Energofórum

Nové pravidlá fungovania trhu s elektrinou

  • DÁTUM A ČAS 23. - 23.11.2023
    9:00
  • MIESTO Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava
  • KAPACITA 150 miest

Dozviete sa

1. Prístup a pripojenie do sústavy, nová vyhláška Úradu k podmienkam pripájania
2. Zmena dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania
3. Agregácia, akumulácia a zdieľanie elektriny a procesy s nimi súvisiace
4. Ochrana koncových odberateľov elektriny v domácnosti
5. Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky - zmeny
6. Poskytovanie podporných služieb a dodávka regulačnej elektriny
7. Nové zmluvy v elektroenergetike

Registrácia na seminár je dostupná na stránke seminare.sfera.sk. K dispozícii je aj možnosť zúčastniť sa online. 

Seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

JUDr. Rastislav Hanulák

Advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou a zemným plynom, reguláciu v energetike a tepelnej energetike a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Hodnotenie lektora

Ladislav Bukó  6. 12. 2018
Oceňujem fundovanosť p. Hanuláka.
Miroslav Ehn  6. 12. 2018
JUDr. Hanulák okrem právneho výkladu zákona pozná aj jeho praktickú aplikáciu v energetike a vďaka dlhoročnej praxi aj konkrétne zvyklosti pri jeho realizácii.
Martin Sliva  5. 12. 2018
Vysoká odbornosť prednášajúceho a už overená kvalitná organizácia usporiadateľom.