„Green Deal“ by mala u nás koordinovať nová Rada vlády

11.2.2020

Na Úrade vlády by mal vzniknúť nový poradný orgán. Komplexne by zastrešil nové opatrenia vyplývajúce z európskeho ekologického dohovoru a nízkouhlíkovú transformáciu Slovenska.

Zdroj: Freepik

Ministerstvá životného prostredia a zahraničných vecí žiadajú vytvoriť novú Radu vlády. Poradný orgán by mal mať na starosti horizontálnu medzirezortnú koordináciu v oblasti európskej zelenej dohody (tzv. Green Deal), ktorá prináša rozsiahly súbor politík s dopadom na celú spoločnosť a hospodárstvo, a tiež v oblasti nízkouhlíkového prechodu.

„Táto stratégia prináša rozsiahlu transformáciu, ktorá zasiahne každý aspekt života spoločnosti a každý sektor hospodárstva. Pretaví sa do iniciatív v takmer každej európskej politike, s priamym presahom na Slovenskú republiku,“ uvádza sa na margo plánu Európskej komisie v materiáli, ktorý bol predložený na pripomienkovanie. Samotný dohovor bol predstavený v decembri 2019.

Ministerskí predkladatelia návrhu vnímajú európsky ekologický dohovor ako príležitosť pre zásadnú modernizáciu hospodárstva a spoločnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Argumentujú tým, že bez aktívneho zastrešenia na najvyššej úrovni riadenia štátu, ktorá bude garantovať pružnú spoluprácu subjektov a konzultovanie rozhodnutí na politickej a celospoločenskej úrovni, nebude Slovensko schopné dostatočne rýchlo, flexibilne a efektívne koordinovať svoje pozície, prijímať rozhodnutia, ani presadzovať svoje záujmy a priority na úrovni EÚ.

V novej zelenej rade by mali byť zastúpené všetky ministerstvá, kancelária prezidenta, Národná rada SR, štatistický úrad, združenia miest i samosprávnych krajov, akadémia, zamestnávateľské asociácie aj mimovládne rozvojové organizácie. Na jej zasadnutia, ktoré by sa mali konať spravidla raz za tri mesiace, by sa podľa potreby a témy prizývali aj ďalší reprezentanti zo štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládnych organizácií a významní odborníci z oblasti teórie a praxe.

Implementácia politík a opatrení v súlade s ekologickým dohovorom si v členských štátoch vrátane Slovenska vyžiada rozsiahlu transformáciu odvetví priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej, spotrebnej a sociálnej sféry. Prostriedkom na dosiahnutie tejto transformácie má byť podľa MŽP a MZV vyspelá veda, výskum, vývoj a inovácie, ale tiež mobilizácia finančných prostriedkov na zelené investície a zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu pre všetkých.

Brusel chce na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 zmobilizovať financie až vo výške 1 bilión eur. Dôležitou súčasťou investičného plánu je Fond na spravodlivú transformáciu s rozpočtom 7,5 miliardy eur. Alokácia pre Slovensko v tomto prípade činí 162,5 milióna eur, ktoré by sa mali použiť najmä v uhoľnom regióne Hornej Nitry.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK