V európskom vestníku už vyšli všetky predpisy z tzv. zimného balíka

17.6.2019

Aj posledné smernice a nariadenia, ktoré boli súčasťou rozsiahlej revízie európskej energetickej legislatívy, sú už realitou. Ich nové znenia boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
Zdroj: Freepik

Trojica nariadení, ktorá sa týka pripravenosti na riziká v sektore elektriny, zriadenia agentúry ACER a vnútorného trhu s elektrinou, boli v piatok 14. júna 2019 publikované v Úradnom vestníku EÚ spolu s novou smernicou o pravidlách trhu s elektrickou energiou. Významným spôsobom zasiahnu do ďalšieho fungovania veľkoobchodného trhu naprieč Európou a podporia cezhraničný tok elektriny.

Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70 % obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ, čo má okrem iného uľahčiť aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe záväzného cieľa Únie mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby. Do obchodovania zasiahnu nové subjekty ako agregátor či občianske energetické spoločenstvá, posilní sa tiež úloha uskladňovania energie.

Dočasná regulácia cien by sa napríklad mala obmedziť len na domácnosti, ktoré trpia energetickou chudobou alebo sú v tomto smere zraniteľné. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia. Spotrebitelia by mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Táto lehota sa má od roku 2026 skrátiť na 24 hodín. Dnes trvá proces zmeny dodávateľa energie na Slovensku približne jeden mesiac.

Členovia platformy ENERGOKLUB® nájdu všetky predpisy z balíka Čistá energia pre všetkých Európanov v sekcii Zdroje v uzamknutej časti portálu energoklub.sk.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK