Od uhlia k biomase a plynu. Poznáme detaily premeny elektrárne Nováky

24. 6. 2020

Slovenské elektrárne chcú dodávať teplo pre svojich odberateľov na Hornej Nitre aj po roku 2023. Dožívajúcu uhoľnú elektráreň v Novákoch premenia na tepláreň, ktorej palivová základňa bude založená na kombinácii biomasy a plynu. V ďalšej fáze by sa mohla rozšíriť o centrum obehového hospodárstva.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a. s.

Turbíny blokov elektrárne v Novákoch (ENO), ktorá spaľuje nekvalitné uhlie z Hornej Nitry, sa dokrútia najneskôr v roku 2023. Vlani sa v ENO vyrobilo 1167 GWh elektriny a do sústavy dodali 967 GWh elektriny. Novácke bloky tiež poskytovali sekundárnu reguláciu výkonu. Dosluhujúca prevádzka však slúži okrem výroby elektriny rovnako aj ako zdroj dodávok tepla pre mestá Prievidza, Nováky alebo ďalších odberateľov v Zemianskych Kostoľanoch. V roku 2019 predstavovala výroba tepla v ENO 270 GWh. Slovenské elektrárne dlhodobo avizujú, že existujúcu infraštruktúru plánujú prebudovať na modernú tepláreň a udržať si svojich odberateľov aj v budúcnosti. 

Hoci konkrétne detaily transformácie neboli až doteraz známe, Slovenské elektrárne komunikovali, že modernizácia teplárne má byť iba medzistupňom. Dlhodobým riešením sa má stať centrum obehovej ekonomiky. V kontexte pripravovaného projektu považuje firma za kľúčový práve minulý rok. „Pripravili sme koncepciu transformácie, zrealizovali štúdie realizovateľnosti dvoch významných etáp a pripravili sme východiská pre povoľovacie konania, ktoré sa uskutočnia v roku 2020,“ zdôraznila spoločnosť, ktorá vlani v nováckej elektrárni investovala aj do konsolidácie merania a automatizovaného zberu dát.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať