Teplárom sa nepáči návrh ÚRSO vo vyhláške. Hovoria o diskriminácii

14.5.2018

Zdroj: Freepik

Regulačný úrad predložil na pripomienkovanie návrhy novely cenových vyhlášok v elektroenergetike aj teplárenstve. Hlavným zmenám v oblasti elektriny, ktoré povedú aj k zvýšeniu cien elektriny, sme sa venovali v tomto článku. Na čo sa majú pripraviť teplári?

ÚRSO novelu zdôvodňuje skúsenosťami z cenových konaní a upresnením niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. Navrhuje upraviť najmä výpočet maximálnej ceny plynu v rámci výpočtu variabilných nákladov tak, aby lepšie odrážal reálnu cenu plynu. Taktiež chce upraviť vzorec na výpočet maximálnej výšky fixných nákladov s cieľom motivovať teplárov k priberaniu nových odberateľov s následným zvyšovaním energetickej efektívnosti výroby a distribúcie tepla. Venuje sa tiež problému nedostatočnej definície niektorých ekonomicky oprávnených nákladov, čím môžu vznikať pochybnosti pri správnom ročnom zúčtovaní nákladov na skutočne oprávnené náklady.

V snahe zabrániť rastu oprávnených nákladov tiež ÚRSO navrhlo upraviť maximálnu výšku nákladov na osobné a mzdové zabezpečenie zamestnancov teplárenských podnikov. Teplári však pripomínajú, že v rámci vládneho sociálneho balíčka boli od 1. mája tohto a budúceho roka zvýšené príplatky za nočnú, sviatočnú a víkendovú prácu. Vzhľadom na nepretržitú výrobu a dodávku tepla sa teplárom zvýšia ich mzdové, a teda fixné regulované náklady.

Reťazenie

Nevôľu teplárov však regulátor vyvolal najmä rozhodnutím obmedziť primeraný zisk majetkovo prepojeným subjektom, ktoré podnikajú v distribúcii a dodávke tepla v jednej sústave tepelných zariadení a týmto reťazením podľa ÚRSO umelo zvyšujú koncovú cenu tepla. Toto opatrenie by sa dotklo 13 subjektov, ktoré môžu očakávať pokles tržieb o desiatky až stovky tisíc eur. Na druhej strane by ich odberatelia tepla mohli niekoľko eur ročne ušetriť.

Tento nápad sa však dotknutým firmám vôbec nepozdáva. Zavedenie osobitnej nižšej sadzby primeraného zisku majetkovo prepojeným firmám (fixná časť vo výške 7 €/kW regulačného príkonu namiesto 18 €/kW pre ostatných dodávateľov) považujú za diskrimináciu ostatných odberateľov, porušenie princípu rovnosti, nedovolený zásah do práva na podnikanie a neefektívny krok. Podľa advokáta Rastislava Hanuláka si úrad „neodpustil ďalší nesystémový zásah do pravidiel regulácie“.

„Výrazné zníženie primeraného zisku u dodávateľov tepla, ktorý nakupujú teplo od majetkovo prepojených subjektov považujem nielen za selektívne a zjavne diskriminačné opatrenie voči jednej skupine regulovaných subjektov, ale najmä za chaotický a nekompetentný zásah do systému, ktorý je mimoriadne citlivý na zmeny takéhoto charakteru,“ uviedol partner advokátskej kancelárie Capitol Legal Group.

Hanulák podčiarkol, že riešením tzv. reťazenia nie je vytvorenie dvoch skupín odberateľov, jednej s cenou nižšou a druhej s cenou rovnakou alebo vyššou oproti súčasnosti. „Navyše, navrhnuté opatrenie sa dá relatívne jednoducho obísť prostredníctvom zapojenia ďalšieho majetkovo neprepojeného subjektu do reťazca dodávateľov. Vo výsledku teda môže mať presne opačné následky než úrad očakával,“ upozornil.

Návrhy novely cenových vyhlášok v teplárenstve aj elektroenergetike môžu subjekty aj verejnosť pripomienkovať do 1. júna.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK