Energofórum

Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

 • DÁTUM A ČAS 5.6.2023
  13:00
 • MIESTO sféra, a.s., Twin City A
  Karadžičova 2, Bratislava
 • KAPACITA 50 miest

Prednášajúci:

doc. JUDr. Boris Balog, PhD

Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

Dozviete sa

 • Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR:
zákon č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET,
zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • Súvisiaca sekundárna legislatíva
 • Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577 z 22. decembra 2022, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Stav revízie smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 (RED III).
 • Aktuálne návrhy legislatívnych úprav v NR SR.
 • Diskusia.

Registrácia na seminár je dostupná na stránke seminare.sfera.sk.

Seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.