Európske pravidlá pre štátnu pomoc v energetike sa majú predĺžiť

21.1.2019

Brusel chce predĺžiť platnosť viacerých usmernení a nariadení v oblasti štátnej pomoci o dva roky. Dotkne sa to aj odvetvia energetiky.

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Európska komisia plánuje predĺžiť platnosť siedmich súborov pravidiel štátnej pomoci, ktoré by inak vypršali do konca roka 2020. Medzi ne patrí nariadenie o skupinových výnimkách (tzv. GBER) aj usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky, ktoré ovplyvňujú poskytovanie investičných aj prevádzkových dotácií v sektore energetiky v členských štátoch EÚ vrátane Slovenska.

Sú kľúčové pre poskytovanie pomoci na projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE) aj vysoko účinnej kogenerácie, na rozvoj infraštruktúry, zavádzanie a fungovanie kapacitných mechanizmov, opatrenia energetickej efektívnosti a tiež stanovujú režim poskytovania výnimiek z environmentálnych daní či zliav z poplatku na podporu OZE pre niektoré podniky. Európskym pravidlám musí zodpovedať aj minuloročná veľká novela zákona o OZE a súvisiacich zákonov o energetike a regulácii.

Brusel chce súčasne predĺžiť platnosť kritérií pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (PCI) s vnútorným trhom, nariadenia de minimis a troch usmernení o regionálnej štátnej pomoci, štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií a štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach.

Začiatkom januára zároveň Komisia spustila proces prehodnotenia týchto a ďalších pravidiel štátnej pomoci, na základe ktorého rozhodne buď o ich ďalšom predĺžení, alebo budúcej aktualizácii. Okrem vyššie uvedených právnych aktov plánuje preskúmať pravidlá štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie, v oblasti leteckej i železničnej prepravy a krátkodobých poistení vývozných úverov.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK