Zatváranie slovenských baní vyjde štát draho. Pomôcť však môže EÚ

8. 3. 2023

Fond na spravodlivú transformáciu by mohol pokryť až 60% z objemu financií potrebných na zatváranie a rekultiváciu ťažobných polí v Novákoch a Handlovej. 

Zdroj: Slovenské elektrárne, a. s.

Prebiehajúci útlm ťažby uhlia na Slovensku nebude lacnou ani jednoduchou záležitosťou. Jediným producentom hnedého uhlia a lignitu je spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ktorá historicky nemá vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu na zatváranie a likvidáciu svojich ťažobných polí Handlová a Nováky. Súčasťou transformačného procesu v regióne Hornej Nitry je však aj proces odstraňovania environmentálnych záťaží z minulosti, ktoré boli spôsobené banskou činnosťou prebiehajúcou už desaťročia pred vznikom firmy HBP. Pri mnohých je pritom zložité, občas až nemožné, zistiť skutočného pôvodcu.

Okrem spoločnosti HBP musí preto na opatrenia súvisiace s ekologizačnými prácami prispievať štát. Uzatváranie baní prebieha podľa stanoveného harmonogramu, ktorý bol zadefinovaný v dokumente Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Akčný plán a notifikácia štátnej pomoci stanovili výšku štátneho financovania na úrovni 92,6 mil. eur medzi rokmi 2019 a 2027, v roku 2020 došlo k poklesu. Štátne dotácie však neslúžia na financovanie bežnej výrobnej prevádzky, iba na náklady spojené s uzatváraním baní.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať