Energofórum

Praktické dopady transpozície smerníc v oblasti tepelnej energetiky

 • DÁTUM A ČAS 30.11.2023
  9:00
 • MIESTO sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08 Bratislava
 • KAPACITA 150 miest

Dozviete sa

 1. Novela zákona o tepelnej energetike a zásadné zmeny, ktoré prináša
 2. Zmeny v oblasti povoľovania výstavby sústavy tepelných zariadení
 3. Prechod na účinné centralizované zásobovanie teplom
 4. Zmeny v oblasti zmluvných vzťahov a skončenia odberu tepla
 5. Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby a OZE
 6. Povinný odber tepla
 7. Samospotrebiteľ tepla z OZE
 8. Náklady spojené s odpojením - zmeny
 9. Zmeny, ktoré prinášajú nové európske predpisy (Fit for 55)

Registrácia na seminár je dostupná na stránke seminare.sfera.sk. K dispozícii je aj možnosť zúčastniť sa online.

Seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného členstva.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

JUDr. Rastislav Hanulák

Advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou a zemným plynom, reguláciu v energetike a tepelnej energetike a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Hodnotenie lektora

Ladislav Bukó  6. 12. 2018
Oceňujem fundovanosť p. Hanuláka.
Miroslav Ehn  6. 12. 2018
JUDr. Hanulák okrem právneho výkladu zákona pozná aj jeho praktickú aplikáciu v energetike a vďaka dlhoročnej praxi aj konkrétne zvyklosti pri jeho realizácii.
Martin Sliva  5. 12. 2018
Vysoká odbornosť prednášajúceho a už overená kvalitná organizácia usporiadateľom.