Diskusia: Regulácia v energetike sa za rok neposunula vpred

11.9.2018

ÚRSO bez potrebnej odbornosti pôsobí ako brzda rozvoja odvetvia. Subjekty pôsobiace na trhu aj externí pozorovatelia hodnotia uplynulý rok v regulácii skôr negatívne.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Prvý septembrový týždeň sa členovia platformy ENERGOKLUB® a pozvaní hostia stretli v komornej atmosfére na neformálnej večernej diskusii zameranej na hodnotenie roku fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod novým vedením.

Po dekáde, kedy stál na čele regulačného úradu Jozef Holjenčík, silnej kritike zo strany hráčov na trhu i Európskej komisie a najmä po chaose s cenami energií, nastala vlani príležitosť na obrodu či reformu tohto úradu.

Viditeľne sa zmeny prejavili na personálnej obmene. Hoci celkový počet úradníkov vo februári 2017, kedy bývalý predseda zložil funkciu, a dnes, je už takmer rovnaký, v medzičase z ÚRSO odišla takmer tretina niekdajších pracovníkov. Istú dobu napríklad na odbore elektroenergetiky pracovali len traja ľudia.

Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek vo výročnej správe úradu za rok 2017 vyzdvihol zmenu organizačného poriadku úradu, čím sa mala „výrazne zefektívniť spolupráca odborov a do rozhodovania vstúpilo viac transparentnosti, ako aj individuálnej zodpovednosti“.

Účastníci stretnutia platformy ENERGOKLUB® sa zhodli na tom, že aj keď rozsiahla personálna obmena ako taká nemusí byť negatívom, v tomto prípade šla jednoznačne na úkor odbornosti. Navyše prísna hierarchia a súčasná štruktúra zodpovedá fungovaniu veľkého ministerstva a nie úradu s približne 110 zamestnancami vrátane oblastných pracovísk. Stretnutia sa zúčastnili aj bývalí zamestnanci ÚRSO, ktorí porovnali niekdajšie a súčasné pomery na regulačnom úrade.

Vývoj na európskom a svetovom trhu s energiami napreduje, na Slovensku ale prešľapujeme na mieste. Kroky smerom k trhovo orientovanej podpore obnoviteľných zdrojov, decentralizácii a digitalizácii energetiky, využitiu skladovania energie v batériách či iných technológiách, smerom ku mikrogridom, aktívnym prosumerom, využitiu demand reponse či ďalším neustále prichádzajúcim inováciám sú pri najlepšom trpasličie a pod tlakom zvonku.

ÚRSO je vnímané ako brzda rozvoja slovenskej energetiky. Vo výsledku nielenže ignorujeme realitu 21. storočia, ale v regulácii zaostávame priam v 19. storočí, zaznelo počas diskusie.

Predmetom rozhovorov sa stali aj aktuálne témy a udalosti v slovenskej energetike, obzvlášť stále sa odsúvajúci termín sprevádzkovania nových blokov atómovej elektrárne Mochovce, pretrvávajúce a čoraz drahšie dotovanie spaľovania lignitu v elektrárni Nováky a nejasné ukončenie jej prevádzky. V rámci debaty sa hovorilo aj o vývoji pri poskytovaní podporných služieb v sústave a príprave na zmeny, ktoré prinesie legislatíva tzv. zimného balíka Európskej komisie.

Na stretnutie boli pozvaní viacerí vedúci predstavitelia ÚRSO. Svoju účasť však zamietli.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK