Energofórum

Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky

 • DÁTUM A ČAS 22.11.2022
  9:30
 • MIESTO Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava
 • KAPACITA 150 miest

Dozviete sa

 • Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zásadné zmeny, ktoré prináša
 • Problematika lokálneho zdroja
 • Zmeny v spôsobe a podmienkach podpory obnoviteľných zdrojov energie
 • Záruky pôvodu energie a záruky pôvodu pre obnoviteľný plyn
 • Kritériá trvalej udržateľnosti
 • Novela zákona o tepelnej energetike a zásadné zmeny, ktoré prináša
 • Zmeny v oblasti povoľovania výstavby sústavy tepelných zariadení
 • Prechod na účinné centralizované zásobovanie teplom
 • Zmeny v oblasti zmluvných vzťahov a skončenia odberu tepla
Registrácia na seminár je dostupná na stránke seminare.sfera.sk.

Seminár spadá pod klubové prednášky a členovia platformy ENERGOKLUB® môžu využiť voľný vstup v počte podľa platného typu členstva.

Doplnková literatúra

Doplnková literatúra je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu. Ak ste členom platformy ENERGOKLUB® a máte zriadené konto, zobrazí sa vám po prihlásení.

JUDr. Rastislav Hanulák

Advokát a zakladajúci partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou a zemným plynom, reguláciu v energetike a tepelnej energetike a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Hodnotenie lektora

Ladislav Bukó  6. 12. 2018
Oceňujem fundovanosť p. Hanuláka.
Miroslav Ehn  6. 12. 2018
JUDr. Hanulák okrem právneho výkladu zákona pozná aj jeho praktickú aplikáciu v energetike a vďaka dlhoročnej praxi aj konkrétne zvyklosti pri jeho realizácii.
Martin Sliva  5. 12. 2018
Vysoká odbornosť prednášajúceho a už overená kvalitná organizácia usporiadateľom.