Zdieľanie informácií o fyzickej infraštruktúre kríva

23.1.2019

Zber a poskytovanie informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry pre potreby budovania komunikačných sietí naráža na neurčitú legislatívu aj neznalosť povinných subjektov.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Okrem legislatívy zameranej na jednotlivé odvetvia energetiky zasahujú do činnosti energetických firiem aj právne predpisy, ktoré sú primárne zamerané na iné sektory. V januári 2019 si členovia platformy ENERGOKLUB® mohli rozšíriť svoje znalosti vďaka prednáške zástupcov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb.

Predmetom prezentácie a následnej diskusie boli zmeny a povinnosti súvisiace s implementáciou európskej smernice 2014/61/EÚ o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. Tá sa prejavila v novele zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách.

Legislatívne ustanovenia verzus prax

Na základe smernice členský štát EÚ zriaďuje na národnej úrovni jednotné informačné miesto (JIM), ktoré má zbierať a poskytovať údaje o dostupnosti fyzickej infraštruktúry vrátane tej energetickej. Procesy sú však len veľmi všeobecne upravené v § 67a - § 67e uvedeného zákona.

Povinné subjekty, či už štátna správa, samospráva alebo podniky majú veľmi nízke povedomie o existencii JIM. Aj preto jeho fungovanie v praxi značne zaostáva.

Informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre majú úradu poskytovať ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky a obce. Informácie o plánovanej fyzickej infraštruktúre by zase mali poskytovať prevádzkovatelia siete.

Podľa zákona 351/2011 je prevádzkovateľ siete povinný poskytnúť informácie jednotnému informačnému miestu bezodkladne potom, čo ich má k dispozícii vo forme požadovanej jednotným informačným miestom. Podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií a ich sprístupňovania upravuje vydané opatrenie úradu.

Veľkú polemiku však vyvoláva najmä pojem „bezodkladne“, keďže pri plánovaných projektoch nie je vôbec jasné, o akú fázu projektu a termín ide.

Učia sa od iných

Zástupcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií predstavili viacero riešení zdieľania informácií o fyzickej infraštruktúre s telekomunikačnými operátormi z európskych krajín. Skúsenosti z úspešných projektov spolupráce zo Švédska, Flámska či Írska by chcel úrad využiť aj na Slovensku. Na stretnutí uviedli, že sú otvorení podnetom zo strany slovenských energetických firiem ohľadom správneho nastavenia procesov. 

JIM by malo telekomunikačným operátorom sprístupniť minimálne informácie, ktoré sú už k dispozícii v elektronickej podobe, s výhradou obmedzení na zaistenie bezpečnosti a integrity siete, predovšetkým kritickej infraštruktúry alebo z dôvodu zachovania obchodného tajomstva.

Cieľom efektívnejšieho zdieľania informácií je lepšia koordinácia výstavby a zníženie nákladov napríklad na výkopové práce. Rozloženie finančných nákladov je vecou vzájomnej dohody medzi oboma stranami, úrad môže pôsobiť len v pozícii akéhosi mediátora.

Jednou z prekážok zdieľania informácií na Slovensku je aj chýbajúci centralizovaný atlas pasívnej infraštruktúry, ktorý sa považuje za základnú podmienku pre efektívny manažment a plánovanie sietí. Súťaž na jeho zriadenie bola opakovane zrušená.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK