O štvrtinu drahšia elektrina? ÚRSO schválil prvé cenové návrhy

17.9.2019

Všetko nasvedčuje tomu, že domácnosti si na budúci rok za elektrinu výrazne priplatia. Regulačný úrad už schválil prvé cenové návrhy dodávateľov. Cena silovej zložky u alternatívneho dodávateľa Magna Energia napríklad v roku 2020 narastie o 24 %.

Zdroj: Freepik

Prví slovenskí dodávatelia už poznajú ceny elektriny, za ktoré budú ich odberatelia z radov domácností aj malých podnikov odoberať elektrinu v budúcom roku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovuje maximálnu cenu pre tzv. zraniteľných odberateľov, pričom podľa platnej vyhlášky vo svojom vzorci zohľadňuje priemerná cena elektriny na pražskej burze PXE v prvých šiestich mesiacoch predchádzajúceho roka. Keďže tento východiskový parameter v prvom polroku 2019 oproti rovnakému obdobiu v roku 2018 vzrástol o 28 %, prejaví sa to v koncových regulovaných cenách pre budúci rok. 

Ako prvý požiadal tradične o zohľadnenie vyšších cien na burze dodávateľ Magna Energia, ktorý už má právoplatné rozhodnutie ÚRSO. Vyplýva z neho, že odberateľov z radov domácností by mala stáť jedna MWh elektriny na budúci rok 59,9 eur. V porovnaní s týmto rokom tak pôjde o zdraženie o takmer 24 %. Malé podniky s ročnou spotrebou do 30 MWh budú platiť 62,75 €/MWh, čo predstavuje medziročný nárast o 22 %. Nejde však o koncové ceny, ale ceny samotnej elektriny ako komodity, teda bez distribučných a iných poplatkov. Tie ešte nie sú známe, ÚRSO by ich malo zverejniť v ďalších mesiacoch.

Do ceny, ktorú platí koncový spotrebiteľ vstupujú okrem komodity a ďalších nákladov na dodávku vrátane primeraného zisku aj ďalšie položky. Zásadnou z nich je predovšetkým distribúcia. Významnou zložkou je tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), ďalej tiež tarifa za systémové služby (TSS) a tarifa za straty pri distribúcii elektriny. Integrovanú cenu tvorí takisto odvod do Národného jadrového fondu (NJF), DPH a v prípade firiem aj spotrebná daň.

Ceny elektriny pre regulované segmenty zákazníkov už regulátor schválil aj drobnému dodávateľovi ČEZ Distribučné sústavy.

Variabilná tarifikácia?

Ak chcú domácnosti ušetriť, jednou z možností je podľa spoločnosti Magna Energia zvážiť výber neregulovanej variabilnej tarifikácie v prípade, keď sú vybavení inteligentným elektrometrom (IMS). Toto zariadenie umožňuje merať spotrebu na hodinovej báze a zohľadniť tak vývoj cien elektriny v rámci jedného dňa. „To nám umožňuje pre nich nakúpiť elektrinu výhodnejšie. Tento benefit posúvame ďalej koncovým odberateľom. V priemere sme im tak boli schopní ponúknuť až o 5 % nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu,“ uviedol portfólio manažér spoločnosti Martin Semrič.

Odberateľ, ktorý dokáže svoju spotrebu presunúť do lacnejších hodín a vyhnúť sa špičke, vie s variabilnou tarifikáciou u Magna Energia ušetriť ešte viac. Kým v regulovanom segmente bude odberateľ platiť podľa cenového rozhodnutia 59,9 €/MWh bez ohľadu na zvolenú tarifu, počas víkendového popoludnia bude odberateľa s variabilnou tarifikáciou stáť iba 44,30 €/MWh. „Medzi našimi klientmi máme aj takých, ktorí si vďaka variabilnej tarifikácii znížili účty aj o tretinu,“ dodal Semrič.

Regulátor chystá zmeny  

Schválené cenové rozhodnutia sú však zaujímavé aj z iného pohľadu. ÚRSO totiž aktuálne novelizuje cenovú vyhlášku v elektroenergetike. Podľa návrhu novely regulátor chce, aby sa hodnota koeficientov v cene odberu elektriny vo vysokom a nízkom pásme výrazne líšila, avšak bez ďalšieho spresnenia.

Súčasná regulačná prax je však odlišná. Tak ako v minulých rokoch, aj teraz ÚRSO schválil identické ceny elektriny pre obe pásma navrhované dodávateľmi. Platí to jednak pre spoločnosť Magna Energia, ale tiež pre dodávateľa BCF Energy. 

Hoci vyhodnotenie pripomienok ešte regulátor kompletne nezverejnil, z čiastkových zápisníc niektorých subjektov je napríklad jasné, že ÚRSO nemieni dať odberateľom s inštalovaným IMS oficiálne právo zvoliť si odber elektriny za neregulované ceny.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK