Zimný balík EÚ - totálna revolúcia v mnohých oblastiach

6. 2. 2019

Tradičná energetika sa otriasa v základoch a európska legislatíva má rozhodujúci vplyv na jej ďalší vývoj.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Odborná diskusia spojená s neformálnou atmosférou – členovia platformy ENERGOKLUB® sa tento týždeň opäť stretli v obľúbenom večernom formáte. Nosnou témou stretnutia bol zimný energetický balík EÚ, ktorý prináša revolučné zmeny.

Jeho základné piliere a očakávané trendy predstavil renomovaný odborník Blahoslav Němeček zo spoločnosti EY. Okrem známych 3D trendov (decentralizácia, dekarbonizácia a digitalizácia) vyzdvihol aspekt elektrifikácie energetiky. V nasledujúcich rokoch sa budú najvýznamnejšie zmeny týkať riadenia distribučných sústav.

Expert z EY naznačil možné vzťahy medzi účastníkmi trhu, ktoré sú balíčkom definované, pričom zdôraznil postavenie nového hráča na trhu – agregátora, ktorý môže byť totožný s dodávateľom alebo úplne nezávislým subjektom. Na menej rozvinutých európskych trhoch je možné očakávať nástup novej „šťuky“, ktorá začne poskytovať nové služby na úkor marže štandardného dodávateľa.

Zásadnú rolu v elektroenergetike zohrá trojuholník – inteligentné meradlo, fotovoltika a akumulačné zariadenie.

Keďže dnes už poznáme texty všetkých smerníc a nariadení, ktoré boli schválené v rámci takzvaného zimného balíka, v rámci prednášky boli vyzdvihnuté hlavné body každej z nich. Predmetom diskusie sa tak stali národné energetické a klimatické plány, financovanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) cez aukcie, zvyšovanie podielu OZE vo vykurovaní a chladení, zmeny systému záruk pôvodu, silné rozšírenie prosumerov a vznik mikrogridov a energetických komunít, otázka primeranosti zdrojov a kapacitné mechanizmy, redefinovanie obstarávania podporných služieb, zavádzanie dynamických taríf atď.

Neformálneho stretnutia sa zúčastnili VIP a Premium členovia platformy ENERGOKLUB® a hostia z ministerstva hospodárstva.
Zdroj: SFÉRA, a.s.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať