Energofórum

Reforma podpory OZE. Cesta z deficitu k investíciám?

  • DÁTUM A ČAS 4.3.2021
    10:00
  • MIESTO V súlade so zaslanou pozvánkou.
  • KAPACITA 20 miest

Zámer predĺženia podpory pre výrobcov elektriny z OZE bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort hospodárstva si neho sľubuje pozitívny vplyv na koncovú cenu elektriny. Novela zákona o podpore OZE a VÚ KVET (č. 309/2009 Z. z.) by mala zabezpečiť stabilitu tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá dlhodobo zaťažuje účty domácností i firiem.

Účasť na klubovom stretnutí potvrdili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Slovenskej bioplynovej asociácie

Dozviete sa

  • V čom spočíva predĺženie podpory a úprava podmienok pre existujúce dotované elektrárne
  • Pre ktorých výrobcov by mohla byť riešením prestavba a rekonštrukcia technológie (repowering)

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.