Verejnosť môže pripomienkovať novelu emisného zákona. Ide o miliardy eur

28.1.2019

Zmena zákona o obchodovaní s emisiami významne ovplyvní využívanie dostupných fondov na znižovanie emisií skleníkových plynov z výroby energie a priemyslu a na modernizáciu energetiky.

Zdroj: Freepik

Pravidlá obchodovania s emisnými kvótami sa zmenia. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh novely zákona 414/2012, ktorou sa má transponovať revidovaná smernica o EÚ ETS. Jej cieľom je prispôsobiť nastavenie schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii  pre štvrté obchodovateľné obdobie (2021 - 2030).

MŽP navrhlo upraviť niektoré základné pojmy a odstrániť možnosť pre účastníkov systému obchodovania využívať medzinárodné kredity (CER a ERU), keďže v rámci Parížskej dohody neboli dohodnuté súvisiace mechanizmy. Okrem toho sa v súvislosti so zriadením novej trhovej stabilizačnej rezervy nepridelené kvóty z rezervy EÚ z rokov 2013 – 2020 neposkytnú pre nové zdroje na obchodovanie formou dražby.

Z pohľadu energetických firiem a priemyselných podnikov sa však najdôležitejšie úpravy týkajú využitia výnosov z aukcií, platnosti emisných kvót, modernizačného fondu či kompenzácií nákladov súvisiacich s emisiami CO2, ktoré sa premietajú do cien elektriny.

Proces MPK trvá do 13. februára 2019. Oficiálna účinnosť novely sa navrhuje až od roku 2021, avšak u povinností MŽP súvisiacich s uverejňovaním a podávaním správ už termín transpozície uplynul.

Modernizačný fond aj bezplatné kvóty

V súlade s článkom 10d revidovanej smernice o EÚ ETS, chce MŽP zriadiť nový Modernizačný fond určený na podporu investícií (vrátane financovania malých investičných projektov) na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. V novele chýba zmienka o možnosti použiť peniaze aj na transformáciu uhoľných regiónov. Podpora z modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.

Podľa smernice má Slovensko nárok na 6,13 % z celkového európskeho balíka finančných prostriedkov z modernizačného fondu, t. j. z asi 19 miliónov emisných kvót. Pri cene 25 eur za tonu CO2 by tak mohlo ísť v prepočte o 475 miliónov eur.

Avšak veľké podniky chcú zároveň využiť článok 10c uvedenej smernice o bezplatnom prideľovaní kvót na účely modernizácie v odvetví energetiky, čo vyjadrili aj v rámci podnetov počas prípravy návrhu novely. Podľa prepočtov by hodnota bezplatne pridelených povoleniek pre Slovensko v období 2021 – 2030 mohla prekročiť 2 miliardy eur. Tento systém je ale administratívne náročnejší a znižuje množstvo povoleniek pridelených štátu prostredníctvom aukcií. Smernica stanovuje, že súhrnné množstvo bezodplatne pridelených kvót nesmie presiahnuť 40 % celkového objemu kvót, ktoré budú pridelené dotknutému členskému štátu.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK