JUDr. Hanulák okrem právneho výkladu zákona pozná aj jeho praktickú aplikáciu v energetike a vďaka dlhoročnej praxi aj konkrétne zvyklosti pri jeho realizácii.
Martin Sliva  5. 12. 2018
Vysoká odbornosť prednášajúceho a už overená kvalitná organizácia usporiadateľom.