Europoslanci schválili reformy trhov s elektrinou aj plynom

18. 4. 2024

Revízia kľúčových smerníc a nariadení ustanovujúcich pravidlá fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom EÚ ide do finále. Stanovujú sa pravidlá vyhlasovania cenových kríz. V elektroenergetike sa ešte viac posilňujú práva spotrebiteľa i aktívneho odberateľa a zavádza povinné využívanie dvojsmerných rozdielových zmlúv. V plynárenstve sa dôraz kladie na rozvoj trhu s obnoviteľnými a nízkouhlíkovými plynmi. Prinášame prehľad hlavných zmien.

Zdroj: Freepik

Legislatívny balík schválený minulý týždeň v Štrasburgu odzrkadľuje ambície EÚ v oblasti ochrany klímy, ako sú stanovené v Európskej zelenej dohode a v balíku „Fit for 55“ a tiež poučenia z nedávnej cenovej krízy vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine.

Inštitúcie EÚ si od reformy trhu s elektrinou sľubujú stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší európsky trh s elektrinou. Pôvodný návrh bol značne ambiciózny. Európska komisia chcela napríklad zmeniť systém merit order pri určovaní cien, podľa ktorého najdrahší zdroj energie (zvyčajne založený na fosílnych palivách) určuje celkovú cenu elektriny. Na základe konzultácií s odborníkmi aj rokovaní medzi štátmi a europoslancami sú zásahy to trhu s elektrinou podstatne miernejšie.

Kľúčovými prvkami reformy je využívanie rozdielových zmlúv na podporu investícií, vyššia ochrana zraniteľných odberateľov pred odpojením a pravidlá vyhlasovania regionálnej alebo celoeurópskej cenovej krízu elektriny.

Reforma zahŕňa revíziu platného nariadenia a smernice, ktoré europoslanci schválili 433 hlasmi za, 140 proti a 15 sa zdržalo hlasovania (nariadenie) a 473 hlasmi za, 80 proti a 27 sa zdržalo hlasovania (smernica).

(Aktívny) Odberateľ na prvom mieste

Ešte viac sa má posilniť ochrana zákazníkov. Spotrebitelia budú mať právo na prístup k zmluvám s pevnou alebo dynamickou cenou a dostanú všetky podstatné informácie k zmluve. Dodávatelia nebudú môcť jednostranne meniť zmluvné podmienky pri dodávke s pevnou cenou na dobu určitú, ani takéto zmluvy vypovedať pred uplynutím ich platnosti. Členské štáty môžu zakázať dodávateľom prerušiť dodávky elektriny zraniteľným odberateľom, a to aj počas sporov medzi dodávateľom a odberateľom.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať