ÚRSO mení pravidlá hry na trhu s elektrinou

13. 5. 2024

Vyhlášku s pravidlami trhu s elektrinou čakajú viaceré úpravy. Okrem procesu pripájania do sústavy sa týkajú aj oblasti agregácie a zdieľania elektriny, odchýlky, merania spotreby či dátových tokov. Platiť by mali už od 1. júla.
Zdroj: Freepik

Regulačný úrad v skrátenom konaní pripomienkuje návrh vyhlášky s pravidlami fungovania trhu s elektrinou. Navrhnuté zmeny sa týkajú postupov pri pripájaní výrobných zdrojov a odberných zariadení do sústavy, čomu sme sa bližšie venovali v tomto článku, úpravy procesov súvisiacich s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, cezhraničného obstarávania a poskytovania podporných služieb, čo súvisí s integráciou do európskych platforiem MARI a PICASSO a požiadavkami európskej legislatívy, zodpovednosti za odchýlku, oblasti agregácie flexibility a zdieľania elektriny, merania spotreby ako aj uchovávania údajov o obchodoch, vyúčtovania za dodávku elektriny, poskytovania údajov OKTE a zverejňovania údajov prevádzkovateľmi sústav, ale tiež napríklad otázky výšky súm finančnej zábezpeky užívateľa sústavy voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Pozreli sme sa bližšie na niektoré z navrhovaných zmien, ktoré je možné v rámci prebiehajúcej konzultácie pripomienkovať do 15. mája.

Zodpovednosť za odchýlku a vyúčtovania

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať