Nedostatok uhlia pre Nováky znižuje produkciu elektriny aj tepla

26. 7. 2023

Krátko pred ukončením výroby elektráreň Nováky bojuje s nedostatkom hlavnej suroviny. Uzatváranie ťažobných úsekov na Hornej Nitre významne sťažuje schopnosť Slovenských elektrární splniť povinnosti stanovené vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Zdroj: Slovenské elektárne, a.s.

Menej elektriny než stanovilo Ministerstvo hospodárstva SR zaistili vlani v elektrárni Nováky z domáceho uhlia. Podľa rozhodnutia ministerstva z augusta 2019 majú Slovenské elektrárne v blokoch tepelnej elektrárne Nováky (ENO) na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany každoročne vyrábať a dodávať elektrinu v objeme od 870 GWh do 1100 GWh. Táto povinnosť trvá najneskôr do konca tohto roka, kedy sa prestane dotovať produkcia elektriny z uhlia prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému. Zároveň už Slovenské elektrárne oznámili úradom zámer ukončiť výrobu elektriny a tepla z uhlia v tejto lokalite. 

Vlani sa v elektrárni Nováky vyrobilo len 851 GWh elektrickej energie a do sústavy sa dodalo len 682 GWh. Čistá dodávka do sústavy medziročne klesla o 9,45 %.
Zdroj: Slovenské elektrárne, a. s.

Dozor nad vykonávaním povinnosti uloženej vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa zákona o energetike vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá za jej porušenie môže uložiť pokutu od 500 eur do 300 tisíc eur.

Málo domáceho uhlia

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať